เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2564 / 2021 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2564 | 2021
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2
จากทั้งหมด  2 รายการ

ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 | เที่ยวไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021

Z5916
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 110 วัน 109 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿333,000
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 :
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, Ocean Dream ลำที่ 110 เส้นทาง โยโกฮาม่า - โกเบ - คีลุง - สิงคโปร์ - พอร์ตหลุยส์, มอริเชียส - เรอูเนียง, ฝรั่งเศส - มาดากัสการ์ - พอร์ต อะลิซาเบธ, แอฟริกาใต้ - เคปทาวน์ - วัลวิส เบย์, นามิเบีย - รีโอเดจาเนโร, บราซิล - บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา - มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย - อูซัวยา, อาร์เจนตินา - ฟาลปาไรโซ, ชิลี - เกาะอีสเตอร์ - ปาเปเต, เฟรนช์โปลินีเซีย - บอราบอรา - โอ๊คแลนด์ - ซิดนีย์ - บริสเบน - แคนส์ - กวาดัลคะแนล, หมู่เกาะโซโลมอน - โยโกฮาม่า
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ฝรั่งเศส เชงเก้น, นามิเบีย, ตาฮีตี, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย) - ค่าวัคซีนป้องกันไข้เหลือง - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 109 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า คีลุง
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ตหลุยส์, มอริเชียส
 เรือจอดเทียบท่า เรอูเนียง, ฝรั่งเศส
 เรือจอดเทียบท่า มาดากัสการ์ - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ต อะลิซาเบธ, แอฟริกาใต้ - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า เคปทาวน์
 เรือจอดเทียบท่า วัลวิส เบย์, นามิเบีย
 เรือจอดเทียบท่า รีโอเดจาเนโร, บราซิล
 เรือจอดเทียบท่า บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา
 เรือจอดเทียบท่า มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย
 เรือจอดเทียบท่า อูซัวยา, อาร์เจนตินา - จอดเทียบ 2 คืน
 Sailing through Patagonia Fjord
 เรือจอดเทียบท่าฟาลปาไรโซ, ชิลี
 เรือจอดกลางทะเล บริการเรือเล็กสู่ เกาะอีสเตอร์
 เรือจอดเทียบท่า ปาเปเต
 เรือจอดกลางทะเล บริการเรือเล็กสู่ บอราบอรา
 เรือจอดเทียบท่า โอ๊คแลนด์
 เรือจอดเทียบท่า ซิดนีย์ - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า บริสเบน
 Passing through the Great Barrier Reef
 เรือจอดเทียบท่า แคนส์
 เรือจอดเทียบท่า กวาดัลคะแนล, หมู่เกาะโซโลมอน
 Passing through the coast of Iwojima
 อำลาเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่า โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 13/12/2564 ถึง 1/4/2565 : ราคาโปรโมชั่น มัดจำภายใน 31 ธ.ค. 63
Z5339
ไชน่าแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 :
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 - ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อุทยานอาหลีซาน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101
ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 NT - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - แวะชิมชา - เมืองหนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ในห้องพัก
 เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - Germanium Power - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - เอาท์เล็ทมอลล์ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนเมษายน 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนกันยายน 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนธันวาคม 2564
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนมกราคม 2565
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2564 / 2021เดือนมีนาคม 2565
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP