เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
💥 เตรียมเฮ ❗️❗️ ศบค. เคาะแล้ว กลับมาใช้ Test & Go กักตัว 1 วัน
✨ เริ่มลงทะเบียน 01 ก.พ. 65 นี้ ✨ เข้ามาได้ทุกประเทศ ศบค. เห็นชอบ เปิดรับลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยรูปแบบ Test & Go สำหรับคนไทยและต่างชาติ โดยไม่กำหนดประเทศต้นทาง
🚨 พร้อมปรับมาตรการควบคุมสำหรับเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้ 1. อนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ ไม่ว่าต้นทางจะมาจากที่ไหน
2. ให้มีการตรวจหาเชื้อ โดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง โดยต้องอยู่รอในที่พัก/สถานที่ที่กำหนด จนได้รับผลการตรวจ
➖ ต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก (SHA++/AQ/OQ หรือ AHQ) ในวันแรก และวันที่ 5 ของการเดินทาง พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ (โรงแรมวันแรก และวันที่ 5 ไม่ใช่โรงแรมเดียวกันได้)
3. กำหนดระบบประกันอย่างชัดเจน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เนื่องจากหากไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเอง
4. หากเกิดการระบาดมากขึ้น หรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง อาจมีการปรับเปลี่ยนมาตรการตามความเหมาะสมอีกครั้ง เข้ากลุ่มลับ ทัวร์ที่หลุด คลิก 78s.me/501ad8
☎️: 021166395
#News #ข่าว #อัพเดท #Update #Covid19 #โควิด19 #เตรียม #Test&Go #ตรวจโควิด19 #ไม่กักตัว #ThailandPass #เปิดประเทศ #ต่างประเทศ #ท่องเที่ยว #เที่ยว #ทัวร์ #โปรแกรมทัวร์ #ไทย #แพ็คเกจทัวร์ #จัดกรุ๊ปในประเทศ #eTravelway
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2565 / 2022 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2565 | 2022
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 1
จากทั้งหมด  1 รายการ

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022 | เที่ยวยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022

Z8200
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022 :
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022 - East Europe เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ค - สโลวัก - ฮังการี - ออสเตรีย : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮัลสตัท - สวนมิราเบล - ปราสาทครุมลอฟ - สะพานชาร์ล - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - Castle Hill - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - พระราชวังเชินบรุนน์ / คณะออกเดินทาง 15ท่านขึ้นไป (คณะละไม่เกิน 20 ท่าน)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการประมาณ 5,000 บาท) - ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO - ค่าโรงแรมกักตัว 1 วัน ขากล้บถึงประเทศไทย (ถ้ามี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินออกออกประเทศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - มิวนิค (เยอรมนี) - มาเรียนพลาตซ์ - สนามกีฬา Allianz Stadium
 มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
 อินส์บรูค - ฮัลสตัท - ชาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล
 ชาลซ์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
 ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบราติสสลาว่า
 บราติสลาวา - ข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์, ฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ชมด้านนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 บูดาเปสต์ (เชิญทุกท่านตรวจ RT-PCR ก่อนกลับไทย ไม่รวมค่าบริการตรวจ ประมาณท่านละ 100-150 EURO) - เวียนนา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - ซิตี้ทัวร์ ผ่านชม ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, ตึกรัฐสภา, ผ่านชม พระราชวังเบลวีเดียร์
 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวียนนา, ออสเตรีย - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รับวัคซีนทุกชนิด และต้องฉีดครบโดสแล้ว ยกเว้น Sinovac, Sinopharm
เดินทาง :
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนมกราคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนมีนาคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนเมษายน 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนพฤษภาคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนกันยายน 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2565 / 2022เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP