เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันปิยมหาราช 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
 

ทัวร์เนปาลวันปิยมหาราช 2562 / 2019 | เที่ยวเนปาลวันปิยมหาราช 2562 / 2019

1
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เนปาล
วันที่เดินทาง :
9-16 AUG
21-28 SEP
19-26 OCT
23-30 NOV
5-12 DEC
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - ภัคตาปูร์ - บันดีปูร์ - นากาก๊อต - โภครา : พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์ - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - เทือกเขานากาก๊อต - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - เข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - สัมผัสทุ่งหญ้าซาฟารี - ล่องน้ำพายเรือแคนูตามลำน้ำราฟติ - ชมสัตว์น้ำ และนกนานาชนิด
ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - เดินเท้าชมธรรมชาติอันเงียบสงบ - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมระเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - Lazy Market
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - ประตูทองคำ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - ชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เนปาล
วันที่เดินทาง :
8-12 AUG
10-14 / 23-27 OCT
5-9 / 6-10 DEC / 28DEC19-1JAN20
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,700 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - จิตตวัน - โภครา : เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู - เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market ** คณะออกเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1200 บาท ต่อท่าน ทำที่สถานฑูตเนปาลในประเทศไทย หรือ on arrival ราคาประมาณ 25 USD - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย คนละ 2,000 บาท ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองกาฐมัณฑุ - เจดีย์พุทธนาท - วัดสวยมภูนาท
สนามบิน เมืองกาฐมัณฑุ - บินภายในสู่เมืองบาลัคปูร์ - เข้าที่พัก - วนอุทยานป่าจิตตวัน - นั่งรถจิ๊ป ดูสัตว์หายาก, นั่งเรือแคนนู
สนามบินบาลัคปูร์ - บินภายในสู่ เมืองโภคครา - น้ำตกเดวี - นั่งเรือล่องทะเลสาปฟีว่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
เก็บภาพอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาสรางก็อต - สนามบินเมืองโภคครา - บินภายในสู่ สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปาตินาถ - ช้อปปิ้งถนนทาเมล - ช้อปปิ้งตลาด Super Market - เข้าที่พัก
สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เนปาล
วันที่เดินทาง :
19-22 / 20-23 OCT
5-8 / 7-10 DEC 19
7-10 FEB 20
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เนปาล
วันที่เดินทาง :
9-14 / 18-23 / 23-28 OCT 19
17-22 MAR 20
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - นครหลวงกาฐมัณฑุ - บันดิปูร์ - เมืองโภครา : ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วิหารทองคำ - วัดตะเลจูบาวานี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
เมืองโภครา - หุบเขา โภครา - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ซางรางก๊อต - บินภายในสู่ซางรางก๊อต - ภัคตะปูร์ - เมืองนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์ตก
ชมพระอาทิตย์ รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาลวันปิยมหาราช 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาลวันปิยมหาราช 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2562
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP