เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน
อนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3
ป้อมปราการแห่งพูนาคา
วัดทักซัง

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 9 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)

1
ดรุคแอร์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAS3-KB-BHU31
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุคแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 OCT
ราคา/ท่าน :
85,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,100 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน - เข้าชมภายในป้อมปราการ ทิมพู ซอง - หมู่บ้านโลเบซ่า - วัดชิมิ - เข้าชมพูนาคา ซอง - เข้าชมซิมโทกาซอง - ชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang - พร้อมนมัสการพระพุทธรูป Buddha Dordenma - อนุสรณ์สถาน - เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง - เยี่ยมชมเมืองพาโร - วัดตั๊กซัง - เข้าชมวัดคิชู - ช้อปปิ้งสินค้าเมืองพาโร ** อัตรานี้รวม ค่าทิปคนขับรถ - บริการน้ำดื่มบนรถ - มีหัวหน้าทัวร์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลท่าน Full set of Travel Amenity / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกโรงแรม (สัมภาระของท่าน ควรอยู่ในความดูแลของท่านเอง เพื่อความอุ่นใจ --
2
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-B3-HAPPINESS-BHUTAN001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 13-17 / 20-24 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 / 10-14 / 14-18 / 21-25 AUG 19
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
3
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-B3-HAPPINESS-BHUTAN001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 / 25-29 SEP 19
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
4
ภูฏานแอร์ไลน์

แพคเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG3N-BHU001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 24JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพูซอง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - สถูปแห่งชัยชนะ - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
5
ภูฏานแอร์ไลน์

แพคเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG4N-BHU002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 24JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
6
ภูฏานแอร์ไลน์

แพคเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG5N-BHU003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 24JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - กังเต - ทักซัง : ที่ทำการไปรษณีย์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - หุบเขากังเต - วัดกังเต - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - ป้อมปราการ พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
7
ดรุคแอร์

แพคเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-KB-PKG5D-PBH-LEMERIDIEN(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุคแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between TBA
ราคา/ท่าน :
77,750 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
77,750 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,750 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
8
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAA1-KBxB3-CHILL-BHUTAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 AUG
20-224 SEP
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
9
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : BTH001-KBxB3-PKG5D-HAVEN-PBH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวัน ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป TBA
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 9 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน, โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกันยายน 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนเมษายน 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมิถุนายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP