เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4385
Z4101

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 4 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

Z1594
ดรุคแอร์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : Z1594
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุคแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,500
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - พาโร - ทิมพู - โดชูลา - พาโรริงปุซอง - มัสการพระพุทธรูป Buddha Dordenma - เข้าชมวัดคิชู

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน - พาโรริงปุซอง - มณฑลทิมพู - เข้าชมภายในป้อมปราการ ทิมพู ซอง
 เมืองโดชูลา - สถูป ดรุค วังเกล - หมู่บ้านโลเบซ่า - วัดชิมิ - เข้าชมพูนาคา ซอง
 เข้าชมซิมโทกาซอง - ชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang - พร้อมนมัสการพระพุทธรูป Buddha Dordenma - อนุสรณ์สถาน - เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง
 เยี่ยมชมเมืองพาโร - วัดตั๊กซัง - เข้าชมวัดคิชู - ช้อปปิ้งสินค้าเมืองพาโร
 อิสระพักผ่อน - ช่วงบ่าย สนามบินเมืองพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3363
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : Z3363
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - พาโร - ทิมพู - พูนาคา : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน - ดอร์ชูลา พาส - เดินเท้าผ่านหมู่บ้านโลเบซ่า - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - อนุสรณสถานแห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - วัดตั๊กซัง - ชมโชว์การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวภูฏาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาโร - เมืองพาโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน - รินปุง ซอง - เมืองทิมพู
 มณฑลพูนาคา - แวะถ่ายภาพซิมโตคาซอง - ดอร์ชูลา พาส - เมืองพูนาคา - เดินเท้าผ่านหมู่บ้านโลเบซ่า - ป้อมปราการแห่งพูนาคา - เมืองทิมพู
 เมืองหลวงเมืองทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - อนุสรณสถานแห่งชาติ - ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - หอสมุดแห่งชาติ - เมืองพาโร - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 พาโร - วัดตั๊กซัง - ชมโชว์การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวภูฏาน
 วัดคิชู - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4101
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : Z4101
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - วัดชิมิลาคัง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - สวนสัตว์แห่งชาติ - พิชิตวัดทักซัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
 สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - ป้อมซิมโตคาซอง - วัดชิมิลาคัง - เมืองพูนาคา - ชมพูนาคาซอง
 เมืองทิมพู - วัดดรุ๊กวังเกล - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - สวนสัตว์แห่งชาติ - ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน - ตาชิโชซอง - เมืองพาโร
 พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ) - ช้อปปิ้งพาโรสตรีท
 สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4385
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : Z4385
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - ทิมพู - พูนาคา - พาโร : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ตาชิโชซอง - National Memorial Chorten - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง - ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - สวนสัตว์แห่งชาติ - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง - วัดทักซัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - เมืองพาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เมืองทิมพู - ผ่านชมวัดตัมชู - ตาชิโชซอง
 National Memorial Chorten - เมืองพูนาคา - ผ่านชมป้อมซิมโตคาซอง - โดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
 เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - สวนสัตว์แห่งชาติ - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง
 วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง - วัดทักซัง - วัดคิชู ลาคัง - พาโร สตรีท
 สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน, โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมีนาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP