OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAA1-TK-TR-ANATOLIA10D

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 67 Turkey tour(s)
International Tour Package : Turkey Tour
1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS3-TK-TR30 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿69,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เที่ยวแบบหรูหรา (บินภายใน 2 ขา / พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน) : นครใต้ดิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เซลเว - จิบกาแฟสไตล์คนตุรกี ที่ร้าน Çiko'nun Yeri (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ถ่ายภาพ อะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - นครเอเฟซุส - เข้าชม บ้านพระแม่มารี - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมพระราชวังโทพคาปี - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า ออกโรงแรม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 นครอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินไกเซรี - นครใต้ดิน - ไกมากลิ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่
 แคปปาโดเกีย - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เซลเว - จิบกาแฟสไตล์คนตุรกี ที่ร้าน Çiko'nun Yeri (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)
 เมืองคอนยา - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ถ่ายภาพ อะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค
 เมืองดินาร์ - เมืองปามุกกาเล่ - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
 นครเอเฟซุส - เข้าชม บ้านพระแม่มารี - สนามบินอัดนัน เมรเดเรส - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมพระราชวังโทพคาปี - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market - สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAJ6-TK-UNSEEN-TR10D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿51,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อันซีน : ปราสาทอุชิซาร์ - หุบเขาอิลารา - โบสถ์ Kokar Kilise - สุเหร่า Sebanci Central Mosque - ปราสาทกาเซียนเทป - ถ้ำแห่งอับราฮัม - หมู่บ้านรวงผึ้ง - เขื่อนอะตาเติร์ก - ภูเขาเนมรุต - สุเหร่าประจำเมืองดิยาบากีร์ - สุเหร่าอูลูแห่งเมืองมาร์ดิน - อารามดูรูซาฟาราน - ล่องเรือสู่เกาะอัคดาม่า - โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ - ร้านขนม Turkish Delight

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองไคเซรี่ - ปราสาทอุชิซาร์ - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี
 หุบเขาอิลารา - โบสถ์ Kokar Kilise - โบสถ์ Agacalti Kilise - เมือง อาดานา - แวะถ่ายรูปกับ สะพานหิน - สุเหร่า Sebanci Central Mosque
 เมืองกาเซียนเทป - พิพิธภัณฑ์ซุกม่า โมเสก - ปราสาทกาเซียนเทป - เมืองซานลีอูร์ฟา - ถ้ำแห่งอับราฮัม - บ่อปลาศักดิ์สิทธิ์
 เมืองฮาราน - หมู่บ้านรวงผึ้ง - เขื่อนอะตาเติร์ก - เมืองอดิยามาน
 ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบากีร์ - กำแพงเมืองดิยาบากีร์ - สุเหร่าประจำเมืองดิยาบากีร์ - เมืองมาร์ดิน
 Zinciriye Medresesi - สุเหร่าอูลูแห่งเมืองมาร์ดิน - ปราสาทมาร์ดิน - อารามดูรูซาฟาราน - เมืองฮาซานเคียฟ - เมืองวาน
 ล่องเรือสู่เกาะอัคดาม่า - โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ - ป้อมปราการแห่งเมืองวาน - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล
 เขตคาร์ดิกอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - ห้างสรรพสินค้าอิสตินพาร์ค - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAJ6-TK-GRAND-TR8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿40,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Grand (ASR/ADB) บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว (พักโรงแรม แช่น้ำพุร้อน 1 คืน - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน) : นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม - ระบำหน้าท้อง Belly Dance - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - บ้านพระแม่มารี - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ) - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวมทิป 59 USD หรือประมาณ 1975 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - กรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองไคเซรี่ - เข้าที่พัก
 Underground city of Kaymakli - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme - โรงงานทอพรม - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 Cappadocia - Konya - ถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - Mevlana museum
 Pamukkale - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - พักโรงแรม แช่น้ำพุร้อน
 City of Ephesus - Roman Bath - Temple of Hadrian - ช้อปปิ้งศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight - House of Virgin Mary - Izmir Airport - บินภายในสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 Hippodrome - Blue Mosque - ST. Sophia (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ) - Underground Cistern - Topkapi Palace - Grand Bazzar
 Dolmabahce Palace - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Spice Market - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
4
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAZW-TK-IST15 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Good : ทะเลสาบเกลือ - หุบเขาอุซิซาร์ - ชม Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารเอสเคลปิออน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอตาเติร์ก - บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชม Belly Dance
 คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
 ตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAB5-EK-TURKEY22 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์ - เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ถ่ายรูปฮิปโปโดรม (ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน (ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 แกรนด์บาร์ซ่า - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAZW-TK-IST05 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า - ตลาดผ้าไหม - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque - วิหารฮาเจีย โซเฟีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่าร์ - เข้าที่พัก
 มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า - ตลาดผ้าไหม - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 เข้าชม Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สนามบินอิสตัลบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : THAAZW-W5-IST13 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Fantasia : สุสานอตาเติร์ก - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 เข้าชม Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน
 Bangkok(Don Muang Airport)
8
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAI8-TK-FRUIT-TR9D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอย์วาลิก - เมืองเพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปคาราวานซาไร - ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอย์วาลิก
 เมืองเพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเฮียราโพลีส - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมสวนผลไม้มืองอิสปาร์ต้า - เมืองคอนย่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปคาราวานซาไร - นครใต้ดินคาร์ตัค - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร์รี่ - เมืองอังการ่า
 กรุงอีสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB42-TK-AUTUMN-TR9D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปิ - - ฮิปโปโดรม - ม้าไม้เมืองทรอย - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - คาราวานสไลน์ - - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - Mushrooms View - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปิ - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเพอร์กามัม - นั่งกระเช้าสู่ด้านบนของยอดเขาโรงละครที่ชันที่สุดในโลก - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ
 บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร - โบสถ์แอปเปิ้ล - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองคัปปาโดเกีย - Mushrooms View - Uchisar - นครใต้ดินไคมัคลี - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
 บินภายในสู่กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB42-TK-TR-ANATOLIA10D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard : &  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - กาซิแอนเทป - ซานลิอุรฟา - เนมรุต - มาร์ติน - ติยาบาเคอร์วาน - โดกุเบยาซิต - คารส์ - เอร์ซูรุม - แทรบซอน : พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก - ปราสาทอุรฟ - บ้านแบบรวงผึ้ง - สะพานเซเวอรัน - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเนมรุต - กำแพงเมืองดิยาบาเคอร์ - จุดชมวิวพาโนรามา - สุเหร่าประจำเมืองมาร์ติน - เกาะอัคคาม่า - ปราสาทวาน - พระราชวัง อิซฮาก พาชาร์ - เทือกเขาอารารัท - Tortum Waterfall - เมืองใต้ดิน - Sumel Monastery In Trabzon - จุดชมวิว Boztepe - Varlibas Atapark Shopping Center

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่กาซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก - ย่านตลาดขายสินค้าพื้นเมือง - Copper Bazaar - เมืองซานลิอุรฟา - ปราสาทอุรฟ
 เมืองฮาร์ราน - บ้านแบบรวงผึ้ง - เมืองเนมรุต - เมืองคาห์ตา - ภูเขาเนมรุต - สะพานเซเวอรัน - เมืองโบราณอาร์เซเมีย - สุสานคาราคูซ
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเนมรุต - ชมรูปสลักขนาดใหญ่ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 1 - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมืองดิยาบาเคอร์ - สะพาน Dicle - เมืองมาร์ติน - จุดชมวิวพาโนรามา - สุเหร่าประจำเมืองมาร์ติน - ย่านเมืองเก่า
 เมืองดารา - เมืองวาน - เกาะอัคคาม่า - โบสถ์อัคดามา - ปราสาทวาน
 เมืองโดกุเบยาซิต - พระราชวัง อิซฮาก พาชาร์ - เมืองคาร์ส - เทือกเขาอารารัท - เมืองเอนิชม
 เมืองเอร์ซูรุม - Tortum Waterfall
 เมืองทรับซอน - เมืองใต้ดิน - เมืองอูซันโกล
 เมืองทรับซอน - Sumel Monastery In Trabzon - Trabzon Hagia Sophia Museum - จุดชมวิว Boztepe - ตลาด Avrupali Pazari - Varlibas Atapark Shopping Center - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAV9-PS-TR06-TD 
Travel by (Air Ticket) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿28,888
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - สุสานอตาเติร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ - สนามบินอิสตันบูล
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkist Delight
 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำ แบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - โรงงานทอพรม - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - โรงงานคอตตอน
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูป Caravansarai - Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม - หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า
 สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
กัลฟ์ แอร์

Turkey Tour

Code : THAB16-GF-TR-BAHRAIN02C 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿25,990
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ตุรกี - บาห์เรน : มัสยิดกลาง Al Fateh - ตลาดพื้นเมือง - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย - บ้านพระแม่มารี - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - ปราสาทปุยฝ้าย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - ฮิปโปโดรม - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดกลาง Al Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง - สนามบินบาห์เรน - สนามบืนอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 เมืองโบราณทรอย - เมืองชานักกาเล - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย - เมืองอาวาลิค
 เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - ห้องสมุดของเซลซุส - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - โรงละครโบราณ - ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค - เกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก & เครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
 กรุงอังการ่า - อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - Taksim Square - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 สนามิบนอิสตันบูล - สนามบินบาห์เรน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
กัลฟ์ แอร์

Turkey Tour

Code : THAB16-GF-TR-BAHRAIN01V 
Travel by (Air Ticket) : GF-กัลฟ์ แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿27,990
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ตุรกี - บาห์เรน : มัสยิด Al Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - ชม ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลี - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - หุบเขาอุซิซาร์ - ฮิปโปโดรม - Taksim Square - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิด Al Fateh - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง - สนามบินบาห์เรน - สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองชานักกาเล - กรุงทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองอวาลิค
 เมืองเอเฟซุส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุกคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชม ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมัคลี - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์แอปเปิ้ล - หุบเขาอุซิซาร์ - กรุงอังการา
 กรุงอังราคา - กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - Grand Bazar - Taksim Square
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - พระราชวังทอปกาปี - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB04-EK-TURKEY10D-HG14B 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Save : ล่องเรือชมวิว ผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ชมอัซเคลปิออน - เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟิซุส - ร้านเสื้อหนัง - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์มาร์เก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อคน ต่อวัน - ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อคน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อคน ต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมวิว ผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าที่พัก
 ชมฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองอีเซียบัท - เมืองชานัคคาเล่
 กรุงทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ชมอัซเคลปิออน - เมืองคูซาดาซึ
 บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟิซุส - ร้านเสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - คาราวานสไลน์ - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่
 เมืองอิสตันบูล - สไปซ์มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAR3-TK-TURKEY302 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿32,888
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโตเกีย : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้ายปามุคคาล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ชมระบำหน้าท้องตรุกี - นครใต้ดินไคมัคลึ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี ** พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี - อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ - อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตาม 70 USD ต่อท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายปามุคคาล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 นครใต้ดินไคมัคลึ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - กรุงอังการา
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ
 ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAR3-TK-TR303 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿34,888
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโตเกีย : ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ชมระบำหน้าท้องตรุกี - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ** แถมฟรี!! พวงกุญแจตุรกี+ชาแอปเปิ้ล / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1คืน / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 09 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 นครใต้ดินไคมัคลึ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอร์รี่ - กรุงอังการา
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ
 ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB11-TK-IST01 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿32,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบลู - คัปปาโดเกีย - ซาแฟรนโบลู - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองซาแฟรนโบลู - ทะเลสาบซาพานจา - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
 เมืองอิสตันบลู - เมืองบูร์ซา - Grand Mosque - สุสานสีเขียว Green Tomb - เมืองอิชเมียร์
 เมืองอิชเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองซาแฟรนโบลู - หอคอยฮิเดอร์ริค
 เมืองซาแฟรนโบลู - ทะเลสาบซาพานจา - เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAI7-TK-IST17 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อังการา - คปปาโดเจีย - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล : เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - สวนองุ่น - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย ** พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน + ชมความสวยวงามของโชว์ระบำหน้าท้อง / แถมฟรี!! ชาแอปเปิ้ล + เครื่องราง Evil Eye + Turkish Ice Cream --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนองุ่น - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิชเมียร์
 คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ สู่เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAI7-TK-IST18 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿32,999
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อังการา - คัปปาโดเจีย - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - ชานัคคาเล่ - อีสตันบูล : สุสานอตาเติร์ก - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนสตอเบอรี่ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - จัตุรัสทักษิม - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย ** พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1คืน + ชมความสวยงามของระบำหน้าท้อง / แถมฟรี !! ชาแอปเปิ้ล + เครื่องราง Evil Eye + Turkish Ice Cream --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนสตอเบอรี่ - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ สู่ มืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - สนามบินอตาเติร์ก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS6-TK-AMAZING-TR8D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿38,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาซิซาร์ - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอะตาเติร์ก - บินภายในสู่อิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คาราวานสไลน์ - ** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง (เครื่องดื่มไม่อั้น)
 ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมในค่าทัวร์) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาซิซาร์ - บินภายในสู่อิสตันบูล
 Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำเยราบาติน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAAS6-TK-GRAND-TR9D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿35,777
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ขึ้นบอลลูน(ไม่รวมในค่าทัวร์) - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - คูซาดาซี
 คูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชานัคคาเล่ - เมืองเปอร์กามัม
 ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต - Blue Mosque - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน - พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดสไปซ์ - สนามบินอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : THAB25-W5-TR-IST001 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿33,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ดินแดน 2 ทวีป : สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - วิหารอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านของพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน - สนามบินเมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
 ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เมืองเพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาสึ
 เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - โรงละครเอเฟซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านของพระแม่มารี - โรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - เมืองปามุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองอังการ่า
 สนามบินอังการา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
มาฮานแอร์

Turkey Tour

Code : THAB25-W5-TR-ESB001 
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ดินแดน 2 ทวีป : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านของพระแม่มารี - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังโดลมาบาเช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน - สนามบินเอเซนโบกา - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองคอนย่า - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - โรงละครเอเฟซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านของพระแม่มารี - โรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House
 เมืองเพอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์สู่เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 พระราชวังโดลมาบาเช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดในร่ม
 สนามบินอิสตัลบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Turkey Tour

Code : THAB25-EK-TR-SAW004 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
Price start from :
 ฿31,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - ดินแดน 2 ทวีป : เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - โรงงานทอพรม - ชมระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - โรงงานหนังชั้นนำ - เข้าชมบ้านพระแม่มารี - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาเช ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 40 USD - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 30 USD --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองอิสตัลบูล - เมืองอังการ่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - โรงงานทอพรม - ชมระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - คอนย่า - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - Leather Fashion House - เข้าชมบ้านพระแม่มารี
 คูซาดาสึ - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
 พระราชวังโดลมาบาเช - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 67 Turkey tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Turkey tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP