OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 19
from 19 Italy tour(s)
International Tour Package : Italy Tour
Z2339
การบินไทย

Italy Tour

Code : Z2339 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿99,900
Travel Date :
France Tour Program :
France Tour - ซูริค - ชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเขามงบลังค์ - อีวัวร์ - อันซี - บูร์ก ออง เบรซเซ่ - มากง - ชาลง ซูร์โซน - เซมูร์ อ็อง โอซัว - เวเซอแล - บูร์ก - บลัวร์ - อองเช่ร์ - น็องต์ - โรซฟอร์ อ็อง แตร์ - แร็นส์ - ดีน็อง - แซงต์ มาโล - มงแซ็งมีแชล - บาเยอ - อ็องเฟลอร์ - ปารีส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองซูริค - ชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขามงบลังค์ - อีวัวร์ - อันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็งปีแยร์แห่งอานซี
 เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ - เข้าชมอารามบูร์ก - เมือง Pérouges - เมืองมากง - ถ่ายรูปสะพานโรมันแซงต์โรลอง - ถ่ายรูปโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ - เที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า - เมืองชาลง ซูร์โซน - เข้าชมมหาวิหารชาลง ซูร์ โซน
 เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว - เข้าชมมหาวิหารแห่งแม่พระ Church of Our lady - Orle d Or Tower และสะพานหินโรมันโบราณ Pinard Bridge - เมืองเวเซอแล - เข้าชมมหาวิหารนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาแห่งเวเซอแล - เมืองบูรช์ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ
 เมืองบลัวร์ - เข้าชม พระราชวังบลัวร์ - เมืองอองเช่ร์ - ถ่ายรูปปราสาทอองเช่ร์ - Maison d Adam - ถ่ายรูป Verdun Bridge - เมืองน็องต์
 เที่ยวชมเมืองน็องต์ - เข้าชมปราสาทริมแม่น้ำลัวร์ Chateau of the dukes of Brittany in Nantes - เข้าชมมหาวิหาร เซ็นต์ปีแอร์ - The Machines of the Isle of Nantes - เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ - เมืองแร็นส์ - มหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งแรน
 เมืองดีน็อง - เขตเมืองเก่า - เมืองแซ็งมาโล - ถ่ายรูปประตูเมืองของแซงต์มาโล - เมืองมงแซ็ง มีแชล - เข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล
 เมืองบาเยอ - เข้าชมอาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ - เที่ยวชมเมืองอ็องเฟลอร์ - โบสถ์ เซนต์ แคทเทอรีนส์ - กรุงปารีส
 จตุรัสทรอคาเดโร - เก็บภาพหอไอเฟล - สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3021
การบินไทย

Italy Tour

Code : Z3021 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿61,900
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - มิลาน - เวนิส - โบโลญญ่า - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - โรม - ปอมเปอี - เนเปิ้ล - เกาะคาปรี
แถมฟรี! ซิมการ์ด ออน ทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมาเพนซ่า - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวนิสเมสเตร้
 เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ - เมสเตร้ - เมืองโบโลญญ่า - เมืองเก่าเปียสซ่ามัจโจเร่
 เมืองฟลอเร้นซ์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสดูโอโม - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า
 กรุงโรม - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - Castel Romano
 เมืองปอมเปอี - ชมซากเมืองเก่าปอมเปอี - เมืองเนเปิ้ล - จัตุรัสการิบัลดี - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี - เขตเมืองเก่า Centro Storico - โบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ - โบสถ์เกสุนูโอโว่ - พระราชวังเนเปิ้ล - ปราสาทเดลโดโว่
 เนเปิ้ล - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่
 สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน - อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3115
การบินไทย

Italy Tour

Code : Z3115 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿79,900
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อันซีน เหนือจรดใต้ : มิลาน - เบอร์กาโม - โมเดนา - ราเวนนา - สาธารณรัฐซานมาริโน - อาเรสโซ - เซียนา - ปิทิญาโน - โซราโน - อัสซีซี - เปรูเกีย - สเปลโล - เพสการา - เมทารา - เนเปิลส์ - คาแซร์ตา - โรม - พระราชวังหลวงดูคาเล - วิหารลาเกียรา - แกรนด์ เปียสซ่า - หอศีลจุ่มนีโอเนียน - หมู่บ้านมอนเตอริจจิโอ - มหาวิหารเซียนา - ถนน Corso Vannucci - ถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี - จัตุรัสเพิลบิสซิโต - พระราชวังกาแซร์ตา - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - แวะถ่ายรูปกับโรมันฟอรัม - ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า / ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมิลาน - จัตุรัสเวคเคีย - วิหารซานต้ามาเรีย - เมืองมานโตวา - พระราชวังหลวงดูคาเล - ถ่ายรูปกับวิหารมานตัว - ถ่ายรูปกับพาลาซโซ่ เดล เต - เมืองเรจจิโอ เอมิเลีย - วิหารลาเกียรา
 เมืองโมเดนา - แกรนด์ เปียสซ่า - แวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลาง - เมืองราเวนนา - หอศีลจุ่มนีโอเนียน - รัฐอิสระซานมาริโน - Palazzo Pubblico
 เมืองอาเรสโซ - ถ่ายรูปกับ Duomo San Donato - หมู่บ้านมอนเตอริจจิโอนิ - จัตุรัสเปียซซ่า เดอ โรมา - จัตุรัสใจกลางเมือง - โบสถ์แซนตา มาเรีย อซันตา - เมืองเซียนา - มหาวิหารเซียนา - เปียสซ่า เดล คัมโป
 เมืองปิทิญาโน - Piazza Pietrucciolo - Piazza Garibaldi - เมืองโซราโน - เมืองเปรูเกีย - ถนน Corso Vannucci - จัตุรัส Piazza Iv Novembre - Palazzo Dei Priori
 เมืองอัสซีซี - ถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี - เมืองสเปลโล - Old Town - เมืองอัสโกลีปีเชโน - Piazza Del Popolo - Piazza Aringo - เมืองเพสการา
 เมืองเมทารา - เมืองโพเทนซ่า
 เมืองเนเปิ้ลส์ - จัตุรัสเพิลบิสซิโต - เมืองกาแซร์ตา - พระราชวังกาแซร์ตา - Castel Romano Designer Outlet
 ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - แวะถ่ายรูปกับโรมันฟอรัม - สนามบินฟูมิชิโน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5348
เอทิฮัด แอร์เวย์

Italy Tour

Code : Z5348 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - สวิต - ฝรั่งเศส - อิตาลี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์ - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - มิลาน - ดูโอโม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - โรม - วาติกัน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800.-) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 /แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - หมู่บ้านอีวัวร์
 เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - มิลาน
 มิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโม - ช้อปปิ้งดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ - ปราโต้
 ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - กรุงโรม
 โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5349
เอทิฮัด แอร์เวย์

Italy Tour

Code : Z5349 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿52,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - พิชิต 2 เขา ยอดเขากรอนเนอแกรต + ยอดเขาริกิ - มิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - แทซ - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น - ซูริค
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ช้อปปิ้งที่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
 โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - ยอดเขากรอนเนอแกรต - แทซ
 แทซ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ
 เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - ซูริค
 สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5350
เอทิฮัด แอร์เวย์

Italy Tour

Code : Z5350 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - มิลาน - ดูโอโม่ - เวนิส - ลูเซิร์น - ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - เกาะเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
 เวนิส - โคโม - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
 ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 ดีจอง - ปารีส - ช้อปปิ้ง La Va Llée Village
 ชมเมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5351
เอทิฮัด แอร์เวย์

Italy Tour

Code : Z5351 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - โรม - รัฐวาติกัน - ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เวนิส - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปราโต้
 หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
 เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 จอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5382
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Italy Tour

Code : Z5382 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿38,990
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - ปิซ่า - กรุงโรม - มิลาน - นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า - ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง
 สนามบินกรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(ด้านหน้า) - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรัม - วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 ปิซ่า - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า - โบโลญญา
 เวนิส เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่ เวนิส - สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอัลโต - จัตุรัสซานมาร์โค - ชมเมือง - ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้
 มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็ม มานูเอลที่ 2 - ย่าน Via Montenapoleone
 สนามบินมิลาโน มัลเปนซา
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5566
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5566 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿70,000
Travel Date :
Available Everyday From 2/1/2564 to 9/1/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Exterior Stateroom
Italy Tour Program :
Italy Tour - Package ล่องเรือสำราญทะเลเอเดรียติก Celestyal Olympia, Cruise Only Venice - Dubrovnik, Croatia - Kotor, Montenegro - Corfu, Greece - Katakolon, Greece - Piraeus, Greece
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเวนิส - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Overnight
 .-. ท่าเรือเวนิส - Departure 16.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เมืองดูบรอฟนิค, ประเทศโครเอเชีย - Departure 23.59 PM
 Arrival 8.00 PM เทียบท่า เมืองคอร์ตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.30 PM เทียบท่า เมืองคอร์ฟู, ประเทศกรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองคาตาโกลอน, ประเทศกรีซ - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - Overnight
 .-. เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5604
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5604 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿29,900
Travel Date :
Available Everyday From 24/6/2564 to 4/7/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - Package ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only Rome (Civitavecchia), Italy - Santorini, Greece - Ephesus (Kusadasi), Turkey - Mykonos, Greece - Naples (Capri), Italy - Rome (Civitavecchia), Italy
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 9:00 AM Ephesus (Kusadasi), Turkey - Depart 23:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Mykonos, Greece - Depart 21:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5605
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5605 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿29,500
Travel Date :
Available Everyday From 13/6/2564 to 20/6/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only Rome (Civitavecchia), Italy - Santorini, Greece - Mykonos, Greece - Athens, Greece - Naples (Capri), Italy - Rome (Civitavecchia), Italy
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5606
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5606 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿61,000
Travel Date :
Available Everyday From 30/5/2564 to 6/6/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only Rome (Civitavecchia), Italy - Santorini, Greece - Mykonos, Greece - Athens, Greece - Naples (Capri), Italy - Rome (Civitavecchia), Italy
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5651
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5651 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿44,900
Travel Date :
Available Everyday From 20/9/2563 to 27/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package East Mediterranean by Costa Luminosa, Cruise Only Venice (Italy) - Bari (Italy) - Corfu (Greece) - Santorini (Greece) - Mykonos (Greece) - Dubrovnik (Croatia) - Venice (Italy)
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 15.00 PM
 Arrival 12.30 PM Santorini (Greece) - Depart 20.30 PM
 Arrival 6.30 AM Mykonos (Greece) - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 13.00 PM
 Disembark Arrival 8.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5652
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5652 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Available Everyday From 19/9/2563 to 26/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Costa Delizioza, Cruise Only : Venice (Italy) - Argostoli, Cefallinia (Greece) - Santorini (Greece) - Mykonos (Greece) - Katakolon, Olympia (Greece) - Bari (Italy) - Venice (Italy)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - วีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ทิปพนักงานบนเรือ (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Argostoli, Cefallinia - Depart 15.00 PM
 Arrival 09.00 AM Santorini (Greece) - Depart 20.30 PM
 Arrival 8.00 AM Mykonos (Greece) - Depart 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM Katakolon, Olympia - Depart 14.30 PM
 Arrival 8.00 AM Bari (Italy) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5653
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5653 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿32,900
Travel Date :
Available Everyday From 4/10/2563 to 11/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package East Mediterranean by Costa Luminosa, Cruise Only Venice (Italy) - Bari (Italy) - Corfu (Greece) - Piraeus/Athens (Greece) - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik (Croatia) - Venice (Italy)
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 14.30 PM
 Arrival 12.30 PM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 19.30 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5654
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5654 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿34,900
Travel Date :
Available Everyday From 10/10/2563 to 17/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Costa Delizioza, Cruise Only : Venice (Italy) - Split (Croatia) or Trieste (Italy) - Kotor (Montenegro) - Katakolon, Olympia (Greece) - Piraeus, Athens (Greece) - Bari (Italy) - Venice (Italy)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - วีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ทิปพนักงานบนเรือ (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 17:30 PM
 Arrival 8.00 AM Split (Croatia) - Depart 17.00 PM or Arrival 7.00 AM Trieste (Italy) - Depart 13.00 PM
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 13.30 PM
 Arrival 12.30 PM Katakolon, Olympia - Depart 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Bari (Italy) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5655
Self Travel-เดินทางเอง

Italy Tour Package

Code : Z5655 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Available Everyday From 7/12/2563 to 14/12/2563 : โปร 1 แถม 1 เพียงจอง และมัดจำภายใน 31 มี.ค. 63 / พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก Costa Smeralida, Cruise Only Barcelona (Spain) - Palma De Mallorca (Spain) - Palermo (Sicily) - Civitavecchia (Italy) - Savona (Italy) - Marseilles (France) - Barcelona (Spain)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน - เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป (โปรดชำระด้วยตนเองบนเรือ) - ไม่รวม Internet Package On board

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่าที่ Palma De Mallorca (Spain) - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Palermo (Sicily) - Departure 16.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Civitavecchia (Italy) - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Savona (Italy) - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า Marseilles (France) - Departure 17.00 PM
 Disembark 8.00 AM เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5668
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Italy Tour

Code : Z5668 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿75,900
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองลูกาโน - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล
 กรินเดลวาลด์ - ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 โลซานน์ - เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - สวนอังกฤษ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง
 เมืองทาช - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - ถ่ายรูปกับ รูปแกะสลักน้ำแข็ง - เซอร์แมท
 นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนน บานโฮฟซตราสเซอ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5900
การบินไทย

Italy Tour

Code : Z5900 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿73,900
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - มิลาน - เวนิส - โบโลญญ่า - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - โรม - ปอมเปอี - เนเปิ้ล - เกาะคาปรี
แถมฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินมาเพนซาร์ - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวนิสเมสเตร้
 เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ - เมสเตร้ - เมืองโบโลญญ่า - ชมเมืองบริเวณเมืองเก่าเปียสซ่ามัจโจเร่ - ศาลากลาง
 เมืองฟลอเร้นซ์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสดูโอโม - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโก - หอเอนปิซ่า
 กรุงโรม - Castel Romano - Mcarthurglen Designer Outlet - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล
 เมืองปอมเป - เมืองเนเปิ้ล - จัตุรัสการิบัลดี - อนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี - โบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ - พระราชวังเนเปิ้ล - ปราสาทเดลโดโว่
 เนเปิ้ล - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต - โรม - น้ำพุเทรวี่
 สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 19
from 19 Italy tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Italy tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP