OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 3
from 3 Croatia tour(s)
International Tour Package : Croatia Tour
Z3400
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Croatia Tour

Code : Z3400 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿54,500
Travel Date :
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - ดูบรอฟนิค - มาคาร์ชก้า - สปลิท - โทรเกียร์ - ซีเบนิค - ซาดาร์ - พลิตวิเซ่ - โอพาเทีย - ซาเกรบ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) - ฟรี ซิมออนทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพเมืองดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - น้ำพุโอโนฟริโอ - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา - พระราชวังเรคเตอร์ - ย่านถนนสตราดัน - เมืองมาคาร์ชก้า - ชมเมืองศูนย์กลางของ Makarska - ท่าเรือ Makarska Harbour - Kacic Square - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ Andrija Kacic Miosic - เมืองดูโกโพเลีย
 เมืองสปลิท - People Square - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - เมืองซีเบนิค
 เมืองซิเบนิค - แวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาดาร์ - ย่านเมืองเก่าของซาดาร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย
 ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train - ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak - คาร์โลแวค
 เมืองโอพาเทีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - เมืองซาเกรบ
 เมืองเก่าซาเกรบ - ขึ้นรถราง Funicular - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซาเกรบ - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ้นต์มาร์ค - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซ้นต์แคทเธอรีน - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - สนามบินกรุงซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5566
Self Travel-เดินทางเอง

Croatia Tour Package

Code : Z5566 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿70,000
Travel Date :
Available Everyday From 2/1/2564 to 9/1/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Exterior Stateroom
Italy Tour Program :
Italy Tour - Package ล่องเรือสำราญทะเลเอเดรียติก Celestyal Olympia, Cruise Only Venice - Dubrovnik, Croatia - Kotor, Montenegro - Corfu, Greece - Katakolon, Greece - Piraeus, Greece
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเวนิส - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Overnight
 .-. ท่าเรือเวนิส - Departure 16.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เมืองดูบรอฟนิค, ประเทศโครเอเชีย - Departure 23.59 PM
 Arrival 8.00 PM เทียบท่า เมืองคอร์ตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.30 PM เทียบท่า เมืองคอร์ฟู, ประเทศกรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองคาตาโกลอน, ประเทศกรีซ - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - Overnight
 .-. เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5835
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Croatia Tour

Code : Z5835 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 ฿59,999
Travel Date :
Croatia Tour Program :
Croatia Tour - โครเอเชีย - บอสเนีย - ซาเกรซ - โอพาเทีย - ซาดาร์ - อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - โทรเกียร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - โมสตาร์ - ซาราเยโว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบิน Zagreb Airport - เข้าที่พัก
 กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ก - ผ่าน ประตูหิน - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - เมืองโอพาเทีย
 อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - เมืองซาดาร์ - โรมันฟอรัม - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย
 เมืองโทรเกียร์ - เมืองพรีโมสเตน - เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
 เมืองสตอน - นั่งเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - เมืองดูบรอฟนิค - Old Town - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิค
 เมืองโมสตาร์ - สะพาน Stari Most - เมืองซาราเยโว - สุเหร่า Gazi Husrev - Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - ย่านเมืองเก่า Bascarsija
 สนามบินซาราเยโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 3
from 3 Croatia tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Croatia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP