OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAA75-AY-FI-ICE45B
THAAS4-AY-SCAN-ANV04
Z1239
Z4452
Z4593
Z3676

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Scandinavia Tour
Z1345
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z1345 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿123,000
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สัมผัสฟยอร์ด เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน - พักโรงแรม 5 คืน - พักเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ห้อง Seaside Cabin 1 คืน - พักเรือสำราญ Silja Line (Overnight Cruise) ห้องแบบ Seaside Cabin 1 คืน
รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงโคเปนเฮเก้น - รูปปั้นนางเงือก เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องแบบ Seaside Cabin
 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - เมืองฟลอม
 เมืองฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen
 เบอร์เก้น - เมืองเก่า Fish Market และ Bryggen - เดินเล่นย่านถนนคนเดิน - เมืองโวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่
 กรุงออสโล - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินภายในสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์ Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญ Silja Line (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องแบบ Seaside Cabin
 กรุงสต็อกโฮล์ม (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
 กรุงสต็อกโฮล์ม - ผ่านชมแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1346
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z1346 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿139,000
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ล่าแสงเหนือ สวีเดน - นอร์เวย์ - สต็อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - คิรูนา - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - Husky Safari - นาร์วิก - ทรูมเซอ - เบอร์เกน - โวส - เกโล่ - ออสโล
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงสต็อกโฮล์ม, สวีเดน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เข้าชมซิตี้ฮอลล์ - เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม - เมืองเก่า แกมล่าสแตน - ย่านวอล์คกิ้งสตรีท
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - บินภายในสู่ สนามบินเมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็งใน หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - ขับ Snow Mobile ล่าแสงเหนือ
 อุทยานแห่งชาติอบิสโก - นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Safari - อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park - ล่าแสงเหนือ
 เมืองนาร์วิก - ทรูมเซอ - ล่าแสงเหนือ
 นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เดินเล่นชมเมืองทรูมเซอ - สนามบินทรูมเซอ - บินภายในสู่ เบอร์เก้น - เข้าที่พัก
 ชมเมืองเบอร์เกน - Fish Market และ Bryggen - เมืองโวส - นั่งรถไฟสายโรแมนติกสู่ มีร์ดาล - ถ่ายภาพน้ำตก Kjosfossen - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ - เมืองเกโล่
 กรุงออสโล - ผ่านชมปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท
 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1362
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z1362 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿58,999
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - พระราชวังหลวง - สะพานหินเก่าแก่ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ล่องเรือชมความสวยงามของ ซอจ์นฟยอร์ด สู่หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบาน่าสู่เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - ยอดเขาฟลอเยน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น - พระราชวังหลวง ออสโล - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก ** พิเศษ!! พักเรือสำราญหรู DFDS 1คืน พร้อมบุฟเฟ่ต์ สไตล์สแกนดิเนเวีย 2 มื้อ / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
 เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองกอล
 เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ ซอจ์นฟยอร์ด สู่หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบาน่าสู่เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น
 เมืองแบร์เกน - ยอดเขาฟลอเยน - ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น - เมืองเกียโล
 เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล - อาคารรัฐสภา - ล่องเรือสำราญหรู Dfds สู่เมืองโคเปนเฮเกน
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินโคเปนเฮเกน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1363
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z1363 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿149,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ - โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - หมู่บ้านชาวประมง - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่สนามบินเอฟเนส - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - พิพิธภัณฑ์สงคราม
 เมืองเลคเนส - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์
 ท่าเรือมอสคิเนส - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส
 เมืองทรอนด์เฮม - แอตแลนติกโอเชียนโร้ด - เมืองมอนเด
 เมืองออลิซุนด์ - Brosudet - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1364
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z1364 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿139,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ (โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - ออโรร่า) : อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - หมู่บ้านชาวประมง - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ - Brosudet - พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง ** อัตรานี้รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์แล้ว --

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ชมเมืองออสโล - แวะถ่ายรูปอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเอฟเนส เกาะโลโฟเตน - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพโบสถ์ซิดโพลิเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองเลคเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - เมืองรีนน์
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - เข้าชม มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปโบสถ์นิดาโรส
 เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทางแอตแลนติกโร้ด - เมืองมอลเด
 ชมเมืองออลิซุนด์ - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1366
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z1366 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿139,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ (นอร์ทไลท์ - ไอซ์เบรกเกอร์) : ปราสาทหิมะ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็งด้วยชุดความร้อนพิเศษ - หมู่บ้านซานตาคลอส - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ - ขับสโนว์โมบิลบนทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ - ตามล่าหาแสงเหนือ - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง - น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก - อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 - ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์รวม 30 Euro = 1,100 บาท (เรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเคมิ - ปราสาทหิมะ
 เมืองเคมิ - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - ถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งเคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็งด้วยชุดความร้อนพิเศษ - เมืองโรวาเนียมิ
 หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ซานตาคลอสออฟฟิศ - ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์
 เมืองซาลิเซก้า - ขับสโนว์โมบิลบนทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง - สนามบินอิวาโล - บินภายในสู่เฮลซิงกิ
 เมืองเฮลซิงกิ - น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก - เซเนท สแควร์ - อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนส - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1395
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z1395 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿135,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ (สโนว์โมบิล - ล่าแสงเหนือ) : โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - ตลาดนัดริมทะเล - นั่งรถเลื่อนสโนโมบิลเข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ - จับปูยักษ์ Red King Crab - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป - Kemi Ice Palace Lumilinna - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - หมู่บ้านซานตา คลอส ** ห้องพัก Glass Igloo มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 20-25 องศา / ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล
 บินภายในสู่เมืองอีวาโร - เมืองเคิร์คเนส - นั่งรถเลื่อนสโนโมบิลเข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ - จับปูยักษ์ Red King Crab
 เมืองอินารี - ทะเลสาบอินารี - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
 ซาร์ริเซลก้า - โรวาเนียมิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - พักโรงแรม Glass Igloo
 เมืองเคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป - ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย
 Kemi Ice Palace Lumilinna - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - นั่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 หมู่บ้านซานตา คลอส - ช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1404
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z1404 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿78,888
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ เดนมาร์ค - นอร์เวย์ : ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่ - เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองเบอร์เก้น - เดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light - อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่า Service Charge 70 Euro ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวเอง - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ / โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ชมน้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย
 ถนนสายช้อปปิ้ง Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS Seaways (พักบนเรือ) - ล่องทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน Oslo Fjord
 เรือเทียบท่า เมืองออสโล - ชมกรุงออสโล - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - เมืองไกโล่
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองวอส - เมืองเบอร์เก้น - ท่าเรือเก่าบริกเกน
 อิสระพักผ่อน หรือเดินทางเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ Aurora Light
 อิสระเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าเมืองทรอมโซ - บินภายในสู่เมืองออสโล - เข้าที่พัก
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - เดินทางกลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่โดฮา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2152
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z2152 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿199,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา : ออสโล - ลองเยียร์เบียน - ฟูเกิลฮูเก้น - ไน ลอนดอน - ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก - ฟูเจียร์ซองเจน - Ice pack@80 degree อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร์ - ไน ออลิซุนด์ - กองซ์ฟอร์เด้น - บลอมสแตนท์ฮอลโบวา - เบลล์ซุนด์ - วาซอลล์บุคต้า - คาลิปโซเบียนน์ - ลองเยียร์เบียน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 7 วัน = 94.5 USD โปรดชำระให้ทางเรือ ณ วันกลับ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ - นั่งรถผ่านชมอาคารเก่ารอบเมืองออสโล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง – ป้อมปราการอาเคอร์ซัส - ถนนคาร์ส โจฮัน - ห้าง Paleet Shopping Center - สนามบินออสโล
 บินภายในสู่ สนามบินลองเยียร์เบียน สวาลบาร์ด - ถ่ายรูปป้ายสวาลบาร์ด - ถ่ายรูปกับเหมืองถ่านหิน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด - เช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition
 ระหว่างวันที่ 4-9 ของการเดินทาง ลงเรือเล็ก เที่ยว ฟูเกิลฮูเก้น ตอนเหนือของสวาลบาร์ด - ชมภูเขา Fuglehukfjellet - เที่ยวไน ลอนดอน, ลิเลียนฮุก พื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด - เที่ยว สเมียร์เรนเบิร์ก และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน เกาะเล็กๆ ทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด อยู่อาศัยของสัตว์ ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก - เที่ยว Ice pack@80 degree ชมก้อนน้ำแข็ง และสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก - เที่ยว เกาะอันโดเยน ถิ่นที่อยู่ของหมีขาว และฝูงวอรัส - เที่ยว โมนาโค กลาเซียร์ เป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวในไลเดลฟยอร์ด - เที่ยว ไน ออลิซุนด์, กองซ์ฟอร์เด้น, บลอมสแตนท์ฮอลโบวา บนแหลมบลอคเกอร์ บริเวณกองซ์ฟยอร์ด - เที่ยว เบลล์ซุนด์, วาซอลล์บุคต้า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์ สุนัขจิ้งจอก แมวน้ำ นกนานาชนิด - เที่ยว คาลิปโซเบียนน์ บนพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park
 ท่าเรือลองเยียร์เบียน - อำลาเรือสำราญ – สนามบินลองเยียร์เบียน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2319
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z2319 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿55,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - อุทยานฟรอกเนอร์ - ล่องเรือสำราญ Dfds - ปราสาทโรเซนบอร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินสต็อกโฮล์ม อาลันดา - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 กรุงสต็อกโฮล์ม - เมืองเก่ากัมลาสตัน - จุดชมวิวเมืองสต็อกโฮม - เมืองคาลสตัท
 กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ด้านนอกปราสาท Akerrus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - ถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle - ล่องเรือสำราญ Dfds สู่กรุงโคเปนเฮเกน
 กรุงโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านถนนสตรอยก์
 ปราสาทโรเซนบอร์ก - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2485
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z2485 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿92,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ค - สวีเดน : เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก - เข้าชมพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน - ชมรูปปั้นเงือกน้อย - ช้อปปิ้งย่าน Stroget - ชมอุทยานฟรอกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - นั่งรถไฟสายโรแมนติก จากฟลัม สู่ไมร์ดาล - น้ำพุ Kjosfoss - ล่องเรือในซองน์ฟยอร์ด - ย่านเมืองเก่า เบอร์เก้น - บินภายในสู่กรุงเฮงซิงกิ - ชมเมืองเฮงชิงกิ - ตลาดริมท่าเรือ - เข้าพิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการเมือง ** พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ชิลเลียไลน์ 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ค - เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก - เข้าชมพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน - ชมรูปปั้นเงือกน้อย - ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่าน Stroget - ลงเรือสำราญ DFDS - พักบนเรือ
 เรือเทียบท่ากรุงออสโล - ชมอุทยานฟรอกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองเกโล
 นั่งรถไฟสายโรแมนติก จากฟลัม สู่ไมร์ดาล - น้ำพุ Kjosfoss - ล่องเรือในซองน์ฟยอร์ด - เบอร์เก้น
 ย่านเมืองเก่า เบอร์เก้น - บินภายในสู่กรุงเฮงซิงกิ - เข้าที่พัก
 ชมเมืองเฮงชิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหาร Cathedral - ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ - อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส - ชมโบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ลงเรือสำราญชิลเลียไลน์ - พักบนเรือ
 เรือเทียบท่า สต็อคโฮล์ม สวีเดน - เข้าพิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการเมือง
 สต็อคโฮล์ม - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3067
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z3067 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿99,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Fullboard ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด : ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถนนสตรอยเกต - จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) - น้ำตก Fossevandring - ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - ชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวยอดเขาอูลรินเก้น - ล่องเรือชมไลเซ่ ฟยอร์ด - ชมเมืองสตาแวนเกอร์ - โบสถ์สตาแวนเกอร์ - ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - อนุสาวรีย์สามดาบ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ - เข้าชมบังเกอร์โอเดอร์โรยา - หมู่บ้านชาวประมง - เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์ - ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น ** พักบนเรือสำราญ Jewel of the SEAs By Royal Caribbean 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ประมาณ 3,000 บาท (ค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) - ไม่รวมค่า Gratuities ของทางเรือ ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ เป็นเงิน 3,300 บาท ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินโคเปนเฮเกน - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมภายนอก พระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถนนสตรอยเกต - เชคอินลงเรือสำราญ Jewel of the Seas!! By Royal Caribbean - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า ไกเรงเก้ฟยอร์ด - จุดชมวิวดาล์สนิบบา (UNESCO) - น้ำตก Fossevandring - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 PM เรือเทียบท่าเบอร์เกน - ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - ชมป้อมปราการเบอร์เกนฮุส - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งเมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวยอดเขาอูลรินเก้น - ชมเมืองเบอร์เกน - Depart 19.00 PM
 Arrival 09.00 PM เรือเทียบท่า สตาแวนเกอร์ - ล่องเรือชมไลเซ่ ฟยอร์ด - ชมเมืองสตาแวนเกอร์ - โบสถ์สตาแวนเกอร์ - ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - ย่านเมืองเก่าสตาแวนเกอร์ - อนุสาวรีย์สามดาบ - Depart 19.00 PM
 Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า คริสเตียนซานด์ - โบสถ์ประจำเมือง Kristiansand Cathedral - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ Cannon Museum - เข้าชมบังเกอร์โอเดอร์โรยา - หมู่บ้านชาวประมง - เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์อาเดอร์
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า โคเปนเฮเกน - อำลาเรือสำราญ - พาเที่ยวย่านนูฮาวน์ - ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น - สนามบินโคเปนเฮเกน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Z3139
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z3139 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Europe Tour / Travel Europe
Price start from :
 ฿112,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Fullboard ล่องเรือทะเลบอลติก : เส้นทาง สวีเดน - รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) - ฟินแลนด์ - เอสโตเนีย - วิสบี ** พักบนเรือสำราญ Jewel of the SEAs By Royal Caribbean 7 คืน / รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ - รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินสนามบินอาลันดา สวีเดน - เข้าชม ศาลากลางจังหวัด - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เช็คอินลงเรือสำราญ Jewel of the Seas!! By Royal Caribbean - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย - เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - Overnight
 .-. ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย - เข้าชมปราสาทเซนต์ไมเคิล - เข้าชมความพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - Depart 17.00 PM
 Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่าเมืองเฮลซิงกิ - เข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ถ่ายรูปกับวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปวิหารอุสเพนสกี้ - Depart 17.00 PM
 Arrival 08.00 PM เรือเทียบท่า ทาลลินน์ เอสโตเนีย - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ - เข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - เข้าชมปราสาททุมเปีย - เข้าชมพระราชวังแคทดริออก - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 PM เรือเทียบท่า เมืองวิสบี สวีเดน - กำแพงหินโบราณ Ringmuren - โบสถ์เก่าประจำเมือง - เมืองฮันเซียติก - จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า - โบสถ์เซนนิโคไล - Depart 19.00 PM
 Arrival 07.00 PM เรือเทียบท่า สตอกโฮล์ม สวีเดน - อำลาเรือสำราญ - ขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เมืองเก่า โอลด์ซิตี้ - สนามบินอาลันดา
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Z3283
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z3283 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์เกท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
 ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - ผ่านชม พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
 เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง
 พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู Dfds สู่เมืองโคเปนเฮเกน
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) - สนามบินโคเปนเฮเกน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3356
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z3356 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿122,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - แกรนด์นอร์เวย์ : สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ล่องเรือ Whale Safari & Fjord Cruise ชมวาฬ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ขึ้นกระเช้า Fjellheisen สู่ Mt.Storsteinen - ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา นาร์วิกเจลเล็ต - ตามล่าหาแสงเหนือ - หมู่เกาะโลโฟเตน - หมู่บ้านชาวประมงเอกัม - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้านเรเนย์ - ปราสาทอาร์เคอร์ชูร์ - ปราการอาร์เคอร์ชูร์ - พระราชวังหลวง ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ
 ล่องเรือ Whale Safari & Fjord Cruise ชมวาฬ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - ขึ้นกระเช้า Fjellheisen สู่ Mt.Storsteinen
 ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - เมืองนาร์วิก - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา นาร์วิกเจลเล็ต - ตามล่าหาแสงเหนือ
 นาร์วิก - หมู่เกาะโลโฟเตน - ชมเมืองสโลเวอร์ - หมู่บ้านชาวประมงเอกัม - Magic Ice Bar Svolvaer
 สโลเวอร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้านเรเนย์ - หมู่บ้านโอ
 เมืองนาร์วิก - บินภายในสู่งออสโล - ปราสาทอาร์เคอร์ชูร์ - ปราการอาร์เคอร์ชูร์ - พระราชวังหลวง
 ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3530
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z3530 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 9 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿135,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ - กิจกรรมจับปูยักษ์ - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ตามล่าหาแสงเหนือ - หมู่บ้านซานตาคลอส - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - สนามบินเมืองอิวาโล่
 เมืองเคิร์กเคเนส - กิจกรรมจับปูยักษ์ - โรงแรมหิมะ
 เมืองอินาริ - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - เมืองซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ออกตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - แวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ - เมืองโรวาเนียมี
 ขับขี่สโนว์โมบิล - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เมืองเคมิ
 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - สนามบินเคมิ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ
 เมืองปอร์วู - ชมเมืองบริเวณเขตเมืองเก่า - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม
 นครเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3532
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z3532 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿135,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ล่าแสงเหนือ - เมืองสแตมซุนด์ - ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเกาะลอฟโฟเตน - Magic Ice Bar - แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล - พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮันเกท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบนิออสโล - เมืองทรอมโซ - นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน - มหาวิหารอาร์คติก - Ommaroy - ล่าแสงเหนือ
 เมืองทรอมโซ - Husky Farm - เมืองนาร์วิค
 เมืองสแตมซุนด์ - ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งเกาะลอฟโฟเตน - Magic Ice Bar
 สโวลแวร์ - หมู่บ้าน Å - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้าน Hamnoy - หมู่บ้านนัสฟยอร์ด - สโวลแวร์ - ล่าแสงเหนือ
 เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - Tjeldsundbrua - สนามบิน Evenes Airport - บินภายในสู่กรุงออสโล
 แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล - ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน - พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮันเกท
 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3606
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z3606 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 12 days 10 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿239,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ : นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - ใส่ชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit ว่ายน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น - สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านซานตาคลอส - ตามล่าแสงเหนือ - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - ขับขี่สโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - สัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - บ้านชาวประมงสีแดง - Lofotr Viking Museum - หมู่บ้าน A - หมู่บ้านฮัมนอย - หมู่บ้าน Ballstad - อนุสาวรีย์ชานเซเบลลุส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - สนามบิน เมืองโรวาเนียมี่ - เข้าที่พัก
 เมืองเคมิ - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง - ใส่ชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit ว่ายน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น - เมืองเคมิ - Snow Castle
 โรวาเนียมี่ - สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - เมืองซาลิเซลก้า - ตามล่าแสงเหนือ - พักในหมู่บ้านเรือนกระจก
 เมืองอินาริ - นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ - ขับขี่สโนว์โมบิลตะลุยหิมะ - เมืองคิร์เคนเนส
 สัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ - แวะถ่ายรูปกับ Russian Monument - War Mothers Monument - สนามบิน คิร์เคนเนส - บินภายในสู่เมืองทรอมโซ
 ย่านใจกลางเมือง - พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาร์คติก - ห้างสรรพสินค้า Nerstranda Shopping Center - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เมืองนาร์วิค
 หมู่เกาะลอฟโฟเทน - เมืองท่า Henningsvaer - บ้านชาวประมงสีแดง - เมืองสโววาร์ - Magic Ice Bar Svolvær
 Eggum - เมือง Leknes - Lofotr Viking Museum - เมือง Stamsund
 หมู่บ้าน A - หมู่บ้านฮัมนอย - เมืองโซวาเก้น - เมืองรีนน์ - เมือง Reine
 หมู่บ้าน Ballstad - บินภายในสู่เมืองออสโล
 ย่านเอเคอร์ บรูค - ศาลาว่าการ - สนามบินออสโล - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - อนุสาวรีย์ชานเซเบลลุส - ผ่านชมมหาวิหารเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3620
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z3620 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿145,000
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Finland Adventure Ice Breaker - พักเคโลอิกลู - ชมแสงเหนือ : พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ - แคสสลอตทาเน่น โรงแรมแบบอิกลู - พักบ้านไม้สน Kelo Glass Igloos - กิจกรรม Husky Safari (30 นาที) - ชมปรากฏการณ์แสงเหนือบริเวณรีสอร์ท - Snow Igloo - ชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ - ชมแสงเหนือนอกเมือง เบสแคมป์ - เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า - นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ไอซ์เบรกเกอร์ - ว่ายน้ำทะเล Ice Floating อุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศา ด้วยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit - นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับขี่รถ Snow Mobile ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ชมการแกะสลักน้ำแข็ง Snow Castle - บินภายในสู่ กรุงเฮลซิงกิ - เขตเมืองเก่า The Old Town - โบสถ์ใหญ่ในเมือง Porvoon tuomiokirkko - ย่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน - ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์ Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เปลี่ยนเที่ยวบินสู่เมืองอิวาโล่ - เข้าที่พัก
 อิวาโล่ - พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ - อินารี - แคสสลอตทาเน่น โรงแรมแบบอิกลู - พักบ้านไม้สน Kelo Glass Igloos - กิจกรรม Husky Safari (30 นาที) - ชมปรากฏการณ์แสงเหนือบริเวณรีสอร์ท
 Snow Igloo - ชมฟาร์มเลี้ยงกวางเรนเดียร์ - เมืองโรวาเนียมิ - ชมแสงเหนือนอกเมือง เบสแคมป์
 เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า - เมืองเคมิ
 นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ไอซ์เบรกเกอร์ - ว่ายน้ำทะเล Ice Floating อุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศา ด้วยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit - นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ชมแสงเหนือนอกเมือง เบสแคมป์
 ขับขี่รถ Snow Mobile ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ชมการแกะสลักน้ำแข็ง Snow Castle - บินภายในสู่ กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 เมืองปอร์โว - เขตเมืองเก่า The Old Town - โบสถ์ใหญ่ในเมือง Porvoon tuomiokirkko - ย่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน - ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์ Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3676
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z3676 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿49,999
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ ** 15 ท่าน ออกเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
 ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
 เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท
 พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญหรู Dfds สู่เมืองโคเปนเฮเกน - พักบนเรือ
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์
 สนามบินโคเปนเฮเกน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3855
Self Travel-เดินทางเอง

Scandinavia Tour

Code : Z3855 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 105 days 104 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
Price start from :
 ฿349,000
Travel Date :
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก Yokohama, Japan - Kobe, Japan - Xiamen, China - Singapore - Colombo, Sri Lanka - Passing through the Suez Canal - Port Said, Egypt - Santorini, Greece - Piraeus, Greece - Salerno, Italy - Barcelona, Spain - Lisbon, Portugal - Cherbourg, France - Southampton, England - Tallinn, Estonia - Helsinki, Finland - St. Petersburg, Russia - Stockholm, Sweden - Copenhagen, Denmark - Bergen, Norway - Sailing through the Sogne Fjords (2 วัน) - Reykjavik, Iceland - Passing through the Arti Circle - New York, United States - Havana, Cuba - Cristobal, Panama - Passing through the Panama Canal - Puntarenas, Costa Rica - Puerto Vallarta, Mexico - Seattle, United State - Kushiro, Japan - Yokohama, Japan / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 104 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ, ญี่ปุ่น
 เรือจอดเทียบท่า เซี่ยเหมิน, จีน
 เรือจอดเทียบท่า - สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า โคลัมโบ, ศรีลังกา
 เรือจอดเทียบท่า คลองสุเซ
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ตซาอิด, อียิปต์
 เรือจอดเทียบท่า ซันโตรินี กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า พีราอุส, กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า ซาเลอโน, อิตาลี
 เรือจอดเทียบท่าบาร์เซโลน่า, สเปน
 เรือจอดเทียบท่า ลิสบอน, โปรตุเกส
 เรือจอดเทียบท่า แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส
 เรือจอดเทียบท่า - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ
 เรือจอดเทียบท่า ทาลลินน์, เอสโตเนีย
 เรือจอดเทียบท่า เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
 เรือจอดเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย
 เรือจอดเทียบท่า สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
 เรือจอดเทียบท่า โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
 เรือจอดเทียบท่า แบร์เกน, นอร์เวย์
 เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน)
 เรือจอดเทียบท่า เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์
 เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก
 เรือจอดเทียบท่า นิวยอร์ก อเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า ฮาวานา, คิวบา
 เรือจอดเทียบท่า คริสโตบัล, ปานามา
 เรือจอดเทียบท่า คลองปานามา
 เรือจอดเทียบท่า พันตาเรนนัส, คอสตาริกา
 เรือจอดเทียบท่า เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก
 เรือจอดเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า คูชิโระ, ญี่ปุ่น
 อำลาเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่า โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 อัตรานี้ไม่รวม ค่า Port Charge - ค่า On Board Tips - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า Sri Lanka, Egypt, Schengen, England, USA, Cuba
Z4049
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z4049 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿145,000
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - ตามล่าแสงเหนือ - สต็อกโฮล์ม -คิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อบิสโก - โลโฟเทน - ทรูมเซอ - ออสโล
รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม - ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - บินภายในสู่ สนามบินเมืองคิรูนา - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - ชมโรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ริมทะเลสาบ Tornetrask
 นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - เมืองนาร์วิก - เมืองสโลเวอร์ - หมู่เกาะโลโฟเทน
 หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine
 หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองสโววาร์ด
 เมืองนาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองทรูมเซอ Tromsø
 ท่าเรือกลางเมืองทรูมโซ่ - ล่องเรือชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก - เมืองทรูมเซอ - มหาวิหารอาร์กติก - ล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ
 สนามบินทรูมเซอ - บินภายในสู่ สนามบินกรุงออสโล - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - เข้าที่พัก
 สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4098
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Scandinavia Tour

Code : Z4098 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿85,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - น้ำตก Kjosfoss - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์ Temppeliaukio - ตลาดริมท่าเรือ - ล่องเรือสำราญ Silja Line สู่กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - เมืองคาร์ลสตัท
 เมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท Akershus - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ย่านคาร์ลโจฮันเกท - เมืองโกล
 เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด - เมืองกูดวาเกน - เมืองเบอร์เกน - นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเบอร์เก้น
 ย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม) - ชม น้ำตก Kjosfoss - เมืองเกโล
 เมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ Dfds Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น
 เมืองโคเปนเฮเกน - นูฮาวน์ - พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก - ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4135
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z4135 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿62,999
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบาน่าสู่เมืองไมร์ดัล - ย่านบริกเก็น - จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
 เมืองออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองเกียโล
 เมืองฟลัม - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบาน่าสู่เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน
 จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน - ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ผ่านชม ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น - เมืองเกียโล
 เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล - ล่องเรือสำราญหรู Dfds สู่ เมืองโคเปนเฮเกน
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์เกท - ท่าเรือนูฮาวน์ - สนามบินโคเปนเฮเกน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Scandinavia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP