OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Scandinavia Tour
Z1363
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z1363 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿146,000
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ซัมเมอร์โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - ออสโล - ลุพสเตด - เลคเนส - นัดส์ฟยอร์ด - รีนน์ - คริสเตียนซุนด์ - มอนเด - ออลิซุนด์
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ท่านละ 3,800 บาท (โปรดชำระพร้อมมัดจำทัวร์) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่สนามบินเอฟเนส - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - พิพิธภัณฑ์สงคราม
 เมืองเลคเนส - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์
 ท่าเรือมอสคิเนส - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส
 เมืองคริสเตียนซุนด์ - แอตแลนติกโอเชียนโร้ด - เมืองมอนเด
 เมืองออลิซุนด์ - Brosudet - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5182
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z5182 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿65,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - นั่งรถไฟฟลอมสบานา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองโคเปเฮเกน - รูปปั้นนางเงือกน้อย - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญ Dfds
 เมืองกอล - เมืองฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองกู๊ดวาเก้น - เมืองเบอร์เกน
 สถานีรถราง Floibanen - บริกเกิน - มาร์เก็ตสแควร์ - เมืองวอส - โรงแรม Fleischer'S Hotel - นั่งรถไฟฟลอมสบานา - เมืองเกลโล
 เมืองออสโล - สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - เมืองคาลสตัท
 กรุงสต็อกโฮล์ม - ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านแกมล่าสแตน
 กรุงสต็อกโฮล์ม - ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง - สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5444
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z5444 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿78,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - กิจกรรมจับปู - โกเธนเบิร์ก - โคเปนเฮเก้น - ออสโล - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เกน (เมืองมรดกโลก) - คาร์ลสตัท - เออเรบรู - สต๊อคโฮล์ม - เฮลซิงกิ
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูไม่อั้น / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม) - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านนูฮาวน์ - ชมเมืองมัลโม่
 มัลโม่ - โกเธนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับรูปปั้นโพไซดอน - จตุรัสใจกลางเมือง - หมู่บ้านมาร์สแตนด์ - กิจกรรมจับปู - กิจกรรมจับปู และทานปูทะเลรสเลิศ - ออสโล
 ออสโล - ฟลัม - ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) - ฟลัม
 ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (สวยที่สุดในนอร์เวย์) - เบอร์เกน (เมืองมรดกโลก) - หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen - ตลาดปลา - เกลโล่
 เกลโล่ - ออสโล - เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ลานสกีโฮเมนคอเลน - เก็บภาพปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูส์ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
 ออสโล - คาร์ลสตัด - เมืองเออเรบรู - สต๊อกโฮล์ม
 ชมเมืองสต๊อคโฮล์ม - เข้าชมศาลาวาการเมือง - แกมล่าสแตน - ลงเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ (Overnight)
 ท่าเรือ เฮลซิงกิ - เก็บภาพโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5451
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z5451 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿69,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - โคเปนเฮเก้น - ออสโล - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด - เกลโล - คาร์ลสตัท - เออเรบรู - สต๊อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ
พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้องวิวทะเล) - เรือสำราญ Silja Line 1 คืน (ห้องวิวทะเล) / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านนูฮาวน์ - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ลงเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส (Overnight) ห้องวิวทะเล
 เรือเทียบท่า กรุงออสโล นอร์เวย์ - เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ - เมืองฟลัม
 ฟลัม - ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (สวยที่สุดในนอร์เวย์) - เมืองเกลโล
 โบสถ์ไม้สต๊าฟเชิร์ท - กรุงออสโล - ชมลานกระโดดสกี โฮเมนคอเลน - ปราสาท และป้อมปราการอาร์เคอร์ชูส์ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
 เมืองคาร์ลสตัท - เมืองเออเรบรู - ปราสาทเออเรบรู
 กรุงสต๊อกโฮล์ม - เข้าชมศาลาว่าการเมือง - แกมล่าสแตน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ (Overnight) ห้องวิวทะเล
 เรือเทียบท่ากรุงเฮลซิงกิ - เข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5457
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : Z5457 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - โคเปนเฮเกน - เออเรบรู - คาร์ลสตัท - สต็อคโฮล์ม - ออสโล - เอเคอร์บรูค - เฮลซิงกิ
พักบนเรือสำราญ DFDS (ห้องพักวิวทะเล) 1 คืน และ ซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล) 1 คืน / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,800 บาท - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ล เมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านถนนสตรอยเกท์ - เรือสำราญ DFDS (ห้องวิวทะเล)
 ออสโล - ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน - สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ย่านถนนคาร์ลโจฮัน
 ออสโล - คาร์ลสตัท - เออเรบรู
 กรุงสต็อคโฮล์ม - ศาลาว่าการเมือง - แกมล่าสแตน - ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังสต็อคโฮล์ม - ช้อปปิ้งห้าง เอ็นเค
 ซิตี้ ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล)
 กรุงเฮลซิงกิ - ชมเมือง - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา - ย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5458
Self Travel-เดินทางเอง

Scandinavia Tour Package

Code : Z5458 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿163,500
Travel Date :
Available Everyday From 23/7/2564 to 30/7/2564 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Russia Tour Program :
Russia Tour - Package ล่องเรือ ยุโรปเหนือ และเกาะอังกฤษ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว Stockholm, Sweden - Helsinki, Finland - St Petersburg, Russia - Tallinn, Estonia - Copenhagen, Denmark
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 Arrival 12.00 PM Helsinki, Finland - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Copenhagen, Denmark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5667
Self Travel-เดินทางเอง

Scandinavia Tour Package

Code : Z5667 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿226,300
Travel Date :
Available Everyday From 30/6/2564 to 7/7/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Veranda Suite - G2
Russia Tour Program :
Russia Tour - Package Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Splendor : Stockholm, Sweden - Helsinki, Finland - St. Petersburg, Russia - Tallinn, Estonia - Wismar, Germany - Copenhagen, Denmark
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา (STO) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Stockholm, Sweden - Depart 17:00 PM
 Arrival 10.00 AM Helsinki, Finland - Depart 19:00 PM
 Arrival 8.00 AM St. Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St. Petersburg, Russia - Depart 18:00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Depart 18:00 PM
 Cruising the Baltic Sea At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Wismar, Germany - Depart 21:00 PM
 Arrival 8.00 AM Copenhagen, Denmark
Z5780
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z5780 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿69,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - 3 ประเทศ สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก - เที่ยวสต็อคโฮล์ม - ออสโล - กอล - กุ๊ดวานเก้น - ฟลัม - วอส - เบอร์เก้น - โคเปนเฮเก้น ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - กรุงสต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เมืองคาร์ลสตัด
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ออสโล (นอร์เวย์) - กอล
 กอล - กุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - รถไฟสายฟลัมสบาน่า - วอส
 วอส - เบอร์เก้น - สตาลไฮม์ - เกโล
 เกโล - ออสโล (นอร์เวย์) - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้อง Inside Cabin
 ท่าเรือกรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ก) - นั่งรถผ่านชมจัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส และซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปคู่เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street
 สนามบินโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5785
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Scandinavia Tour

Code : Z5785 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿56,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - 3 ประเทศ เที่ยวเมืองใหม่ใน สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก ชมเมืองสต็อคโฮล์ม - ออสโล - ฟลัม - กุ๊ดวานเก้น - โคเปนเฮเก้น / ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครดูไบ - สนามบินอาร์ลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - เมืองคาร์ลสตัด สวีเดน
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ข้ามพรมแดนสู่ออสโล นอร์เวย์ - เกโล (นอร์เวย์)
 เกโล - ท่าเรือเมืองกุดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - ออสโล (นอร์เวย์)
 ออสโล (นอร์เวย์) - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท - ล่องเรือ DFDS (Overnight Cruise) - พักห้อง Inside Cabin
 เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก - เข้าชมปราสาทอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์
 จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ชมศาลาว่า การเมือง - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - ผ่านชมน้ำพุเกฟิออน - สนามบินโคเปนเฮเก้น - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5786
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : Z5786 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿59,500
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - 3 ประเทศ เที่ยวเมืองใหม่ใน สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก ชมเมืองสต็อคโฮล์ม - ออสโล - ฟลัม - กุ๊ดวานเก้น - โคเปนเฮเก้น / ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม เดนสวีเดน - แกมล่าสแตน - เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - คาร์สตัด (สวีเดน)
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ออสโล - เกโล (นอร์เวย์)
 เกโล - ท่าเรือเมืองกุดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - ออสโล (นอร์เวย์)
 ออสโล (นอร์เวย์) - ชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท - ล่องเรือ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้อง Inside Cabin
 เรือเทียบท่า เมืองโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ย่านช้อปปิ้ง Stroget
 สนามบินโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5787
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : Z5787 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 ฿58,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม
ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - สนามบินโคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
 เมืองโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ Dfds สู่กรุงออสโล
 กรุงออสโล - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต - ย่านเอเคอร์บรูค - City Hall - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ย่านช้อปปิ้งโจฮันสเกท
 ออสโล - เมืองคาร์ลสตัด - กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - ชมวิวบนฟเจลกาตัน - แกมล่าสแตน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - ย่านเมืองเก่า
 พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม - ล่องเรือสำราญ Tallink Silja Line สู่กรุงเฮลซิงกิ
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสซีเนท - โบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ - มาร์เก็ตสแควร์ - ย่านมาร์เก็ตสแควร์ - สนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Scandinavia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP