Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAJ6-TG-NO-LOFOTEN10D

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Scandinavia Tour
1
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAS3-TG-NO-SS08 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
21-28 SEP
12-19 / 19-16 OCT
Price/pax :
111,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ - โลโฟเทน : หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านโอ ? - หมู่บ้านเรน่า - อิสระเดินเล่น ถ่ายรูปชิคๆ ในหมู่บ้านเรน่า - ล่าแสงเหนือ เมืองเรน่า - หมู่บ้านฮัมนอย์ - หมู่บ้าน Nusfjord Historical Fishing Village (มรดกโลก) - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้า และออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร ต่อ ใบ ต่อ ครั้ง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินการ์เดอมอน เมืองออสโล - บินภายในสู่ เมืองสโลวาร์ - หมู่เกาะโลโฟเทน
 หมู่บ้านโอ ? - หมู่บ้านเรน่า
 อิสระเดินเล่น ถ่ายรูปชิคๆ ในหมู่บ้านเรน่า - ล่าแสงเหนือ เมืองเรน่า
 หมู่บ้านฮัมนอย์ - หมู่บ้าน Nusfjord Historical Fishing Village (มรดกโลก) - เมืองคาเบลว็อก
 สนามบินสโลวาร์ - บินภายในสู่ เมืองออสโล - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินออสโล การ์เดอร์มอน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : COST-TG-10D7N-STO-STO-1907121(A) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
12-21 JUL
Price/pax :
117,500 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ล่องเรือสำราญทะเลบอลติค สวีเดน - ฟินแลนด์ - รัสเซีย - เอสโทเนีย พักบนเรือ Costa Magica : Stockholm (Sweden) - Helsinki (Finland) - St. Petersburg (Russia) - Tallinn (Estonia) - Stockholm (Sweden** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 70.00 / เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 / ฟรี เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 62 หรือ จนกว่าโปรโมชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลง) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 สนามบินสต๊อกโฮล์ม สวีเดน - เที่ยวชมกรุงสต๊อคโฮล์ม - ท่าเรือสต๊อกโฮล์ม - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Magica - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเลตลอดวัน - สนุกกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ อาทิ ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลง และห้องเลาจ์น, ชมโชว์ ระบบแสงสีเสียง, โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำ และสระน้ำวน, ห้องยิม, ห้องเกมส์, ร้านค้าปลอดภาษี ฯ
 เรือเทียบท่าเฮลซิกิง, ฟินแลนด์ - อิสระเดินเล่นชมจัตุรัสซีเนท - โบสถ์ Tempeliaukio หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - อิสระชมโบสถ์หยดเลือด, ป้อมปราการปีเตอร์แอน์พอล - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - อิสระเดินเล่นชมเมือง (ต่อ) - ช่วงบ่าย เรือออกจากท่า อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เมืองทาลลินน์, เอสโทเนีย - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือสำราญ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - ผ่านชมศาลากลาง City Hall - ผ่านชมเขตเมืองเก่า Old Town - พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ - สนามบินสต๊อกโฮล์ม สวีเดน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
3
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-NO-SCENIC33(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
14-22 JUN
Price/pax :
102,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Norway : เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - นั่งรถไฟ Flamsbana สู่เมืองมีร์ดาล - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - The Atlantic Road - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้ไม่รวม อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงออสโล - ผ่านชม Akurshus - เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองเกโล่
 นั่งรถไฟ Flamsbana สู่ Myrdal - ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - เมืองสตรีน
 ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา
 สตรีน - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - โมลเด
 โมลเด - อัลดาลเนส - The Atlantic Road - เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)
 บินภายในสู่กรุงออสโล - สนามบินออสโล การ์เดอมูน - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินออสโล การ์เดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-NO-SCENIC33(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
5-13 JUL
Price/pax :
107,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Norway : เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - นั่งรถไฟ Flamsbana สู่เมืองมีร์ดาล - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - The Atlantic Road - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้ไม่รวม อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงออสโล - ผ่านชม Akurshus - เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองเกโล่
 นั่งรถไฟ Flamsbana สู่ Myrdal - ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - เมืองสตรีน
 ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา
 สตรีน - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - โมลเด
 โมลเด - อัลดาลเนส - The Atlantic Road - เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)
 บินภายในสู่กรุงออสโล - สนามบินออสโล การ์เดอมูน - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินออสโล การ์เดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-NO-SCENIC33(3) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
12-20 / 19-27 JUL / 26JUL-3AUG
Price/pax :
108,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Norway : เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - นั่งรถไฟ Flamsbana สู่เมืองมีร์ดาล - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - The Atlantic Road - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้ไม่รวม อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงออสโล - ผ่านชม Akurshus - เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองเกโล่
 นั่งรถไฟ Flamsbana สู่ Myrdal - ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน - หมู่บ้านโอลเด็น - ธารน้ำแข็งบริกสดาล Glacier - นั่งรถ Troll Car ชมเมือง - เมืองสตรีน
 ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด สวยที่สุดในนอร์เวย์ - น้ำตก Seven Sisters - จุดชมวิวดาลสนิบบา
 สตรีน - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - โมลเด
 โมลเด - อัลดาลเนส - The Atlantic Road - เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)
 บินภายในสู่กรุงออสโล - สนามบินออสโล การ์เดอมูน - ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินออสโล การ์เดอมูน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-NO-PRO11 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
3-9 / 10-16 / 24-30 MAY
Price/pax :
75,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Norway Sognefjord : พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองฟลอม - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ สายโรแมนติก สู่มีร์ดาล - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงออสโล นอร์เวย์ - ผ่านไปชมปราสาท Akurshus - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เขตใจกลางเมือง - เมืองฟลอม เขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด
 ฟลอม - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ สายโรแมนติก สู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
 เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
 เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
 กรุงออสโล นอร์เวย์ - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-SCAN30S 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
15-26 JUL
Price/pax :
166,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - พระอาทิตย์เที่ยงคืน - ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด : ถ่ายรูปคู่เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านย่านวอล์คกิ้งสตรีท - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคป - ชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - ทะเลสาบไอนารี - พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ - หมู่บ้านซานตาคลอส - มาร์เก็ตสแควร์ - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน Rock Church - ช้อปปิ้งสินค้าในดีพาร์ทเมนท์สโตร์ - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ** พักโรงแรม 7 คืน - พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) + พักบนเรือสำราญ Silja Line 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Copenhagen - ผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ล่องเรือสำราญ DFDS - พักบนเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) 1 คืน (พักห้อง SEASIDE CABIN)
 ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในสู่เบอร์เก้น (เมืองมรดกโลก) - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen - พักโรงแรม
 เบอร์เก้น - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด - เกโล่ - พักโรงแรม
 ออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในโดย DY สู่เมืองอัลต้า - พักโรงแรม
 เมืองแฮมเมอร์เฟสต์ - เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคป - ชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พักโรงแรม
 ฮอนนิ่งสแวก - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ - เมืองอินารี
 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - พักโรงแรม
 กรุงเฮลซิงกิ - มาร์เก็ตสแควร์ - Senate Square - Rock Church - ช้อปปิ้งสินค้าในดีพาร์ทเมนท์สโตร์ - ลงเรือสำราญ Silja Line - พักบนเรือสำราญ 1 คืน (พักห้อง SEASIDE CABIN)
 กรุงสต็อกโฮลม์ - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งบนถนนคนเดิน - เข้าที่พัก
 สนามบิน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
8
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-MIDNIGHT-SUN32(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 13 days 10 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
5-17 JUL / 26JUL-7AUG
Price/pax :
175,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Danmark - Norway (ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด) - Sweden - Finland : ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - ธารน้ำแข็งบริกสเดล - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - ทะเลสาบไอนารี - หมู่บ้านซานตาครอส - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - แกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า ** พักโรงแรม 8 คืน - พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) - เรือสำราญ Tallink Siljaline (Overnight Cruise) 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 โคเปนเฮเก้น, เดนมาร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ลงเรือสำราญ DFDS ห้องพักคู่แบบ Seaside Cabin
 ออสโล, นอร์เวย์ - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด)
 ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสเดล
 นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
 เบอร์เก้น - บินภายในสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
 ออสโล - บินภายในสู่ เมืองอัลต้า - นอร์ธเคป - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
 นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า (ฟินแลนด์)
 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ พักห้องคู่แบบ Seaside Cabin
 กรุงสต็อกโฮลม์, สวีเดน - แกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า
 สนามบิน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-MIDNIGHT-SUN32(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 13 days 10 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
15-27 JUL
Price/pax :
178,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Danmark - Norway (ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด) - Sweden - Finland : ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - ธารน้ำแข็งบริกสเดล - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - ทะเลสาบไอนารี - หมู่บ้านซานตาครอส - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - แกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า ** พักโรงแรม 8 คืน - พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) - เรือสำราญ Tallink Siljaline (Overnight Cruise) 1 คืน (ห้อง Seaside Cabin) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 โคเปนเฮเก้น, เดนมาร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ลงเรือสำราญ DFDS ห้องพักคู่แบบ Seaside Cabin
 ออสโล, นอร์เวย์ - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด)
 ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสเดล
 นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
 เบอร์เก้น - บินภายในสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
 ออสโล - บินภายในสู่ เมืองอัลต้า - นอร์ธเคป - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
 นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า (ฟินแลนด์)
 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินภายในสู่เฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ พักห้องคู่แบบ Seaside Cabin
 กรุงสต็อกโฮลม์, สวีเดน - แกมล่าสแตน - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซ่า
 สนามบิน - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-NO-COUNTRY-ROAD31 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
16-25 JUL
Price/pax :
132,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ คันทรีโร้ด : ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ล่องเรือ ชมฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - ธารน้ำแข็งบริกสดาล - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana จากสถานีมีร์ดาลจน ถึงสถานีเกโล่ - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - ชมปรากฏการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน - King Crab Safari - ป้อมปราการ Fuglenes - อุทยานฟร็อกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Oslo - Lillehammer - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด)
 ล่องเรือ ชมฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสดาล
 เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม
 นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana จากสถานีมีร์ดาลจน ถึงสถานีเกโล่ - กรุงออสโล
 บินภายในสู่เมืองอัลต้า - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - ชมปรากฏการณ์ พระอาทิตย์เที่ยงคืน
 ฮอนนิ่งสแวก - King Crab Safari - แฮมเมอรเฟส - ป้อมปราการ Fuglenes
 แฮมเมอร์เฟส - อัลต้า - บินภายในสู่ สนามบินออสโล - เข้าที่พัก
 ชมกรุงออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAA75-TG-SCAN47 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
12-21 / 19-28 JUL
9-18 / 16-25 AUG / 23AUG-1SEP
6-15 / 13-22 / 20-29 SEP
Price/pax :
131,000 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Denmark - Norway - Finland - Sweden : รูปปั้นนางเงือก เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen - ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen - เดินเล่นย่านถนนคนเดิน - ตลาดนัดริมทะเล - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท ** Stay 5 Nights - พักบนเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) 1 คืน (ห้องSeaside Cabin) - พักบนเรือสำราญ Silja Line (Overnight Cruise) 1 คืน (ห้องSeaside Cabin) / อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Kobenhavn - Little Mermaid - น้ำพุเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องแบบ Seaside Cabin
 เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - เมืองเกโล่
 เมืองฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่มีร์ดาล - ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen
 ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ - เมืองกู๊ดวาเก้น - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen - เดินเล่นย่านถนนคนเดิน
 ชมเมืองเบอร์เกน - สนามบิน Fleslad - ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง - ช้อปปิ้ง Stockmann Department Store
 ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์ Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญ Silja Line (Overnight Cruise) พักบนเรือห้องแบบ Seaside Cabin
 กรุงสต็อกโฮล์ม (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - Shopping district of Walking Street - กรุงสต็อกโฮล์ม - ผ่านชมแกมล่าสแตน
 สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
กาตาร์แอร์เวย์

Scandinavia Tour

Code : THAAR3-QR-SCAN901 
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
6-14 / 17-25 MAY
Price/pax :
69,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : เซเนท สแควร์ - วิหารอุสเพนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - ตลาดนัดริมทะเล - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - เขตเมืองเก่า Old Town - Kungliga Slottet และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ - ถนนช้อปปิ้ง Drottninggatan - ปราสาทเออเรบลู - เมืองจำลองวาดเคอพิง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันสตรีท - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - อิสระเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน เต็มวัน ** พักบนเรือสำราญ ซิลเลีย ไลน์ ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin 1 คืน - พักเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin 1 คืน - พักโรงแรมที่ สวีเดน 2 คืน - พักโรงแรมที่ นอร์เวย์ 1 คืน - พักโรงแรมที่ เดนมาร์ก 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่า และบริการประมาณ 4,000 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินเฮลซิงกิ - Senate Square - Uspensy Cathedral - Temppeliaukio Church - Market Square - Silja Line cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
 Stockholm - City Hall - Old Town - Kungliga Slottet - จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ - ถนนช้อปปิ้ง Drottninggatan
 Orebro - Orebro Castle - Wadkoping - Karlstad
 Oslo - Vigeland Sculpture Park , Frogner Park - Holmenkollen Ski Jump Arena
 Viking Museum - Karl Johan Street - ล่องเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส - อิสระพักผ่อนบนเรือ พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
 ท่าเรือ Copenhagen - ถ่ายรูปคู่เงือกน้อย Little Mermaid - Gefion Fountain - Amalienborg Palace - Stroget Street
 อิสระเดินเที่ยวชมเมืองเอง ตลอดวัน - สนามบินโคเปนเฮเกน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAA9-TG-SCAN-2COUNTRIES(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
15-21 MAY
Price/pax :
59,300 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - สวีเดน : แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พระราชวังหลวง - พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม - สะพานโอเรซุน - ปราสาทโรเซนบอร์ก - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - กรุงสต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ฮาเกอร์สเตน
 ย่านเมืองเก่า - ล่องเรือชมทัศนียภาพ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พระราชวังหลวง - ห้างสรรพสินค้า Nk
 พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม - เมืองเยินเชอปิง - ย่านทาวน์สแควร์
 เมืองมัลโม - สะพานโอเรซุน - เมืองโคเปนเฮเก้น - ปราสาทโรเซนบอร์ก
 จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สนามบินโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAA9-TG-SCAN-2COUNTRIES(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
7-13 JUN
Price/pax :
59,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - สวีเดน : แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - พระราชวังหลวง - พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม - สะพานโอเรซุน - ปราสาทโรเซนบอร์ก - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - กรุงสต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ฮาเกอร์สเตน
 ย่านเมืองเก่า - ล่องเรือชมทัศนียภาพ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พระราชวังหลวง - ห้างสรรพสินค้า Nk
 พระราชวังโดรทนิ่งโฮล์ม - เมืองเยินเชอปิง - ย่านทาวน์สแควร์
 เมืองมัลโม - สะพานโอเรซุน - เมืองโคเปนเฮเก้น - ปราสาทโรเซนบอร์ก
 จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สนามบินโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
ฟินน์แอร์

Scandinavia Tour

Code : THAAR8-AY-SCAN001 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 12 days 10 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
3-14 JUL
Price/pax :
132,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Danmark - Norway - Sweden - Finland : ถ่ายรูปลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - The Oslo Opera House - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่ เมืองมีร์ดาล - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่าน Sergels Torg - ตลาดนัดริมทะเล - ถ่ายรูปมหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา - หมู่บ้านซานตาครอส - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง ** พักโรงแรม 8 คืน - พักบนเรือสำราญ DFDS Seaways 1 คืน - พักเรือสำราญซิลเลียไลน์ 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน ต่อท่าน) - ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน ต่อท่าน) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย100 บาท ต่อวัน ต่อท่าน (100 x13วัน = 1,300 บาท) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองเฮลซิงกิ - กรุงโคเปนเฮเก้น, เดนมาร์ก - เข้าที่พัก
 ถ่ายรูปลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญ DFDS Seaways - พักบนเรือ
 ออสโล, นอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - The Oslo Opera House - เกโล่
 เมืองกู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองฟลอม - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่ เมืองมีร์ดาล - เมืองเบอร์เก้น
 เมืองเบอร์เก้น - สนามบินเบอร์เก้น - บินภายในสู่สนามบินอาร์ลันด้า กรุงสต็อกโฮลม์ สวีเดน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่าน Sergels Torg - ท่าเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือสำราญสุดหรู Silja Line
 เรือเทียบท่า กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ - ตลาดนัดริมทะเล - ถ่ายรูปมหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา - สนามบินมืองเฮลซิงกิ - บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมิ - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านซานตาครอส - เมืองอิวาโล - เลือกซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์ - เข้าที่พัก
 ข้ามพรมแดนนอร์เวย์ที่เมืองคาราสจอด - เมืองฮอนนิ่งสว็อก - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
 อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง - เมืองอิวาโล
 บินภายในสู่ เมืองเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Scandinavia Tour

Code : THAAR8-EK-SCAN016(1) 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
16-25 MAY 19
Price/pax :
69,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Sweden - Norway - Danmark : กรุงสต็อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - คาร์ลสตัท - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติกสู่มีร์ดาล - ยอดเขาฟลอเยน - ศาลาว่าการเมืองออสโล - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสกลางเมือง - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินอาร์ลันด้า - กรุงสต็อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 สต็อคโฮล์ม - คาร์ลสตัท - ออสโล
 ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองเกโล่
 เมืองกู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองฟลอม - ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติกสู่มีร์ดาล - เมืองเบอร์เก้น
 เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอเยน - เมืองเกโล่
 เมืองออสโล - ศาลาว่าการเมืองออสโล - ล่องเรือสำราญ Dfds สู่เมืองโคเปนเฮเก้น - พักบนเรือ
 โคเปนเฮเก้น - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี - จัตุรัสกลางเมือง - ถนนสตรอยก์
 ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Scandinavia Tour

Code : THAAR8-EK-SCAN8D-004(1) 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
13-20 MAY 19
Price/pax :
59,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Sweden - Norway - Danmark : กรุงสต็อกโฮล์ม - จุดชมวิวแบบพาโนรามา - ห้างสรรพสินค้า NK - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - แวะถ่ายรูปซิตี้ฮอลล์ - แกมล่าสแตน - เมืองคาร์ลสตัท - The Oslo Opera House - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ชมด้านนอกปราสาท Akershus - ถนนคาร์ลโจฮันเกท - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี - ถ่ายรูปคู่ ลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน ** พักบนเรือสำราญ DFDS Seaways --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงสต็อกโฮล์ม - จุดชมวิวแบบพาโนรามา - ห้างสรรพสินค้า NK
 พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - แวะถ่ายรูปซิตี้ฮอลล์ - แกมล่าสแตน - เมืองคาร์ลสตัท
 เมืองออสโล - The Oslo Opera House - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 ชม อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - เดินเล่นคาร์ลโจฮันเกท - นั่งเรือสำราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น (พักค้างคืนบนเรือสำราญ)
 โคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี - ถนนสตรอยก์
 ถ่ายรูปคู่ ลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAQ8-TG-SCAN9D(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
2-10 / 16-24 MAY
6-14 / 13-21 JUN 19
Price/pax :
85,999 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - น้ำพุเกฟิอ้อน - เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ถนนสตรอยเก้ - ขึ้นเรือ Dfds สู่สแกนดิเนเวียนซีเวย์ - ล่องเรือชมความสวยงามในซองน์ฟยอร์ด - กรุงออสโล - เมืองสต็อคโฮล์ม - กรุงสต็อคโฮล์ม - อาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น - น้ำพุเกฟิอ้อน  - เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัส อามาเลียนบอร์ก  - ถนนสตรอยเก้ - ขึ้นเรือ Dfds สู่สแกนดิเนเวียนซีเวย์
 เมืองเกียโล - เมืองวอส - เข้าที่พัก
 เมืองเบอร์เก้น - เมืองฟลัม - สถานีรถไฟเมืองฟลัม - ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนนสู่สถานีไมดาล
 ล่องเรือชมความสวยงามในซองน์ฟยอร์ด - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งบน ถนนคาร์ลสโจฮันส์เกท
 กรุงออสโล  - เมืองคาร์ลสตัดด์ - เข้าที่พัก
 เมืองสต็อคโฮล์ม - กรุงสต็อคโฮล์ม  - อาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า - ช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิลสแควร์
 สนามบินอารันดา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAI7-TG-SCAN-ARN03(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
4-11 / 18-25 MAY
8-15 / 15-22 / 22-25 JUN
Price/pax :
58,999 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว เมืองโคเปนเฮเกน ครึ่งวัน ** พักบนเรือสำราญ Dfds (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-4,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - ผ่านชม อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
 ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - ผ่านชม โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
 เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
 พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ Dfds (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง) สู่เมืองโคเปนเฮเกน
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย - สนามบินโคเปนเฮเกน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAI7-TG-SCAN-ARN03(3) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
13-20 MAY
Price/pax :
59,999 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว เมืองโคเปนเฮเกน ครึ่งวัน ** พักบนเรือสำราญ Dfds (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-4,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - ผ่านชม อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
 ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - ผ่านชม โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่
 เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
 พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ Dfds (พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง) สู่เมืองโคเปนเฮเกน
 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย - สนามบินโคเปนเฮเกน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAB99-PSOT-11D8N-OSL-OSL18041 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
7-17 JUN 19
Price/pax :
209,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - พิชิตขั้วโลกเหนือ ประตูสู่ North Pole สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว (บินเข้า - ออกออสโล) : ออสโล - ลองเยียร์เบียน - ฟูเกิลฮูเก้น - ไน ลอนดอน - ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก - ฟูเจียร์ซองเจน - Ice pack@80 degree อันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร์ - ไน ออลิซุนด์ - กองซ์ฟอร์เด้น - บลอมสแตนท์ฮอลโบวา - เบลล์ซุนด์ - วาซอลล์บุคต้า - คาลิปโซเบียนน์ - ลองเยียร์เบียน / พักโรงแรม 1 คืน ระดับ 4 ดาว - พักบนเรือ Ocean Atlantic (ห้องมีหน้าต่าง) 7 คืน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ - เข้าชม Royal Palace - สนามบินออสโล - บินภายในสู่ สนามบินลองเยียร์เบียน - เข้าที่พัก
 เที่ยวชม Longyearbyen - ถ่ายรูปกับป้ายสวาลบาร์ด - ถ่ายรูป Coal Mine - เข้า Svalbard Museum - เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 61 ล่องเรือ Ocean Atlantic Expedition เที่ยว ฟูเกิลฮูเก้น - ชมสัตว์ขั้วโลกที่ ไน ลอนดอน, ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก และเกาะฟูเจียร์ซองเจน - เก็บภาพก้อนน้ำแข็ง Ice pack@80 degree - เกาะอันโดเยน - โมนาโค กลาเซียร์ - ไน ออลิซุนด์, กองซ์ฟอร์เด้น, บลอมสแตนท์ฮอลโบวา - เบลล์ซุนด์, วาซอลล์บุคต้า - คาลิปโซเบียนน์
 อำลาเรือ Ocean Atlantic - จอดเทียบท่าลองเยียร์เบียน - สนามบินลองเยียร์เบียน - บินภายในสู่ สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAJ6-TG-SCAND-MIDSUN12D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 12 days 9 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
20JUN-1JUL
25JUL-5AUG
1-12 AUG
Price/pax :
179,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - Sweden - Finland - Norway - Denmark - Midnight Sun : เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเซอูราซาอารี - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม - พิพิธภัณฑ์ไซดา - นั่งชิลล์จิบเครื่องดื่มใน Arctico Ice Bar - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน Midnight Sun พร้อมรับประกาศนียบัตร - สัมผัสประสบการณ์ จับปูยักษ์ King Crab Safari โดยนั่งเรือ Boat King Crab Safari พร้อมลิ้มลองเมนูปูยักษ์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - The Rock Art of Alta - เข้าชมมหาวิหารอาร์คติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก Polar Museum - เดินเล่นย่านถนนคนเดิน Walking Street - ล่องเรือชมฟยอร์ดไกเรงเกอร์ - เรือล่องถึงเมืองเฮเลซุลท์ (มรดกโลก) - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่สถานีไมดรัล - อาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - นั่งรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น ชมวิวยอดเขาฟลอเยน - ถนนสตรอยเกต - ถนน Kongens Nytorv Str?get** อัตรานี้รวม วีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ พร้อมเที่ยวบินภายใน / พักบนเรือสำราญ Silja Line ห้อง Outside Cabin Sea View 1 คืน - พักบนเรือ Fjord Line ห้อง Outside Cabin Sea view 1 คืน - พักโรงแรม 7 คืน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอาลันดา สวีเดน - เข้าชม City hall - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - ชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิตี้ - ท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม - เชคอินลงเรือสำราญ Silja Line - พักบนเรือ ห้อง Outside Cabin Sea View
 เรือเทียบท่าเฮลซิงกิ - Senate Square - อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 - Sibelius Monument - เข้าชม Seurasaari Open Air Museum - ถ่ายรูป Helsinki Cathedral - ถ่ายรูป Uspenski Church - Temppeliaukio Church - Forum Shopping Center)
 สนามบินเฮลซิงกิ - บินภายในสู่ สนามบินอิวาโล - Siida Museum - Lakselv - Honningsvag - สัมผัสประสบการณ์นั่งชิลล์จิบเครื่องดื่มใน Arctico Ice Bar - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน Midnight Sun พร้อมรับประกาศนียบัตร
 สัมผัสประสบการณ์ King Crab Safari โดยนั่งเรือ Boat King Crab Safari พร้อมลิ้มลองเมนูปูยักษ์ - Alta - เข้าชม Open Air Museum - The Rock Art of Alta
 สนามบินอัลตา - บินภายในสู่สนามบินทรุมเซอ - Tromso - เข้าชม Arctic Cathedral) - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ Storsteinen Mountain - เข้าชม Polar Museum - Walking Street
 สนามบินทรุมเซอ - บินภายในสู่ สนามบินทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูป Nidaros Cathedral - Kanestraum - Kristiansund
 Molde - Geiranger - Geirangerfjord Cruise - เรือล่องถึง Hellesylt
 Flam - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่ Myrdal - ถ่ายภาพน้ำตก Kjosfossen - Bergen - กรุงออสโล
 Bryggen - นั่งรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น Mount Floyen - เชคอินลงเรือ Fjord Line ชมวิวฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ - พักบนเรือ ห้อง Outside Cabin Sea view
 ท่าเรือเมืองเฮิร์ทซอลส์ เดนมาร์ก - Aarhus - ขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่นครโคเปนเฮเกน - Nyhavn - Str?get - ถนน Kongens Nytorv Str?get - สนามบินโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAJ6-TG-NO-LOFOTEN10D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
21-30 JUN
13-22 JUL
9-18 AUG
Price/pax :
149,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ - ทรุมเซอ - โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด : อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - หมู่บ้านชาวประมง - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - แอตแลนติกโอเชียนโร้ด - Brosudet - พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่สนามบินเอฟเนส - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - พิพิธภัณฑ์สงคราม
 เมืองเลคเนส - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์
 ท่าเรือมอสคิเนส - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส
 เมืองทรอนด์เฮม - แอตแลนติกโอเชียนโร้ด - เมืองมอนเด
 เมืองออลิซุนด์ - Brosudet - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
การบินไทย

Scandinavia Tour

Code : THAAJ6-TK-SCAND10D 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Travel Date :
27APR-6MAY
18-27 MAY
22JUN-1JUL
14-23 JUL
10-19 AUG
13-22 SEP
11-20 OCT
Price/pax :
89,900 THB(Adult)
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ : ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - โรงแรมสตาลไฮล์ม - เก็บภาพสตาลไฮล์ม วอลเลย์ - ล่องเรือชมซองฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม ไมดรัล - นั่งรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น ชมวิวยอดเขาเขาฟลอเยน - อุทยานฟรอกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - ถนน Karl johans - ถ่ายรูปปราสาทเออเรโบร - ชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เมืองเก่าโอลด์ซิตี้ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เข้าชมศาลากลางจังหวัด - ช้อปปิ้งสตรีท Sergels Square - เข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio - วิหารเฮลซิงกิ - วิหารอุสเพนสกี้ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม ** พักบนเรือ DFDS (ห้องมีหน้าต่าง) 1 คืน - พักบนเรือซิลจาไลน์ (ห้องมีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 5 คืน / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และไม่รวมค่าทิปต่างๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง นครอิสตันบูล
 สนามบินโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ - ถนนสตรอยเกต - เพื่อเชคอินขึ้นเรือ DFDS (พักบนเรือห้องมีหน้าต่าง Sea View)
 เมืองออสโล - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - เมืองเกโล
 เมืองกุดเวนเก้น - โรงแรมสตาลไฮล์ม - เก็บภาพสตาลไฮล์ม วอลเลย์ - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม ไมดรัล ลอดอุโมค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านชมทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำตก - เมืองเบอร์เก้น
 กรุงเบอร์เก้น - อาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - นั่งรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น ชมวิวยอดเขาเขาฟลอเยน - เมืองเกโล
 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - ถนน Karl johans
 เมืองคาร์ลสตัด - ถ่ายรูปโบสถ์คาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองเออเรบรู - ถ่ายรูปกับปราสาทเออเรโบร
 ชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เมืองเก่าโอลด์ซิตี้ - ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เข้าชมศาลากลางจังหวัด - ช้อปปิ้งสตรีท Sergels Square - ลงเรือซิลจาไลน์ (Silja Line) (พักบนเรือห้องมีหน้าต่าง Sea View)
 ท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ - เข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio - วิหารเฮลซิงกิ - วิหารอุสเพนสกี้ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม - สนามบินเฮลซิงกิ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Scandinavia tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP