OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : greenland Tour
Z2239
การบินไทย

greenland Tour

Code : Z2239 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Greenland Tour / Travel Greenland
Price start from :
 ฿188,800
Travel Date :
Greenland Tour Program :
Greenland Tour - ฤดูกาลชมแสงเหนือ Winter is Calling : โคเปนเฮเก้น - แคงเกอร์ลุสเซค - รัสเซลกลาเซียร์ - Ice Sheet point 660 - อิลลูลิแซท - สุนัขลากเลื่อน - ขี่สโนว์โมบิล - ล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านชมพื้นเมือง อินูอิท - โคเปนเฮเก้น ** อัตรานี้ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว - บินสู่กรีนแลนด์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงโคเปนเฮเก้น - บินภายในสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค ประเทศกรีนแลนด์ - ขึ้นรถ 4WD สู่ธารน้ำแข็งรัสเซล Russell Glacier - ชมวิวทุ่งหญ้าทุนดร้า
 นั่งรถ 4WD สู่แผ่นน้ำแข็งแห่งกรีนแลนด์ Ice Sheet Point 660 - เมืองแคงเกอร์ลุสเซค
 สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - บินภายในสู่ สนามบินอิลลูลิแซท - ชมเมืองอิลลูลิแซท - ชมแสงเหนือ
 ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง Iceberg Boat Tour - ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ำแข็งยักษ์ Iceberg - ชมแสงเหนือ
 ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ คลายหนาว - ชมธารน้ำแข็ง Icefjord (มรดกโลก) - อิสระเก็บภาพธารน้ำแข็ง - ชมแสงเหนือยาวค่ำคืน
 ขับสโนว์โมบิล ตะลุยหิมะ พร้อมบริการ ชา, กาแฟ เพื่อคลายหนาว - หมู่บ้านของชาวพื้นเมืองอินนูอิท
 สนามบินอิลลูลิแซท - บินภายในสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
 ย่านนูฮาวน์ - ถนนสตรอยเกต - สนามบินโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4377
ฟินน์แอร์

greenland Tour

Code : Z4377 
Travel by (Air Ticket) : AY-ฟินน์แอร์
Hotel Standard :  Days : 10 days 8 nights
Scandinavia Tour / Travel Scandinavia
Price start from :
 ฿199,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - ล่องเรือสำราญ Ocean Atlantic, Expedition Cruise เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic 1 ปี จัดทริปเดียวเท่านั้น : เรคยาวิก - แคงเกอร์ลุสเซค - ซิซิมิยุท - คิเคอทาร์ซวก - ดิสโก เบย์ - อุมมาเนค ฟยอร์ด - อิควิ เซอร์เมีย - อิลลูลิแซท - อิททิลิค - แคงเกอร์ลุสเซค - เรคยาวิก ** พักโรงแรม 3 คืน - พักบนเรือสำราญ Ocean Atlantic Expedition 5 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่า Gratuities Fee วันละ 13.5 USDx6 วัน = 81-90 USD ต้องชำระให้ทางเรือ ณ วันกลับ (หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสู่ สนามบินเคฟลาวิค กรุงเรคยาวิก - เข้าที่พัก
 สนามบินเรคยาวิก - บินภายในสู่ สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - เช็คอินลงเรือสำราญ M/V Ocean Atlantic Expedition - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ระหว่างวันที่ 10-13 ส.ค. 63 ลงเรือโซดิแอก Zodiac Ship พาเที่ยว เมืองซิซิมิยุท ถิ่นที่อยู่ของชาวเอสกิโม - เมืองคิเคอทาร์ซวก ชมทุ่งน้ำแข็ง และวีถีชีวิตชาวกรีนแลดน์ - ชมฟยอร์ด อุมมาเนค ฟยอร์ด และสัตว์นานาชนิด อาทิ ปลาวาฬ, หมีขั้วโลก, วอลลัช, สิงโตทะเล - ธารน้ำแข็งอิควิ เซอร์เมีย กลาเซียร์ - ธารน้ำแข็ง เมืองอิลลูลิแซท (มรดกโลก) - เมืองอิททิลิค บนช่องแคบเดวิส
 เรือเทียบท่าแคงเกอร์ลุสเซค - อำลาเรือสำราญ - ขึ้นรถ 4WD สู่ธารน้ำแข็งรัสเซล - ทุ่งหญ้าทุนดร้า - เมืองแคงเกอร์ลุสเซค - สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิค - เข้าที่พัก
 เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ - ภูเขาเคิร์กจูเฟล - หมู่บ้านชาวประมง - แซเฟลล์โจกุล กลาเซียร์ - บลูลากูน - เข้าที่พัก
 สนามบินเคฟลาวิค กรุงเรคยาวิก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเฮลซิงกิ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4430
การบินไทย

greenland Tour

Code : Z4430 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Greenland Tour / Travel Greenland
Price start from :
 ฿274,900
Travel Date :
Greenland Tour Program :
Greenland Tour - Exotic Greenland Icelan : น้ำตกกูลฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - Blue Lagoon - Nasaasaaq Mountain - ล่องเรือโซดิแอกชมบรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ - ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย - ล่องเรือโซดิแอกเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท - หมู่บ้านซาร์ฟานงึด - เดินเทรคกิ้งชมกลาเซียร์ - The Stroget ** พักบนเรือ Albatros Expeditions 5 คืน - พักโรงแรม 3 คืน / อัตรานี้รวมค่า Gratuities fee พนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน / พิเศษ!! ร่วมทริปกับคุณกาญจนา หงส์ทอง กูรูด้านการท่องเที่ยว!! --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโคเปนเฮเก้น - สนามบินเรคยาวิค - วงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติธิงเวลีร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
 โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เพอร์แลน - Hofdi House - Blue Lagoon - ต่อเครื่องสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก - เช็คอินขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ
 เมืองซิซิเมียท - จุดชมวิวบนเนินเขา - เมืองซิซิมิยุท - Nasaasaaq Mountain - กลับขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ
 เมืองคีเคอร์ทาซวค - ล่องเรือโซดิแอกชมบรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ - อิควิป เซอร์เมีย - ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย - กลับขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ
 เมืองอิลลูลิแซท - ล่องเรือโซดิแอกชมฮัมแบคเวลส์ - ล่องเรือโซดิแอกเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท - กลับขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ
 เมืองอิททิลิค - หมู่บ้านซาร์ฟานงึด - ล่องเรือโซดิแอกชมวิถีชีวิตชาวบ้าน - กลับขึ้นเรือ Albatros Expeditions - พักบนเรือ
 เรือ Albatros Expeditons เทียบท่าเรือเมืองแคงเกอร์ ลุสซวก - Reindeer Glacier - เดินเทรคกิ้งชมกลาเซียร์ - สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก - ต่อเครื่องสู่เมืองเรคยาวิค - เข้าที่พัก
 สนามบินเรคยาวิค - ต่อเครื่องสู่โคเปนเฮเก้น - The Stroget - เข้าที่พัก
 สนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of greenland tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP