Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนตุลาคม 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนตุลาคม 2559 / 2016
 ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016 | เที่ยวจีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-XW-TSN001(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 14-18 OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล - เป็ดปักกิ่ง / รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนจิน - เข้าที่พัก
 เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง
 เทียนจิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-XW-TSN001(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล - เป็ดปักกิ่ง / รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนจิน - เข้าที่พัก
 เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - กายกรรมปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิง
 เทียนจิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(A)(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 27SEP-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
11,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
11,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องClub Room 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(A)(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
16,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องClub Room 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(B)(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 27SEP-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
16,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องDeluxe 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(B)(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
22,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องDeluxe 4 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(C)(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 27SEP-30SEP / 08OCT-31OCT
ราคา/ท่าน :
22,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องSuite 5 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(C)(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 01OCT-07OCT
ราคา/ท่าน :
30,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
30,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจที่พัก คลับเมดกุ้ยหลิน, จีน 5 ดาว ห้องSuite 5 ดาว 2 วัน 1 คืน บริการแบบAll Inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน / อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น) / ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-HAPPY-DAY-BEIJING(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน -The Place - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 - วัดลามะ - วัดหลิงกวง(วัดพระเขี้ยวแก้ว) - หอฟ้าเทียนถาน - หวังฝูจิ่ง - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง - พร้อมไวน์แดง / เข้าร้านรัฐบาลช้อปปิ้ง 3 แห่ง / อัตรานี้ รวมทิปไกด์ และพนักงานขับรถท้องถิ่นแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน, ศาลาประชาคม, หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - ถนนหวังฟูจิ่ง
 หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังหยงเหอกง - วัดหลิงกวง - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน
 กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ชมหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 - The Place
 ผีซิ่ว - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JOYFUL-SHA5D 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง (TG664/TG665) : ล่องเรือโบราณโจวจวง - อุโมงค์เลเซอร์ - พิพิธภัณฑ์มาดามซ่ง - วัดพระหยกขาว - โชว์กายกรรมอีร่า / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - ไก่เศรษฐี - ขาหมูโจวจวง - กระดูกหมูอู๋ซี - ขาหมูตงโพ / อัตรานี้ รวมทิปไกด์ และพนักงานขับรถท้องถิ่นแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ชมโชว์กายกรรมอีร่า
 เซี่ยงไฮ้ - เมืองอู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองซูโจว - สวนหลิวหยวน - Harmony Time Square
 ซูโจว - โจวจวง - ล่องเรือโบราณโจวจวง - เซี่ยงไฮ้ - ร้านสมุนไพร - ถนนนานกิง - เขตไว่ทาน - หอทีวีไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์
 เซี่ยงไฮ้ - พิพิธภัณฑ์มาดามซ่ง - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว หรือทัวร์เสริม : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)
 เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า - นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงสู่สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA55-CZ-AMAZING-KWL6D(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
22,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
21,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อเมซิ่ง กุ้ยหลิน (VIP) : เมืองจำลองสมัยซ่ง - นั่งกระเช้าชมนาขั้นบันไดหลงจี้ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพไม้ไผ่ ชมวิวแม่น้ำอวี้หลงเหอ - ถ่ายรูปเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - โชว์ชาวจ้วง - โชว์Dream Light Lijiang / เมนูพิเศษ ปลาแช่เบียร์ - เป็ดปักกิ่ง - เผือกอบน้ำผึ้ง - ขาหมูร่ำรวย - หมูแดงกระทะร้อนกุ้ยหลิน / เข้าร้านรัฐบาลช้อปปิ้ง 5 แห่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู - กุ้ยหลิน - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เข้าที่พัก
 หลงเซิ่น - นั่งกระเช้าชมนาขั้นบันไดหลงจี้ - หมู่บ้านชาวจ้วง - โชว์ชาวจ้วง
 กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพไม้ไผ่ ชมวิวแม่น้ำอวี้หลงเหอ - ชิมชา - ถนนซีเจีย
 หยังซั่ว - เมืองลับแล - ร้านเยื่อไผ่ - กุ้ยหลิน - โชว์Dream Light Lijiang
 กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - บัวหิมะ - เขาฝูโป - ร้านหยก - ถ่ายรูปเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งของฝาก
 สนามบินกุ้ยหลิน - เดินทางกลับ - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้น แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA55-ZH-KINGDOM-XIAN6D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้น แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 / 13-18 OCT / 27OCT-1 NOV
10-15 / 24-29 NOV
3-8 / 15-20 DEC
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู - ถ้ำหลงเหมิน - ศาลเจ้าอวนอู - สุสานจิ๋นซี - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองโบราณ - จัตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ถนนคนเดินอิสลาม / เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน / เข้าร้านรัฐบาลช้อปปิ้ง 3 แห่ง / อัตรานี้ รวมทิปไกด์ และพนักงานขับรถท้องถิ่นแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองซีอาน - เข้าที่พัก
 ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู
 ลั่วหยาง - นั่งรถเล็กชมถ้ำผาหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองหลิงเป่า
 เมืองหลิงเป่า - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - โชว์ราชวงศ์ถัง
 ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณ - ร้านหยก - วัดลามะ - แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - ถนนคนเดินอิสลาม
 สนามบินซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA24-CX-PEK01(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 15-19 OCT
4-8 NOV
15-19 / 16-20 DEC
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
 หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน - ผ้าไหม - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA24-CX-PEK01(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
9-13 DEC
1-5 / 2-6 JAN
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - อาหารจีนพื้นเมือง (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
 หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน - ผ้าไหม - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-PEK09(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ถนนหวังฝูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะมะยงเหอกง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล - เป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟ่ต์Golden jaguar หรู 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 ศูนย์หยก - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์ แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
 ร้านผ้าไหม - วัดลามะมะยงเหอกง - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-PEK09(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ถนนหวังฝูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะมะยงเหอกง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล - เป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟ่ต์Golden jaguar หรู 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 ศูนย์หยก - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์ แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
 ร้านผ้าไหม - วัดลามะมะยงเหอกง - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-PEK09(3) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 OCT
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ถนนหวังฝูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะมะยงเหอกง / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล - เป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟ่ต์Golden jaguar หรู 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 ศูนย์หยก - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์ แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก
 ร้านผ้าไหม - วัดลามะมะยงเหอกง - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-PEK10 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 / 21-25 OCT / 28OCT-1NOV
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 NOV / 30NOV-4DEC
2-6 / 7-11 / 16-20 / 21-25 / 23-27 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : กำแพงเมืองจีน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ช้อปปิ้งสุดมันส์THE PLACE - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโก, น้ำจิ้มไทยรสเด็ด - เป็ดปักกิ่ง - บุฟเฟ่ต์หรู GOLDEN JAGUAR 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ไข่มุก - The Place
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-CNX04 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
10-15 NOV
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : ชมเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองคุนหมิง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ปลาแซลมอน และอาหารไทย

 สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง - เมืองฉู่สง
 ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
 คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - คุนหมิง - สนามบินเชียงใหม่
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-CNX03(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณแห่งต้าลี่ - ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - Impression Lijiang - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารไทย - อาหารกวางตุ้ง

 สนามบินเชียงใหม่ - คุนหมิง
 ต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองโบราณต้าลี่ - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ฉู่สง - เมืองโบราณฉู่สง
 คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
 ร้านใบชา - วัดหยวนทง - สนามบินเชียงใหม่
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-CNX05(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT / 29OCT-2NOV
3-7 /10-14 DEC
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - โชว์สุดอลังการกายกรรมปักกิ่ง

 สนามบินเชียงใหม่
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ
 แวะชมและเลือกซื้อ ปี่เซียะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - สนามบินเชียงใหม่
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CNX03(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย : ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว - ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลงลิฟต์แก้ว) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ล่องเรือชมแกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย - พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เกาะส้ม (รวมรถรางไป - กลับ)

 สนามบินเชียงใหม่ - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
 ฉางซา - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว
 ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลงลิฟต์แก้ว) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านหยก
 ล่องเรือชมแกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย - พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ฉางซา
 ฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถรางไป - กลับ) - ถนนคนเดิน - ฉางซา - สนามบินเชียงใหม่
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PEK36(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฝูจิ่ง - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - The Place
 ร้านหยก - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PEK36(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 25-29 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฝูจิ่ง - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - The Place
 ร้านหยก - กำแพงเมือง ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PEK37 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 / 20-24 OCT
1-5 / 8-12 NOV
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ภูเขาเซียงซาน - ชมใบไม้เปลี่ยนสี : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - The Place - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ถนนหวังฝูจิ่ง - วัดลามะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ภูเขาเซียงซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี (รวมกระเช้า) - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - The Place
 ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - วัดลามะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-PEK03(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - อุทยานสือหลินเซี๊ย - ชมวิวระเบียงกระจก (รวมค่ากระเช้า+ถุงหุ้มรองเท้าแล้ว) - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด - เป็ดปักกิ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 อำเภอผิงกู่ - อุทยานสือหลินเซี๊ย - ชมวิวระเบียงกระจก (รวมค่ากระเช้า+ถุงหุ้มรองเท้าแล้ว) - ร้านหยก
 วัดลามะ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซียะเหมินแอร์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-MF-XMN08 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MF-เซียะเหมินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 26-30 OCT
9-13 NOV / 30NOV-4DEC
1-5 / 8-12 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี๊ยะเหมิน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : ชมมรดกโลกหมู่บ้านดิน เมืองหย่งติ้ง - นมัสการศาลเจ้าเฮี่ยงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ศาลเจ้าไต่ฮงกง / เมนูพิเศษ อาหารต้นตำหรับแต้จิ๋ว อาหารจีนแคะ และอาหารซีฟู๊ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซี๊ยะเหมิน
 เซี๊ยะเหมิน - แต้จิ๋ว - วัดไคง้วน - สะพานเซียงจื่อ - เท่งไฮ้ - พิพิธภัณฑ์หวั่งหลี - ซัวเถา
 ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - เหมยโจว
 เหมยโจว - มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านดินชาวฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลวรวมรถกล็อฟ) - เซี้ยะเหมิน
 ถนนจงซานลู่ - เซี้ยะเหมิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-KMG03(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
1-5 NOV
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - เมืองโบราณลี่เจียง - นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง - เมนูพิเศษ อาหารไทย - อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด / พัก 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - กำแพงโบราณ
 ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang(โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
 ร้านชา - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-KMG04(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 OCT
9-14 NOV
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารไทย - อาหารกวางตุ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ต้าลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ร้านใบชา - ต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG01(1) 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 OCT
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,300 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเซียง : เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ถ้ำจิ่วเซียง - วัดหยวนทง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก / เมนูพิเศษ เป็ดย่างอี้เหลียง - สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองคุนหมิง - อุทยานป่าหิน
 คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ร้านผ้าไหม หรือร้านไข่มุก - ถ้ำจิ่วเซียง
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโยราณจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
 ร้านใบชา - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG02(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารไทย - อาหารกวางตุ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองคุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ร้านใบชา - เมืองต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG02(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 OCT
2-7 / 16-21 NOV
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารไทย - อาหารกวางตุ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองคุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์Impression Lijiang (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ร้านใบชา - เมืองต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - วัดหยวนทง - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG03(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 / 26-31 OCT
30NOV-5DEC
7-12 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,300 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - เป๋าซาน - สะพานแขวนหลงเจียง - อุทยานภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนเย่อไห่ : เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ - สะพานแขวนหลงเจียง - อุทยานภูเขาไฟเถิงจงหั่วซาน(รวมรถอุทยาน) - น้ำตกเตี๋ยสุ่ย - ตำหนักทองจินเตี้ยน / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ - กำแพงเมืองโบราณ
 ต้าหลี่ - สะพานแขวนหลงเจียง - เถิงชง - เมืองโบราณเหอซุ่น (รวมรถแบตเตอรี่)
 อุทยานภูเขาไฟเถิงจงหั่วซาน(รวมรถอุทยาน) - พื้นที่ชุ่มน้ำไป๋ห่าย(ล่องเรือ) - บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ
 น้ำตกเตี๋ยสุ่ย - สุสานวีรชนทหารผู้กล้า - ต้าหลี่ - ร้านชา หรือร้านผ้าไหม
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-KMG18(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองไท่เหอ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารไทย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เมืองฉู่สง
 ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - นั่งกระเช้าชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ชมสาหร่ายเกลียวทอง
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแผนโบราณ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-NKG01(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,400 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงนานกิง - หังโจว - ผู้โถวซาน - เซี่ยงไฮ้ - อู่ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม (ไม่พักบนเกาะผู่โถวซาน) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นหอไข่มุก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - วัดหลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง / เมนูพิเศษ ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว - เสี่ยวหลงเปา - ไก่ขอทาน - หมูพันปี - ซีฟู้ดบุฟเฟต์Golden Jaguar หรู 6 ดาว / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นานกิง - เข้าที่พัก
 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม (ไม่พักบนเกาะผู่โถวซาน) - หนิงปอ
 หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นหอไข่มุก - ร้านหยก
 หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี
 วัดหลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-NKG01(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,400 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงนานกิง - หังโจว - ผู้โถวซาน - เซี่ยงไฮ้ - อู่ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม (ไม่พักบนเกาะผู่โถวซาน) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นหอไข่มุก - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - วัดหลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง / เมนูพิเศษ ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว - เสี่ยวหลงเปา - ไก่ขอทาน - หมูพันปี - ซีฟู้ดบุฟเฟต์Golden Jaguar หรู 6 ดาว / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นานกิง - เข้าที่พัก
 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม (ไม่พักบนเกาะผู่โถวซาน) - หนิงปอ
 หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นหอไข่มุก - ร้านหยก
 หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี
 วัดหลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-NKG11(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10 -14 / 13-17 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงนานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุก Disneyland : วัดหลิงซาน(รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square - สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (อัตรานี้รวม ค่าบัตรเข้าชม และค่ารถไฟในการเดินทาง) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี - ไก่ขอทาน - หมูพันปี - บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar หรู 6 ดาว / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - อู๋ซี - วัดหลิงซาน(รวมรถราง) - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square
 ซูโจว - สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (อัตรานี้รวม ค่าบัตรเข้าชม และค่ารถไฟในการเดินทาง)
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์ - หังโจว
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - นานกิง -กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-NKG11(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงนานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุก Disneyland : วัดหลิงซาน(รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square - สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (อัตรานี้รวม ค่าบัตรเข้าชม และค่ารถไฟในการเดินทาง) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี - ไก่ขอทาน - หมูพันปี - บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar หรู 6 ดาว / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - อู๋ซี - วัดหลิงซาน(รวมรถราง) - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square
 ซูโจว - สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (อัตรานี้รวม ค่าบัตรเข้าชม และค่ารถไฟในการเดินทาง)
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงเลเซอร์ - หังโจว
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - นานกิง -กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-NKG14 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 / 27-31 OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงนานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ : พระใหญ่หลินซานต้าฝอ - จัตุรัสหยวนหยง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี - เสี่ยวหลงเปา - ไก่ขอทาน - หมูพันปี / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลินซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - เมืองซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - อุโมงเลย์เซอร์ - ร้านหยก - หังโจว
 อิสระช้อปปิ้งเอง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม : เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่ม 2,800 บาทต่อท่าน
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านเหมยเจียอู - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามดอนเมือง)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-TAO01 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,300 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ชิงเต่า : เขาไท่ซาน - ถนนโบราณควางโหวหลี - นั่งรถไฟความเร็วสูงเที่ยวจี่หนาน - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ตลาดไถ่ตงไนท์มาร์เก็ต - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเยอรมัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองชิงเต่า - เข้าที่พัก
 ชิงเต่า - ไท่อัน - ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไท่ซาน - วัดปี้เสีย - ยาบัวหิมะ
 ไท่อัน - ฉวีฝู่ - วัดขงจื้อ - จี่หนาน - วัดหลิงเหยียน - ถนนโบราณควางโหวหลี
 ชิงเต่า - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองจี่หนาน - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ตลาดไถ่ตงไนท์มาร์เก็ต
 สะพานจั้นเฉียว - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเยอรมัน - ชมด้านนอกศูนย์เรือใบโอลิมปิก - จัตุรัส 54 - เมืองชิงเต่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-HGH07(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 20-24 OCT
2-6 / 11-15 / 16-20 NOV / 30NOV-4DEC
1-5 / 3-7 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงหังโจว - หวงซาน - จิ่วหัวซาน : หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน - ถนนโบราณถุนซี - อุทยานเขาหวงซาน - สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน - พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนคนเดินหนานซ่งยวี่ - เจดีย์นางพญางูขาว - วัดจิ้งฉือ - ถนนโบราณเหอฝังเจีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองหังโจว - ถุนซี - หมู่บ้านเฉินข่านปากว้าชุน - ถนนโบราณถุนซี
 ถุนซี - อุทยานเขาหวงซาน - จิ่วหัวซาน
 จิ่วหัวซาน - สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน - ถุนซี - พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว - ร้านหยก - ร้านชา
 ถุนซี - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ชาหลงจิ่ง - ถนนคนเดินหนานซ่งยวี่
 เฉิงหวงเก๋อ - เจดีย์นางพญางูขาว - วัดจิ้งฉือ - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - หังโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-HGH05 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หังโจว - ผู่โถวซาน - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - เกาะผู่โถวซาน - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง(รถราง) - วัดฉงหยวน - กายกรรม ERA - ถนนนานกิง - อุโมงค์เลเซอร์ - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar หรู 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หังโจว - หนิงปอ
 เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หนานไห่กวนอิม - ท่าเรือจูเจียเจียน - อู๋ซี
 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง(รถราง) - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน - เซี่ยงไฮ้ - กายกรรม ERA
 หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - อุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง
 ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - หังโจว - สวนฮั่วกั่งกวนหยู - หังโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-HGH09 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 OCT
2-6 / 11-15 / 16-20 NOV / 30NOV-4DEC
1-5 / 3-7 / 27-31 DEC
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงหังโจว - ตลาดอี้อู - เซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว : ช้อปปิ้งตลาดอี้อู ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - หาดไว่ทาน - นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - สวนฮั่วกั่งกวนหยู / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หังโจว - เมืองอี้อู - ช้อปปิ้งตลาดอี้อู ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 เซี่ยงไฮ้ - ชมตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์
 ร้านหยก - นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - เมืองซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง Suzhou Harmony Time Square
 ซูโจว - วัดฉงหยวน - เมืองหังโจว - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 วัดถ้าจี้กง - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - สวนฮั่วกั่งกวนหยู - สนามบินหังโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SHA02(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - จูเจียเจี่ยว - อู๋ซี : นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - วัดฉงหยวนซื่อ - จัตุรัสหยวนหยง - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - สวนสนุแเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าชม และค่าเดินทางไปกลับ ด้วยรถไฟแล้ว) - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ขาหมูร่ำรวย - ซี่โครงหมูอู๋ซี / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - ซูโจว - วัดฉงหยวนซื่อ - จัตุรัสหยวนหยง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้
 อิสระเต็มวัน - สวนสนุแเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าชม และค่าเดินทางไปกลับ ด้วยรถไฟแล้ว)
 ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้
 เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SHA02(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงเซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - จูเจียเจี่ยว - อู๋ซี : นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - วัดฉงหยวนซื่อ - จัตุรัสหยวนหยง - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - สวนสนุแเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าชม และค่าเดินทางไปกลับ ด้วยรถไฟแล้ว) - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ขาหมูร่ำรวย - ซี่โครงหมูอู๋ซี / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โดยขณะนี้สถานฑูตจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่า(แบบกรุ๊ป)ชั่วคราว ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวติดเล่มเพิ่ม 500 บาท ต่อท่าน (จากราคาทัวร์)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - นั่งเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว - ซูโจว - วัดฉงหยวนซื่อ - จัตุรัสหยวนหยง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้
 อิสระเต็มวัน - สวนสนุแเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าชม และค่าเดินทางไปกลับ ด้วยรถไฟแล้ว)
 ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้
 เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA03(1) 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 OCT
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว - ถงหลี่ - ซูโจว : ขึ้นหอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - ล่องเรือชมบ้านเรือโบราณ - จัตุรัสหยวนหยง Harmony Time Square - วัดซีหยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - กายกรรมERA - ตลาดเถาเป่าเฉิง - นั่งรถไฟแม่เหล็ก / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี - ขาหมูร่ำรวย - ไก่ขอทาน - หมูตงโพ - เสี่ยวหลงเปา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นหอไข่มุก+Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ตลาดน้ำโบราณถงหลี่ - ล่องเรือชมบ้านเรือโบราณ - เมืองซูโจว - จตุรัสหยวนหยง Harmony Time Square
 สวนโอ่วหยวน - วัดซีหยวน - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมERA
 ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - รถไฟแม่เหล็กสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA03(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 20-24 / 26-30 OCT
9-13 NOV / 30NOV-4DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว - ถงหลี่ - ซูโจว : ขึ้นหอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - ล่องเรือชมบ้านเรือโบราณ - จัตุรัสหยวนหยง Harmony Time Square - วัดซีหยวน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - กายกรรมERA - ตลาดเถาเป่าเฉิง - นั่งรถไฟแม่เหล็ก / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี - ขาหมูร่ำรวย - ไก่ขอทาน - หมูตงโพ - เสี่ยวหลงเปา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นหอไข่มุก+Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ตลาดน้ำโบราณถงหลี่ - ล่องเรือชมบ้านเรือโบราณ - เมืองซูโจว - จตุรัสหยวนหยง Harmony Time Square
 สวนโอ่วหยวน - วัดซีหยวน - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมERA
 ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - รถไฟแม่เหล็กสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA05(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 OCT / 28OCT-1NOV
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 25-29 NOV / 30NOV-4DEC
2-6 / 7-11 / 16-20 / 21-25 / 23-27 DEC
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - อู๋ซี - หังโจว : ล่องทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสด์จำลอง - อุโมงค์เลเซอร์ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า พร้อมรถไฟเข้า-ออก) - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Golden Jaguar ระดับ 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 หังโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสด์จำลอง - ร้านไข่มุก - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์
 อิสระเต็มวันในเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า พร้อมรถไฟเข้า-ออก)
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-XIY02(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ศาลเจ้ากวนอู - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ / เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - กระเบื้องสามสี - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - เจียวโจว
 เจียวโจว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
 ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านผ้าไหม - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-XIY02(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ศาลเจ้ากวนอู - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ / เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - กระเบื้องสามสี - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - เจียวโจว
 เจียวโจว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
 ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านผ้าไหม - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TAO5D(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ชิงเต่า : ไท่อัน - ภูเขาไท่ซาน - จี่หนาน - วัดขงจื้อ - วัดหลิงเหยียน - ฉวีฝู่ - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - สะพานจ้านเฉียว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองชิงเต่า - เข้าที่พัก
 ชิงเต่า - ไท่อัน - ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง) - หนานเทียนเหมิน - โชว์ฟ่งซ่านต้าเตี่ยน
 ไท่อัน - ฉวีฝู่ - วัดขงจื้อ - ฉวีฝู่ - จี่หนาน - วัดหลิงเหยียน - ถนนโบราณควางโหวหลี
 จี่หนาน - ชิงเต่า(นั่งรถไฟความเร็วสูง) - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ตลาดกลางคืนไถ่ตง
 สะพานจ้านเฉียว - เสี่ยวอี๋ซาน - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมนี - ศูนย์เรือใบโอลิมปิก - จัตุรัส 54 - ชิงเต่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
52
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-NKG-SHA-DISNEY5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
 ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า และรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
53
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-NKG-SHA-DISNEY5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-19 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - อู๋ซี - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
 ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า และรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
54
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-NKG3(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี - ซูโจว : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - กายกรรมERA - พระใหญ่หลิงซาน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar 6 ดาว - เสี่ยวหลงเปา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนานกิง - เข้าที่พัก
 นานกิง - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - กายกรรม ERA
 ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน (รวมรถราง) - จัตุรัสหยวนหยง
 ซูโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
55
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TSN-PEK5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - กู้กง - อี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง - ตลาดรัสเซีย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนนวัฒนธรรม - นั่งรถไฟหัวกระสุน / เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง - สุกี้ พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เทียนสิน - เข้าที่พัก
 ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - กายกรรมปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
 กำแพงเมืองจีน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเทียนสิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
56
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-3U-SYX05(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 28-31 OCT
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายตะวันออก - เกาะไหหลำ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - Sanya Duty Free / เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน และอาหารเจรสเลิศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
 หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว หลี - Ya Long Bay - Duty free - ร้านผ้าไหม
 อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าว Da Dong Hai Bay - ร้านใบชา- ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jiefang Lu
 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
57
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-3U-SYX05(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายตะวันออก - เกาะไหหลำ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : วัดหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - Sanya Duty Free / เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน และอาหารเจรสเลิศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
 หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว หลี - Ya Long Bay - Duty free - ร้านผ้าไหม
 อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อ่าว Da Dong Hai Bay - ร้านใบชา- ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jiefang Lu
 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม(รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
58
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-3U-SYX06 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 17-21 / 24-28 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เกาะไหหล - ซานย่า - ไหโข่ว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจาก ไหโข่ว-ซานย่า / เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน และอาหารเจรสเลิศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซานย่า - เข้าสู่ที่พัก
 อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ร้านเยื่อไผ่ - อ่าวย่าหลงวาน - มรดกโลกทางวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลี - สวนสมุนไพรซิงหลง
 ซิงหลง - ยอดเขาตงซานหลิง (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย+ล่องเรือหาดหยก - ร้านกาแฟ - สุสานไหลุ่ย
 อิสระช้อปปิ้ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ไหโข่ว - ซานย่า - ร้านผ้าไหม
 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม (รถรางไปกลับ) - วัดหนานซาน - ร้านใบชา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
59
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-CKG2(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 OCT
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - สุ้ยหนิง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
 ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
 อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
 ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉินตู - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - ฉงชิ่ง - ร้านหมอนสุขภาพ
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
60
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-CKG2(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - เฉินตู - สุ้ยหนิง : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
 ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตตารี่) - ระเบียงกระจกใส
 อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตตารี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
 ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตตารี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉินตู - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - ฉงชิ่ง - ร้านหมอนสุขภาพ
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
61
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-CKG3(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - เฉินตู : อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์ทิเบต - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
 ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกวงเต๋อ - สุ้ยหนิง - เม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ทิเบต
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - จิ่วจ้ายโกว - ฉวนจู่ซื่อ
 ฉวนจู่ซื่อ - หมู่บ้านโบราณทิเบต - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉินตู - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านใบชา - ร้านหยก - เฉินตู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - สนามบินฉงชิ่ง
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
62
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX4 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 / 25-30 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาอวตาร : เขาเทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - การแสดงหนังตะลุง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - เข้าที่พัก
 ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 ร้านหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ร้านนวดเท้า - สวนจอมพลเฮ่อหลง
 ทะเลสาบเป่าเฟิงหู(ล่องเรือ+รถ) - ร้านผ้าไหม - ถนนซีปู้เจีย - การแสดงหนังตะลุง
 ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - เมืองยี่หยาง
 ยี่หยาง - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
63
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-PEK-2SHOW 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง 2 โชว์ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน - หอฟ้าเทียนถาม - โชว์กายกรรมปักกิ่ง, โชว์กังฟูเส้าหลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - แวะชมปี่เซี๊ยะ - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ถนนโบราณเฉียนเหมินต้าเจีย - The Place - ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน
 กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง
 หอฟ้าเทียนถาม - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
64
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-PEK-GOLDEN5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน - หอฟ้าเทียนถาม - โชว์กายกรรมปักกิ่ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์โกลด์เด้นจาร์กัวร์ หรู 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - แวะชมปี่เซี๊ยะ - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ถนนโบราณเฉียนเหมินต้าเจีย - The Place
 กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง
 หอฟ้าเทียนถาม - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
65
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-SHA-HGH5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ : ล่องเทะเลสาบซีหู - พระใหญ่เขาหลิงซาน - สวนหลิวหยวน - หาดไว่ทาน - อปปิ้งถนนนานกิง - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าเฉิง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเทะเลสาบซีหู - สวนใบชาหลงจิ่ว - ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
 หางโจว - อู๋ซี - ศาลาฝางกง - พระใหญ่เขาหลิงซาน - ชมไข่มุกน้ำจืด - ซูโจว - ผ่านชมสนามกีฬารังนกซูโจว - Harmony Time Square
 ซูโจว - สวนหลิวหยวน - เซี่ยงไฮ้ - โรงงานผ้าไหม - อาคารSWFC 101 - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าเฉิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
66
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-SHA-PUTOSHAN5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 NOV
2-6 / 7-11 / 14-18 / 21-25 DEC
ราคา/ท่าน :
28,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
27,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน : ล่องเทะเลสาบซีหู - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านน้ำโบร้านจุเจียว - อุโมงค์เลเซ่อ - ตลาดร้อยปี - ตลาดถาวเป่าฉิง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - เกาะผู่โถวซาน - วัดไผ่ม่วง - เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดผู่จี้ - วัดฝาอวี้
 นิงโป - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - สวนชามังกร - หมู่บ้านน้ำโบร้านจุเจียว - เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึกSWFC101 ชั้น - อุโมงค์เลเซ่อ - หาดไว่ทาน
 เซี่ยงไฮ้ - โรงงานผ้าไหม - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - กายกรรมERA Intersection of Time
 เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดถาวเป่าฉิง - สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
67
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-KMG4D(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 20-23 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ป่าหิน : เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - ทะเลสาบเตียนฉือ
 ถ้ำจิ่วเซียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - โรงงานผลิตผ้าไหม - อุทยานป่าหิน
 อุทยานป่าหิน - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - คุนหมิง
 คุนหมิง - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
68
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-TG-KMG-DALI-LIJIANG5D(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
31,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
30,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เมืองต้าหลี่
 ต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองเก่าต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอินแปลงกาย - เมืองโบราณลี่เจียง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - นวดผ่าเท้า - ชมเมืองโบราณลี่เจียง
 นั่งกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์Impression Lijiang โดยจางอวี้โหม - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - สระน้ำมังกรดำ
 ลี่เจียง - คุนหมิง (บินภายใน) - วัดหยวนทง - ร้านหยก
 ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งโบ๊เบ๊คุนหมิง - สนามบินฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
69
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG01(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
31DEC16-3JAN17
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ : วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อุทยานภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 อู่หลง - อุทยานภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก รวมรถแบตเตอรี่) - ขึ้นลิฟท์แก้วหุบเหวเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อู่หลง - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
70
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG01(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 OCT
29DEC16-1JAN17
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ : วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อุทยานภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 อู่หลง - อุทยานภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (มรดกโลก รวมรถแบตเตอรี่) - ขึ้นลิฟท์แก้วหุบเหวเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อู่หลง - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
71
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG02(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - ต้าจู่ - อู่หลง : ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง
 อู่หลง - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อู่หลง - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
72
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG02(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - ต้าจู่ - อู่หลง : ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง
 อู่หลง - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อู่หลง - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
73
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG03(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - แม่น้ำอายีเหอ - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - แม่น้ำอายีเหอ(ลิฟต์แก้ว + ล่องเรือ) - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - นั่งรถไฟเหล็กชมอุทยานภูเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง - เมืองเผิงสุ่ย
 แม่น้ำอายีเหอ(ลิฟต์แก้ว + ล่องเรือ) - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - เมืองจวีหลี่ - อู่หลง
 อู่หลง - นั่งรถไฟเหล็กชมอุทยานภูเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - เมืองฉงชิ่ง
 ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
74
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-CKG03(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - แม่น้ำอายีเหอ - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - แม่น้ำอายีเหอ(ลิฟต์แก้ว + ล่องเรือ) - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - นั่งรถไฟเหล็กชมอุทยานภูเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง - เมืองเผิงสุ่ย
 แม่น้ำอายีเหอ(ลิฟต์แก้ว + ล่องเรือ) - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - เมืองจวีหลี่ - อู่หลง
 อู่หลง - นั่งรถไฟเหล็กชมอุทยานภูเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - เมืองฉงชิ่ง
 ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
75
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-WE-CKG14(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 OCT
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 DEC
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงฉงชิ่ง - อู่หลง - ต้าจู่ : หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong - หมู่บ้านโบราณฉือชีโค่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย / เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
 อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ Impression Wulong
 ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโค่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
 หงหยาต้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
76
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-CKG05(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-18 OCT
ราคา/ท่าน :
31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,400 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - ล่องเรือสำราญหรู Century Sun : หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถ) - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ล่องเรือในแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เรือล่องผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค) / เที่ยวสบายไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / พักบนเรือสำราญ Century Sun 2 คืน - พักโรงแรม 3 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
 อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถ) - ลงลิฟท์แก้วชมหุบเหวเบื้องล่าง
 อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - หงหยาต้ง - เช็คอินลงเรือสำราญ Century Sun - พักบนเรือ
 ล่องเรือในแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสี - พักบนเรือ
 ล่องเรือในแม่น้ำแยงซีเกียง - ผ่านช่องแคบชวีถังเสีย - ผ่านช่องแคบอูเสีย - เสินหนีซี - ซีหลิงเสีย - ร่วมงานเลี้ยงอำลาบนเรือ - เรือล่องผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น - พักบนเรือ
 เรือเทียบฝั่ง - ชมเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค)(รถแบตเตอรี่) - เมืองอี๋ชาง - นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - สนามบินฉงชิ่ง
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
77
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA66-XW-CKG05(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-25 OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,400 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - ล่องเรือสำราญหรู Century Sun : หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถ) - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) - ล่องเรือในแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เรือล่องผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค) / เที่ยวสบายไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / พักบนเรือสำราญ Century Sun 2 คืน - พักโรงแรม 3 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
 อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 ฉงชิ่ง - หมูบ้านฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง
 เล่อซานล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - เฉินตู - ร้านหยก
 ร้านนวดฝ่าเท้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - วัดเจ้าเจี๋ย - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ
 ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
78
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-CX-KWL4D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 OCT
9-12 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอวี้หลง : ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - เขาเหยาซาน - โชว์Dream Like Lijiang - โชว์Elephant Legend - ประตูโบราณกูหนานเหมิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheck Lap Kod, ฮ่องกง - สนามบินเมืองกุ้ยหลิน - ช้อปปิ้งย่านถนนฝรั่ง
 ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - กุ้ยหลิน - โชว์Dream Like Lijiang
 กุ้ยหลิน - นั่งกระเช้าชมเขาเหยาซาน - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมโชว์Elephant Legend - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
 ประตูโบราณกูหนานเหมิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheck Lap Kod - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
79
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-ZH-KWL1(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เขาเหยาซาน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - โชว์Dream Like Lijiang และโชว์Elephant Legend

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเป่าอัน, เซินเจิ้น - สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
 เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์Dream Like Lijiang
 กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์ Elephant Legend
 กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
80
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-ZH-KWL1(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 OCT
9-13 / 23-27 NOV
7-11 / 14-18 DEC
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เขาเหยาซาน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เขาเซียงกง - ถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - โชว์Dream Like Lijiang และโชว์Elephant Legend

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเป่าอัน, เซินเจิ้น - สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน - เซินเจิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)
 เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - โชว์Dream Like Lijiang
 กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์ Elephant Legend
 กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
81
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-KWL2(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 / 14-19 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจิงเชอ : หมู่บ้านชาวจ้วง - แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend / เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง - ขาหมูร่ำรวย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กุ้ยหลิน
 เมืองหลงเซิ่น - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดจินเชอ - หมู่บ้านชาวจ้วง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน
 กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองด้านนอก
 นั่งกระเช้า ชมเขาเหยาซาน - ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่ง - ร้านใยไผ่ไหม - ชมDream Like Lijiang Show
 สนามบินกุ้ยหลิน - แวะพักเครื่องที่สนามบินอู๋ซู, เมืองหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
82
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-RJ-KWL1(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 OCT
5-9 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง : นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเขาหยางซั่ว - องเรือแม่น้ำลี่เจียง - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมDream Like Lijiang Show - โชว์Elephant Legend - ถนนคนเดินปักกิ่ง / เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย - ปลาอบเบียร์ - เผือกอบน้ำผึ้ง - เป็ดปักกิ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กวางเจา - เข้าที่พัก
 กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - โชว์Dream Like Lijiang Show
 กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ร้านผ้าไหม - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เมืองจำลองซ่ง - ร้านหยก - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน - โชว์Elephant Legend
 กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
83
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-CGO-XIAN6D(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจิ้งโจว - ไคฟง - เส้าหลิน - ลั่วหยาง - ซีอาน : วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ถ้ำหินหลงเหมิน - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - กำแพงเมืองซีอาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเครื่องที่กวางเจา - เมืองเจิ้งโจว - ช้อปปิ้งที่จัตุรัส27
 เมืองไคเฟิง - ศาลไคฟง - เจดีย์เหล็ก - ศาลามังกร - เมืองเติงเฟิง
 วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน - พักโรงแรม
 เจดียห่านป่าใหญ่ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี่) - ชมภาพยนตร์ IMAX 3D
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
 กำแพงเมืองซีอาน - สนามบินเสียนหยาง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
84
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-ZH-XIY6D(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน : ถ้ำหินหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - โชว์ราชวงศ์ถัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - เข้าที่พัก
 ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) - สุสานขุนพลกวนอู - ลั่วหยาง - เจียวจ้อ
 เมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน - เมืองซินหมี่
 เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยกเติงเฟิง - ลั่วหยาง - รถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - เข้าที่พัก
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง - โชว์ราชวงศ์ถัง
 สนามบินเสียนหยาง, ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
85
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-RJ-KWL-BEAUTY2(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-24 OCT
18-23 NOV
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Beauty II กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - หลงเซิ่น : ล่องเรือชมเขางวงช้าง - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ล่องสั้น) - นาขั้นบันได - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวพาโนรามา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - โชว์Dream Light Lijiang - ช้อปปิ้งย่านถนนปักกิ่ง / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง ปลาแช่เบียร์ - เผือกคริสตัล - เป็ดย่าง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกวางเจา - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ล่องเรือชมเขางวงช้าง - เขาฝูโป - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
 เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ล่องสั้น) - ถนนซีเจีย
 หลงเซิ่น - นาขั้นบันได
 ภูเขาเหยาซาน - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวพาโนรามา - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเหนินเหยิน - ถ่ายรูปด้านนอกเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปู้สิงเจีย - โชว์Dream Light Lijiang
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกวางเจา - สวนฮัวเฉิง - ช้อปปิ้งย่านถนนปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
86
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-RJ-KWL-BEAUTY2(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21-26 OCT
9-14 DEC
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Beauty II กวางเจา - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - หลงเซิ่น : ล่องเรือชมเขางวงช้าง - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ล่องสั้น) - นาขั้นบันได - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวพาโนรามา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - โชว์Dream Light Lijiang - ช้อปปิ้งย่านถนนปักกิ่ง / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง ปลาแช่เบียร์ - เผือกคริสตัล - เป็ดย่าง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกวางเจา - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน - ล่องเรือชมเขางวงช้าง - เขาฝูโป - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
 เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ล่องสั้น) - ถนนซีเจีย
 หลงเซิ่น - นาขั้นบันได
 ภูเขาเหยาซาน - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวพาโนรามา - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเหนินเหยิน - ถ่ายรูปด้านนอกเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปู้สิงเจีย - โชว์Dream Light Lijiang
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกวางเจา - สวนฮัวเฉิง - ช้อปปิ้งย่านถนนปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
87
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-SO-COOL-PEK5D(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 OCT
10-14 NOV
ราคา/ท่าน :
19,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
19,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระรางวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ช้อปปิ้งถนนหัวงฟู่จิ่ง - ตงหัวเหมิน - ตลาดรัสเซีย - อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar+ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง2ตัว/โต๊ะ,สุกี้มองโกลพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน - ถนนหวังฟู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง
 กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ
 โรงงานผลิตผ้าไหมจีน - ช้อปปิ้งตลาดXiushui - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
88
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-SO-COOL-PEK5D(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
22,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
22,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระรางวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ช้อปปิ้งถนนหัวงฟู่จิ่ง - ตงหัวเหมิน - ตลาดรัสเซีย - อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์Golden Jaguar+ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง2ตัว/โต๊ะ,สุกี้มองโกลพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน - ถนนหวังฟู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง
 กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ
 โรงงานผลิตผ้าไหมจีน - ช้อปปิ้งตลาดXiushui - ปักกิ่ง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
89
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-22 OCT
8-10 / 10-12 DEC
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
90
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-HKG-ZHU-MFM3D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 / 29-31 OCT
5-7 / 10-12 / 12-14 / 17-19 / 19-21 / 26-28 NOV
1-3 / 17-19 DEC
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - สวนหยวนหมิงหยวน - วัดอาม่า - โรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน / บินเข้าฮ่องกง - บินออกมาเก๊า / เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ช้อปปิ้งDuty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - เรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
91
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-MFM-ZHU3D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
14-16 / 23-25 / 28-30 OCT
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ไหว้พระแก้ชง2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - แก้ปีชง5วัดดังในมาเก๊า - วัดลินฟง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดเปากง - วัดกวนไท / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - จูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
 จูไห่ - มาเก๊า - แก้ปีชง5วัดดังในมาเก๊า(วัดลินฟง, วัดเจ้าแม่กวนอิม, วัดเปากง, วัดกวนไท) - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
92
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG13(1) 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 / 15-19 / 28-31 OCT
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โชว์น้ำพุ3D Mangrove Groove - ช้อปปิ้งหลอวู่ - วัดไป่เหลียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง / รับฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ3D Mangrove Groove - เข้าที่พักเมืองเซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - วัดไป่เหลียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พักเมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก The Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - พักมาเก๊า
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
93
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG15(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 / 21-24 / 22-25 OCT
11-14 FEB
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - นองปิง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั๋งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปว่หลิน - ช้อปปิ้งCitygate Outlet - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง / รับฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ถนนคู่รัก - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านกลับจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
94
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG15(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 OCT
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 NOV
14-17 JAN
16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28 FEB
2-5 / 4-7 / 9-12 / 11-14 MAR
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - นองปิง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั๋งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปว่หลิน - ช้อปปิ้งCitygate Outlet - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง / รับฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ถนนคู่รัก - ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านกลับจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 Victoria Peak - หาดทรายRepulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
95
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG-SZX-ZHU-MFM5D 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - นองปิง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน - โบสถ์เซนต์ปอล - เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน - เขาวิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาดRepulse Bay / เมนูพิเศษ ติ่มซำ - เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง - ห่านย่าง / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ตลาดกงเป่ย
 วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
96
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 / 23-26 / 27-30 OCT / 29OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / ฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์แสงสีเสียงตระการตา - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
97
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-NGONG(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 / 22-25 OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / ฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite / เนื่องจากสถานฑูตจีน ประกาศยกเลิกการทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน ผู้เดินทางโปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนติดเล่มเพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - เซินเจิ้น
 ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์แสงสีเสียงตระการตา - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชิมขนมพื้นเมือง - โบสถ์เซนพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - Repulse bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
98
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU706(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 27-30 OCT
15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
11,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / พักจูไห่ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
99
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU706(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
1-4 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
16,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / พักจูไห่ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
100
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 / 13-15 / 15-17 / 27-29 / 29-31 OCT
25-27 NOV
23-25 DEC 16
6-8 / 13-15 / 20-22 JAN
12-14 / 17-19 / 24-26 FEB
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 MAR / 31MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
12,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / พักจูไห่ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
101
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-MFM-ZHU616(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
2-4 / 3-5 / 10-12 DEC 16
10-12 FEB 17
ราคา/ท่าน :
16,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / พักจูไห่ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล - เซนาโด้ สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเวเนเชี่ยน - ข้ามด่านสู่จูไห่ - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิงชิงหยวน - ตลาดกงเป่ย - เข้าที่พักเมืองจูไห่
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งร้านจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
102
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU706(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 27-30 OCT
15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
12,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดพู่โถ่ว - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outler

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก Lover's Road - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 วัดผู่โถ่ว - ช้อปปิ้ง ร้านร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - เซินเจิ้น - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
 นั่งรถไฟกลับฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
103
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU706(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
1-4 / 8-11 DEC
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดพู่โถ่ว - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outler

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก Lover's Road - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 วัดผู่โถ่ว - ช้อปปิ้ง ร้านร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - เซินเจิ้น - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
 นั่งรถไฟกลับฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
104
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 / 13-15 / 15-17 / 27-29 / 29-31 OCT
4-6 / 25-27 NOV
23-25 DEC
6-8 / 13-15 / 20-22 JAN
12-14 / 17-19 / 24-26 FEB
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 MAR / 31MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
12,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
13,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show- วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outler

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 วัดผู่โถว - ช้อปปิ้ง ร้านร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
 นั่งรถไฟกลับฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
105
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX-ZHU616(4) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
2-4 / 3-5 / 10-12 DEC
10-12 FEB
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - จูไห่ : ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show- วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outler

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 วัดผู่โถว - ช้อปปิ้ง ร้านร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดโลววู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติMangrove3D Show
 นั่งรถไฟกลับฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งCity Gate Outler - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
106
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX616(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โชว์Mangrove Groove3D - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ ชาบู - ซีฟู๊ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซิ้นเจิ้น
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งLowu Center - ตลาดตงเหมิน - โชว์Mangrove Groove3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
107
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX616(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 / 13-15 / 15-17 / 27-29 / 29-31 OCT
23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โชว์Mangrove Groove3D - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ ชาบู - ซีฟู๊ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซิ้นเจิ้น
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งLowu Center - ตลาดตงเหมิน - โชว์Mangrove Groove3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
108
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซินเจิ้นแอร์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-ZH-SZX-SWA1 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้นแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 / 26-30 OCT
9-13 / 23-27 NOV
7-11 / 14-18 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซินเจิ้น - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : หมู่บ้านวัฒนธรรม - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - วัดแปะฮวยเจียม - ตลาดตงเหมิน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดGolden Jaguar ระดับ 6 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซินเจิ้น - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ผ่านชมตึกKing Key 100 - ผ่านชมตึกDI Wang - ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์ - ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
 ซัวเถา - เฮี้ยงบู้ซัว(ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง
 แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สะพานวัวคู่(ชมภายนอก) - วัดไทย - ร้านถ่านไม้ไผ่
 ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) - วัดแปะฮวยเจียม - ซัวเถา - เซินเจิ้น
 ร้านหยก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดตงเหมิน - เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
109
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-CX-HKG2(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
16-18 OCT
4-6 / 11-13 / 23-25 DEC
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ : ชายหาดน้ำตื้น - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheck Lap Kok, ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ชายหาดน้ำตื้น - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 จูไห่ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน
 ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
110
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-HKG-ZHU1(1) 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
12,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวน - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - เข้าที่พัก
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
 ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
111
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-HKG-ZHU1(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
13,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวน - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วิคทอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - เข้าที่พัก
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
 ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
112
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-ZHU2(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
3-6 / 10-13 / 24-27 NOV
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
 วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ผ่านด่านกงเป่ย - สนามมบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
113
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-ZHU2(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง(มาเก๊า - จูไห่) : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian - เซนาโด้สแควร์ - วัดผู่ถ่อ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนมพื้นเมือง - ผ่านชมมาเก๊าทาวเวอร์ - The Venetian Resort - มาเก๊า - จูไห่
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
 วัดผู่ถ่อ - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ผ่านด่านกงเป่ย - สนามมบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
114
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-ZHU-CHIMELONG3(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - โลกใต้ทะเลใหญ่สุดในโลก Chime Long Ocean Kingdom : เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โลกใต้ทะเล Chime Long Ocean Kingdom - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian Resort - ผ่านด่านกงเป่ย - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - เข้าที่พัก
 วัดผู่ถ่อ - โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกChime Long Ocean Kingdom (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ, เครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
115
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAD2-NX-MFM-ZHU-CHIMELONG3(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - โลกใต้ทะเลใหญ่สุดในโลก Chime Long Ocean Kingdom : เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โลกใต้ทะเล Chime Long Ocean Kingdom - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian Resort - ผ่านด่านกงเป่ย - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน - เข้าที่พัก
 วัดผู่ถ่อ - โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกChime Long Ocean Kingdom (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ, เครื่องเล่นได้ทุกชนิด)
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ผ่านชมถนนคู่รัก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - จูไห่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
116
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX706(1) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โชว์Mangrove Groove3D - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ ชาบู - ซีฟู๊ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซิ้นเจิ้น
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งLowu Center - โชว์Mangrove Groove3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
117
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-SZX706(2) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 27-30 OCT
22-25 DEC
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น : เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โชว์Mangrove Groove3D - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน / เมนูพิเศษ ชาบู - ซีฟู๊ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - นั่งรถไฟสู่เซิ้นเจิ้น
 ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งLowu Center - โชว์Mangrove Groove3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
118
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(1) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
2-4 / 23-25 OCT
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
 ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
119
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(2) 
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-15 / 27-29 OCT
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
8,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
 ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
120
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAI8-FD-SHOPPING-MFM-ZHU(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว2เมือง มาเก๊า - จูไห่ : องค์เจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - เซนาโด้สแควร์ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - พระราชวังหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
 ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 ถนนคู่รักThe Lover’s Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
121
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG042(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
10,499 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
10,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
 เซินเจิ้น - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
122
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG042(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 13-16 / 27-30 OCT
3-6 NOV
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
 เซินเจิ้น - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
123
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG041(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 OCT
3-5 / 5-7 / 26-28 NOV
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน 1,500 บาท / ท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่ - ผ่านชมถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก
 เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
124
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG044 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - ชมวิววิคตอเรีย พีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - นั่งรถไฟสู่เซินเจิ้น - เข้าที่พัก
 ช้อปปิ้งหลอหวู่ มอลล์ - เลือกซื้อสินค้ารัฐบาล ร้านเยื่อไผ่ไหม, ร้านหยก และร้านบัวหิมะ - ชมการแสดงน้ำOCT Bay Water Show Theatre 3D
 นั่งรถไฟสู่เกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
125
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG037 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-3 / 8-10 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - ขึ้นกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา - นมัสการพระใหญ่ลันเตา วัดโปลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - จูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา (Normal Cabin) - พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
126
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG038 
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-2OCT
6-9 / 13-16 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ - ถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิง - กระเช้านองปิง 360องศา - พระใหญ่ลันเตา / เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด, ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกุง - กระเช้านองปิง360องศา(Normal Cabin) - พระใหญ่ลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
127
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-LOVE(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
14-16 / 27-29 / 28-30 OCT
5-7 / 15-17 DEC
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
 วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
128
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-LOVE(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รักThe Lover’s Road - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
 วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
129
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-MONKEY-PRO2(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
14-16 OCT
5-7 / 11-13 DEC
24-26 MAR / 31MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
130
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-MONKEY-PRO2(3) 
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
131
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-1OCT
8-10 DEC
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
132
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2559 / 2016

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-MONKEY2-NF(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
22-24 / 23-25 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ : ดีสนีย์แลนด์ - พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง / เมนูพิเศษ เป็ดย่าง, ห่านพะโล้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - แถมฟรี บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์และคูปองอาหาร - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผูถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - วัดแชงกงหมิว - แถมฟรี ขึ้นกระเช้า Ngong ping 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งCity Gate Outlet - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
133
คลิกเน้นรายการทัวร์