เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวประจวบคีรีขันธ์

ทัวร์ไทย ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์

Z6192
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,500
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - ระนอง - ประจวบคีรีขันธ์ - จุดชมวิวเขาฝาชี - ก้องวัลเลย์ - ล่องเรือโบราณชมเมืองระนอง - บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 ระนอง - จุดชมวิวเขาฝาชี - ก้องวัลเลย์ - วัดวารีบรรพต - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า - ล่องเรือโบราณชมเมืองระนอง พร้อมแต่งตัวยุคเหมืองแร่ - สักการะเจ้าแม่กวนอิม
 พระราชวังรัตนรังสรรค์ - บ้านเทียนสือ - บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน - วัดอ่างสุวรรณ - แวะซื้อของฝากที่ร้านคุณต้น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6199
Train-รถไฟ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,499
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - นั่งรถไฟ - ชมทะเลหัวหิน - เช็คอินหัวหิน 8 จุด - สักการองค์พระปฐมเจดีย์

 สถานีรถไฟหัวลำโพง - สถานีนครปฐม - พระปฐมเจดีย์ - สถานีหัวหิน - ถ่ายรูปสถานีรถไฟหัวหิน - เข้าชม ห้องสมุดรถไฟ - วัดห้วยมงคล - ฟาร์มแกะดำ - ตลาดหัวหินสามพันนาม - อิสระอาหารค่ำ
 วณอุทยานปรานบุรี - ร้านกาแฟ Memory House - วัดถ้ำเขาเต่า - สวนสนประดิพัทธ์ - สถานีรถไฟหัวลำโพง
เดินทาง :
Z6224
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,250
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - แพ็คเกจหัวหิน เที่ยวยกก๊วน 10 ท่าน แบบคณะส่วนตัว - เที่ยวสวนน้ำ Vana Nava - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ - ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี - โรงแรม 4 ดาว - บริการอาหาร 3 มื้อ
ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง ไปกลับ) - เดินทางเองสู่ สวนน้ำ Vana Nava - บริการอาหารเที่ยงในสวนน้ำ - อิสระเดินทางเองสู่ที่พัก - เดินทางเองสู่ร้านอาหารค่ำ - รวมอาหารค่ำที่ นาวีภิรมย์ 1 มื้อ - เดินทางกลับที่พักเอง - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ - ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี - เลือกซื้อของฝากจากชุมชน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6336
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,289
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - แพ็คเกจหัวหิน สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป - เที่ยวสวนน้ำ Vana Nava (ฟรี เครื่องเล่น VR Slide 1 รอบ) - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ - ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี - พัก 4 ดาว / รวมอาหารเช้า 1 มื้อ - อาหารชุดมื้อค่ำ 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-12 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง ไปกลับ) - เดินทางเองสู่ สวนน้ำ Vana Nava - อิสระเดินทางเองสู่ที่พัก โรงแรม ศาลา แอท หัวหิน หรือ โรงแรมหัวหิน ไวท์ วิลล่า หรือ โรงแรมชมวิว หัวหิน หรือเทียบเท่า - เดินทางเองสู่ร้านอาหารค่ำ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ - ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี - เลือกซื้อของฝากจากชุมชน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7141
Train-รถไฟ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,490
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - นั่งรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - ชมทุ่งทานตะวัน One Day Trip
มีไกด์นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 สถานีรถไฟหัวลำโพง - จุดชมวิว กม. 170/171 อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - สถานีโคกสลุง ช้อปปิ้งสินค้าชุมชนท้องถิ่น - ขึ้นรถตัวหนอน ชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อน - สักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก - ทานอาหารเที่ยง - ชมหอคอยเฉลิมพระเกียรติ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล - สถานีอยุธยา - สถานีรถไฟหัวหิน - ถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7256
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - หัวหิน - ชะอำ - ตลาดร่มหุบ แม่กลอง - สถานีรถไฟหัวหิน - อินุ คาเฟ่ - ชายหาดชะอำ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - สมุทรสงคราม - ตลาดร่มหุบ แม่กลอง - ประจวบคีรีขันธ์ - วัดห้วยมงคล - สถานีรถไฟหัวหิน - อินุ คาเฟ่ - ตลาดจั๊กจั่น
 ชายหาดชะอำ - 1000 Sook Food & Farm - นาตาชม คอฟฟี่ - บ้านขนมนันทวัน - ถ้ำเขาย้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7336
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,199
โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ :
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ - แพ็คเกจหัวหิน พูลวิลล่า 10 ท่าน แบบคณะส่วนตัว - เที่ยวสวนน้ำ Vana Nava พร้อมอาหารเที่ยง 1 มื้อ - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ และป่าโกงกางอายุร้อยปี - บ้านพักแบบ Pool Villa พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว เตาปิ้งย่าง ฟรี Wifi คาราโอเกะ ไฟเธค 1 คืน
ไม่รวม ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ / ราคาพิเศษนี้ ไม่สามารถเข้าพักระหว่างวันที่ 31ธ.ค.63-3ม.ค.64

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทาง ไปกลับ) - เดินทางเองสู่ สวนน้ำ Vana Nava - บริการอาหารเที่ยงในสวนน้ำ - อิสระเดินทางเองสู่ที่พัก - เดินทางเองสู่บ้านพักแบบ Pool Villa - เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 อิสระเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า - ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ - ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี - เลือกซื้อของฝากจากชุมชน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ประจวบคีรีขันธ์, โปรแกรมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนมกราคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนเมษายน 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนกันยายน 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์เดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP