เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์ลาว 13 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลาว

Z8865
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8865
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง (บินเข้า, ออกอุดรธานี) : พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง - ใส่บาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - น้ำตกตาดกวางสี - ถ้ำจัง - บลูลากูน / พักที่หลวงพระบาง 1 คืน - พักวังเวียง 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน ตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง นเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดสีเมือง - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - ประตูชัย - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง - พักที่หลวงพระบาง 1 คืน
 ใส่บาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - น้ำตกตาดกวางสี - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง - พักวังเวียง 1 คืน
 ถ้ำจัง - บลูลากูน - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเที่ยวลาว : * ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสทุกยี่ห้อ ยกเว้นสูตรไขว้ หรือท่านที่ได้รับเข็ม 3 บูสเตอร์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเข็ม 2 เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ * สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว) * สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
Z8864
นกแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8864
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง (บินเข้า, ออกอุดรธานี) : วัดสีเมือง - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ขึ้นรถไฟลาว, จีนสู่หลวงพระบาง - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) - บลูลากูน / พักที่หลวงพระบาง 1 คืน - พักวังเวียง 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ซึ่งไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดสีเมือง - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - อนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุหลวง - สถานีรถไฟความเร็วสูง - ขึ้นรถไฟลาว จีนสู่หลวงพระบาง - ตลาดมืด - พักที่หลวงพระบาง 1 คืน
 ใส่บาตรข้าวเหนียว - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ วังเวียง - พักวังเวียง 1 คืน
 ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) - บลูลากูน (ทัวร์เสริมนั่งบอลลูนยักษ์ กระเช้าละประมาณ 30 ท่าน ชำระเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน) - ด่านเวียงจันทน์ - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเที่ยวลาว : * ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสทุกยี่ห้อ ยกเว้นสูตรไขว้ หรือท่านที่ได้รับเข็ม 3 บูสเตอร์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเข็ม 2 เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ * สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว) * สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
Z8824
ไทยไลอ้อนแอร์

แพ็คเกจทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8824
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - แพ็คเกจ เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - รถไฟลาว (บินเข้า, ออกอุดธานี) : วัดพระธาตุหลวง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุภูษี - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า - วัดวิชุนราช - บูลากูล - ถ้ำนางฟ้า / มีไกด์ท้องถิ่น พูดไทย นำเที่ยวฝั่งลาวตามรายการ / พักหลวงพระบาง 2 คืน - วังเวียง 1 คืน
ไม่รวม ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าตักบาตรข้าวเหนียว - ทิปไกด์ และคนขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - บริการรถตู้รับด้านนอก สนามบิน อุดรธานี - ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว - ข้ามสู่ นครหลวง เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - บ่อน้ำพญานาค - เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C84 สู่หลวงพระบาง - ตลาดมืด - สตรีทฟู๊ด หลวงพระบาง (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ้ำติ่ง - บ้านซ้างไห - น้ำตกตาดกวงซี - บ้านผมนม - พระธาตุภูษี
 ทำบุญตักบาตร - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า - วัดวิชุนราช - ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81 สู่วังเวียง - ถนนคนเดิน Walking Street (อิสระอาหารค่ำ)
 บูลากูล - ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์ - ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคาย - ช้อปปิ้งดิ้วตี้ฟรี - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเที่ยวลาว : * ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสทุกยี่ห้อ ยกเว้นสูตรไขว้ หรือท่านที่ได้รับเข็ม 3 บูสเตอร์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเข็ม 2 เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ * สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว) * สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 7/7/2565 ถึง 10/7/2565 : สำหรับคณะส่วนตัว 8-10 ท่าน ต่อรถตู้ เลือกวันเดินทางได้ / ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
Z8738
Train-รถไฟ

แพ็คเกจทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8738
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เที่ยวหนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย (รถไฟลาว-รถไฟไทย) : พระธาตุหลวง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน - ถ้ำจัง - ลงเรือเล็ก ล่องเรือชมวิวแม่น้ำซอง - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวางซี - พิธีบายสีสู่ขวัญ และชมฟ้อนรำกับน้องๆ ชาวหลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดแสนสุขาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ล่องเรือน้ำโขง - ถ้ำติ่ง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง
ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย (ท่านละ 500 บาท) - ข้าวเหนียวตักบาตร กะติ๊บละ 100 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ ATK (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สถานีรถไฟสามเสน) - หนองคาย (พักบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น 2)
 สถานีรถไฟหนองคาย - สะพานมิตรภาพไทย, ลาว - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน - ถ้ำจัง - ถนนคนเดิน
 ลงเรือเล็ก ล่องเรือชมวิวแม่น้ำซอง - สถานีรถไฟวังเวียง - นั่งรถไฟสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวางซี - พิธีบายสีสู่ขวัญ และชมฟ้อนรำกับน้องๆ ชาวหลวงพระบาง
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดแสนสุขาราม - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) - บ้านช่างไห - ล่องเรือน้ำโขง - ถ้ำติ่ง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - พระธาตุพูสี - ถนนคนเดิน ตลาดไนท์บาซาร์
 วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวันนะพูมาราม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง - นั่งรถไฟสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ - นั่งรถตู้ข้ามสะพานมิตรภาพลาว, ไทย - สถานีรถไฟหนองคาย - พักบนรถไฟตู้นอน
 กรุงเทพฯ(สถานีรถไฟสามเสน)
 แนะนำการเดินทางเที่ยวลาว : * ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสทุกยี่ห้อ ยกเว้นสูตรไขว้ หรือท่านที่ได้รับเข็ม 3 บูสเตอร์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเข็ม 2 เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ * สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว) * สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/7/2565 ถึง 17/7/2565
Z8710
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8710
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - อุดรธานี - ลาว - เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง - วังเวียง : ชมหอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงพระบาง - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - วัดพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกตาดกวางสี - ถ้ำติ่ง - ตลาดมืดหลวงพระบาง / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน / มีใบรับรองวัคซีนครบโดส เดินทางได้ / ฟรี ลง Thailand Pass ให้
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าอาหารบนเครื่องบิน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินอุดรธานี - ข้ามด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง - ชมหอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วังเวียง - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
 ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - วัดพระธาตุพูสี
 ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าของตักบาตร) - น้ำตกตาดกวางสี - ถ้ำติ่ง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
 ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ตลาดดารา - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ - ข้ามด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดส สูตรใดก็ได้ - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง - ผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัควีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
Z8674
แอร์เอเชีย

แพ็คเกจทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z8674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - แพ็คเกจ เวียงจันทน์ - วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง (บินเข้า, ออกอุดธานี) : ถ้ำจัง - บลูลากูน - ถ้ำปูคำ - เก็บภาพสวยๆ ริมน้ำซอง สะพานทุ่งนา - วัดพระธาตุหลวง - บ่อน้ำพญานาค - ช้อปปิ้งดิ้วตี้ฟรี / มีไกด์ท้องถิ่น พูดไทย นำเที่ยวฝั่งลาวตามรายการ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมโหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง ที่เกิน 20 กิโลกรัม - ค่าตักบาตรข้าวเหนียว - ทิปไกด์ และคนขับรถ 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - บริการรถตู้รับด้านนอก สนามบิน อุดรธานี - ข้ามด่านหนองคายสู่ลาว พบไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ - ผ่านชมอนุสาวรีย์ประตูชัย - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง - ถนนคนเดิน Walking Street
 ถ้ำจัง - สะพานสีส้ม - บลูลากูน - ถ้ำปูคำ
 วังเวียง - เก็บภาพสวยๆ ริมน้ำซอง สะพานทุ่งนา - นั้งรถตู้กลับวังเวียง - วัดพระธาตุหลวง - บ่อน้ำพญานาค - ข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคาย - ช้อปปิ้งดิ้วตี้ฟรี - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเที่ยวลาว : * ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส ให้แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสทุกยี่ห้อ ยกเว้นสูตรไขว้ หรือท่านที่ได้รับเข็ม 3 บูสเตอร์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเข็ม 2 เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ * สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว) * สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลตรวจโควิด
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 13/7/2565 ถึง 15/7/2565 : สำหรับคณะจอยทัวร์ 8 ท่าน ต่อรถตู้ / ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน (ปกติท่านละ 13900.-)
A00870
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00870
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00865
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00865
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00864
นกแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00864
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00862
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00862
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00861
นกแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00861
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00858
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00858
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
A00851
ไทยสมายล์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : A00851
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์ลาว 13 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์ลาว 13 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลาว, โปรแกรมท่องเที่ยวลาว และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ลาวเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์ลาวเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนกันยายน 2565
ทัวร์ลาวเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ลาวเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ลาวเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ลาวเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ลาวเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP