เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิหร่าน

Z10127
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10127
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น :
฿
65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
ทัวร์อิหร่าน- อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย Spectacular Persia (บินภายใน 1 เที่ยวบิน) : กรุงเตหะราน - เมืองชิราซ - เมืองพาซาร์การ์ด - อิสฟาฮาน
เดินทาง :
Z9491
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z9491
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น :
฿
65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
ทัวร์อิหร่าน- อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย Spectacular Persia (บินภายใน 2 เที่ยวบิน) : เข้าชมวิหารแว้งค์ - พระราชวังเชเฮล โซตุน - พระราชวังอาลี คาปู - สุสานของพระเจ้าไซรัส - เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส - ป้อมคาริม ข่าน - สุเหร่าสีชมพู - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - พระราชวังเนียวาราน
เดินทาง :
Z9973
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z9973
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น :
฿
75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
ทัวร์อิหร่าน- อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย ยาดซ์ Spectacular Persia Yazd (WED) (บินภายใน 2 เที่ยวบิน) : อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ - สุเหร่าสีชมพู - สุสาน 4 กษัตริย์ Naqsh-e Rostam - วิหารไฟ - หอคอย Silent tower - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเชเฮล โซตุน - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - พระราชวังโกเลสตาน - ช้อปปิ้งเตหะราน บาร์ซาร์
เดินทาง :
Z8847
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z8847
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น :
฿
59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
ทัวร์อิหร่าน- อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย (บินภายใน 1 ขา) : พระราชวัง Saad Abad - พระราชวังโกเลสตาน - สะพานทาเบียต - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - เข้าชมเปอร์เซโพลิส - สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช (มรดกโลก) - เข้าชมวิหารของลัทธิบูชาไฟ - เข้าชมปราสาทนารินจ์ - เข้าชมวิหารแวงค์ - เข้าชมพระราชวังเชเฮล โชตุน - จัตุรัสอิหม่าม (มรดกโลก) - เข้าชมพระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - เข้าชมโบรูเจอร์ดี เฮาส์
เดินทาง :
A04823
Self Travel-เดินทางเอง
เซเลบริตี้ เอ็กซ์ ครูซ
Celebrity Apex

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04823
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,082
วันที่เดินทาง :
+ 16-23AUG24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04793
Self Travel-เดินทางเอง
เซเลบริตี้ เอ็กซ์ ครูซ
Celebrity Apex

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04793
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,095
วันที่เดินทาง :
+ 20-27JUL24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04668
Self Travel-เดินทางเอง
เซเลบริตี้ เอ็กซ์ ครูซ
Celebrity Apex

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04668
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,167
วันที่เดินทาง :
+ 15-23MAY24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02145
Self Travel-เดินทางเอง
เซเลบริตี้ เอ็กซ์ ครูซ
Celebrity Apex

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02145
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,304
วันที่เดินทาง :
+ 31JUL-09AUG23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02094
Self Travel-เดินทางเอง
เซเลบริตี้ เอ็กซ์ ครูซ
Celebrity Apex

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02094
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
1,612
วันที่เดินทาง :
+ 18-25JUN23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A03005
Self Travel-เดินทางเอง
นอร์วีเจียน ครูซ
NORWEGIAN PRIMA

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A03005
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
1,776
วันที่เดินทาง :
+ 06-16JUL23
+ 17-27AUG23
+ 07-17SEP23
+ 23MAY-02JUN24
+ 13-23JUN24
+ 04-14JUL24
+ 25JUL-04AUG24
+ 15-25AUG24
+ 05-15SEP24
+ 26SEP-06OCT24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02972
Self Travel-เดินทางเอง
นอร์วีเจียน ครูซ
NORWEGIAN PRIMA

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02972
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,569
วันที่เดินทาง :
+ 27AUG-07SEP23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02966
Self Travel-เดินทางเอง
นอร์วีเจียน ครูซ
NORWEGIAN PRIMA

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
3,939
วันที่เดินทาง :
+ 17SEP-01OCT23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02959
Self Travel-เดินทางเอง
นอร์วีเจียน ครูซ
NORWEGIAN PRIMA

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02959
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,007
วันที่เดินทาง :
+ 04-15JUN23
+ 25JUN-06JUL23
+ 16-27JUL23
+ 06-17AUG23
+ 12-23MAY24
+ 02-13JUN24
+ 23JUN-04JUL24
+ 14-25JUL24
+ 04-15AUG24
+ 25AUG-05SEP24
+ 15-26SEP24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04816
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Jewel Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,644
วันที่เดินทาง :
+ 10-22AUG24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04773
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Jewel Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04773
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 14 วัน 13 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,802
วันที่เดินทาง :
+ 05-18JUL24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04715
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Jewel Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04715
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,162
วันที่เดินทาง :
+ 30MAY-11JUN24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A04656
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Anthem Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A04656
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
1,451
วันที่เดินทาง :
+ 12-19MAY24
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02193
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Anthem Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02193
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
1,600
วันที่เดินทาง :
+ 03-10SEP23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02123
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Jewel Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,691
วันที่เดินทาง :
+ 11-23JUL23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
A02117
Self Travel-เดินทางเอง
รอยัล แคริบเบียน
Anthem Of The Seas

ทัวร์อิหร่าน

แพ็คเกจทัวร์รหัส : A02117
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์อิหร่าน
เริ่มต้น :
USD
2,470
วันที่เดินทาง :
+ 07-14JUL23
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน:
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิหร่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อิหร่านเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนกันยายน 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนตุลาคม 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤศจิกายน 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนธันวาคม 2566
ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2567
ทัวร์อิหร่านเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์อิหร่านเดือนมีนาคม 2567
ทัวร์อิหร่านเดือนเมษายน 2567
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤษภาคม 2567
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP