Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
เกาหลี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โรงละครถ่ายซีรีย์เกาหลี
เกาะเชจู
พระราชวังเคียงบ็อค

@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-ICN009(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-1JAN18
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2561 / 2018 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2561 / 2018
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 230 รายการ
Next Last
 ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018 | เที่ยวเกาหลีราคาถูก 2561 / 2018
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW8-TG-EXCLUSIVE-KR(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 JAN 18
2-6 / 9-13 / 23-27 FEB 18
3-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 MAR / 30MAR-3APR 18
20-24 APR 18
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Exclusive ซอรัคซาน - โซล : เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้ง Duty Free - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW8-TG-EXCLUSIVE-KR(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 13-17 APR 18
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Exclusive ซอรัคซาน - โซล : เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้ง Duty Free - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW8-TG-SEOUL(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 19-23 / 26-30 JAN 18
2-6 / 9-13 / 23-27 FEB 18
3-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 MAR / 30MAR-3APR 18
20-24 APR 18
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Seoul : เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง หรือ ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - โซลทาวเวอร์ / พักซูวอน 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง หรือ ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พักซูวอน
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้ง Duty Free - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW8-TG-SEOUL(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 13-17 APR 18
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Seoul : เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง หรือ ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - โซลทาวเวอร์ / พักซูวอน 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง หรือ ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พักซูวอน
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้ง Duty Free - ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW8-TG-KR-SKI5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 DEC
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สกี รีสอร์ท : เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท วิวัลดี สกีเวิลด์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบ๊อก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - โซลทาวเวอร์ / พักสกี รีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท วิวัลดี สกีเวิลด์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พักสกี รีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สถาบันสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุด ฮันบก - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร Raisin Tree - ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลี Cosmetic Center - พระราชวังเคียงบ๊อก - ถ่ายรูปด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ฮงแด - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-TG-ICN04(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 FEB
10-14 MAR
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี) - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนกิมจิ - ใส่ชุดอันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-TG-ICN04(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 MAR
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี) - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนกิมจิ - ใส่ชุดอันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-TG-ICN04(3)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28FEB-4MAR
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี) - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - ลานสกี(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเข้า,ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์,สเลด,สกี)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนกิมจิ - ใส่ชุดอันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์(ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Teddy Bear Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 DEC
15-19 JAN 18 / 29JAN-2FEB
26FEB-2MAR 18
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 16-20 DEC
7-11 / 9-13 / 13-17 / 21-25 / 23-27 / 27-31 JAN / 30JAN-2FEB
3-7 / 5-9 / 11-15 / 13-17 / 17-21 / 19-23 FEB / 25FEB-1MAR / 27FEB-3MAR 18
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 3-7 / 5-9 / 11-15 / 17-21 / 19-23 / 25-29 JAN / 31JAN-4FEB
1-5 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 21-25 / 23-27 FEB 18
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 14-18 DEC
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(5)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 DEC
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-HI-KOREA-P8(6)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN 18
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซูวอน - สกี : หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - สะพานลอยฟ้าSeoullo 7017

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ลานสกี
ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ชมน้ำมันสนเข็มแดง - อิสระช้อปปิ้งคอสเมติค
พระราชวังถ๊อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - ภูเขานัมซาน - อิสระช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งฮงอิก - สะพานลอยฟ้าseoullo 7017 - อิสระร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 / 18-22 DEC
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 FEB / 25FEB-1MAR / 26FEB-2MAR 18
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 21-25 DEC
4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 JAN
2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 FEB / 27FEB-3MAR /
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 DEC
1-5 / 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 JAN / 28JAN-1FEB / 29JAN-2FEB / 30JAN-3FEB / 31JAN-4FEB
1-5 FEB
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 DEC / 31DEC-4JAN 18
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(5)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 DEC
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(6)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-1JAN / 30DEC-3JAN 18
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAU9-LJ-KR-WINTER53-C01(7)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-2JAN 18
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ลานสกี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - พระราชวังชางด๊อก - N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน ลานสกี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี,ชุด ,สโนว์สเลดประมาณ ,กอนโดล่า)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซอรัคซาน - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum&Ice Museum - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - สวมชุดประจำชาติเกาหลี - ย่านเมียงดง
N Seoul Tower (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-KR27(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-15 / 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 DEC
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชมวิวบนตึกสูงเสียดฟ้า Seoul Sky Tower - ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง Lotte World - เดินเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง Jeongdong-Gil / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุด - ประจำชาติฮันบก
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก Lotte World - Seoul Sky Tower
น้ำมันสน Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Trick Eye & Ice Museum - พระราชวังถ็อกซูกุง - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - โซลทาวเวอร์ - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-KR27(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 / 15-18 / 16-19 / 21-24 DEC
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชมวิวบนตึกสูงเสียดฟ้า Seoul Sky Tower - ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง Lotte World - เดินเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง Jeongdong-Gil / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุด - ประจำชาติฮันบก
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก Lotte World - Seoul Sky Tower
น้ำมันสน Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Trick Eye & Ice Museum - พระราชวังถ็อกซูกุง - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - โซลทาวเวอร์ - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-KR27(4)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-1JAN / 31DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชมวิวบนตึกสูงเสียดฟ้า Seoul Sky Tower - ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง Lotte World - เดินเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง Jeongdong-Gil / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุด - ประจำชาติฮันบก
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก Lotte World - Seoul Sky Tower
น้ำมันสน Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Trick Eye & Ice Museum - พระราชวังถ็อกซูกุง - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - โซลทาวเวอร์ - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 230 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เกาหลีราคาถูก 2561 / 2018,
   โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีราคาถูก 2561 / 2018
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนเมษายน 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกันยายน 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนตุลาคม 2561
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนพฤศจิกายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794