เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-XJ-ICN37

 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 144 รายการ
Next Last
 ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019 | เที่ยวเกาหลีราคาถูก 2562 / 2019
1
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB02-CX-HKG-KR5D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
9-13 / 13-17 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฮ่องกง - เกาหลี : เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก) - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ทั้ง 2 ประเทศ) 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - สนามบิน Chek Lap Kok
บินภายในสู่ สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโพรวองซ์ - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ครื่องสำอางค์ Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ๊อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-XJ-GQ-ICN003(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
1-5 AUG / 28AUG-1SEP
4-8 / 18-22 / 25-29 SEP
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ - Star Park - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-XJ-GQ-ICN003(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
25-29 JUL
8-12 AUG
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ - Star Park - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
โคเรียนแอร์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-KE-ICN001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
2-6 AUG
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ (ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์) - สวมชุดฮันบก - ทำคิมบับ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา
วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล
พระราชชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ (ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์) - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - สวมชุดฮันบก - ทำคิมบับ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
การบินไทย

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-TG-ICN001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
26-30 JUL
8-12 AUG
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - สวนอิมจินกัก - Pocheon Herb Island - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - สวมชุดฮันบก - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ (ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - สวนอิมจินกัก - Pocheon Herb Island - เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
วัดโซเกชา - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - สวมชุดฮันบก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ (ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำคิมบับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR01-TD(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
29JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Summer : ทะเลสาบมาจัง - ชอนอาร์ตวัลเลย์ - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด๊อก - ซัมชองดงกิล - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Café ** โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - หุบเขาศิลปะโพชอน - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ตลาดทงอิน - วัดโชเกชา
ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ซัมชองดงกิล - Cosmetic Outlet - ดิวตี้ฟรี - หอคอย Nseoul Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Star Park - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - King’S Cross Cafe - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR01-TD(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
20-25 / 23-28 JUL / 28JUL-2AUG / 30JUL-4AUG
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Summer : ทะเลสาบมาจัง - ชอนอาร์ตวัลเลย์ - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด๊อก - ซัมชองดงกิล - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - หุบเขาศิลปะโพชอน - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ตลาดทงอิน - วัดโชเกชา
ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ซัมชองดงกิล - Cosmetic Outlet - ดิวตี้ฟรี - หอคอย Nseoul Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Star Park - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - King’S Cross Cafe - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR01-TD(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
18-23 / 19-24 / 24-29 JUL / 31JUL-5AUG
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Summer : ทะเลสาบมาจัง - ชอนอาร์ตวัลเลย์ - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด๊อก - ซัมชองดงกิล - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - หุบเขาศิลปะโพชอน - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ตลาดทงอิน - วัดโชเกชา
ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ซัมชองดงกิล - Cosmetic Outlet - ดิวตี้ฟรี - หอคอย Nseoul Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Star Park - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - King’S Cross Cafe - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR01-TD(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
25-30 / 26-31 JUL / 27JUL-1AUG
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Summer : ทะเลสาบมาจัง - ชอนอาร์ตวัลเลย์ - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด๊อก - ซัมชองดงกิล - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - หุบเขาศิลปะโพชอน - วัดวาวูจองซา - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ตลาดทงอิน - วัดโชเกชา
ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชางด๊อกกุง - ซัมชองดงกิล - Cosmetic Outlet - ดิวตี้ฟรี - หอคอย Nseoul Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Star Park - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - King’S Cross Cafe - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
23-28 JUL
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
18-23 / 19-24 / 20-25 / 24-29 JUL / 28JUL-2AUG / 29JUL-3AUG / 30JUL-4AUG / 31JUL-5AUG
1-6 / 2-7 / 3-8 / 6-11 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 AUG / 27AUG-1SEP / 29AUG-3SEP / 30AUG-4SEP / 31AUG-5SEP
3-8
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
25-30 JUL
7-12 / 8-13 / 10-15 AUG / 28AUG-2SEP
6-11 / 8-13 / 14-19 SEP / 28SEP-3OCT
1-6 / 4-9 / 5-10 / 8-13 / 16-21 / 17-22 / 24-29 / 25-30 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
26-31 JUL / 27JUL-1AUG
9-14 AUG
2-7 / 3-8 / 13-18 / 19-24 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-KR21-TD(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
9-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 22-27 / 23-28 OCT
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ทะเลสาบมาจัง - ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก - ย่านเมียงดง - Star Park Star Park - King'S Cross Cafe - ย่านฮงแด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ทะเลสาบมาจัง - โรงถ่ายละคร Yongin Mbc Drama - ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์) - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Star Park - King’S Cross Cafe - ย่านฮงแด - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 NOV
ราคา/ท่าน :
15,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
25-30 OCT / 27OCT-1NOV / 28OCT-2NOV / 29OCT-3NOV
6-11 / 7-12 / 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 NOV
ราคา/ท่าน :
16,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
12-17 / 16-21 / 17-22 / 21-26 / 23-28 / 24-29 OCT / 30OCT-4NOV / 31OCT-5NOV
ราคา/ท่าน :
17,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN40(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
9-14 / 10-15 / 18-23 / 19-24 / 22-27 OCT
ราคา/ท่าน :
18,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
18,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - ย่านฮงแด - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ - ซอรัค
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ) - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองพาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - Paju Premium Outlets - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 11-15 / 16-20 / 17-21 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN41(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
10-14 / 12-16 / 13-17 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - Paju Premium Outlets

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ) - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองอินชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-ICN42(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
วันที่เดินทาง :
27NOV-1DEC
ราคา/ท่าน :
11,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
11,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Anyang Art Park - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - คลองชองกเยชอน - วัดโชเกชา - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - Eunpyeong Hanok Village - โบสถ์มย็องดง - ย่านเมียงดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - 943 King’S Cross - สวนฮานึล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
Anyang Art Park - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - คลองชองกเยชอน
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ตึกซัมจี กิล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - Eunpyeong Hanok Village - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - 943 King’S Cross - สวนฮานึล - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 144 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เกาหลีราคาถูก 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีราคาถูก 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกันยายน 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมกราคม 2563
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนเมษายน 2563
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เกาหลีใต้เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP