Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (เมืองนิวไทเป)
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (เมืองไทเป)
ตึกไทเป 101 (เมืองไทเป)
วัดพระถังซัมจั๋งไต้หวัน (เมืองหนานโถว)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (เมืองหนานโถว)

@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN42-C01(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC17-3JAN18
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :

 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAP0-PKG8N-TYO-NEO19JAN(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
19-27 JAN 18
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAP0-PKG8N-TYO-NEO19JAN(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
19-27 JAN 18
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAZN-PKG3N-TPE-JP-9JAN(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
9-12 JAN
ราคา/ท่าน :
13,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
13,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAZN-PKG3N-TPE-JP-9JAN(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
9-12 JAN
ราคา/ท่าน :
20,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
20,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAZN-PKG4N-TPE-JP-12JAN(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 JAN
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAZN-PKG4N-TPE-JP-12JAN(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 JAN
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไทยสมายล์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAW8-WE-TW-KAOHSIUNG4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 DEC
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 JAN
1-4 / 8-11 / 15 -18 / 22-25 FEB
8-11 / 15-18 / 22-25 / 28-31 MAR
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-EXCLUSIVE-TPE06(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-18 / 19-25 JAN / 26JAN-1FEB
ราคา/ท่าน :
21,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
21,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-EXCLUSIVE-TPE06(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
2-8 / 3-9 FEB
3-9 / 9-15 / 10-16 / 17-23 MAR
ราคา/ท่าน :
22,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
22,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :

10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-EXCLUSIVE-TPE06(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
2-8 MAR
ราคา/ท่าน :
23,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
23,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :

11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-EXCLUSIVE-TPE06(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-16 FEB / 23FEB-1MAR / 24FEB-2MAR
ราคา/ท่าน :
24,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAS4-BR-TPE01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 DEC
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN42-C01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
16-19 DEC
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN42-C01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
23-26 DEC 17 / 31DEC17-3JAN18
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 JAN 18
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 FEB 18
3-6 / 9-13 / 16-19 MAR 18
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN42-C01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC17-2JAN18
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN53-C01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 DEC
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 JAN / 30JAN-3FEB
6-10 / 13-17 / 20-24 FEB / 27FEB-3MAR
6-10 / 9-13 / 13-17 / 20-24 MAR
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN53-C01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 DEC
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :

18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN53-C01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 DEC
ราคา/ท่าน :
18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :

19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN53-C01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-2JAN18
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAU9-XW-TAIWAN53-C01(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-3JAN18
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-TAIWAN-HANSA4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 DEC
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAAS6-CI-TAIWAN-COUNTDOWN-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC17-2JAN18
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TPE001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-1JAN / 30DEC-3JAN
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TPE003(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-4JAN18
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์, โปรแกรมท่องเที่ยว
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ไต้หวันเดือนธันวาคม 2560
ทัวร์ไต้หวันเดือนมกราคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนมีนาคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนกันยายน 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนตุลาคม 2561
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2561
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794