เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน
อนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3
ป้อมปราการแห่งพูนาคา
วัดทักซัง

 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2562 | 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
 

ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562 / 2019 | เที่ยวภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562 / 2019

1
ภูฏานแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
วันที่เดินทาง :
26-30 JUN
3-7 / 10-14 / 13-17 / 20-24 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 / 10-14 / 14-18 / 21-25 AUG 19
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เมืองทิมพู - ผ่านชมวัดตัมชู - ตาชิโชซอง - เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - หอสมุดแห่งชาติ - วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - เมืองพาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เมืองทิมพู - ผ่านชมวัดตัมชู - ตาชิโชซอง
National Memorial Chorten - เมืองพูนาคา - ผ่านชมป้อมซิมโตคาซอง - โดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
เมืองทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - หอสมุดแห่งชาติ - โรงเรียนสอนงานศิลปะ - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง - วัดทักซัง - วัดคิชู ลาคัง - พาโร สตรีท
สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
ภูฏานแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 19JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพูซอง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - สถูปแห่งชัยชนะ - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพู - ทิมพูซอง
ทิมพู - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - สถูปแห่งชัยชนะ - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - พาโร
พาโร - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท
พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
ภูฏานแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 19JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพู - ทิมพูซอง
ทิมพู - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - พูนาคา - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
พูนาคา - ทิมพู - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - พาโร
พาโร - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท
พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
ภูฏานแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between 19JUL19-31DEC19
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - กังเต - ทักซัง : ที่ทำการไปรษณีย์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - หุบเขากังเต - วัดกังเต - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - ป้อมปราการ พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - ทิมพู - ที่ทำการไปรษณีย์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten
ทิมพู - พูนาคา - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
พูนาคา - หุบเขากังเต - วัดกังเต
กังเต - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - ป้อมปราการ พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง
พาโร - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท
พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกันยายน 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนเมษายน 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP