เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 2 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อุซเบกิสถาน

Z0876
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : Z0876
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - คีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - ทะเลสาบอีสซิค คูล - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - หมู่บ้านบาสคูน - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ตลาดออสห์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเคนท์ - สนามบินมานาส - หอคอยบูราน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - นั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิว
 หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอิคซิค คูล
 เมืองคาราโคล - ชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - เมืองคาราโคล
 หมู่บ้านบาสคูน - ชมสาธิตขั้นตอนการทำกระโจม - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - เมืองบิสห์เค๊ก - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
 เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ถ่ายภาพด้านนอกของมัสยิดกลาง - ตลาดออสห์ - ห้างสรรพสินค้า ซูม - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0877
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : Z0877
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 2 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 2 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP