Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
??????? Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อุซเบกิสถาน

1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-7 / 15-21 MAY
19-25 JUN
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-15 / 16-22 OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
3
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
24-30 APR
8-14 / 15-21 / 22-28 MAY
5-11 / 19-25 JUN
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
4
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 14 วัน 12 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25MAY-7JUN
21SEP-4OCT / 12-25 OCT 19
ราคา/ท่าน :
175,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
175,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/165,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
5
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZR-HY-UZBEKISTAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-16 / 24-30 APR
1-7 / 15-21 MAY
5-11 / 19-25 JUN
3-9 / 17-23 JUL
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ทาซเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ชมด้านนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีสซามานิดส์ - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - ชมไลอับบี เฮ้าซ์ - ช้อปปิ้งที่ทากิ - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ชมการทำเครื่องปั้นดินเผา - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - จตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง - หอดูดาวอูลุก เบค - ชมรถไฟใต้ดิน The Tashkent Metro - ตลาดคอร์ซู - ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP