เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อุซเบกิสถาน

1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿44,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - สำรวจคีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน - ตลาดออสห์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --
เดินทาง :
2
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-UZBEKISTAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
เดินทาง :
3
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAR7-HY-UZBEKISTAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,662
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
เดินทาง :
4
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAU4-HY-UZ01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ทาซเค้นท์ - บูคาร่า : โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - รถไฟใต้ดิน - ตลาดคอร์ซู - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - อนุสาวรีย์ และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - ประตูทาลีพัชห์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - ที่ฝังพระศพของอีสมาอีส ซามานิดส์ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - โบราณสถานพระราชวังอัคซาราย - สุเหร่าค๊อกกุมบาซ - ที่ฝังศพของตีมูร์ - จตุรัสเรจีสถาน - สุเหร่าบิบิ คะ นุม - ตลาดกลาง - สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานอัฟราซิยาบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (USD3+2 ต่อท่าน ต่อวัน) / ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ของไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป --
เดินทาง :
5
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAU4-HY-UZ02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ตาตาร์สถาน - อุสเบกิสถาน : เทมเปิล ออฟ ออล รีลิเจี่ยน - เซ็นทรัล คาซาน - ป้อมปราการของตาตาร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สาธารณรัฐตาตาร์สถาน - สุเหร่าคุลชาริฟ - บลาโกเวสเฮนสกี้ - ซยูยุมบิเคอ ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ครบรอบพันปี - ถนนบาวมานา - รูปปั้นฟีโอดอร์ ชาเลียปิน - พิพิธภัณฑ์วิธีชีวิตของชาวโซเวียต - วิหารไรฟา - หมู่บ้านของชนเผ่าตาต้าร์ - มัสยิดสีขาว - โบสถ์เซ้นต็ปีเตอร์ - บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโวลก้า - ถนนคนเดิน เลนินกราดสกาย่า - จัตุรัสคุยบีเชฟ - วิหารอีฟเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ - โรงละครกอร์กี้ - ห้องใต้ดินของสตาลิน - จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ถ่ายรูปด้านนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 30 USD ต่อทริป - ไม่รวม ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ของไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน หรือ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป --
เดินทาง :
6
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 14 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿175,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
เดินทาง :
7
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-KC-KZ-AZ6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 7 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP