เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4065

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 15 จาก
ทัวร์นิวซีแลนด์ 15 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์นิวซีแลนด์

Z1122
แควนตัสแอร์เวย์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z1122
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - Beautiful : เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมการสาธิตการตัดขนแกะ - ชมการกระโดดบันจี้ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - เมืองแอชเบอร์ตัน - ล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - สวนสาธารณะแฮกลีย์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ฟาร์มเลี้ยงแกะ - ชมการสาธิตการตัดขนแกะ - ชมการกระโดดบันจี้
 เมืองครอมเวลล์ - ทะเลสาบปูคากิ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - เมืองแอชเบอร์ตัน - แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว - ล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - สวนสาธารณะแฮกลีย์ - ศาลาว่าการประจำเมือง - แม่น้ำเอว่อน - ยอดเขาแคชเมียร์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1123
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z1123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿126,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านฮอบบิท - อะโกรโดม - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw 1912 - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ทะเลสาบวานาก้า - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ** พิเศษ!!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ + อาหารไทย 1 มื้อ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม
 ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - สนามบินอ็อคแลนด์ - บินภายในสู่ไคร้สท์เชิร์ช - เข้าที่พัก
 ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์
 ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw 1912 หรือเรือเล็ก ชมวิวทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมสาธิตการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เมืองควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - เมืองฮาสท์ - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์
 เมืองไคร้สท์เชิร์ช - บินภายในสู่อ็อคแลนด์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1124
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z1124
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿98,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - Amazing เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค และสนุกกับการเล่นลูจ - ล่องเรือสำราญชมธรรมชาติใน วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์ - ดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ Monkey Creek - ทะเลสาบวานาก้า - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ** (อัตรานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
 ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค และสนุกกับการเล่นลูจ
 ผ่านทะเลสาบเตอานาว - ล่องเรือสำราญชมธรรมชาติใน วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์ - ดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ Monkey Creek - เมืองควีนส์ทาวน์
 ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2153
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z2153
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿289,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ หมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย หมู่เกาะ และทะเลที่สวยที่สุดในโลก : ตาฮีตี - โมโอเรอา - ราโรอา - ฟาการาวา - นูกูฮีวา - รังกิโรอา - โบรา โบร่า - ราอีอาเตอา ** พักบนเรือ Oceanea Regatta Cruise ห้องมีระเบียง 10 คืน พร้อมฟรี Wifi ทุกห้อง - พักโรงแรม 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่านิวซีแลนด์แบบเดี่ยว หากท่านต้องการยื่นเดี่ยว ค่าวีซ่าต้องชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ไม่รวมค่า Gratuities ของทางเรือ วันละ 16 USD x 12 วัน = USD 192 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด (โปรดชำระบนเรือ) --

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (เกาะเหนือ นิวซีแลนด์) - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล สู่ สนามบินปาเปเอเต เกาะตาฮีตี - เข้าที่พัก - มาฮานา พาร์ค - ดำน้ำตื้น ชมปะการัง และสัตว์ใต้ทะเล
 จุดวีนัส - อาราโฮโฮ โบลว์โฮล - สวนวาอิปาฮิ - ถ้ำกรอตโต้ - ท่าเรือปาเปเอเต - 13.00 PM เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 05.00 AM เรือออกจากท่าปาเปเอเต - 08.00 AM เรือเทียบท่า โมโอเรอา - นั่งรถ 4 WD ท่องเที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขา เบลล์เวแดร์ - ชมวิว อ่าวคุ๊ก - ชมวิวอ่าวโอปุโนฮู - ภูเขามหัศจรรย์ - สวมหมวกดำน้ำแบบเฮลเมท สัมผัสประสบการณ์การดำน้ำ ชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล - 16.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ฟาการาวา - ประภาคารโทคาปา (มรดกโลก) - ดำน้ำชมปะการัง - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 08.00 AM เรือเทียบท่า นูกูฮิวา - ขึ้นรถ 4WD มุ่งสู่ที่ราบไทปิไว - เข้าชมความงามของโบสถ์นอร์เทอร์ดาม แห่งเกาะนูกูฮิวา - 18.00 PM เรือออกจากท่า
 เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 08.00 AM เรือเทียบท่า รังกิโรอา - ลงเรือเล็กชมกำแพงปะการัง - หมู่บ้านบนเกาะรังกิโรอา - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 13.00 PM เรือเทียบท่า โบราโบร่า - นั่งรถ 4 WD ถ่ายรูป หินเต่า - ชมจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกองทัพอเมริกา - ขึ้นยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา โบร่า เพื่อชมวิวทะเลสาบ - ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด
 09.00 AM ลงเรือเล็กสู่ ทะเลสาบโบรา โบร่า - อิสระว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง - เลือกซื้อของฝากบริเวณท่าเรือเกาะโบราโบร่า - 19.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ราอีอาเตอา - ลงเรือเล็ก สู่เกาะตาฮาอา - ชมไร่วนิลา – ดำน้ำดูปะการัง - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM ท่าเรือเกาะตาฮีตี - อำลาเรือสำราญ - เที่ยวชมเมืองปาเปเอเต - เข้าชมโบสถ์ปาเปเอเต - เดินเล่นบริเวณบูเกนวิลพาร์ค และจัตุรัสไวเอเต - ชมตลาดพื้นเมือง - สวนพฤกษศาสตร์แห่งตาฮีตี - สนามบินปาเปเอเต - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ - เข้าที่พัก
 ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2691
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z2691
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ-ใต้ : เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี - เข้าชมไวโอทาปุ - เลดี้น็อกซ์ - ชมแชมเปญ พูล - เข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสง - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์ - บินภายในสู่ เมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปโบสถ์เก่าแก่ First Church of Dunedin - ถนนบอลด์วิน - ผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก - ถ่ายรูปสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน - เข้าชมปราสาทลาร์นัค - นั่งรถแปดล้อเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งสู่ Natures Wonder - ชมธรรมชาติของสัตว์หายาก - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway - ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) หรือ ล่องเรือชมวิวทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์ม แทน - ทะเลสาบวานากา - อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน - ถ่ายรูปโบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ช - ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ - ลงเรือยอร์ชลำใหญ่ชมวาฬยักษ์ เมืองไคคูร่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - เมืองมาทามาทา - เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
 เข้าชมไวโอทาปุ - เลดี้น็อกซ์ - กีร์เซอร์ - ชมแชมเปญ พูล - เมืองไวโต - เข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสง - เมืองโอ๊คแลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายทาวเวอร์
 สนามบินโอ๊คแลนด์ - บินภายในสู่ สนามบินเมืองดันนีดิน - ถ่ายรูปโบสถ์เก่าแก่ First Church of Dunedin - ถนนบอลด์วิน - ผ่านชม มหาวิทยาลัยโอทาโก - ถ่ายรูปสถานีรถไฟแห่งดันนีดิน - เข้าชมปราสาทลาร์นัค - นั่งรถแปดล้อเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งสู่ Natures Wonder - ชมธรรมชาติของสัตว์หายาก
 นั่งรถไฟสายโรแมนติก Taieri Railway - แอร์โรทาวน์ - ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท
 ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) หรือ ล่องเรือชมวิวทะเลสาบวาคาทีปู สู่ วอลเทอร์พีคไฮคันทรี่ฟาร์ม แทน
 เมืองโอมาราม่า - ทะเลสาบวานากา - ถ่ายรูปทะเลสาบเทคาโป - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โบสถ์ Church of Good Shepherd
 อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน - เมืองแอชเบอร์ตัน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - ถ่ายรูปโบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ช - ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน - ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์
 เมืองไคคูร่า - ลงเรือยอร์ชลำใหญ่ชมวาฬยักษ์ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3501
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z3501
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿178,600
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู 6 ดาว Silver Spirit, Cruise Only : เส้นทาง เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย) - เบอร์นี่ - โฮบาร์ต (รัฐแทสเมเนีย) - ผ่าน มิลฟอร์ด ซาวด์ - ผ่านฟยอร์ด เดาว์ฟูล ซาวน์ (เกาะใต้ นิวซีแลนด์) - ผ่านฟยอร์ด ดัสกี้ซาวน์ - ดนีดิน - ลิทเทลตัน (ไครสต์เชิร์ช) - พิคตัน - โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ --

 Arrival Embark Melbourne, Australia - Overnight
 .-. Melbourne, Australia - Boarding Depart 16.30 PM
 Arrival 7.30 AM Burnie, Australia - Depart 13:00 PM
 Arrival 9.00 AM Hobart (Tasmania), Australia - Depart 23:00 PM
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 Cruising Milford Sound, New Zealand - Cruising Doubtful Sound, New Zealand - Cruising Dusky Sound, New Zealand
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Dunedin (Port Chalmers), New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Lyttelton (Christchurch), New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Picton, New Zealand - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Auckland, New Zealand Debark
เดินทาง :
Z3665
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z3665
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿221,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ออสเตรเลีย - อินโดนีเซีย Silver Muse By Silversea Luxury Cruise : เส้นทาง เพิร์ท (ออสเตรเลีย) - เจรัลด์ตัน รัฐเวสเทริ์น (ออสเตรเลีย) - บรูม (คิมเบอร์ลีย์) - เกาะลอมบอก (อินโดนีเซีย) - ซูราบายา (อินโดนีเซีย) - Celukan Bawang บาหลี ตอนเหนือ - บาหลี (อินโดนีเซีย) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Fremantle (Perth), Australia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ท่าเรือ Fremantle (Perth), Australia - Depart 17:00 PM
 Arrival 8.00 AM Geraldton (Perth) - Depart 16.00 PM
 Cruise Inside Passage, United States At sea (Cruising)
 Cruise Inside Passage, United States At sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Broome (Kimberley), Australia - Depart 18.00 PM
 Cruise Inside Passage, United States At sea (Cruising)
 Cruise Inside Passage, United States At sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Lembar Lombok, Indonesia - Depart 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM Surabaya, Indonesia - Depart 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM Celukan Bawang (Bali), Indonesia - Depart 22.00 PM
 Arrival 7.00 AM Bali, Indonesia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ท่าเรือ Bali, Indonesia - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4065
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4065
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿120,000
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ทะเลสาบวาคาติปู - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อ - Hangi Dinner / อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ท่านละประมาณ 4 NZ$ ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินโอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - เข้าที่พัก
 อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
 ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - โรโตรัว - บินภายในสู่ไครส์เชิร์ช - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - เมืองโฮกิติกิ - โรงงานเป่าแก้ว และโรงงานหยก - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
 ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค
 มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
 ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวาคาติปู - แอร์โรว์ทาวน์ - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่เมืองโอ๊คแลนด์ - เข้าที่พัก
 โอ๊คแลนด์ - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน - สนามบินโอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4148
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4148
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿131,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - Summer เกาะเหนือ - เกาะใต้ : น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia - ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - บินภายในสู่ ไคร้สเชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ล่องเรือกลไฟ TSS Earn slaw - กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารเที่ยงบนยอดเขา - เหมืองทอง Arrowtown - ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine - ล่องเรือชมความวาฬ ไคคูร่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - โรโตรัว - น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia - ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์
 โรโตรัว - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม - ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ - อ็อคแลนด์
 อ็อคแลนด์ - บินภายในสู่ ไคร้สเชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก - ทไวเซิล
 ทไวเซิล - ครอมเวล - ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS Earn slaw - กระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ และ รับประทานอาหารเที่ยงบนยอดเขา
 ควีนส์ทาวน์ - เหมืองทอง Arrowtown - ทะเลสาบวานาก้า - Puzzling World - ฟ๊อกกลาเซียร์
 ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine - ไคร้สเชิร์ช
 ไคร้สเชิร์ช - ไคคูร่า - ล่องเรือชมความวาฬ - ไคร้สเชิร์ช
 สนามบินเมืองไคร้สเชิร์ช - บินภายในสู่ นครอ็อคแลนด์ - เดินทางทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4149
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4149
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿77,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ : ทะเลสาบโรโตรัว - ฮังกิ ดินเนอร์ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring - อโกรโดม ฟาร์ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ - น้ำพุร้อนเท พูย่า - ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำไวโตโม่ - ชมเมืองอ็อคแลนด์ - Mt. Eden - Parnell Village - ช้อปปิ้งคาสิโน Sky City ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - โรโตรัว - ทะเลสาบโรโตรัว - ฮังกิ ดินเนอร์
 โรโตรัว - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring - อโกรโดม ฟาร์ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา & เล่นลูจ - น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia
 เมืองมาตามาต้า - ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน - ถ้ำไวโตโม่
 อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - Mt. Eden - Parnell Village - ช้อปปิ้งคาสิโน Sky City
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4177
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4177
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿114,000
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - ล่องเรือสำราญออสเตรเลีย - ทัสมาเนีย พักบนเรือสำราญ Explorer Dream 7 คืน - พักโรงแรม 1 คืน : สวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary - หินของมิสซิสแม็คควอรี่ - มหาวิหารเซนต์แมรี่ - ซิดนีย์ ทาวเวอร์ - ท่าเรือ Circular - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Explorer Dream - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทัสมาเนียเดวิล - พอร์ทอาร์เธอร์ - ชมเมืองโฮบาร์ท - จัตุรัสซาลามังกา - ฟาร์มหอยนางรม - พิพิธภัณฑ์เบอร์นี่ - สวนเบอร์นี่ - พิพิธภัณฑ์วาฬ - อนุสรณ์สถานชิราลี - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - ขึ้นกระเช้า Scenic World - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway ผ่านหุบเหวด้านล่าง - ขึ้นกระเช้า Scenic Cableway ผ่านหุบเขาสู่ด้านบน - ช้อปปิ้ง Queen Victoria Building (Q.V.B) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 5,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ เจ้าหน้าที่ขับรถ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary - หินของมิสซิสแม็คควอรี่ - มหาวิหารเซนต์แมรี่ - ซิดนีย์ ทาวเวอร์ - ท่าเรือ Circular - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Explorer Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 At Sea (Cruising) ล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อน หรือทำกิจกรรมบนเรือ
 ท่าเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทัสมาเนียเดวิล - พอร์ทอาร์เธอร์ - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
 ท่าเรือ Macquarie Wharf Hunter street Horbart - ชมเมืองโฮบาร์ท - จัตุรัสซาลามังกา - ฟาร์มหอยนางรม - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
 ท่าเรือ Burnie Wharf Tasmania - พิพิธภัณฑ์เบอร์นี่ - เมืองเบอร์นี่ - สวนเบอร์นี่ - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
 Arrival 14.00 PM ท่าเรือ Port Of Eden - พิพิธภัณฑ์วาฬ - อนุสรณ์สถานชิราลี - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
 At Sea (Cruising) ล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อน หรือทำกิจกรรมบนเรือ
 ท่าเรือ Circular Quay - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เขาสามอนงค์ - ขึ้นกระเช้า Scenic World - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Katoomba Scenic Railway ผ่านหุบเหวด้านล่าง - ขึ้นกระเช้า Scenic Cableway ผ่านหุบเขาสู่ด้านบน - ช้อปปิ้ง Queen Victoria Building (Q.V.B) - พักโรงแรม
 สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4327
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4327
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัข ต้อนแกะ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจ - วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise - ทะเลสาบวานาก้า - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัข ต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd - ทะเลสาบปูคากิ
 เมืองโอมาราม่า - แวะซื้อผลไม้ - เมืองควีนส์ทาวน์ - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : เจ็ทโบ๊ท ,กระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจ
 วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - Mirror Lake - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise
 ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 เมืองโฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4328
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4328
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿106,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัข ต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd - ทะเลสาบปูคากิ
 เมืองโอมาราม่า - แวะซื้อผลไม้ - เมืองควีนส์ทาวน์ - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : เจ็ทโบ๊ท ,กระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - Mirror Lake - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise
 ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 เมืองโฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
 ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า
 สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4329
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4329
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿110,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - อะโกรโดม - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ฟาร์มปลาแซลมอล - อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมืองอ็อคแลนด์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 เมืองมาตามาตา - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - นั่งรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
 ทะเลสาบโรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - บินภายในสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - เมืองโอมาราม่า - ฟาร์มปลาแซลมอล - เมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์
 เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - ทะเลสาบ Mirror Lake - ล่องเรือสำราญ Milford Monarch Cruise (รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ)
 เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ท่านสามารถซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 บินภายในสู่เมืองอ็อคแลนด์ - สนามบินอ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4330
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : Z4330
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿117,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : ย่าน Queen Street - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - อโกรโดม ฟาร์มทัวร์ - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ขึ้นเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - สะพานฮาร์เบอร์ - ชมย่าน Queen Street - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
 เมืองมาตามาตา - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - เมืองโรโตรัว เมือง - อโกรโดม ฟาร์มทัวร์ - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
 ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - บินภายในสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
 เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ร้านผลไม้ - เมืองควีนส์ทาวน์
 ขึ้นเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : เจ็ทโบ๊ท ,กระโดดบันจี้ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 ทะเลสาบวานาก้า - เมืองฮาสท์ - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
 เมืองโฮกิติกะ - ร้านหยก - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
 บินภายในสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 15 จาก
ทัวร์นิวซีแลนด์ 15 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นิวซีแลนด์, โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนเมษายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนธันวาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP