เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นิวซีแลนด์ 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์นิวซีแลนด์

1
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-18 AUG
ราคา/ท่าน :
123,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
111,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
2
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-15 SEP
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/106,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
3
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
19-27 OCT
4-12 DEC
ราคา/ท่าน :
122,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,500 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
4
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-24 NOV
ราคา/ท่าน :
132,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
119,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/106,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
5
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
24DEC19-1JAN20 / 25DEC19-2JAN20 / 28DEC19-5JAN20
ราคา/ท่าน :
133,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,000 บาท
120,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
6
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA55-SQ-NZ-ROMANTIC7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 AUG
12-18 SEP
ราคา/ท่าน :
97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
7
แควนตัสแอร์เวย์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA55-QF-NZ-BEAUTIFUL6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 / 17-22 OCT
7-12 / 21-26 NOV
5-10 DEC 19
ราคา/ท่าน :
83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
70,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
8
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-NZ-GRAND9D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
5-13 / 19-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
123,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
103,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
9
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-NZ-GRAND9D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-24 NOV
1-9 DEC 19
ราคา/ท่าน :
126,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,900 บาท
106,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
10
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA55-SQ-NZ-AMAZING7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-15 / 17-23 OCT
7-13 / 21-27 NOV
5-11 DEC 19
ราคา/ท่าน :
96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,900 บาท
88,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
11
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-11 / 13-18 / 20-25 AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
12
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,900 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ : บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - อโกโดม - เรนโบว์สปริง - น้ำตกฮูก้า - ชมหินงอกหินย้อย ในถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ขึ้นเขาอีเดน - ล่องเรือ Pride of Auckland - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market ** พิเศษ ทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้ - ล่องเรือใบ ชิมไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --
13
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
91,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
14
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
15
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
16
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชม ทะเลสาบพูคากิ - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ - ล่องเรือชมวิว อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ผ่านชมโลกปริศนา Puzzling World - ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช ** เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้ - หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - กุ้งล็อบสเตอร์ / ทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --
17
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI07
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-18 AUG
ราคา/ท่าน :
110,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,900 บาท
104,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ & เกาะเหนือ : ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - ชมการตัดขนแกะที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - ช้อปปิ้งในเมืองควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค - ชมด้านนอก Puzzling World - ทะเลสาบวานากา - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี - ฟาร์มเลี้ยงแกะ อโกรโดม - ช้อปปิ้งถนนควีนส์ ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - ทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --
18
การบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 / 17-26 AUG
ราคา/ท่าน :
119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,900 บาท
113,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แกรนด์ : สะพานฮาเบอร์ - ขึ้นชมยอดเขาอีเดน - ชมระบำพื้นเมือง - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - เข้าชม เรนโบว์สปริง - ชมสาธิต ตัดขนแกะ อโกรโดม - น้ำตกฮูก้า - ชมเมืองจากยอดเขาวิคทอเรีย - ลงเรือเฟอร์รี่ Interislander ข้ามช่องแคบ - เมืองไคคูร่า - ลงเรือยอร์ช ชมวาฬ - ทะเลสาบปูคากิ - แวะซื้อผลไม้สด ผลไม้แห้ง ที่เมืองครอมเวล - ล่องเรือกลไฟโบราณ Tss Earnslaw - ชมการตัดขนแกะที่ วอเตอร์พีค ฟาร์ม - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกกับการเล่นลูจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ** พิเศษ ทานอาหารค่ำ บนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมชมความงามยามค่ำคืน / เมนูพิเศษ กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --
19
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAJ6-SQ-GRAND-NZ10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
17-26 OCT
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
129,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
20
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAJ6-SQ-GRAND-NZ10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-5JAN 20
ราคา/ท่าน :
133,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
133,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/129,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
21
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAV9-MH-NZ01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 AUG
21-26 SEP
ราคา/ท่าน :
47,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
47,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
22
มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAV9-MH-NZ01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 JUL
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
49,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
23
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between 24JUL19-30SEP19
ราคา/ท่าน :
51,779 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
51,779 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,779 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
24
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between 24JUL19-30SEP19
ราคา/ท่าน :
44,157 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
44,157 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,157 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นิวซีแลนด์ 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นิวซีแลนด์, โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนเมษายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมิถุนายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP