เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์วันแม่ 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันแม่ 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 16
จากทั้งหมด 16 รายการ
 

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019 | เที่ยวรัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

1
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-RUS27-10AUG
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
10-16 AUG
ราคา/ท่าน :
98,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
88,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - : เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัสกี้ พร้อมชมดนตรีแบบรัสเซียพื้นเมือง - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - ชมการแสดงบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์ - เข้าชม วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Domodedovo Airport, กรุงมอสโคว์, รัสเซีย - เข้าที่พัก
เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต
มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัสกี้ พร้อมชมดนตรีแบบรัสเซียพื้นเมือง
เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - ชมการแสดงบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
เข้าชม วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินพัลโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) - บินภายในสู่ สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-RUS-VKO01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
10-15 AUG
21-26 SEP
ราคา/ท่าน :
30,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
สนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ รัสเซีย - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-RUS-VKO02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
12-19 AUG
9-16 / 16-23 SEP
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก : จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อ 1 ผู้เดินทาง ขอเรียกเก็บก่อนเดินทาง ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน - สนามบินวนูโคโว รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - นาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Speed Train สู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
สนามบินปูลโกโว นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS4-TG-DME01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
10-15 / 22-27 AUG
7-12 / 23-28 NOV
19-24 DEC 19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปิเตอร์ และปอล - วิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - สถานีรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - รัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
สถานีรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปิเตอร์ และปอล - วิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - มหาวิหารคาซาน - โบสถ์หยดเลือด
สถานีรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอาร์บัตสตรีท - ชมการแสดงละครสัตว์
พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS4-TG-DME04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
7-11 AUG 19
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมการแสดง Kostroma Dance Show - พระราชวังเคลมลิน - ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - รัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
เมืองซากอส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมการแสดง Kostroma Dance Show
พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - หมู่บ้านโคโลเมนสโคว - Moscow Metro - ถนนอารบัต
ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-DME013(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
7-14 AUG
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : เนินเขาสแปร์โรว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - Outlet Village Pulkovo

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วิ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
นั่งรถไฟด่วน High Speed Trains สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ - Outlet Village Pulkovo - สนามบินดามาเดียดาวา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD5-SU-RUS-WN7D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
10-16 AUG
ราคา/ท่าน :
62,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
62,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - White Nights มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - ละครสัตว์ Russian Circus - จัตุรัสแดง - ตึก Ostankino Tower - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างกุม - นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย รวมทิป 51 USD ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป - ไม่รวม ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - ละครสัตว์ Russian Circus
จัตุรัสแดง - ตึก Ostankino Tower - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างกุม
มอสโคว์ - นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก Bronze horseman - ถ่ายรูป เรือรบหลวงออโรร่า
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - สนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD5-T5-RUS-CLM8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : T5-เติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
27JUL-3AUG
10-17 / 24-31 AUG
7-14 / 21-28 SEP 19
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
48,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ - พระราชวังฤดูหนาว - เรือรบหลวงออโรร่า - นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต - สนามบิน St Petersburg - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze Horseman
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - ชมเซอร์คัส
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - Izmailovsky Souvenir Market
เดินทางสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาชกาบัต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD5-W5-SUPER-RUS6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG / 10-15 AUG
21-26 SEP
ราคา/ท่าน :
36,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - ชมโบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ถ่ายรูปด้านหน้า) - เมืองซากอร์ส - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมการแดงสัตว์เซอร์คัส

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเตหะราน - สนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ชมโบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ถ่ายรูปด้านหน้า) - ช้อปปิ้งห้างกุม - เข้าที่พัก
เมืองซากอร์ส - กรุงมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมการแดงสัตว์เซอร์คัส
สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเตหะราน
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-RUS-1009D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
27JUL-4AUG
10-18 AUG
21-29 SEP
12-20 / 19-27 OCT
16-24 NOV
4-12 DEC
ราคา/ท่าน :
105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,900 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - : เนินเขาสแปร์โร่ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ถ่ายรูปโบสถ์อัสสัมชัญ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ - อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ - เฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชม การแสดงละครสัตว์ - นั่งรถไฟด่วน Sapsan High Speed Train สู่ เมืองเวลีคี นอฟโกรอด - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของรัสเซีย - อารามเซนต์จอร์จ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์สมอลนี - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ชมการแสดงระบำพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์ และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถนน Nevsky Prospekt - ชมโชว์บัลเล่ย์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากล ท่านละ 100 บาทต่อวัน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โร่
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ถ่ายรูปโบสถ์อัสสัมชัญ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ - อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์
เฟเดอเรชั่น ทาวเวอร์ - จัตุรัสแดง - ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชม การแสดงละครสัตว์
นั่งรถไฟด่วน Sapsan High Speed Train สู่ เมืองเวลีคี นอฟโกรอด - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของรัสเซีย
อารามเซนต์จอร์จ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์สมอลนี
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต - พุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - โบสถ์เชสมี - ชม การแสดงระบำพื้นเมือง
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์ และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถนน Nevsky Prospekt - ชมโชว์บัลเล่ย์
โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก) - บินภายในสู่สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-RUS002A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
9-16 AUG
4-11 / 18-25 SEP / 27SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส - สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน - นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส - หมู่บ้านปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน หรือพระราชวังพาฟลอฟส์ แทน - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ช้อปปิ้ง Pulkovo Outlet Village ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่าน ต่อวัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน
นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
หมู่บ้านปุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน หรือพระราชวังพาฟลอฟส์ แทน - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ช้อปปิ้ง Pulkovo Outlet Village - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-EY-DME05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
7-12 / 10-15 / 20-25 AUG / 31AUG-5SEP
7-12 SEP 19
ราคา/ท่าน :
36,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
36,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์(ด้านหน้า)
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเยปาร์ค
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอิสไมโลโว่ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - สวนโคโลเมนสโกเย
เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-EY-DME08(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
28SEP-4AUG / 11-18 AUG
ราคา/ท่าน :
54,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
54,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - อนุสรณ์สถานเลนิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี
สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - ล่องเรือแม่น้ำมอสกาว่า
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์และปอล - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์
สนามบินโดโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-DME10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
8-12 AUG
4-8 / 14-18 / 18-22 SEP
6-10 NOV
ราคา/ท่าน :
30,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - นิวเยรูซาเรม : โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สวนโคโลเมนสโกเย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - สนามบินโดโมเดโดโว
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
การบินไทย

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-DME11(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์รัสเซีย
วันที่เดินทาง :
28JUL-3AUG / 11-17 / 25-31 AUG
ราคา/ท่าน :
41,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
41,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ช - นิวเยรูซาเรม : สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
สนามบินโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - สนามบินโดโมเดโดโว
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-RUS-BAHRAIN01V(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-16 / 18-23 / 25-30 AUG
8-13 / 15-20 / 22-27 SEP
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย - บาห์เรน : ป้อมปราการบาห์เรน - ชมตึก Bahrain World Trade Center - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์เบซิล - อนุสาวรีย์บรรจุศพของวลาดิมีร์ เลนิน - สแปร์โรว์ฮิลล์ - ห้างสรรพสินค้า เวกัส ** พิเศษ อาหารท้องถิ่นรัสเซีย ,ซุปบร็อท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินบาห์เรน - ป้อมปราการบาห์เรน - ชมตึก Bahrain World Trade Center - สนามบินมานามา
สนามบินโดโมเดโดโว - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เบซิล - อนุสาวรีย์บรรจุศพของวลาดิมีร์ เลนิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ห้างสรรพสินค้ากุม
สแปร์โรว์ฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลว่า
ห้างสรรพสินค้า เวกัส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 16
จากทั้งหมด 16 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซียวันแม่ 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซียวันแม่ 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนกันยายน 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์รัสเซียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP