OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Switzerland / Swiss Tour
Z4431
สวิสแอร์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z4431 
Travel by (Air Ticket) : LX-สวิสแอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 ฿78,000
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - Unseen Small Village น้ำตกไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน์ อัม ไรน์ - เกาะไมนาว - ซังท์ กาลเลิน - นั่งรถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส - รัพเพอร์สวิล - ไอน์ซีเดิลน์ - ลาเวอเตซโซ - หุบเขาเวอร์ซาสก้า - ลูกาโน (ขึ้นเขาเมาท์เบร) - โลกาโน - นั่งรถไฟสายเซนโตวาลลี่ - โดโมดอสโซลา - โลซานน์ - อีเวอร์ดง เล บาห์ - แกรนด์ซง - ฟรีบูร์ก - อาเรา - ซูริค
รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 3,465 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 น้ำตกไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน์ อัม ไรน์ - เกาะไมนาว - ซังท์ กาลเลิน
 ซังท์ กาลเลิน - เข้าชม โบสถ์ซังท์กาลเลิน (มรดกโลก) - นั่งรถไฟสาย Voralpen Express สู่รัพเพอร์สวิล - เข้าชม ปราสาทรัพเพอร์สวิล - ไอน์ซีเดิลน์ - สำนักสงฆ์แห่งไอน์ซีเดิลน์ - เมืองลูเซิร์น
 ลาเวอเตซโซ - ถ่ายรูปแม่น้ำเวอร์ซาสก้า - ถ่ายรูปสะพานหินโรมัน - ลูกาโน - ขึ้นรถรางไต่เขาสู่ยอดเขาเมาท์เบร - ย่านเมืองเก่า - ถนนช้อปปิ้งสาย Via Nassa
 โลกาโน - นั่งรถรางไต่เขาสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาดอนน่าเดลซัสโซ - ชมเมืองเก่า และจตุรัสประจำเมือง - นั่งรถไฟสายเซนโตวาลลี่ Centovalli สู่โดโมดอสโซลา - โลซานน์
 อีเวอร์ดง เล บาห์ - ถ่ายรูปปราสาท อีเวอร์ดง เลบาห์ - ถ่ายรูปโบสถ์อีเวอร์ดง - ถ่ายรูปปราสาทแกรนด์ซง - ฟรีบูร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองฟรีบูร์ก - อาเรา - ย่านโอลด์ทาวน์ - ถ่ายรูปกับ Dachhimmel
 ซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5273
สวิสแอร์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5273 
Travel by (Air Ticket) : LX-สวิสแอร์
Hotel Standard :  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 ฿81,900
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - ยอดเขายุงเฟรา - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม - น้ำพุเจดโด - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองคัวร์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
 เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เมืองเซอร์แมท
 นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน
 เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - นั่งรถรางไต่เขาขึ้นสู่ ฮาร์เดอร์ คูล์ม
 เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขายุงเฟรายอค - กลาเซียร์ - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
 เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนน บานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5348
เอทิฮัด แอร์เวย์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5348 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿42,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - สวิต - ฝรั่งเศส - อิตาลี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์ - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - มิลาน - ดูโอโม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - โรม - วาติกัน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800.-) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 /แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - หมู่บ้านอีวัวร์
 เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - มิลาน
 มิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโม - ช้อปปิ้งดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ - ปราโต้
 ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - กรุงโรม
 โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5349
เอทิฮัด แอร์เวย์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5349 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿52,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - พิชิต 2 เขา ยอดเขากรอนเนอแกรต + ยอดเขาริกิ - มิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - แทซ - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น - ซูริค
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ช้อปปิ้งที่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
 โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - ยอดเขากรอนเนอแกรต - แทซ
 แทซ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ
 เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - ซูริค
 สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5350
เอทิฮัด แอร์เวย์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5350 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿49,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - มิลาน - ดูโอโม่ - เวนิส - ลูเซิร์น - ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - เกาะเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
 เวนิส - โคโม - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
 ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 ดีจอง - ปารีส - ช้อปปิ้ง La Va Llée Village
 ชมเมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5351
เอทิฮัด แอร์เวย์

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5351 
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - โรม - รัฐวาติกัน - ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เวนิส - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปราโต้
 หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
 เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 จอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5383
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5383 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿44,990
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - ซูริค - โลซานน์ - อินเทอลาเก้น - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair - ยอดเขาทิตลิต - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่อง
 สนามบินซูริค - กรุงเบิร์น - ชมเมืองเก่า - หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ - บ่อหมีแห่งเบิร์น - เจนีวา - น้ำพุเจ็ทโดว์ - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ - องค์กรสหประชาชาติ(ด้านหน้า) - ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
 โลซานน์ - มหาวิทยาลัยโลซาน - ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ - ทะเลสาบ เลอม็อง - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค - แทสช์ - นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน - แทสช์
 เวเว่ย์ - ส้อมยักษ์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น - ย่านเมืองเก่า - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส - เอนเกลเบิร์ก
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair - ยอดเขาทิตลิต - ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวนทิตลิต - เล่นหิมะบนลานหิมะ - เอนเกลเบิร์ก - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - ผ่านชมสะพานไม้ ชาเปล - ซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 สนามบินซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่อง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5668
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5668 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿75,900
Travel Date :
Italy Tour Program :
Italy Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองลูกาโน - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล
 กรินเดลวาลด์ - ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 โลซานน์ - เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - สวนอังกฤษ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง
 เมืองทาช - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - ถ่ายรูปกับ รูปแกะสลักน้ำแข็ง - เซอร์แมท
 นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนน บานโฮฟซตราสเซอ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5779
การบินไทย

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5779 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿83,500
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - Grand พิชิต 2 เขา ขึ้นเขากรินเดลวาลด์เฟียส และขึ้นเขาทิทลิส
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 อินเทอร์ลาเก้น - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นเขากรินเดลวาลเฟียสต์ - เดินเล่นเลียบริมผา First Cliffwalk - บริก - ทาช
 ทาช - เซอร์แมท - ทาช - โลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย
 โลซานน์ - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลิน - ลูเซิร์น
 ลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าโรแตร์ ชมวิวยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น - ซุก - ถ่ายรูปโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ซูริค
 ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ถ่ายรูปกับทะเลสาบซูริค - ถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่
 สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5783
การบินไทย

Switzerland / Swiss Tour

Code : Z5783 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿67,300
Travel Date :
Switzerland Tour Program :
Switzerland Tour - Wonderful ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ขึ้นเขากรินเดลวาลเฟียสต์ - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - กรุงเบิร์น - ซุก - ซูริค - บาเซิล
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 อินเทอร์ลาเก้น - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นเขากรินเดลวาลเฟียสต์ - โลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองโลซานน์
 โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - กรูแยร์ - โรงงานผลิตชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์ - กรุงเบิร์น - บีล
 บีล - ธูน - สะพานไม้ Untere Schleuse - ชมเมืองเก่าจัตุรัส Rathaus Platz - เบรียนซ์ - ซุก - ถ่ายรูปโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซุก - ซูริค
 เมืองบาเซิล - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - นครซูริค - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค
 สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6023
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿115,900
Travel Date :
Available Everyday From 28/3/2564 to 4/4/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบ Grand Suite
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package เรือล่องแม่น้ำไรน์ S.S. Antoinette By Uniworld Boutique River Cruise, All inclusive, Cruise Only Basel - Breisach (Freiburg) - Kehl (Strasbourg) - Mannheim (Speyer) - Rudesheim, Boppard - Boppard, Koblenz - Cologne - Amsterdam (Disembark)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน ยูโรแอร์พอร์ต บาเซล มูลเฮาส์ ไฟรบูร์ก - รถบริการรับสนามบิน สู่ท่าเรือ Basel, Switzerland - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ S.S. Antoinette - Embark
 Arrival Breisach (Freiburg) - เลือกท่องเที่ยว หมู่บ้านอัลเซเชี่ยน หรือ เที่ยวชมเมืองไฟรบวร์ก
 Arrival Kehl (Strasbourg) - เลือกท่องเที่ยว ทัวร์เมืองสตาสบูร์ก พร้อมมหาวิหาร และเดินเล่นในเมืองเก่า หรือ บ้านอัลเซเชี่ยนและการเทสไวน์
 Arrival Mannheim (Speyer) - เลือกท่องเที่ยว ชมพระราชวังบาโรกแห่งมันไฮม์ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์ที่ Doktorenhof
 Arrival Rudesheim, Boppard - เลือกท่องเที่ยว ชมปราสาทวอล์ราด และชิมไวน์ หรือ หมู่บ้านไวน์ในรูเดสไฮม์ และอนุสาวรีย์Niederwald หรือ เดินเล่นในหมู่บ้านบอปพาร์ด หรือ เดินขึ้นเขาชมวิวแม่น้ำไรน์
 Arrival Boppard, Koblenz - เลือกท่องเที่ยว เดินชมเมืองโคเบลนซ์ หรือ เยี่ยมชมปราสาท Marksburg
 Arrival Cologne - เลือกท่องเที่ยว เดินรอบเมืองโคโลญจน์
 Arrival Amsterdam, Netherland (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6024
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿104,900
Travel Date :
Available Everyday From 21/3/2564 to 28/3/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบ Grand Suite
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package เรือล่องแม่น้ำไรน์ S.S. Antoinette By Uniworld Boutique River Cruise, All inclusive, Cruise Only Amsterdam - Cologne - Koblenz, Boppard - Boppard, Rudesheim - Germersheim (Speyer) - Kehl (Strasbourg) - Breisach (Freiburg) - Basel
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินคลิปโพล อัมสเตอร์ดัม - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Amsterdam, Netherland - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ S.S. Antoinette - Embark
 Arrival Cologne, Germany - เดินเที่ยวชมรอบเมืองโคโลญจน์
 Arrival Koblenz, Boppard, Germany - เลือกท่องเที่ยว เดินชมเมืองโคเบลนซ์ หรือ เยี่ยมชมปราสาท Marksburg
 Arrival Boppard, Rudesheim, Germany - เลือกท่องเที่ยว ชมปราสาทวอล์ราด และชิมไวน์ หรือ หมู่บ้านไวน์ในรูเดสไฮม์ และอนุสาวรีย์Niederwald หรือ เดินเล่นในหมู่บ้านบอปพาร์ด หรือ เดินขึ้นเขาชมวิวแม่น้ำไรน์
 Arrival Germersheim (Speyer), Germany - เลือกท่องเที่ยว ชมพระราชวังบาโรกแห่งมันไฮม์ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์ที่ Doktorenhof
 Arrival Kehl (Strasbourg) - เลือกท่องเที่ยว ชมเมืองสตาสบูร์ก พร้อมมหาวิหาร และเดินเล่นในเมืองเก่า หรือ บ้านอัลเซเชี่ยน และการเทสไวน์
 Arrival Breisach (Freiburg) - เลือกท่องเที่ยว หมู่บ้านอัลเซเชี่ยน หรือ เที่ยวชมเมืองไฟรบวร์ก
 Basel (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Switzerland / Swiss tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP