OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
International Tour Package : Eastern Europe Tour
Z5782
อีวีเอ แอร์

Eastern Europe Tour

Code : Z5782 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿44,300
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - ฮังการี - สโลวัค - ออสเตรีย - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน - ฮอลสตัท - พระราชวังเชินบรุนน์ - มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 3,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 700 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนครเวียนนา ออสเตรีย - ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี - เที่ยวชมเมืองเอสเตอร์กอม - ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเอสเตอร์กอม - ข้ามสะพานมาเรียวาเลเรีย - เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ถ่ายรูปฮีโร่สแควร์ - ถ่ายรูปป้อมปราการ Fisherman’s Bastion - ถ่ายรูปภายนอกโบสถ์แมทธิอัส - ชมแม่น้ำดานูบ
 บูดาเปสต์ - เซนเทนเดร้ - วิสเซอกราด (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวัค) - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทบราติสลาวา - ชมภายนอกโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน
 เมืองฮอลสตัท - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular สู่จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง - เดินริมทะเลสาบซี สตราซ - เมืองเซ้นต์วูล์ฟกัง
 เซ้นต์วูล์ฟกัง - เวียนนา (ออสเตรีย) - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ย่านถนนคนเดิน Walking Street
 ถ่ายรูปภายนอกมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - เมืองพาร์นดอร์ฟ - ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต - สนามบินเวียนนา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5902
การบินไทย

Eastern Europe Tour

Code : Z5902 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 ฿76,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ค - สโลวัค - ฮังการี - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮอลสตัท - มหาวิหารเซนต์วิตัส - Fisherman’S Bastion
แถมฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลสเบิร์ก
 เมืองซาลสเบิร์ก - อนุเสาวรีย์โมสาร์ต - มหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก - ถนนเกไตรเด้ - เมืองฮอลสตัท - เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบถนนซี สตราซ - เมืองเซ้นต์วูล์ฟกัง
 เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราค - มหาวิหารเซนต์วิตัส - หอนาฬิกาดาราศาตร์ - สะพานชาร์ลส
 เมืองบราติสลาวา - ผ่านชมรัฐสภา - ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์
 บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ - ป้อมปราการ Fisherman’S Bastion - ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา
 พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - เมืองพาร์นดอร์ฟ - แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต
 สนามบินเวียนนา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5903
อีวีเอ แอร์

Eastern Europe Tour

Code : Z5903 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 ฿57,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - ฮังการี - สโลวัค - ออสเตรีย - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ปราสาทบราติสลาวา - ฮอลสตัท - ถนน ซี สตราซ - พระราชวังเชินบรุนน์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนครเวียนนา - เมืองเอสเตอร์กอม - เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์ - ป้อมปราการ Fisherman’S Bastion - โบสถ์แมทธิอัส
 เมืองเซนเทนเดร้ - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองวิสเซอร์กราด - ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน
 เมืองฮอลสตัท - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular สู่จุดชมวิวแบบพาโนราม่า - เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนน ซี สตราซ - เมืองเซ้นต์วูล์ฟกัง
 กรุงเวียนนา - มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น - แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - เมืองพาร์นดอร์ฟ - แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต
 พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5905
การบินไทย

Eastern Europe Tour

Code : Z5905 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿59,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮอลสตัท - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - พระราชวังเชรินน์บรุนน์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนครมิวนิค - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินน์สบรูค
 จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ - ถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง - เมืองซาลสเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต - มหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก - ถนนเกไตรเด้ - ถ่ายรูปกับบ้านโมสาร์ตรวม - สวนมิราเบลการ์เด้น - เมืองเซ้นต์วูล์ฟกัง
 เมืองฮอลสตัท - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular สู่จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เขตเมืองเก่า - ปราสาทครุมลอฟ - เขตเมืองเก่ามรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
 กรุงปราค - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - สะพานชาร์ลส
 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - เมืองพาร์นดอร์ฟ - Mcarthur Glen Designer Outlet
 สนามบินเวียนนา
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z6042
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿104,900
Travel Date :
Available Everyday From 21/3/2564 to 28/3/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบ Grand Suite
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Enchanting Danube S.S.Maria Theresa, Cruise Only By Uniworld Boutique River Cruise, All inclusive : Budapest, Hungary - Bratislava, Slovakia - Vienna, Austria - Dürnstein-Melk, Austria - Linz (Salzburg), Austria - Passau, Germany
ราคารวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน บูดาเปสต์ ฮังการี - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ Budapest, Hungary - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ S.S. Maria Theresa - Overnight
 Arrival Budapest, Hungary - เที่ยวชมไฮไลท์ของบูดาเปสต์ และเข้าเยี่มชมรัฐสภา หรือ เดินเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์ - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ
 Arrival Bratislava, Slovakia - Vienna, Austria - เดินทัวร์รอบเมืองบราติสลาวา และ คอนเสิร์ตส่วนตัวของ โมสาร์ท และ สเตราส์ - (Overnight)
 Arrival Vienna, Austria - นำชมไฮไลท์ของเมือง หรือ เดินชมเมืองเวียนนา ด้วยตัวเอง
 Arrival Dürnstein-Melk, Austria - เยี่ยมชมไร่ไวน์ และชิมไวน์ในดูร์นสไตน์ หรือ หมู่บ้านดูร์นสไตน์และชมโรงงานหญ้าฝรั่น
 Arrival Linz (Salzburg), Austria - ทัวร์เต็มวันในเมืองซาล์ซบูร์ก หรือ เมืองลินซ์ เยี่ยมชมฟาร์มน้ำผลไม้ และการทำทาร์ตที่เก่าแก่ของออสเตรีย
 Arrival Passau, Germany - เดินทัวร์รอบเมืองปัสเซา พร้อมชมคอนเสิร์ตออแกนของเซนท์ สตีเฟ่น หรือ ปั่นจักรยานเรียบแม่น้ำอินน์ หรือ ปีนหน้าผาเรียบแม่น้ำอิลซ์ - งานเลี้ยงอำลาจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ - Overnight
 Arrival Passau, Germany (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6043
Self Travel-เดินทางเอง
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 ฿104,900
Travel Date :
Available Everyday From 14/3/2564 to 21/3/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบ Suites
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Enchanting Danube S.S.Maria Theresa, Cruise Only By Uniworld Boutique River Cruise, All inclusive : Passau, Germany - Linz (Salzburg), Austria - Durnstein Melk, Austria - Vienna, Austria - Bratislava, Slovakia - Budapest, Hungary
ราคารวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมิวนิค เยอรมนี - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ Passau, Germany - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ S.S. Maria Theresa - Overnight
 Arrival Passau, Germany - เดินทัวร์รอบเมืองปัสเซา พร้อมชมคอนเสิร์ตออแกนของเซนท์ สตีเฟ่น หรือ ปั่นจักรยานเรียบแม่น้ำอินน์ หรือ ปีนหน้าผาเรียบแม่น้ำอิลซ์ - งานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ - Embark
 Arrival Linz (Salzburg), Austria - ทัวร์เต็มวันในเมืองซาล์ซบูร์ก หรือ เมืองลินซ์ เยี่ยมชมฟาร์มน้ำผลไม้ และการทำทาร์ตที่เก่าแก่ของออสเตรีย
 Arrival Durnstein-Melk, Austria - เยี่ยมชมไร่ไวน์ และชิมไวน์ในดูร์นสไตน์ หรือ หมู่บ้านดูร์นสไตน์และชมโรงงานหญ้าฝรั่น
 Arrival Vienna, Austria - ชมไฮไลท์ของเมือง หรือ เดินชมเมืองเวียนนาด้วยตัวเอง
 Arrival Vienna, Austria - Bratislava, Slovakia - เดินทัวร์รอบเมืองบราติสลาวา และ ชมปราสาทบราติสลาวา - (Overnight)
 Arrival Budapest, Hungary - ชมไฮไลท์ของบูดาเปสต์ และเข้าเยี่มชมรัฐสภา หรือ เดินเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์ - ร่วมงานเลี้ยงอำลาจากกัปตัน และอาหารเย็นสุดพิเศษ
 Arrival Budapest, Hungary (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Eastern Europe tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP