เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์โมรอคโค 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โมรอคโค

Z1742
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1742
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿70,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย กลางทะเลทรายซาฮาร่า - พระราชวังบาเฮีย -สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูดายา - เมืองแทนเจียร์ - ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า - แกรนด์ ซัคโค
 แทนเจียร์ - นครสีฟ้า เชฟชาอูน
 เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - เฟส - ผ่านประตู Bab Bou Jeloud - สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมการผลิตโมเสค
 เฟส - เมืองอิเฟรน - มิเดลท์ - แอร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า - พักเต็นท์ หรือโรงแรมในทะเลทราย
 ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย กลางทะเลทรายซาฮาร่า - นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - เมืองทินเฮียร์ - แวะชมโอเอซิส - ผ่านหุบเขาดาเดดส์ - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ ของฝากเมืองมากูน่า
 ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square
 ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล - สุเหร่า คูโตเบีย - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า - ช้อปปิ้งที่ห้าง Morocco Mall - นั่งรถชมวิว ริมมหาสมุทรแอตแลนติค ยามค่ำคืน
 เมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สนามบิน Ratat Sale Airport - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1743
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1743
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿82,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ทะลทรายซาฮาร่า - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น - นั่งรถม้าชมเมืองมาราเกช - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูดายา - เมืองแทนเจียร์ - แกรนด์ ซัคโค
 แทนเจียร์ - เชฟชาอูน
 เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - เมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ผ่านประตู Bab Bou Jeloud - ชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
 เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองเมอร์ซูก้า - เมืองเอร์ฟูด์ - โรงงานที่ตัดภูเขา - นั่งรถ 4X4 สู่ทะลทรายซาฮาร่า
 ขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย - นั่งรถ 4X4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - เมืองทินเฮียร์ - ชมโอเอซิส - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ
 ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - สหกรณ์แม่บ้านเบอร์เบอร์ - เมือง มาราเกช
 สุเหร่า คูโตเบีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช - พระราชวังบาเฮีย - ชมสวนในบ้านซึ่งเป็นสไตล์ริยาด - Djemaa El Fnaa Square
 เอซาเวร่า - ป้อมปราการเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 เมืองเอล จาดีด้า - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - คาซาบลังก้า
 เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - พระราชวังหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5718
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z5718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,500
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - Karaaouiyine Mosque - นั่งรถ 4Wd ตะลุยเนินทรายสู่ Merzouga Dunes - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลทรายซาฮาร่า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูไดยา
 เมืองเฟส - ย่านเมืองเก่าเฟส - ถ่ายรูปกับ Borj South - มัสยิด Karaaouiyine Mosque
 เมืองมิเดลท์ - เมืองเออร์ฟูด์ - นั่งรถ 4Wd ตะลุยเนินทรายสู่ Merzouga Dunes - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลทรายซาฮาร่า
 นั่งรถ 4Wd สู่เมืองทินเจียร์ - แวะชมโทดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์เบนฮาดดู - ป้อมปราการไอท์เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - แวะซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
 สวนเมนารา - ถ่ายรูปภายนอกมัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เมืองคาซาบลังก้า - แวะถ่ายรูปภายนอกกับสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
 เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5719
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z5719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - สวน Jardin Majorelle

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินคาซาบลังก้า - แวะถ่ายรูปกับ Sidi Abderrahman Islet - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
 คาซาบลังก้า - มาราเกช - สวนเมนารา - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - มาราเกช
 สวน Jardin Majorelle - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองคาซาบลังก้า
 สนามบินคาซาบลังก้า
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5759
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z5759
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - คาซาบังกา - มาราเกซ - วอซาเซท - เมอร์ซูก้า - เฟส - เชฟชาอูน - ราบัต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - กรุงมาราเกซ - จัตุรัสกลางเมือง
 มัสยิดคูตูเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - เมืองวอซาเซท - เบน ฮาดดู
 ป้อมทาเริท - ทอดร้ากอร์จ - หุบเขาดาเดส - โอเอซิส - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินในทะเลทรายซาฮาร่า
 นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4X4 สู่เมืองเออร์ฟูด์ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - เมืองเฟซ - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน
 ชุมชนชาวยิว - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจำเมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส
 เชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เชฟชาอูน
 เมืองเชฟชาอูน - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา
 สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์โมรอคโค 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โมรอคโค, โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โมรอคโคเดือนกันยายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมกราคม 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนเมษายน 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์โมรอคโคเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP