เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  67 รายการ

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ยืนยันเดินทาง 2566 / 2023

Z9470
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
11/2/2566
%=TR_end%>
: ฿6,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
24/2/2566
%=TR_end%>
: ฿6,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เบตง (บินเข้า-ออก สนามบินหาดใหญ่) : ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - เมืองเก่าปัตตานี - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - วัดพุทธาธิวาส - ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง - วัดช้างให้
เมนูพิเศษ ปลานิลสายน้ำไหล - ไก่เบตง - เคาหยก

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - เมืองเก่าปัตตานี ชุมชนกือดาจีนอ - มัสยิดกลางปัตตานี - สะพานแตปูซู - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบต
 สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - ป้าย OK BATONG - วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - วัดพุทธาธิวาส - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ร้านรังนกและร้านสมุนไพร (อิสระอาหารค่ำ)
 ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่ารถขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง - ปัตตานี - วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้นำเที่ยว (นั่งข้างคนขับ ชำระเพิ่มท่านละ 500.-, แถวแรก 1-3 ชำระเพิ่มท่านละ 300.-, แถวสอง 4-6 ชำระเพิ่มท่านละ 200.-)
Z9844
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
เดินทาง :
6/4/2566
%=TR_end%>
: ฿39,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11/4/2566
%=TR_end%>
: ฿45,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
12/4/2566
%=TR_end%>
: ฿45,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
13/4/2566
%=TR_end%>
: ฿45,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ชมทิวลิป - ขึ้นฟูจิชั้น 5 : สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - อิออนนาริตะ
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ (อิสระอาหารเช้า) - สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - อิออนนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถ,ไกด์บริการ, อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมประกันสุขภาพ วงเงินรักษาโควิด-19 ชื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมี ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รบัวัคซีนไม่ถึบง 3 โดส) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
A02751
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,977
เดินทาง :
18/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,977
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
Z9466
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,888
เดินทาง :
10/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน - ทาโรโกะ - ฮัวเหลียน : อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน - เมนูซีฟู๊ด เหย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ตลาดหนิงเซี่ย (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9464
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,888
เดินทาง :
9/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,555
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
15/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
17/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,555
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ต้นรำรับ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินอู่ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย - ตลาดหนิงเซี่ย - ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน - เมนูซีฟู๊ด เหย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดหนิงเซี่ย (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9546
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿77,777
เดินทาง :
30/3/2566
%=TR_end%>
: ฿77,777
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สเปน Madrid - Barcelona : โทเลโด้ - มาดริด - สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบิล - สะพานส่งน้ำโบราณ - Las Rozas Village Outlet - พลาซ่า มายอร์ - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ - La Roca Village outlet - ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า - โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - มองจูอิค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 สนามบินมาดริด - โทเลโด้ - มาดริด - จัตตุรัสซิเบเลส - อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า - สนามฟุตบอลชานเดียโก้เบอร์นาบิล
 เซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโบราณ - Las Rozas Village Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - มาดริด
 มาดริด - พลาซ่า มายอร์ - รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ซาราโกซ่า - มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์
 ซาราโกซ่า - La Roca Village outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - บาร์เซโลนา - ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า
 โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - ปาร์ค กูเอล - ถนนลารัมบลา
 มองจูอิค - จัตุรัสคาตาลุนญ่า (อิสระอาหารเที่ยง) - ท่าอากาศยานบาร์เซโลนาเอลแปรต - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บินเข้าสเปน : รับได้ทุกวัคซีน ฉีดครบโดสแล้ว
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด) - ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารจากศูนย์แปล สำหรับยื่นขอวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ระบุในรายการ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9654
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
เดินทาง :
15/2/2566
%=TR_end%>
: ฿59,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - NAGOYA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - OSAKA : ปราสาทนาโกยา (ไม่รวมค่าเข้า) - ชมด้านหน้า ปราสาทกุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดโอสึแคนนอน - เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ - นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ - สวนป่าไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เมนูพิเศษ เนื้อ หรือ หมูย่างบนใบโอบะ Yakiniku Buffet ปิ้งย่าง Shabu Shabu Buffet / พักโรงแรม ออนเซน 1 คืน ระดับ 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองนาโกยา - ปราสาทนาโกยา (ไม่รวมค่าเข้า) - ชมด้านหน้า ปราสาทกุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - แช่น้ำแร่ออนเซ็นในที่พัก
 ทาคายามา - ตลาดเช้า - วัดโอสึแคนนอน - นาโกยา - เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ
 เกียวโต - นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ - สวนป่าไผ่ - พิธีชงชา - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินคันไซ โอซาก้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปคนขับรถในญี่ปุ่นวันละ 500 เยน ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 โดส
Z9380
สไปซ์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,990
เดินทาง :
10/2/2566
%=TR_end%>
: ฿22,990
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
24/2/2566
%=TR_end%>
: ฿22,990
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เดลี - ชัยปุระ - อัครา : เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ Jal Maha - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
รับฟรี ร่มกันแดด - ประกันอุบัติเหตุ - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 11 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - เมืองชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล - ซิตี้พาเลส - วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ - อัลเบิร์ตฮอลล์
 เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ Jal Mahal
 เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท
 เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินเดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9445
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,999
เดินทาง :
22/2/2566
%=TR_end%>
: ฿49,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Russia Moscow - St.Petersburg : นั่งรถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan กลับมอสโก - พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ Circus - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - ชมด้านนอกโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถนนอารบัท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม
 รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - นั่งรถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมด้านนอกโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ถนนเนฟสกี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - นั่งรถไฟความเร็วสูง High Speed Trains Sapsan สู่ มอสโก - ถนนอารบัท - พักโรงแรม
 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9421
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,977
เดินทาง :
11/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,977
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
16/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,977
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
23/2/2566
%=TR_end%>
: ฿17,977
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ปราสาทช็อกโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พักซีเหมินติง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง - ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 ปราสาทช็อกโกแลต - โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมไข่ต้มใบชา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดต้าเจียเจนหลาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ่ายรูปพระราชวังต้องห้าม - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 ต่อท่าน ต่อทริป (โปรดชำระวันเช็คอินก่อนเดินทาง) - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9004
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
11/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57) - ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ HELIX - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE) - อิสระเที่ยวเอง (เต็มวัน) - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - อุโมงค์ต้นไม้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE สนใจจองตั๋วโปรดแจ้งล่วงหน้า 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง) - ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ HELIX - เข้าที่พัก (ห่องพักแบบ 3 ท่าน มีจำกัด หากห้องเต็ม ท่านที่สาม โปรดชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
 บริการอาหารเช้าโรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถ, อาหารเที่ยง อาหารค่ำ และไกด์บริการ (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว) - แนะนำทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก สนใจจองตั๋ว โปรดแจ้งล่วงหน้า 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง)
 อุโมงค์ต้นไม้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD (อิสระอาหารเที่ยง) - THE JEWEL CHANGI - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางไปสิงคโปร์ : โปรดแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน จากวัคซีนพาสปอร์ต หรือ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม 2 โดสขึ้นไป รองรับทุกยี่ห้อ ถ้าฉีดเข็มบูธ ต้องฉีดมาแล้ว 24 วันขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิดก่อนเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z2715
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
เดินทาง :
9/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
18/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
25/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
2/3/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
11/3/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
18/3/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
24/3/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
30/3/2566
%=TR_end%>
: ฿16,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ HANOI - MOC - CHAU : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - นั่งรถรางเมืองซาปา - กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นรถราง และกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) - สวนชาขั้นบันได - น้ำตก DAI TEM - สะพานกระจก BACH LONG - สวนดอกไม้ HAPPY LAND
ฟรี! เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS - พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว - ฮานาม 1 คืน 4 ดาว - ม๊กโจว 1 คืน 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ถนนคนเดินซาปา
 รถรางเมืองซาปา - กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นรถราง และกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) - เมืองฮานอย - ตลาดก๊กเลี๊ยว - ร้าน OTOP
 เมืองม๊กโจว - สวนชาขั้นบันได - ตลาดม๊กโจว
 น้ำตก DAI TEM - สะพานกระจก BACH LONG - สวนดอกไม้ HAPPY LAND - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
 ระหว่างวันที่ 7พ.ย.-5ธ.ค. 65 ฟานสิปัน ปิดปรับปรุง : คณะเดินทาง 6-9 / 20-23 พ.ย. 65 ปรับรายการ : เพิ่ม Moana Cafe สวนอินฟินิตี้ - อัพเกรดอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN มากกว่า 200 ชนิด
Z9462
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,555
เดินทาง :
12/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,555
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
19/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,555
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
A04025
เวียดเจ็ทแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
10/2/2566
%=TR_end%>
: ฿11,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
Z9618
โอมานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿64,999
เดินทาง :
7/4/2566
%=TR_end%>
: ฿64,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Wonderful Eastern Europe เยอรมนี - เช็ก - ออสเตรีย : เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) - สะพานชาลส์ - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี ครุมลอฟ - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - ฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - ถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้ - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse
เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมียน ราดซอสสูตรเฉพาะของชาวเช็ก - ปลาเทราต์ย่างเกลือ สดๆ จากทะเลสาบ - ซี่โครงหมูบาร์บีคิว - ขาหมูเยอรมันเนื้อแน่นๆ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี - เข้าที่พัก
 มิวนิก - เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) - ปราก
 ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี ครุมลอฟ
 เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (อิสระอาหารค่ำ)
 เวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านเกิดโมสาร์ท - ย่านเมืองเก่า - ถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้
 มิวนิก - ถ่ายรูปโบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse (อิสระอาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานมิวนิก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ประมาณ 4,500-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)
A03820
เวียดนามแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,990
เดินทาง :
23/2/2566
%=TR_end%>
: ฿16,990
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
Z9456
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,888
เดินทาง :
9/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
23/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ซินจ่าว เวียดนาม (พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน) เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมือง - นั่งเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - วัดหลินอิ๋ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - ร้าน OTOP - วัดเจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำเฮือง
 พระราชวังไดนอย (ถ่ายรูปด้านหน้า) - นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โรงไวน์ Debay Wine Cellar - สะพานทอง - สวนดอกไม้ - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - พักบนบานาฮิลล์ (ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักบริการสำหรับ 3 ท่าน - กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ เป็นห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง) โปรดชำระเพิ่ม 1,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน)
 บานาฮิลล์ - วัดหลินอิ๋ง - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง / ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท ต่อท่าน ต่อทริป) - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน (บ้านโบราณ + สะพานญี่ปุ่น) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
 ตลาดฮาน (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - มีวัคซีนพาสปอร์ต - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
A03405
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
เดินทาง :
16/3/2566
%=TR_end%>
: ฿53,900
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
A03825
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
เดินทาง :
17/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,990
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
Z9617
โอมานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,333
เดินทาง :
25/3/2566
%=TR_end%>
: ฿63,333
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ - จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว, เอสคาโก้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - จัตุรัสโรเมอร์ - โคโลญ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท DESIGNER OUTLET ROERMOND (อิสระอาหารค่ำ) - ดุสเซลดอร์ฟ
 หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamonds - ดัมสแควร์ - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส (อิสระอาหารค่ำ)
 อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอะตอมเมียม - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ ปลาส - ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ - ช้อปปิ้งถนน Avenue Louise
 บรัสเซลส์ - จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ - ปารีส (อิสระอาหารเที่ยง)
 ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ประตูชัย - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์
 ย่านมงมาร์ต - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ประมาณ 4,500-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)
Z9643
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,888
เดินทาง :
7/2/2566
%=TR_end%>
: ฿33,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
21/2/2566
%=TR_end%>
: ฿33,888
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - โกเบ - เกียวโต - นารา : ถ่ายรูปหน้าปราสาทโอซาก้า - Rokko Snow Park (รวมค่าเข้า Rokko Snow park และ Sled 1 อันต่อ 2 ท่าน) - ช้อปปิ้ง Kobe Harbor land - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสุเดระ - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Japan (ชำระค่าเข้าประมาณ ท่านละ 2,800 บาท) - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
พักออนเซ็น 1 คืน - ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ, นัมบะ, โดทงโบริ 2 คืน และ ย่านคันไซ 1 คืน / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ถ่ายรูปหน้า ปราสาทโอซาก้า - Rokko Snow Park (รวมค่าเข้า Rokko Snow park และ Sled 1 อันต่อ 2 ท่าน ไม่รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ ของเล่น หรือค่าเข้าในโซนต่างๆ) - เมืองโกเบ - ช้อปปิ้ง Kobe Harbor land - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 เมืองโกเบ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ถ่ายรูปหน้าศาลเจ้าเฮอัน - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Japan (ชำระค่าเข้าประมาณ ท่านละ 2,800 บาท)
 โอซาก้า - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ช้อปปิ้ง LALAPORT EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ชำระที่สนามบินวันแรก ท่านละ 5,000 เยน ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 โดส ตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z2338
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
10/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
12/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
16/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
22/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
23/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
26/2/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
9/3/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
16/3/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
23/3/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
25/3/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
31/3/2566
%=TR_end%>
: ฿15,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ HANOI - SAPA - TAMCHUC : นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ทะเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินก๊วก - วัดเจดีย์เสาเดียว - โบสถ์ใหญ่ฮานอย - วัดตามจุ๊ก - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS - พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว - ลาวไก 1 คืน 4 ดาว - ฮานอย 1 คืน 4 ดาว / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - ไวน์ดาลัด - ชาบูแปลาแซลมอน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - เมืองซาปา - Moana Café (ไม่รวมของว่าง, เครื่องดื่ม) - ถนนคนเดินซาปา
 รถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน (รวมค่าบริการขึ้นรถราง และกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - เมืองลาวไก - ตลาดก๊กเลี๊ยว
 เมืองฮานอย - ร้าน OTOP - ทะเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินก๊วก - สุสานลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - โบสถ์ใหญ่ฮานอย
 เมืองฮานาม - วัดตามจุ๊ก - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z8980
มาเลเซียแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
9/2/2566
%=TR_end%>
: ฿12,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - แกรนด์มาเลเซีย - คาเมร่อน - เก็นติ้งไฮแลนด์ - มะละกา - ปุตราจาย่า - กัวลา : น้ำตกอีสกานด้า - ตลาดเช้า - ไร่ชา Green view Garden - GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว - เล่นคาสิโน - ช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND - ขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE - ชมเมือง PUTRAJAYA - ชมเมืองหลวงนครกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER - ล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา
พักคาเมร่อน 1 คืน - เก็นติ้ง 1 คืน - มะละกา 1 คืน - ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - คาเมร่อนไฮแลนด์ - น้ำตกเลคอิสกันดา - ไร่ชา
 ตลาดเช้า - ฟาร์มผึ้ง - Green View Garden - เก็นติ้งไฮแลนด์ - นั่งกระเช้า CABLE CAR สู่ยอดเขาเก็นติ้ง (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - พระราชวังอิสตันน่า - เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตรนัส - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมะละกา
 จัตุรัสดัชท์สแควร์ - St.Paul’s Church - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางไปมาเลเซีย ควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน International Covid19 Vaccination Certificate หรือ Digital Health Certificate และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม) อย่างใดอย่างหนึ่ง - Download APP : MySejahtera
 ไม่รวมค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ เหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9103
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
เดินทาง :
8/2/2566
%=TR_end%>
: ฿14,999
พีเรียดนี้ยืนยันเดินทาง 99%
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - พักบานาฮิลล์ : สะพานมังกร - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์ - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานมือสีทอง - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกร - นั่ง 3 ล้อซิโคล่ ชมรอบๆพระราชวังไดโนย - เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง
พักหรู 4 ดาว 2 คืน (บานาฮิลล์ 1 คืน และเมืองเว้ 1 คืน) / อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ และเมนูอาหารทะเล - แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม - บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
 ดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง (ไม่รวม ค่าทิปคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) - ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์ - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK (รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) - พักบานาฮิลล์ (ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน พักห้อง FAMILY BUNK เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ กรณีมา 3 ท่าน ต้องการพักด้วยกัน โปรดชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY)
 บานาฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
 เว้ - ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย - นั่ง 3 ล้อซิโคล่ ชมบรรยากาศรอบๆพระราชวังไดโนย (ไม่รวมค่าเข้าพระราชวัง และค่าทิปคนขับรถสามล้อ) - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองดานัง - เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินเมืองดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ
 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และวัคซีนไขว้ 14 วันก่อนเดินทาง เดินทางได้
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,000 ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระทุกท่าน) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยืนยันเดินทาง 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวยืนยันเดินทาง 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP