OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 19
from 19 Program(s)
No obligation Shopping 2019 International Tour Package : 

No obligation Shopping 2019 Tour

1
ไทยสมายล์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAB25-WE-GQ-CSX003
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿24,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับ1 - โชว์เชียนกู่ฉิง - จิตรกรรมภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ** พิเศษ!! หม้อไฟทะเลรวมมิตร / ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซาฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียง
 เมืองจางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
 อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับ1 - สวนจอมพลเฮ่อหลง - โชว์เชียนกู่ฉิง
 จิตรกรรมภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซาฮวงหัว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
ไทยสมายล์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAI7-WE-CKG06
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿15,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - มหาศาลาประชาคม

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
 เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ถนนแปะก๊วย
 ถ้ำฝูหยง - เมืองฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
แอร์เอเชีย

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAB25-FD-GQ-CSX005
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿15,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน - เขาอวตาร - สะพานแก้ว : เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 350 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจ และความพึงพอใจในการบริการของท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว - เข้าที่พัก
 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 จางเจียเจี้ย - ฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย - ฉางเต๋อ - สนามบินฉางซา ฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
4
8L-ลัคกี้แอร์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAB40-8L-CTU6D
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
฿24,444
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - Chengdu - Ski Xiling - Dagu Glcier National Park : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
 อิสระเพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - ช้อปปิ้งของฝาก
 เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - เมืองเม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
5
แอร์เอเชีย

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : PDCT-FD-6D5N-CKG-CKG-1912061
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿26,999
Travel Date :
-China-Cruise- Tour Program :
-China-Cruise- Tour - เรือล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง : ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - วัดลั่วหาน - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - เจดีย์สือเป่าไจ้ - ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย ** พักบนเรือสำราญ President Cruise No.8 (ลงเรือวันเสาร์) หรือ President Cruise No.7 (ลงเรือวันจันทร์) 5 ดาว 4 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว (1 คืน) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยวในกรณีวีซ่ากรุ๊ปประกาศยกเลิก เริ่มต้น 1,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถท้องถิ่น , หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300 หยวน หรือ 1,500 บาท --

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หงหยาต้ง - พักโรงแรมเมืองฉงชิ่ง
 วัดลั่วหาน - ฉงชิ่ง - อี๋ชาง - เรือสำราญหรู President Cruise No.8 (ลงเรือวันเสาร์) หรือ President Cruise No.7 (ลงเรือวันจันทร์)
 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - งานเลี้ยงต้อนรับ
 ช่องแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - เสินหนี่วซี
 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - กัปตันเลี้ยงอำลา
 อำลาเรือล่องแม่น้ำ - ท่าเรือฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์ไชน่า

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-CA-TSN-HRB2
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
฿39,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ฮาร์บิ้น - เทศกาลน้ำแข็ง (จัดปีละครั้ง) : สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - บินภายในสู่ เมืองฮาร์บิน - ลานสกี Yabuli (รวมค่าเข้า และนั่งรถม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ) ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ) - Yabuli - หมู่บ้านหิมะ The China Snow Town - Dream Home (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนย่านถนนแส่ยุ่นเจีย Xue yun Jie - เทศกาล ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย Harbin 2020 International Ice and Snow Festival - โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนนจงเอียง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์ - บินภายในสู่ เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - วิวแม่น้ำไห่เหอ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / ฟรี! หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ 1 ชุด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 250 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเทียนสิน - สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - บินภายในสู่ เมืองฮาร์บิน - เข้าที่พัก
 ลานสกี Yabuli (รวมค่าเข้า และนั่งรถม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ) ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ)
 Yabuli - หมู่บ้านหิมะ The China Snow Town - Dream Home (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนย่านถนนแส่ยุ่นเจีย Xue yun Jie
 เขาแกะหญ้า - เมืองฮาร์บิน - เทศกาล ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย Harbin 2020 International Ice and Snow Festival
 โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนนจงเอียง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์
 สนามบินฮาร์บิน - บินภายในสู่ เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - วิวแม่น้ำไห่เหอ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
7
นกสกู๊ต

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAA64-XW-PEK-TSN4D
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿18,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ปักกิ่ง - เทียนสิน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง - สนามกีฬา โอลิมปิคแห่งชาติ 2008 - ถนนอิตาลี - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - นมัสการหม่าโจ้ว ** มื้อพิเศษ!! สุกี้มองโกล ,อาหารกวางตุ้ง ,เป็ดปักกิ่ง / ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - The Place - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน
 กำแพงเมืองจีน - สนามกีฬา โอลิมปิคแห่งชาติ 2008 - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 เมืองเทียนสิน - ถนนอิตาลี - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - นมัสการหม่าโจ้ว - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
8
แอร์ไชน่า

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-CA-CTU4-SH
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿28,999
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู : เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน) - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - โชว์ทิเบต - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ศูนย์หมีแพนด้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง - เข้าที่พัก
 เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน) - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - โชว์ทิเบต
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เซียะเหมินแอร์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-MF-XMN2-SH
Travel by (Air Ticket) : MF-เซียะเหมินแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿33,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - 2 มณฑล อู้หยวน - อู่อี๋ซาน : เซี่ยเหมิน - หลงหู่ซาน - อิงถาน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง - หมู่บ้านหลี่เคิง - หมู่บ้านเสียวฉี่ - ภูเขาหลงหู่ซาน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี - ชมการแสดงฝังโลงศพตามหน้าผา - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา - อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - เขาเทียนโหยวฟง - ถนนเรียบชายหาด ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองเซี่ยเหมิน - เข้าที่พัก
 เซี่ยเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง
 หมู่บ้านหลี่เคิง - หมู่บ้านเสียวฉี่ - เมืองอิงถา
 ภูเขาหลงหู่ซาน - จวนเทียนซือฝู่ - ล่องเรือชมแม่น้ำหลูซี - ชมการแสดงฝังโลงศพตามหน้าผา - เมืองอู่อี๋ซาน - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - เขาเทียนโหยวฟง - สถานีรถไฟเมืองอู่อี๋ซาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยเหมิน
 ถนนเรียบชายหาด - หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน - สนามบินเมืองเซี่ยเหมิน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-3U-CTU20-SH
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿31,999
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู : เมืองโบราณซงพาน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - โชว์ทิเบต - - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง - เข้าที่พัก
 จิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - โชว์ทิเบต
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
ไทยสมายล์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : CENT-WE-5D4N-CKG-CKG-1911251
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
฿35,999
Travel Date :
-Cruise-China- Tour Program :
-Cruise-China- Tour - ฉงชิ่ง - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่องเรือสำราญลำใหม่ล่าสุด Century Glory : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้านนอก ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผา - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ** พักบนเรือ Century Glory 6 ดาว 3 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน / ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) - วีซ่าจีน (เดี่ยว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (รวมจ่าย 220 หยวน ต่อทริป) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ Century Glory - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองเฟิงตู (เมืองผี) - งานเลี้ยงต้อนรับ
 ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเซี๋ย - อูเซี๋ย - เสินหนุงซี (ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเซี๋ย - งานเลี้ยงอำลา
 เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง (รถไฟความเร็วสูง) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง - พักโรงแรม 5 ดาว
 สวนเอ่อหลิ่ง - ชมด้านนอก ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์สามผา - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
12
ไชน่าเซ้าเทิร์น

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-CZ-DYG1-SH
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿24,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - ภาพวาดทราย - โชว์เชียนกู่ฉิง - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 ฟ่งหวง - สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - โชว์เชียนกู่ฉิง
 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารแส้ม้าทอง - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย - สนามบินจางเจียเจี้ย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
ไทยสมายล์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-WE-CSX13-SH
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard : &  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
฿27,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาเทียนจื่อซาน - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
 เมืองฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
ไชน่าเซ้าเทิร์น

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-CZ-SWA2-SH
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
฿22,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ซัวเถา : เจดีย์พระพันองค์ - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เมืองโบราณแต้จิ๋ว - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองเหมยโจว - เข้าที่พัก
 เจดีย์พระพันองค์ - ตำบลต้าผู่ - ไทอันโหลว - เมืองหย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เมืองเหมยโจว
 เมืองแต้จิ๋ว - ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว - ผ่านชม สะพานวัวคู่ - วัดไคหยวน - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เมืองซัวเถา
 เฮี้ยงบู้ซัว - นมัสการเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - เกาะหม่าสือ - ไฮตังม่า
 สนามบินซัวเถา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAD2-3U-WUS1-SH
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿18,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - อู่อี๋ซาน : อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา - ไร่ชาต้าหงเผา - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอู่อี๋ซาน - เข้าที่พัก
 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซีชมความงามของ ธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว - ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง - วังอู่อี่ - โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา
 ไร่ชาต้าหงเผา - วัดเทียนซิงหย่งเล่อ - ถ้ำม่านน้ำตก - เขาหยู่หนี่ฟง
 สนามบินอู่อี๋ซาน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
การบินไทย

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAAZD-TG-CTU659
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿33,995
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) - โชว์ทิเบต - อุทยานหวงหลง - ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ** ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล - เที่ยวครบ - อาหารดี - ที่พักหรู - เดินทางช่วงเดือนต.ค.-พ.ย. ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี, ช่วงกลางพ.ย.-สิ้นปี ฤดูหนาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวน และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณวันละ 50 บาท รวม 6 วัน 300 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - เฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่
 เฉิงตู - เม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) - โชว์ทิเบต
 อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน
 ตูเจียงเยี่ยน - ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
ไชน่าเซ้าเทิร์น

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAA81-CZ-KWE6D
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard : &  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿26,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - บินตรงกุ้ยหยาง หม่าหลิงเหอ - น้ำตกร้อยสาย - หวงกั่วซู่ : ถ้ำวังมังกร (รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ) - น้ำตกหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น ลง) - สะพานเทียนซิง - น้ำตกโซ่เงิน - น้ำตกโตวโปถาง - หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ - ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู - ภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออก - สวนเฉียนหลิง - วัดหงฝู ** ไม่ลงร้านรัฐบาล - ไม่มีราคาเด็ก - ไม่แจกกระเป๋า / รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองกุ้ยหยาง - เข้าที่พัก
 กุ้ยหยาง - อันซุ่น - ถ้ำวังมังกร (รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ)
 อันซุ่น - น้ำตกหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น ลง) - สะพานเทียนซิง - น้ำตกโซ่เงิน - น้ำตกโตวโปถาง - ซิงยี่
 ซิงยี่ - หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ - ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู - ซิงยี่
 ซิงยี่ - ภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออก - กุ้ยหยาง
 กุ้ยหยาง - สวนเฉียนหลิง - วัดหงฝู - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
การบินไทย

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAA81-TG-PEK5D
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
฿28,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ปักกิ่ง : เมืองโปราณกู่เป่ย - กำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่า (รวมกระเช้า) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - หอบูชาเทียนถาน - เดอะเพสล - ตลาดหงเฉียว ** ชวนชิม! เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโก - อาหารกวางตุ้ง / ไม่เข้าร้านรัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด้องถิ่น, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 150 หยวน) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ปักกิ่ง - เมืองโปราณกู่เป่ย - กำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่า (รวมกระเช้า)
 กู่เป่ย - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หวังฝูจิ่ง
 ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - หอบูชาเทียนถาน - เดอะเพสล
 ปักกิ่ง - ผ่านชมสนามกีฬา - ตลาดหงเฉียว - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
ไชน่าเซ้าเทิร์น

No obligation Shopping 2019 Tour

Code : THAA81-CZ-XIY6D
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
฿31,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ซีอาน : สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้ - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร - ศาลไคเฟิง - ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อทริป) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - ซีอาน - เข้าที่พัก
 ซีอาน - สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง
 ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง
 ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้
 ลั่วหยาง - เติ้งฟง - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร
 ไคเฟิง - ศาลไคเฟิง - สนามบินเจิ้งโจว - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Display 1 to 19
from 19 Program(s)
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of No obligation Shopping 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP