OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 16
from 16 Program(s)
No obligation Shopping 2020 International Tour Package : 

No obligation Shopping 2020 Tour

Z4954
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 ฿26,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - มองโกเลีย - ไฮลาเออร์ - ม่านโจวหลี่ - ลำธารมังกรเก้าโค้ง - ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก - สวนช้างแมมมอธ - สวนช้างแมมมอธ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 บินภายในสู่สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์
 ลำธารมังกรเก้าโค้ง - เออร์กูน่า - พื้นที่ชุ่มน้ำเออร์กูน่า
 เมืองม่านโจวหลี่ - พรมแดนจีน รัสเซีย(ชมภายนอก) - อิสระชมลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก
 สวนช้างแมมมอธ - พื้นที่ชุ่มน้ำม่านโจวหลี่ - ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น - กลับสู่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2943
นกสกู๊ต
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿18,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - เทียนสิน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง - สนามกีฬา โอลิมปิคแห่งชาติ 2008 - ถนนอิตาลี - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - นมัสการหม่าโจ้ว ** มื้อพิเศษ!! สุกี้มองโกล ,อาหารกวางตุ้ง ,เป็ดปักกิ่ง / ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - The Place - ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง - ตลาดตงหัวเหมิน
 กำแพงเมืองจีน - สนามกีฬา โอลิมปิคแห่งชาติ 2008 - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 เมืองเทียนสิน - ถนนอิตาลี - ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - นมัสการหม่าโจ้ว - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3231
8L-ลัคกี้แอร์
Travel by (Air Ticket) : 8L-ลัคกี้แอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿24,444
Travel Date :
Chengdu  Tour Program :
Chengdu Tour - Chengdu - Ski Xiling - Dagu Glcier National Park : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
 อิสระเพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - ช้อปปิ้งของฝาก
 เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - เมืองเม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Z4484
การบินไทย
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ผู่โถซาน - เสวี่ยโต้วซาน - เส้าซิง - อูเจิ้น : วัดผู่จี้ซื่อ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค - ทะเลสาบตงหู - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 จูเจียเจียน - ผ่านสะพานข้ามอ่าวหังโจว - เกาะผู่ถัวซาน - วัดผู่จี้ซื่อ - วัดฝ่าวี่ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง
 เมืองหนิงปอ - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - วัดเสวี่ยโต้ว - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค
 ศาลาเทียนอีเก๋อ - เมืองเส้าซิง - ทะเลสาบตงหู - พิพิธภัณฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง
 เขตภูมิทัศน์เคอหยาน - เมืองโบราณอูเจิ้น - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น
 เมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4607
ไทยสมายล์
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿21,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ศาลเจ้ากวนอู ** ไม่ลงร้านช้อป / ไม่ขายออฟชั่นเสริม / คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) - กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนครเจิ้งโจว - เข้าสู่ที่พัก
 เมืองเติงฟง - วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - เมืองหลิงเป่า
 เมืองซีอาน - กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ศาลเจ้ากวนอู - สนามบินเจิ้งโจว
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4879
แอร์ไชน่า
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 7 days 5 nights
Price start from :
 ฿39,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เทียนสิน - ฮาร์บิน : สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - ลานสกี Yabuli (รวมค่าเข้า) - หมู่บ้านหิมะ - Dream Home - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย - ภาพเขียน Ice And Snow - เทศกาล ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเทียนสิน - สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - บินภายในสู่ฮาร์บิน
 ลานสกี Yabuli (รวมค่าเข้า) - นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
 หมู่บ้านหิมะ - Dream Home(รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย
 ชมเขาแกะหญ้า - ภาพเขียน Ice And Snow - เมืองฮาร์บิน - เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice And Snow Festival)
 โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนนจงเอียงอนุสาวรีย์ฝั่งหง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์
 บินภายในสู่เมืองเทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - วิวแม่น้ำไห่เหอ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4880
ไชน่าเซ้าเทิร์น
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿26,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อู่ฮั่น : เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น - ลง) - ตำหนักหนานเหยียน - เรียนมวยไทเก็ก - ถนนอาหารฮู่ปู้ - สวนซากุระมั่วซานทะเล - ถนนคนเดินเจียงฮั่น - วัดกุยหยวน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองอู่ฮั่น - เข้าที่พัก
 เมืองจ่าวหยาง - โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง - เขาบู๊ตึ้ง
 ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น - ลง) - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - ตำหนัก ไท่จื่อ
 เรียนมวยไทเก็ก - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่อู่ฮั่น - ถนนอาหารฮู่ปู้ - สวนซากุระมั่วซานทะเล - สาบตงหู - ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 วัดกุยหยวน - สนามบินอู่ฮั่น - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4881
ไชน่าเซ้าเทิร์น
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard : &  Days : 6 days 4 nights
Price start from :
 ฿24,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อู่ฮั่น : สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว - อุทยานสะพานสวรรค์ - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปีอุทยานเทียนเยี่ยน - จุดสูงสุดของเสินหนงหุบเขาเสินหนงกู่ - สุสานกวนหลิง - สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเมืองอู่ฮั่น - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว
 เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - เสินหนงเจี้ย - อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี
 เสินหนงเจี้ย - อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง หงผิงฮั่วหลาง - สะพานสายรุ้ง - จุดสูงสุดของเสินหนง - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง
 เสินหนงเจี้ย - เมืองตันหยาง - สุสานกวนหลิง - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 วัดกุยหยวน - ชมสวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู - ถนนอาหารฮู่ปู้ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4882
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 ฿23,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง : เมืองโบราณต้าหลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโดด - ลี่เจียง สระน้ำมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - สวนน้ำตก - วัดหยวนทง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉางสุ่ย - เมืองฉู่สง
 ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโดด - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - สะพานแก้วลี่เจียง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก
 ลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง - สวนน้ำตก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4883
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿19,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง : ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) - ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย - น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) - ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - สวนภูเขาหยวนทง - ชมดอกซากุระ - เขาซีซาน ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง - เมืองซิงยี่
 ซิงยี่ - ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) - หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมลิฟท์ขาขึ้น) - ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
 ซิงยี่ - เมืองหลอผิง - น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) - ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด
 หลอผิง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - คุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 วัดหยวนทง - สวนภูเขาหยวนทง - ชมดอกซากุระ - เขาซีซาน - ประตูมังกร (รวมรถราง) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4884
การบินไทย
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - ย่านซินเทียนตี้ - ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ห้าง Hkri Taikoo Hui - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ - ทาวเวอร์(ชั้น118) ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 ตำบลอูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ถนนอู๋เจียง - ห้าง Hkri Taikoo Hui - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ - ทาวเวอร์(ชั้น118)
 หาดไว่ทาน - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4885
ไทยสมายล์
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿20,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อู่หลง - ต้าจู๋ : ถนนโบราณหลงเหมินห้าว - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - ถนนโบราณหลงเหมินห้าว
 อู่หลง - เมืองโบราณหยางเจี่ยว - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
 ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4886
ไชน่าเซ้าเทิร์น
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿24,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - อู่ฮั่น : สุสานกวนหลิง - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี - อุทยานเทียนเยี่ยน - สะพานสายรุ้ง - จุด - สูงสุดของเสินหนง(หุบเขาเสินหนงกู่ - อุทยานสะพานสวรรค์ - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว - สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู - ถนนอาหารฮู่ปู้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองอู่ฮั่น
 อู่ฮั่น - เมืองตันหยาง - สุสานกวนหลิง - เสินหนงเจี้ย - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี
 เสินหนงเจี้ย - อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง หงผิงฮั่วหลาง - สะพานสายรุ้ง - อุทยานจุด - สูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง
 อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
 เมืองเกงจิ๋ว - อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู - ถนนอาหารฮู่ปู้ - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4887
การบินไทย
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 ฿29,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : ถนนหวังฟูจิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณ - กู้กง หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - นั่งสามล้อชมเมืองหูถง - D.I.Y.เกี๊ยว - กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินกรุงปักกิ่ง - ถนนหวังฟูจิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 ถ้ำดอกไม้หิน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - นั่งสามล้อชมเมืองหูถง - D.I.Y.เกี๊ยว - ถนนหนานหลัวกู่เซียง
 กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ (รวมค่ากระเช้าขึ้น - ลง) - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0210
ไชน่าเซ้าเทิร์น
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿25,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - ภาพวาดทราย - โชว์เชียนกู่ฉิง - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 ฟ่งหวง - สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว - จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - โชว์เชียนกู่ฉิง
 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารแส้ม้าทอง - โชว์นางจิ้งจอกขาว
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย - สนามบินจางเจียเจี้ย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0090
การบินไทย
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 ฿34,995
Travel Date :
Chengdu  Tour Program :
Chengdu Tour - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan
 เมืองเม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน
 อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - น้ำตกตะวันลับฟ้า - ทะเลสาบกระจก - ทะเลสาบ Long Lake - ทะเลสาบ 5 สี - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบสองมังกร - หมู่บ้านซู่เจิ้ง - โชว์ทิเบต
 อุทยานหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเล่อซาน - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 16
from 16 Program(s)
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of No obligation Shopping 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP