OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Search Tour :
Close & Show Result
Display 49 to 54
from 54 Program(s)
First Page Previous

Father Day 2021 Tour Package

Z7872
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Father Day 2021 Tour

Code : Z7872
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะกูด So Good ดำน้ำ - ตกหมึก / รวม ที่พัก 4 ดาว 2 คืน ติดทะเล มีสระว่ายน้ำ - อาหาร 3 มื้อ - บริการรถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ - ฟรี!! เรือเร็วรับส่งไป-กลับ - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - บริการรถตู้เดินทางสู่ ท่าเรือ เกาะกูด จ.ตราด - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะกูด - เข้าที่พัก - อิสระพักผ่อน (ไม่รวมค่าอาหารเที่ยง และค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - ลงเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ตกหมึก (บริการอาหารเที่ยงแบบ Box Set) - กลับที่พัก (ไม่รวมค่าอาหารค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือ - กรุงเทพฯ (บริการรถส่งจุดนัดพบ)
Z7873
Self travel-เดินทางเอง

Father Day 2021 Tour

Code : Z7873
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿800
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ One Day Tour / เกาะยักใหญ่ - หาดศาลเจ้า - เกาะมะปลิง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะคลุ้ม
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมค่าอุทยานฯ 40 บาท ต่อท่าน คนไทย, ชาวต่างชาติ 200 บาท ต่อท่าน - ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าเดินทางสู่ เกาะช้าง ไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปหนักงานผู้ให้บริการบนเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ สู่เกาะช้าง) - บริการรถรับที่พักในเกาะช้าง ไม่เกิน หาดทรายขาว - ร่วมกิจกรรมดำน้ำ (แบบจอยคณะ) - หมู่เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ ชมทุ่งปะการังสีน้ำเงิน - ว่ายน้ำชมหมู่ปลาและดอกไม้ทะเล ที่เกาะยักษ์เล็ก - ชมรังปลานีโม่ สายพันธุ์อินเดียแดง บริเวณเกาะมะปลิง - ตกปลาเกาะคลุ้ม บริเวณหาดทรายศาลเจ้า - บริการรถส่งจุดนัดพบ (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
Z7874
Self travel-เดินทางเอง

Father Day 2021 Tour

Code : Z7874
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะช้าง ดำน้ำ - ชมพระอาทิตย์ตกดิน สุดโรแมนติก - ดูหิ่งห้อย (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าเดินทางไปกลับ เกาะช้าง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสู่ จ.ตราด) - อิสระนั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากสู่เกาะช้าง - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก - ทานดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด - ชมพระอาทิตย์ตก - ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมคลองสุดโรแมนติก
 บริการอาหารในที่พัก - ขึ้นรถสองแถวสู่ ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า - ล่องเรือ 4 เกาะ ดำน้ำชมปะการัง (บริการอาหารบนเรือ) - กลับเข้าที่พัก - บริการเซ็ทดินเนอร์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
 บริการอาหารในที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7876
แอร์เอเชีย

Father Day 2021 Tour

Code : Z7876
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทริปสายเขียว - เที่ยวเชิงการแพทย์ อุดรธานี - สกลนคร / วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น - คำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น
 สกลนคร - วัดป่าคำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7877
แอร์เอเชีย

Father Day 2021 Tour

Code : Z7877
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี อุดรธานี - หนองคาย / วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - พระธาตุเขี้ยวฝาง - นมัสการหลวงพ่อพระใส - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ - ลานพญานาคคู่ - พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - อ.สังคม จ.หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง - วัดโพนจิกเวียงงัว - พระธาตุเขี้ยวฝาง
 ทำบุญใส่บาตร (ตลาดท่าเสด็จ) - นมัสการหลวงพ่อพระใส - กราบหลวงพ่อใหญ่ วัดไทย - พญาพิสัยสัตนาคราช - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) - ลานพญานาคคู่ - หลวงพ่อพระบุญคุ้ม (วัดลำดวน) - ตลาดอินโดจีน
 พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด - เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7887
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Father Day 2021 Tour

Code : Z7887
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านคีรีวง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 จ.นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร (อิสระอาหารค่ำ)
 บ้านเล็กกลางหุบเขา - บ้านคีรีวง - สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง - ร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Display 49 to 54
from 54 Program(s)
First Page Previous
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Father Day 2021 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP