Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 634 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น / เที่ยวญี่ปุ่น
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A52-PKG9N-DIAMOND-YOKOGAMA   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-17 / 17-26 JUL 15
 ราคา/ท่าน : 55,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจล่องเรือสำราญระดับโลกDiamond Princess(โยโกฮาม่า - รัสเซีย - โยโกฮาม่า)
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญDiamond Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โยโกฮาม่า),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ,รถShuttle Busรับส่งสนมบินฮาเนดะ - ท่าเรือ - สนามบินฮาเนดะ,ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง,ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น(กรณีที่ผู้เดินทางมิได้ถือหนังสือเดินทางไทย),ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์มาเก๊า
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AP4-NX-OSA-MFM   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31AUG-4SEP
14-18 SEP
 ราคา/ท่าน : 33,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยว2ปรเทศ(โอซาก้า,ญี่ปุ่น - มาเก๊า)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊า - เมืองโอซาก้า - เข้าที่พัก
» เกียวโต - อะราชิยาม่า - สะพานโทเคะทสึ - ชมป่าไผ่ - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินมาเก๊า
» วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ซากวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - มาเก๊า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์มาเก๊า
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AP4-NX-TYO-MFM   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
 ราคา/ท่าน : 32,500บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
32,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยว2ปรเทศ(โตเกียว,ญี่ปุ่น - มาเก๊า)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เกาะมาเก๊า - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
» พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานนิจูบาชิ - วัดอาซะกุสะโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้งห้างอิออนจัสโก้ - สนามบิน - บินกลับมาเก๊า
» วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ซากวิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AD9-XJ-CTS09-JP15   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 / 24-28 SEP
9-13 / 14-18 / 15-19 OCT / 28OCT-1NOV
20-24 NOV
 ราคา/ท่าน : 29,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,800 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO SAKURA(CTS09)เมนูพิเศษ ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์3 ชนิด
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรก - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ซัปโปโระ
» อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม
» คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - เร่ร่าเอาท์เลท
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AD9-TG-CTS10-JP15   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-24 / 27-31 AUG
3-7 SEP
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO LAVENDER(CTS10)เมนูพิเศษ ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์3 ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินชิโตเชะ - ซัปโปโระ - ฟูราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - เมืองบิเอ - ซัปโปโระ
» อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม
» คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - เร่ร่าเอาท์เลท
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AD9-3K-JP15-FUK02(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 SEP
20-24 OCT
 ราคา/ท่าน : 40,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Paradise Kyushu(FUK02)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน
» สวนดอกไม้คุจู - ภูเขาไฟอาโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AD9-CI-CTS08-JP15(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
21-25 AUG
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,800 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Lavender(CTS08)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินเถาหยวน,กรุงไทเป - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - ภูเขาไฟโชวะ - ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ชมพลุไฟจากโรงแรมที่พัก - อาบน้ำแร่Onsen
» โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า
» เมืองซัปโปโระ - ฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโระ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เรร่าเอาท์เลท - สนามบินชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ


    
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AD9-CI-CTS08-JP15(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-3AUG
8-12 / 14-18 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Lavender(CTS08)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินเถาหยวน,กรุงไทเป - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - ภูเขาไฟโชวะ - ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ชมพลุไฟจากโรงแรมที่พัก - อาบน้ำแร่Onsen
» โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า
» เมืองซัปโปโระ - ฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโระ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เรร่าเอาท์เลท - สนามบินชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AQ8-TZ-PKG3D-OSA-EASY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29-31 / 31JUL-2AUG
12-14 AUG
 ราคา/ท่าน : 21,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจโอซาก้า รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่รักอิสระ เที่ยวเอง / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้น ไม่มีไกด์ และทัวร์หน้าทัวร์บริการ / อัตรานี้รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, ที่พัก3ดาว, เจ้าหน้าที่รับ - ส่งสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน, รถTransferรับส่ง ระหว่างสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เจ้าหน้าที่รับท่านเข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) - เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งสนามบินคันไซ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AQ8-TZ-PKG3D-OSA-EASY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 7-9 / 14-16 / 19-21 / 21-23 / 26-28 / 28-30 AUG
2-4 / 4-6 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 23-25 / 25-27 SEP / 30SEP-2OCT
2-4 / 7-9 / 9-11 / 14-16 / 16-18 OCT
 ราคา/ท่าน : 19,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจโอซาก้า รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่รักอิสระ เที่ยวเอง / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้น ไม่มีไกด์ และทัวร์หน้าทัวร์บริการ / อัตรานี้รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, ที่พัก3ดาว, เจ้าหน้าที่รับ - ส่งสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน, รถTransferรับส่ง ระหว่างสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เจ้าหน้าที่รับท่านเข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) - เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งสนามบินคันไซ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AQ8-TZ-PKG3D-OSA-EASY(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-23 / 23-25 OCT
 ราคา/ท่าน : 22,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจโอซาก้า รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่รักอิสระ เที่ยวเอง / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้น ไม่มีไกด์ และทัวร์หน้าทัวร์บริการ / อัตรานี้รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, ที่พัก3ดาว, เจ้าหน้าที่รับ - ส่งสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน, รถTransferรับส่ง ระหว่างสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เจ้าหน้าที่รับท่านเข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) - เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งสนามบินคันไซ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A21-TG-FUKUOKA5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 30,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-"ตามรอยละคร กลกิโมโน" ฟุกุโอกะ - นางาซากิ
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านเทนจิน - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ไชน่าทาวน์ - จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ
» นางาซากิ - นั่งรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์และสะพานเมงาเนะบาชิ - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์
» ตามรอยละครกลกิโมโนที่ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - โอคาวะชิยามะ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
20-24 AUG
17-21 SEP
 ราคา/ท่าน : 31,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Tokyo ฟรี! Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะ)
» วัดนาริตะซัง - กรุงเทพฯ


    
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 35,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Tokyo ฟรี! Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะ)
» วัดนาริตะซัง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-26 OCT
 ราคา/ท่าน : 39,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
38,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Tokyo ฟรี! Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะ)
» วัดนาริตะซัง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-IV(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
19-24 AUG
23-28 SEP
 ราคา/ท่าน : 53,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
52,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban IV โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - นาโกย่า
» นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายามาจินยะ - ซันมาชิซูจิ
» มัตซึโมโต้ - ชมหน้าปราสาทมัตซึโมโต้ - นั่งรถไฟ - โตเกียว
» โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า - นาริตะ - กรุงเทพฯ


    
17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-IV(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 OCT
 ราคา/ท่าน : 59,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
58,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban IV โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - นาโกย่า
» นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายามาจินยะ - ซันมาชิซูจิ
» มัตซึโมโต้ - ชมหน้าปราสาทมัตซึโมโต้ - นั่งรถไฟ - โตเกียว
» โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า - นาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I-PRO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 31,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
31,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Pro
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน(ไม่มีรถบริการ)
» วัดนาริตะซัง - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-TG-ICIBAN-SAKURA(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 56,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inchban Sakura นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - ชมซากุระ - เกียวโต - โอซาก้า/ฟรีWifiบนรถ
» สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - ทาคายามาจินยะ - ซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกียวโต - สวนอาราชิยาม่า - ชมดอกซากุระ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ถนนกิออน
» วัดคินคาคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - สนามบิน - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AG0-CX-ICHIBAN-JAPAN-II(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 JUL
19-24 AUG
23-28 SEP
 ราคา/ท่าน : 52,999บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
51,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inchiban โอซาก้า - นารา - เกียวโต - โตเกียว
» สนามบินสุวรรณภูมิ,กรุงเทพฯ - สนามบินCheak Lap Kok
» สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งย่านถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคาคุจิ - ช้อปปิ้งห้างจัสโก้อิออน - นาโกย่า
» นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะซัง - สนามบินฮาเนดะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


    
21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-PRO-SURPRISE-TYO-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 / 13-18 OCT / 30OCT-4NOV
3-8 / 6-11 / 10-15 / 13-18 / 17-22 / 20-25 NOV
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Surprise Tokyo - Osaka เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาคามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - Earth Quake Museum - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
» หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า - ห้างจัสโก้อิออน
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโตสเตชั่น - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ


    
22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-PRO-SURPRISE-TYO-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25 / 21-26 / 22-27 OCT
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Surprise Tokyo - Osaka เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาคามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - Earth Quake Museum - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
» หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า - ห้างจัสโก้อิออน
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโตสเตชั่น - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-MIRACLE-TYO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 4-8 / 9-13 / 11-15 / 23-27 / 25-29 SEP / 30SEP-4OCT
7-11 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 25-29 OCT / 28OCT-1NOV / 29OCT-2NOV / 30OCT-3NOV
4-8 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 22-26 /
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-MIRACLE TOKYO เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-MIRACLE-TYO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
6-10 / 10-14 / 17-21 / 24-28 OCT / 31OCT-4NOV
3-7 / 7-11 / 14-18 / 21-25 NOV / 28NOV-2DEC
 ราคา/ท่าน : 34,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-MIRACLE TOKYO เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-MIRACLE-TYO5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 / 22-26 OCT
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-MIRACLE TOKYO เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-MIRACLE-TYO5D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-27 OCT
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-MIRACLE TOKYO เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-TZ-OSA-SUPER-SAVE3D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-12 / 12-14 JUL
 ราคา/ท่าน : 18,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-WOW OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ,สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง,กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 16-21 / 23-28 JUL
11-16 / 18-25 / 25-30 AUG
2-7 / 8-13 SEP / 29SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Osaka - Tokyo - Lavender เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - ปราสาททอง - นาโงย่า - ช้อปปิ้งนาโงย่า - ห้างฯอิออนจัสโก้
» นาโงย่า - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ
» ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum
» โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-PRO-FLOWER-HOKKAIDO5D-JUL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 JUL
 ราคา/ท่าน : 31,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - Ramen Village - อาซาฮิกาว่า
» พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซับโปโร
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


    
30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 / 18-22 / 25-29 / 27-31 AUG
 ราคา/ท่าน : 36,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - Onsen
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


    
31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 JUL / 28JUL-1AUG / 30JUL-3AUG
14-18 AUG
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - Onsen
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-6 / 15-20 / 22-27 AUG / 29AUG-3SEP
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 AUG
 ราคา/ท่าน : 41,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 JUL
 ราคา/ท่าน : 42,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


    
35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 JUL
 ราคา/ท่าน : 44,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


    
36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-TG-COLOR-LEAVES-HOKKAIDO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 / 11-16 / 26-31 OCT / 28OCT-2NOV
2-7 / 12-17 NOV
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Color เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโร - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
» อิสระเต็มวันช้อปปิ้งที่เจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-TG-SEASON-CHANGE-HOKKAIDO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 9-13 / 15-19 / 25-29 OCT / 30OCT-3NOV
4-8 / 6-10 / 11-15 NOV
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Season Change เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโร - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-TYO-DREAM-DESTINATION   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 JUL
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Dream Destination(โตเกียว)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - โอไดบะ
» ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


    
39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 26-30 JUL
 ราคา/ท่าน : 24,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 28,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 27,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 OCT
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 NOV / 29NOV-3DEC
 ราคา/ท่าน : 33,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save Autumn พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์/พักออนเซ็น1คืน/นาริตะ2คืน
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจูกุ
» Freeday หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 / 8-12 / 14-18 / 15-19 OCT / 28OCT-1NOV / 29OCT-2NOV
4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 NOV
 ราคา/ท่าน : 34,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save Autumn พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์/พักออนเซ็น1คืน/นาริตะ2คืน
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจูกุ
» Freeday หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ


    
44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 / 22-26 OCT
 ราคา/ท่าน : 38,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save Autumn พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์/พักออนเซ็น1คืน/นาริตะ2คืน
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจูกุ
» Freeday หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-EXCITED-TYO-NGO5D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 16-20 / 23-27 JUL / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 29,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-EXCITED TOKYO NAGOYA
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ห้างฯอิออนจัสโก้
» นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - นาโกย่า
» นาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
» สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-INSIDE-TYO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-9 / 5-10 / 11-16 / 12-17 / 25-30 / 26-31 OCT
1-6 / 2-7 / 8-13 / 9-14 / 15-20 / 16-22 / 22-27 / 23-28 NOV
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo (พักออนเซ็น1คืน + เมืองนาริตะ3คืน) พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิ(ชั้นที่5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» คามาคุระ - นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
» วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-INSIDE-TYO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 / 19-24 OCT
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo (พักออนเซ็น1คืน + เมืองนาริตะ3คืน) พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิ(ชั้นที่5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» คามาคุระ - นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
» วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-INSIDE-TYO6D-LAVENDER(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-31 JUL
 ราคา/ท่าน : 33,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo(พักออนเซ็น1คืน+เมืองนาริตะ3คืน)พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» คามาคุระ - นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JF-INSIDE-TYO6D-LAVENDER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-6 / 2-7 / 9-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 / 23-28 AUG / 29AUG-3SEP / 30AUG-4SEP
 ราคา/ท่าน : 34,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo(พักออนเซ็น1คืน+เมืองนาริตะ3คืน)พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» คามาคุระ - นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-3K-FUKUOKA-BEPPU5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JUL
 ราคา/ท่าน : 25,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» บ่อน้ำพุร้อน - ชิโนอิเกะจิโกกุ - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ - เมืองคุมาโมโต้ - วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งDuty Free,Marinoa City Outlet
» อิสระช้อปปิ้งห้างคะแนลซิตี้,เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ เต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-3K-FUKUOKA-BEPPU5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-4AUG
6-10 / 20-24 AUG / 28AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน : 27,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» บ่อน้ำพุร้อน - ชิโนอิเกะจิโกกุ - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ - เมืองคุมาโมโต้ - วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งDuty Free,Marinoa City Outlet
» อิสระช้อปปิ้งห้างคะแนลซิตี้,เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ เต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-3K-FUKUOKA-BEPPU5D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 AUG
 ราคา/ท่าน : 30,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» บ่อน้ำพุร้อน - ชิโนอิเกะจิโกกุ - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ - เมืองคุมาโมโต้ - วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งDuty Free,Marinoa City Outlet
» อิสระช้อปปิ้งห้างคะแนลซิตี้,เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ เต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 15-20 / 22-27 JUL / 29JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Takayama Lavender เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» มัตซึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้(ไม่รวมค่าเข้า) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-HOKKAIDO-TYO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 14-19 / 21-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 51,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยวจุใจกับไฮไลต์2เมืองใหญ่(Hokkaido - Tokyo)พิเศษ ทานปู3อย่างปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาโกย่า หรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคันไซ - สนามบินชิโตเสะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองบิเอะ - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ที่โทมิตะ ฟาร์ม - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ,โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ห้างอิออน จัสโก้ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ


    
55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : AI7-JL-HOKKAIDO-TYO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 52,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยวจุใจกับไฮไลต์2เมืองใหญ่(Hokkaido - Tokyo)พิเศษ ทานปู3อย่างปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาโกย่า หรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคันไซ - สนามบินชิโตเสะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองบิเอะ - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ที่โทมิตะ ฟาร์ม - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ,โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ห้างอิออน จัสโก้ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A18-TG-PRO-TYO-SAWARA7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 / 17-23 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Super Promotion Tokyo
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - เมืองเก่าซาวาระ - ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - คินุกาวะ - อาบน้ำแร่Onsen
» นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคกอน - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์,ดิสนีย์ซี(ไม่รวมค่าเข้า,ค่าเดินทาง)
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» เมืองคาวาโงะเอะ - มิชซุยเอ้าท์เล็ต - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินสุวรรณภูมิ


    
57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A18-TG-TYO-OSA-DISNEY7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-4AUG
 ราคา/ท่าน : 55,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - ชมด้านนอกพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซะ - ตึกเมโทรโพลิแทน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียวดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
» วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เลท
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟด่วนชิงคันเซ็น - นาโกย่า
» วัดน้ำใส - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ห้างอิออน
» สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A18-TG-HOKKAIDO-LAVENDER7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 / 21-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 59,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - โดราเอมอนวาคุวาคุ สกายพาร์ค - หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ
» นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โรงงานช็อกโกแล็ต - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลท
» ฟูราโน - โทมิตะฟาร์ม(ชมทุ่งดอกไม้) - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโร(เต็มวัน
» เมืองโอตารุ - โรงงานแก้วและกล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซ่
» บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ


    
59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A18-TG-HOKKAIDO-11JUL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 JUL
 ราคา/ท่าน : 61,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮีกาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - คามิกาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน - โซอุนเคียว
» เมืองฟูราโน - โรงงานชีสฟุราโน่(สนุกสนานกับการทำไอศครีมหรือเนย) - โทมิตะฟาร์ม - ทุ่งดอกไม้ - มิตซุยเอ้าท์เลท
» อิสระช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโร(เต็มวัน)
» เมืองโอตารุ - โรงงานแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ


    
60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-BLOOMING-HOKKAIDO6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Blooming Hokkaidor(Asahikawa Biei Furano Otaru Saporo)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - โรงงานเหล้าสาเก - หมู่บ้านราเม็ง - พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง - น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» บิเอะ - Blue Pond - สวนดอกไม้ชิคิไซ - นั่งรถไฟJR (บิเอะ - ฟุราโน่) - ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร
» ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งหรือชมเมืองซัปโปโร(ไม่มีรถบริการ)
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-BLOOMING-HOKKAIDO-LAVENDER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 JUL
 ราคา/ท่าน : 57,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Blooming Hokkaido Lavender(Asahikawa Biei Furano Otaru Saporo)(TG670:2345 - 0830/TG671:1045 - 1545)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - โรงงานเหล้าสาเก - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» บิเอะ - Blue Pond - สวนดอกไม้ชิคิไซ - นั่งรถไฟJR(บิเอะ - ฟุราโน่) - ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ชิโตเซ่
» ตลาดเช้า - สวนยูริกาฮาระ - อดีตที่ว่าการรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ทานุกิโคจิ - ซึซึกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ


    
62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-SUMMER-HONSHU3N(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ราคาลง  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUMMER HONSHU(OSA - TYO)(TG622:2315 - 0625/TG677:1725 - 2125)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูมัตสึบะ”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมะเอ้าเล็ต - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-SUMMER-HONSHU3N(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 SEP
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUMMER HONSHU(OSA - TYO)(TG622:2315 - 0625/TG677:1725 - 2125)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูมัตสึบะ”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมะเอ้าเล็ต - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-RE-SUMMER-HONSHU3N   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
26-31 AUG
16-21 SEP
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-RE SUMMER HONSHU(TYO - OSA)(TG640หรือTG642:2350 - 0810/TG673:0030 - 0420)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูซูไว”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ - นาริตะ - โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิสถานีที่5 - โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-RE-SUMMER-HONSHU3N-28JUL   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-RE SUMMER HONSHU (TYO - OSA)TG682:2245 - 0655 - TG673:030 - 0420 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูซูไว”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี!Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» ศาลเจ้าฮาโกเน่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิสถานีที่5 - โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-SUMMER-HONSHU-OBONG   
 ทัวร์เทศกาล : #ราคาลง  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-17 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUMMER HONSHU OBONG(OSA - TYO)(TG622:2315 - 0625/TG661:0030 - 0520)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูมัตสึบะ”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» อิสระช้อปปิ้ง ไม่มีรถบริการ หรือOption Tour:โตเกียวดีสนีย์แลนด์ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - โอไดบ - ฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-KANSAI-SURPRISE   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
18-23 / 25-30 AUG
1-6 / 8-13 / 16-21 / 24-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 30,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-KANSAI SURPRISE
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านกิออน - สถานีรถไฟเกียวโต
» วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะนารา - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งไดมารู - โอซาก้า
» โกเบ - สะพานอะคาชิไคเคียว - ไมโกะมารีน - โกเบฮาเบอร์แลนด์ - ย่านเทมโปซาน - คันไซ
» ช้อปปิ้งริงกุเอ้าท์เล็ท - เอออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ(เดินทางโดยHotel Shuttle Bus) หรือOption Tour:สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน(ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง)
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-KANTO-DF(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 JUL / 28JUL-1AUG
26-30 AUG
2-6 SEP / 30SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 32,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-KANTO DAY FLIGHT เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - นาริตะ - เอออน พลาซ่า - นาริตะ
» วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โกเทมะเอ้าเล็ต - คาวาคูชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สตูดิโอ2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A31-TG-KANTO-DF(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 AUG
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-KANTO DAY FLIGHT เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - นาริตะ - เอออน พลาซ่า - นาริตะ
» วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โกเทมะเอ้าเล็ต - คาวาคูชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สตูดิโอ2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 8-13 / 11-16 / 12-17 AUG
 ราคา/ท่าน : 29,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม2,900บาท/ท่านไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-31 AUG
2-7 / 9-14 SEP / 30SEP-5OCT
 ราคา/ท่าน : 28,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม2,900บาท/ท่านไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 14-19 / 16-21 OCT / 28OCT-2NOV / 30OCT-4NOV
 ราคา/ท่าน : 30,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม2,900บาท/ท่านไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 / 22-27 / 23-28 OCT
 ราคา/ท่าน : 32,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม2,900บาท/ท่านไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 31,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - OSAKA LAVENDER
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
»  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - ชิสุโอกะ - เมืองนาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 32,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - OSAKA LAVENDER
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
»  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - ชิสุโอกะ - เมืองนาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-TAKAYAMA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 11-16 / 12-17 / 21-26 AUG / 28AUG-2SEP
4-9 / 25-30 SEP
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - TAKAYAMA
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - แช่น้ำแร่
» หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» เมืองโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-TAKAYAMA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 OCT
 ราคา/ท่าน : 37,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - TAKAYAMA
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - แช่น้ำแร่
» หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» เมืองโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-TAKAYAMA6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-21 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 OCT / 27OCT-1NOV / 30OCT-4NOV
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - TAKAYAMA
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - แช่น้ำแร่
» หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» เมืองโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-COLORFUL-HOKKAIDO6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 / 13-18 / 17-22 / 20-25 / 23-28 / 24-29 JUL / 27JUL-1AUG / 31JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-COLORFUL HOKKAIDO เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - อาบน้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซัปโปโร
» เมืองโนโบริเบ็ตซึ - หุบเขานรก - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะซินซัง - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-GOOD-DAY-TYO-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 /10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 JUL
 ราคา/ท่าน : 33,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Lavender
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - อาบน้ำแร่
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้ง
» อิสระ1วัน หรือเลือกซื้อOptional Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม2,900. - /ท่านรวมค่าเดินทางโดยรถไฟ)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-GOOD-DAY-TYO-OSA5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 18-22 / 25-29 JUL
1-5 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 AUG / 29AUG-2SEP
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 19-23 / 24-28 / 26-30 SEP
 ราคา/ท่าน : 36,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo Osaka Flower Lover / บินเช้าA380 สะสมไมล์ 50%
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» โตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้ง - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกไม้สวนคาเกะงาวาคาโชเอน - นาโกย่า - ห้างจัสโก้อิออน
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งโอซาก้า
» เมืองโอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-GOOD-DAY-TYO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 AUG / 28AUG1SEP
2-6 / 4-8 / 9-13 / 11-15 / 18-22 / 23-27 / 25-29 SEP / 30SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 33,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo / บินเช้าA380 สะสมไมล์ 50%
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ - ฮักไก - อาบน้ำแร่
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,900บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-GOOD-DAY-TYO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 / 8-12 AUG
 ราคา/ท่าน : 34,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo / บินเช้าA380 สะสมไมล์ 50%
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ - ฮักไก - อาบน้ำแร่
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,900บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-EVERGREEN-NIKKO-TYO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 / 11-15 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-EVERGREEN HITACHI - NIKKO - TOKYO
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค - ชมทุ่งต้นโคเชีย - น้ำตกฟุคุโรดะ - เมืองคินูกาว่า - แช่น้ำแร่
» เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะวันเดอร์แลนด์ - เมืองโตเกียว
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,900บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-D7-HOKKAIDO-FLOWER-FINVER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO FLOWER BLOOM FINVER Special Menu บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโร
» โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี[ไกด์พาเที่ยวด้วยรถไฟ / อัตรานี้ไม่รวมค่าเดินทางด้วยรถไฟ ประมาณ 2,000 เยน] หรือ อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-D7-HOKKAIDO-COLORFUL-FINVER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 JUL
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL FRUITY FINVER Special Menu บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด / พักโรงแรมOnsen 2 คืน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ทุ่งดอกดอกไม้หลากสี - Special! ทานเมล่อนแห่งเมืองยูบาริ - เมืองซัปโปโร
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - ฟาร์มเชอรี่ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-COLORFUL-HOKKAIDO-CHERRY7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-13 JUL / 30JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-COLORFUL HOKKAIDO CHERRY เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาฮาโกดาเตะ - อาบน้่ำแร่Onsen
» ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ฟาร์มเชอรี่ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่น้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ชมทุ่งดอกดอกไม้หลากสี - ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินอาซาฮิกาว่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HOKKAIDO-SPRING5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO SPRING PROMOTION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่
» เมืองบิเอ – แปลงดอกไม้หลากสี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านถนนทานุกิโคจิ
» โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (ไกด์พาเที่ยวด้วยรถไฟ อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางประมาณ 2,000 เยน) หรือ อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรเอง
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HOKKAIDO-COLORFUL6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 AUG
 ราคา/ท่าน : 54,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL PROMOTION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่
» เมืองบิเอ - แปลงดอกไม้หลากสี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านถนนทานุกิโคจิ
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งJR Tower
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
90
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HOKKAIDO-COLORFUL6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 AUG
 ราคา/ท่าน : 51,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL PROMOTION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่
» เมืองบิเอ - แปลงดอกไม้หลากสี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านถนนทานุกิโคจิ
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งJR Tower
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
91
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HOKKAIDO-COLORFUL6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 / 25-30 AUG
 ราคา/ท่าน : 50,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL PROMOTION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่
» เมืองบิเอ - แปลงดอกไม้หลากสี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านถนนทานุกิโคจิ
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งJR Tower
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
92
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HOKKAIDO-COLORFUL6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28AUG-2SEP
8-13 / 15-20 SEP
 ราคา/ท่าน : 46,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL PROMOTION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่
» เมืองบิเอ - แปลงดอกไม้หลากสี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านถนนทานุกิโคจิ
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งJR Tower
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
93
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-ECO-TYO-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 / 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Eco Tokyo Lavender เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» เมืองนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ชมดอกลาเวนเดอร์ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่งอใช้ไฟฟ้า
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
94
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HI-JAPAN-B-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 14-19 / 21-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 43,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan B Lavender / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
» นาโงย่า - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระช้อปปิ้ง1วัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,900 บาท/ท่านรวมรถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
95
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-ECO-TYO6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ECO TOKYO(เมนูพิเศษขาปูยักษ์)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
96
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-SPECIAL-TAKAYAMA-OSA6D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-28 JUL
18-23 AUG
2-7 / 8-13 SEP / 28SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน : 35,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Takayama Osaka
» กรุงเทพฯ
» เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองอิชิกาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» สวนเคนโระคุเอ็น - จังหวัดฟุกุอิ - หน้าผาโทจินโบ - เมืองโอซาก้า
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
97
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HILIGHT-JAPAN-C6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 JUL / 30JUL-4AUG
 ราคา/ท่าน : 48,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» นาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
98
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HILIGHT-JAPAN-C6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» นาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
99
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-HI-JAPAN-C6D4N   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 17-22 SEP
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินโอซาก้า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
100
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-HI-JAPAN-C-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C Lavender โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ชมดอกลาเวนเดอร์ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
101
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-HILIGHT-JAPAN-C   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28AUG-2SEP
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
102
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-SPECAIL-HILIGHT-JAPAN-A   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Hilight Japan A(โตเกียว - โอซาก้า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ / JL034:2155 - 0605,JL727:0055 - 0445
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ,เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - ย่านชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ทะเลสาบฮามานา - เมืองนาโกย่า
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
103
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-SPECAIL-MORNING-TYO-NGO5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-31 AUG
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 18-22 / 25-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 29,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SPECIAL GOOD MORNING (โตเกียว - นาโกย่า) เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ / JL708:0815 - 1605,JL737:1030 - 1450
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ,เมืองโตเกียว - เข้าที่พัก
» เมืองนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - แช่น้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบฮามานา - ช้อปปิ้งอิออน
» วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ - ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ - ย่านซาคาเอะ - [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ - ไม่รวมค่าเดินทาง - 1000 เยน]
» สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015

    
104
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-JL-SPECIAL-HI-JAPAN-B-RE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-6 SEP / 29SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 39,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SPECIAL HILIGHT JAPAN [B] REROUTE / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - โตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ผ่านเมืองชิสุโอกะ - ทะเลสาบฮามานา - เมืองนาโกย่า
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
105
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-SOUTH-KYUSHU6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 AUG
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FANTASTIC SOUTH KYUSHU
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เมืองเบปปุ - ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ - แช่น้ำแร่
» เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ช่องแคบทาคาจิโฮะ - เมืองมิยาซากิ - แช่น้ำแร่
» ศาลเจ้าอุโดะ - นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ - เมืองอิบูซุกิ - อาบทรายร้อน - แช่น้ำแร่
» นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุคุโอกะ - ช้อปปิ้งสถานีฮากะตะ
» สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
106
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-LOVELY-FLOWER-KYUSHU(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 / 17-21 / 24-28 /31JUL-4AUG
21-25 AUG / 28AUG-1SEP
4-9 / 11-15 / 18-22 / 25-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 29,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-LOVELY FLOWER KYUSHU
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ - ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ - อาบน้ำแร่
» สวนดอกไม้คูจู - ทุ่งดอกไม้หลากสี - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
» อิสระช้อปปิ้งในเมืองฟุคุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
» เมืองฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
107
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-LOVELY-FLOWER-KYUSHU(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 AUG
 ราคา/ท่าน : 30,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-LOVELY FLOWER KYUSHU
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ - ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ - อาบน้ำแร่
» สวนดอกไม้คูจู - ทุ่งดอกไม้หลากสี - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
» อิสระช้อปปิ้งในเมืองฟุคุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
» เมืองฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
108
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HILIGHT-JAPAN-B   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 11-16 AUG
 ราคา/ท่าน : 45,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan B (โอซาก้า - โตเกียว) / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
» นาโงย่า - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,900บาท/ท่าน รวมค่ารถไฟในการเดินทางแล้ว)
» นาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
109
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A66-TG-HI-JAPAN-A6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 AUG
 ราคา/ท่าน : 43,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan A (โตเกียว - โอซาก้า) เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - เมืองนาโกย่า
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2558 / 2015

    
110
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-HOKKAIDO-LAVERDER-H5   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 9-14 / 14-19 JUL / 27JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Lavender Hokkaido(H5)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดซาน อิจิบะ - อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมน - ภูเขาคุโรดาเกะ - น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ
» ภูเขาคุโรดาเกะ(นั่งกระเช้า) - บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - สระน้ำสีน้ำเงิน - นั่งรถไฟ JR TRAINจากบิเอะสู่ฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - อาบน้ำแร่Onsen
» คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - ช้อปปิ้งซาไคมาจิ - ภูเขาไฟอุสุ - หมีสีน้ำตาล
» จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - โรงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - เจอาร์ ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ


    
111
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-HOKKAIDO-LAVERDER-H6   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ราคาลง 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 / 6-11 / 10-15 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Lavender Hokkaido(H6)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดซาน อิจิบะ - อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมน - ภูเขาคุโรดาเกะ - น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ
» ภูเขาคุโรดาเกะ(นั่งกระเช้า) - บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - สระน้ำสีน้ำเงิน - นั่งรถไฟ JR TRAINจากบิเอะสู่ฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - อาบน้ำแร่Onsen
» คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - ช้อปปิ้งซาไคมาจิ - ภูเขาไฟอุสุ - หมีสีน้ำตาล
» จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - โรงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - เจอาร์ ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว) - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

    
112
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-ARIGATOU-SEASON-A14(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-26 OCT
 ราคา/ท่าน : 57,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka Tokyo(A14)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิว) - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปน แอลป์(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - ไร่วาซาบิ
» ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป) - ถนนกบ - ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี(ถ่ายรูป) - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างdiver city Tokyo plaza - ห้าง aqua city & decks(ชมสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
113
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-ARIGATOU-SEASON-A14(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27OCT-2NOV
 ราคา/ท่าน : 56,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka Tokyo(A14)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิว) - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปน แอลป์(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - ไร่วาซาบิ
» ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป) - ถนนกบ - ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี(ถ่ายรูป) - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างdiver city Tokyo plaza - ห้าง aqua city & decks(ชมสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ


    
114
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-ARIGATOU-SEASON-A15(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 OCT
 ราคา/ท่าน : 55,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka Tokyo(A15)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิว) - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปนแอลป์(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - ไร่วาซาบิ
» ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป) - ถนนกบ - ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ


    
115
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-ARIGATOU-SEASON-A15(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25 / 22-27 OCT
 ราคา/ท่าน : 57,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka Tokyo(A15)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิว) - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปนแอลป์(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - ไร่วาซาบิ
» ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป) - ถนนกบ - ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
116
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัส : A98-TG-RE-ARIGATOU-SEASON-A16(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-26 / 21-27 OCT
 ราคา/ท่าน : 57,900บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Tokyo Osaka(A16)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - Diver City Tokyo Plaza - ถ่ายรูปหุ่น Gundam - Aqua city & decks(ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์)
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ - ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป)
» เจแปนแอลป์(เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - ทาคายาม่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ตลาดเช้า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิว) - เกียวโต - สถานีรถไฟเกียวโต(ถ่ายรูปเกียวโตทาวเว่อร์)
» อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่นวันปิยมหาราช 2558 / 2015