ทัวร์เชค ทัวร์เชคราคาถูก ท่องเที่ยวเชค แพคเกจทัวร์เชค : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์เชค / เที่ยวเชค

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AK0-EK-PL-CZ7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-17 / 17-23 / 24-30 OCT
13-19 NOV / 27NOV-3DEC
6-12 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ โปแลนด์ - เชค ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / งดแถมกระเป๋า
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินกรุงวอร์ซอว์ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์(มรดกโลก) - เที่ยวย่านตลาดเก่า(มรดกโลก) - ถ่ายรูปวิหารเซนต์จอห์น
» เมืองคีลซ์ - ถ่ายรูปพระราชวังฤดูร้อน - เดินเล่นจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองคราคูฟ(มรดกโลก) - เหมืองเกลือ
» ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เมืองเชสโตโชวา - อารามจัสนา กอร่า - เมืองวรอตสวัฟ
» ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองวรอตสวัฟ(1ใน8เมืองแห่งสีสันของโลก) - เมืองปราก - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก(มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินกรุงปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์เชคแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์เชคราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์เชควันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์เชควันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AK0-EK-PL-CZ7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-31 DEC / 28DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ โปแลนด์ - เชค ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / งดแถมกระเป๋า
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินกรุงวอร์ซอว์ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์(มรดกโลก) - เที่ยวย่านตลาดเก่า(มรดกโลก) - ถ่ายรูปวิหารเซนต์จอห์น
» เมืองคีลซ์ - ถ่ายรูปพระราชวังฤดูร้อน - เดินเล่นจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองคราคูฟ(มรดกโลก) - เหมืองเกลือ
» ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เมืองเชสโตโชวา - อารามจัสนา กอร่า - เมืองวรอตสวัฟ
» ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองวรอตสวัฟ(1ใน8เมืองแห่งสีสันของโลก) - เมืองปราก - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก(มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินกรุงปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์เชควันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์เชควันปิยมหาราช 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AN1-QR-PL-DE-CZ-AT-EU-W06-3   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-โปแลนด์ - เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค
» ฮัลสตัทท์ - เซนต์กิลเก้น(ล่องทะเลสาบ) - เซนต์วูล์ฟกัง
» ลินซ์ - จัตุรัสเมืองเก่า - เชสกี้คลุมลอฟ - เข้าชมปราสาทครุมลอฟ
» ปราสาทปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - นาฬิกาดาราสาตร์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ล
» วรอตสวัฟ(โปแลนด์) - คราคูฟ
» ค่ายเอาส์ชวิตซ์ - เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา
» คราคูฟ - ปราสาทวาเวล - มหาวิหารวาเวล - กรุงวอร์ซอ - พระราชวังหลวง
» เมืองเก่าวอร์ซอว์ - ถ่ายรูปกับ รอยัล คาสเซิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์เชควันปิยมหาราช 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AK0-EK-DE-AT-CZ8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 22-29 OCT
30NOV-7DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์เชคแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์เชคราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์เชควันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์เชควันพ่อ 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AK0-EK-DE-AT-CZ8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-3JAN / 28DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์เชคแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์เชควันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์เชคราคาถูก 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์เชค รหัส : AK0-TK-DE-AT-CZ8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26OCT-2NOV / 30OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดMozart - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - ชมจัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก(มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์เชคแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์เชคราคาถูก 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชค, โปรแกรมท่องเที่ยวเชค
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794