เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8568
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
8 Jul 2022 - 15 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿58,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿9,000
฿58,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿58,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - แพ็คเกจ Test & Go และค่าตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9 Jul 2022 - 16 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿49,988 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,500
฿48,988 (เด็กเสริมเตียง) | ฿47,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10 Jul 2022 - 17 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿49,988 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,500
฿48,988 (เด็กเสริมเตียง) | ฿47,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Jul 2022 - 18 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿49,988 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,500
฿48,988 (เด็กเสริมเตียง) | ฿47,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 26 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8863
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ - จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และนีโน่ - จตุรัสเปียซ่า
 เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ - สวนบอร์โจมิ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย, จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบลู - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ (อิสระอาหารเที่ยง) - หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศจอร์เจีย และตุรเคีย (ตุรกี) รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8816
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า - ไซห์นากี - ควาเรลี : ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - กำแพงเมืองโบราณ - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรลี / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 10 มื้อ+บนเครื่องบิน / ฟรีประกันอุบัติเหตุ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 เมืองไซห์นากิ - กำแพงเมืองโบราณ - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรลี - ทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - อิส พอยต์ มอลล์ - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่ต้องทำวีซ่า - ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
เดินทาง :
Z8797
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8797
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - บาทูมี - มิทสเคต้า - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลีและนีโน่ - เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค - เมืองทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมือง ทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8788
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8788
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿61,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวจอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - อนานูริ - คาซเบกี - มิสเคต้า - อุพลิสชิเค่ - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เซวาน - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี / ทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย, อาหารจีน และอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋า หรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ถนนชาร์เดนี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ซาดาโคล - ข้ามพรมแดน Bagratashen Customs Point สู่ประเทศอาร์เมเนีย - ฮักห์พาร์ท - ชมอารามฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน - จัตุรัสรีพับลิค Republic Square - ชมโชว์พื้นเมือง
 เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทนอทส์ - ตลาดพาคชูคา
 เยเรวาน - ถ่ายรูป Yerevan Cascade - สนามบินกรุงเยเรวาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8787
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8787
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวจอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - อนานูริ - คาซเบกี - ซิกนากี - ควาเรลี - บอร์โจมี - อาคัลท์ชิกเค - อุพลิสชิเค่ - มิสทเคต้า - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เซวาน - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี / ทานอาหาร พร้อมชมวิว Funicular Restaurant - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทย และอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,800 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋า หรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ถนนชาร์เดนี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - เขตควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี - อาคัลท์ชิกเค - ป้อมปราการราบาตี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 บอร์โจมี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ช้อปปิ้ง East Point - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ซาดาโคล - ข้ามพรมแดน Bagratashen Customs Point สู่ประเทศอาร์เมเนีย - ฮักห์พาร์ท - ชมอารามฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน - จัตุรัสรีพับลิค Republic Square - ชมโชว์พื้นเมือง
 เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทนอทส์ - ตลาดพาคชูคา
 เยเรวาน - ถ่ายรูป Yerevan Cascade - สนามบินกรุงเยเรวาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8786
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8786
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - มิสทเคต้า - บอร์โจมี - อาคัลท์ชิกเค - กอรี - อุพลิสชิเค่ - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - คาซเบกี / อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ / พักโรงแรมสไตล์รีสอร์ท สุดหรูที่เมืองคาซเบกี
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่รวม ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - ควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์รสเลิศ ท้องถิ่น - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี - อาคัลท์ชิกเค - ป้อมปราการราบาตี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี
 บอร์โจมี - กอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - คาซเบกี
 คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูริ - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - ป้อมอนานูริ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicles of Georgia - ช้อปปิ้ง East Point (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินกรุงทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8758
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8758
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูริ - คาซเบกี - อุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อิสระเที่ยวเองใน ทบิลิซี่ (เต็มวัน) - ทานอาหาร พร้อมชมวิวที่ Funicular Restaurant - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,100 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - ควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์รสเลิศ ท้องถิ่น - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูริ - กูดาอูริ - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ (อิสระเที่ยวเองเต็มวัน) ไม่มีอาหารเที่ยง, ค่ำ และรถบริการ
 ทบิลิซี่ - The Chronicles of Georgia - ช้อปปิ้ง East Point (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินกรุงทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ย่าน Old Town และ Batumi - เข้าชมสวนบอร์จอมี่ พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - ชิมไวน์ หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์เกอร์เกติ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ไม่ต้องทำวีซ่า / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี - ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม Ali and Nino - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square และ Medea Square
 เมืองบอร์จอมี่ - เข้าชมสวนบอร์จอมี่ พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา
 BATUMI - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี
 เมืองซิคนาคลี - ชิมไวน์ หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - โบสถ์เมทเตห์คี - ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ - ทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์เกอร์เกติ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย
 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง FLEA MARKET - ถนนคนเดินรุสตาเวลี - ย่านฟรีดอมสแควร์ - สนามบินทะบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8740
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : กาตาร์ - บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ - มิทสเคต้า กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ - ไม่ต้องทำวีซ่า / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรม Katara - เข้าชมมัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab ประจำกรุงกาตาร์ - สนามบินโดฮา - บินภายในสู่สนามบินเฮดา อาลีเยฟ, อาเซอร์ไบจาน - เข้าที่พัก
 เที่ยวชม เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - แวะถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น
 เข้าชม Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - บากู
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า -อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า (มรดกโลก) - โรงไวน์ Iago Wine Cellar
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 ซาดาโคล - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด (มรดกโลก) - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 กรุงเยเรวาน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8707
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8707
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - บาทูมี - มิทสเคต้า - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลี และนีโน่ - เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค - เมืองบิลิซี/ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมือง ทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่ต้องทำวีซ่า, ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว, ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
เดินทาง :
Z8632
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8632
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิชิ - มิสเคด้า - กอรี - บอร์โจมิ - บาทูมี่ / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริป การเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาทูมี่ จอร์เจีย - เมืองบาทูมี่ - โบสถ์เมเตห์คี - ถ่ายรูป สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
 เมืองมิสเคด้า - มหาวิหารจวารี - เทือกเขา Kazbegi - โบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย และจอร์เจีย
 เมืองกอรี - ป้อมอนานูรี - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน - Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
 เมืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติ Borjomi - ขึ้น Cable Car ชมวิวบนเขา - เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมือง Tskhaltubo
 เมือง Tskhaltubo - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ Prometheus - เมืองทบิลิชิ - วิหารสเวติสเคอเวรี
 เมืองทบิลิชิ - ศูนย์การค้า Tbilisi Mall - สนามบินทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8568
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿58,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - บาทูมี - ทลิบิซี : อนุสาวรีย์อาลี และนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโบราณ - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WD ชมหุบเขาคอเคซัส - ช้อปปิ้งจานชาเดอนี่ / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - แพ็คเกจ Test & Go และค่าตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - ถนนเลียบชายหาดบาทูมี - อนุสาวรีย์อาลี และนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - จัตุรัสเปียเซซ่า - เมืองเก่าบาทูมี - ถ่ายรูปด้านหน้าตึก Alphabetic Tower
 บาทูมี - คูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - วาร์ดเซีย - ถ้ำโบราณ - บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 บอร์โจมี - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูปด้านนอก วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานสันติภาพ - โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
 ทลิบิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - กูดาอูรี - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD ชมหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 คาซเบกี้ - ทลิบิซี - ช้อปปิ้ง จานชาเดอนี่ - โบสถ์เมเคตี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8561
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8561
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : บาทูมี - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า / คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - แพ็คเกจ Test & Go และค่าตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล -สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี่ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลี และนีโน่ - ช้อปปิ้งที่เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 ตลาดยามเช้าของเมืองคูไตซี - เมืองอัพลีสสิค - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
A00890
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00869
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00869
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00829
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00829
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00823
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00823
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00816
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00787
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00787
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿74,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00746
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00746
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00702
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00702
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00650
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00597
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00597
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :
A00459
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : A00459
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
เดินทาง :