เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

Z9158
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9158
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย (เที่ยวบินเหมาลำ) : ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า - นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ - East Point Shopping Mall - ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 2,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9100
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9100
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์บินตรงจอร์เจีย คอเคซัส (พัก HOTEL KAZBEGI โรงแรมวิวหลักล้าน 1 คืน) : ป้อมอนานูรี - ขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองโบราณอุพลิสชิเค - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมปราการนาริคาล่า - สะพานแห่งสันติภาพ - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี - มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9099
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ทะเลสาบเซวาน - หุบเขาเอวาน - ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมนาริกาล่า - พระแม่แห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำแร่โบราณ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ขอวีซ่าเข้าประเทศอาร์เมเนีย ท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าอาหารบางมื้อ นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9098
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿40,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส สะพานเพชรแก้ว : วิหารสเวติสเคอเวรี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองโบราณอุพลิสชิเค - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - นั่งรถ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมปราการนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง - อุทยานซาลกา แคนยอน - สะพานเพชรแก้ว - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าอาหารบางมื้อ นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9092
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9092
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย Countdown 2023 (บินเข้าบาทูมี่ บินออกทบิลิซี่ ไม่ย้อนทาง) : ล่องเรือในทะเลดำ - ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ช้อปปิ้งที่ห้าง METRO CITY MALL - ถ้ำโพรมีเทียส - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - ป้อมอนานูรี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี - วิหารจวารี - ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย / พิเศษ พักบน Gudauri 1 คืน / อาหารไทย 1 มื้อ - จีน 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z9067
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9067
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย ฤดูหนาว : ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า - อุทยานระวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (กรณีสภาพอากาศไม่เอื้อ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้า เที่ยวสกีรีสอร์ตเมืองกูดาอูรี แทน) - สุดฟินส์ ตะลุยหิมะ สกีรีสอร์ท (ครึ่งวัน) - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ - ล่องทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า - Metro City Mall / พิเศษ นอนบน Gudauri 1 คืน / บริการอาหารไทย 1 มื้อ - อาหารจีน 1 มื้อ
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริปต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
Z9060
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿65,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย - ทบิลิซี - บาทูมี : ชายหาดบาทูมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - ป้อมอันนานูรี - ขึ้นรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ไวน์เทสติ้ง (Chateau Mukhrani) - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - มาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจียน - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point / พัก 5 ดาว เมือง Batumi ติดริมทะเลดำ - พักเมือง Borjomi ท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำ - พักใจกลางเมือง Tbilisi พัก Hotel Rooms Kazbegi / บริการอาหารครบทุกมื้อ พร้อมมื้อพิเศษ อาหารพื้นเมืองจอเจียร์ ร้านสวย วิวริมแม่น้ำ เสิร์ฟไวน์ พร้อมชมโชว์ - ทานอาหารบนตึก Alphabetic Tower ชมวิวเมือง Batumi 360 องศา
พัก 5 ดาว เมือง Batumi ติดริมทะเลดำ - พักเมือง Borjomi ท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำ - พักใจกลางเมือง Tbilisi พัก Hotel Rooms Kazbegi - บริการอาหารครบทุกมื้อ พร้อมมื้อพิเศษ อาหารพื้นเมืองจอเจียร์ ร้านสวย วิวริมแม่น้ำ เสิร์ฟไวน์ พร้อมชมโชว์ - ทานอาหารบนตึก Alphabetic Tower ชมวิวเมือง Batumi 360 องศา
เดินทาง :
Z9018
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9018
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿40,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย (เที่ยวบินเหมาลำ) : นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงงานผลิตไวน์ พร้อมลิ้มรสไวน์ท้องถิ่น - เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ - พิเศษ!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9003
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿48,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (เข้าบาทูมี่ ออกทบิลิซี่ ไม่ย้อนทาง) : ล่องทะเลดำ - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ Sabaduri Forest Park - ขึ้นกระเช้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย / อาหารไทย 1 มื้อ - จีน 1 มื้อ - ไม่ต้องทำวีซ่า - รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ - ไม่ต้องกักตัว - บริการเจลล้างมือตลอดทริป
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z8986
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8986
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿36,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรงจอร์เจีย - สะพานเพชรแก้ว : มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกตี้ - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ
เดินทาง :
Z8969
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8969
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿40,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส (A) : วิหารสเวติสเคอเวรี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - Mother of Georgia - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี - มื้อค่ำเสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ
เดินทาง :
Z8968
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8968
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อนานูริ - คาซเบกี - ซิกนากี - บากู - โกบุสตานแหลมอับเชรอน - Mud Volcano - ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden - เชคี - ลาโกห์เดกิ - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อาหาร Georgian Cuisine - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย, อาหารจีน - พิเศษแถมฟรี!! ซิมการ์ด ออนทัวร์ 2 ประเทศ (1 ซิม ต่อ 1 ห้องพัก)
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจาน และบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500.- (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าตรวจ PCR-Test ประมาณ 30 USD - ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500.- (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง
เดินทาง :
Z8967
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8967
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - ทบิลิซี - มิสเคต้า - อุพลิสชิเค่ - อนานูริ - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน - ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน และอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ - ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8966
แอร์เอเชียเอ็กซ์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย Borjomi - Sighnaghi - Kvareli : สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - กอรี - อุพลิสชิเค่ - บอร์โจมี - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ - ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8944
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8944
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - คลาสสิค แกรนด์จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ (บินเข้า ทบิลิซี่ - บินออก บาทูมิ ไม่ย้อนเส้นทาง) / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8900
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8900
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿104,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - อาเซอร์ไบจาน (บินภายใน 2 เที่ยว) : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8863
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z8816
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า - ไซห์นากี - ควาเรลี : ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - กำแพงเมืองโบราณ - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรลี / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 10 มื้อ+บนเครื่องบิน / ฟรีประกันอุบัติเหตุ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z8797
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8797
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿48,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - บาทูมี - มิทสเคต้า - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

กรุ๊ปทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ย่าน Old Town และ Batumi - เข้าชมสวนบอร์จอมี่ พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - ชิมไวน์ หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์เกอร์เกติ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ไม่ต้องทำวีซ่า / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์เจีย, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์เจียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP