เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวจันทบุรี
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์จันทบุรี 6 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์จันทบุรี

Z5989
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เกาะหมาก - ตราด - จันทบุรี - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - จุดชมวิว Cococape Resort - พายเรือคายัค - ถ่ายรูปสวยๆที่เนินนางพญา - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปคนขับนำเที่ยว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7) - ตราด - เกาะหมาก - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - สะพานสู่ฝัน - จุดชมวิว Cococape Resort
 เกาะหมาก - เกาะขาม (ไม่ขึ้นเกาะ) - อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่ำ)
 ท่าเรืออ่าวนิดเกาะหมาก - นั่วเรือ Speed boat สู่ จ.ตราด - ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เนินนางพญา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6464
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6464
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี / จุดชมวิวเนินนางพญา - เกาะเปริด - ศาลหลักเมือง - ชมโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - ตลาดเนินสูง
ไม่รวม ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น 250 บาท ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - จันทบุรี - จุดชมวิวเนินนางพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ลานหินสีชมพู - วัดปากน้ำเขมหนู - เกาะเปริด - ตลาดน้ำพุ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - ศาลหลักเมือง - ชมโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - ตลาดเนินสูง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7002
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,700
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - แพ็คเกจที่พัก วรรณาโฮมสเตย์ จ.จันทบุรี / รวม ที่พัก 1 คืน - บริการอาหารบุฟเฟต่ 3 มื้อ (อิ่มไม่อั้นซีฟู๊ดแบบฟินๆ) - ฟรี กิจกรรมทางน้ำ - ล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน - ชมเหยี่ยวแดง เล่นน้ำ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ / คณะออกเดิน 2 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เข้าที่พัก วรรณา โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี - บริการอาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์ในที่พัก) - สนุกกับเครื่องเล่นทางน้ำภายในโฮมสเตย์ - ล่องแพ - ชมฝูงเหยี่ยว ชมการให้อาหารเหยี่ยว - เล่นน้ำ - บริการอาหารค่ำซีฟู๊ดอิ่มไม่อั้น (บุฟเฟ่ต์ในที่พัก)
 บริการอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์ในที่พัก) - อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7588
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7588
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,599
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - One Day Trip บุฟเฟ่ต์ผลไม้สวนละไม - ระยอง - จันทบุรี - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปคนขับนำเที่ยว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7) - จ.ระยอง - บุฟเฟต์ผลไม้ตามฤดูกาล ที่สวนละไม - จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารเช้า เที่ยง เย็น) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7734
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7734
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,490
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ตราด & จันทบุรี / เกาะช้าง - ล่องเรือชมหิ่งห้อย - เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะหวาย - ชุมชนจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) - จ.ตราด - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - ล่องเรือชมหิ่งห้อย - เข้าที่พัก
 ท่าเรือบางเบ้า - ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ (เรือไม้) - เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะหวาย - เข้าที่พัก
 เกาะเช้าง - ขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - ชุมชนจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7735
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7735
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู - ดูเหยี่ยว / ลงแพ - ชมฝูงเหยี่ยวแดง - พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพประทับใจ - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน / ทานซีฟู๊ด 5 ดาว ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก ไม่อั้น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท ต่อท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) - ท่าเรือปลายจันท์ - พักโฮมสเตย์ - ร่วมกิจกรรมลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว - ดินเนอร์ซีฟู้ด และสนุกกับคาราโอเกะ
 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์จันทบุรี 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จันทบุรี, โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จันทบุรีเดือนเมษายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกันยายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมกราคม 2565
ทัวร์จันทบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์จันทบุรีเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP