เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวจันทบุรี
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์จันทบุรี 9 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์จันทบุรี

Z5987
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5987
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ระยอง - จันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ
 เนินนางพญา - จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำ - บ้านหัวแหลม - เรือรบหลวงประแส - ทุ่งโปรงทอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5989
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ตราด - จันทบุรี - เกาะหมาก - เกาะขาม
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - ตราด - เกาะหมาก - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - สะพานสู่ฝัน - จุดชมวิว Cococape Resort
 เกาะหมาก - เกาะขาม - อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 เกาะหมาก - ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เนินนางพญา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6450
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6450
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,677
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เกาะเสม็ด - ล่องแพรชมเหยี่ยวแดง - หมู่บ้านไร้แผ่นดิน / พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ใกล้เซ็นทรัลบางนา) - จังหวัดจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - วิหารพระนางมารี - ล่องแพชมเหยี่ยวแดง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ตลาดนัดเซนทริค
 โบสถ์สีน้ำเงิน - ลานหินสีชมพู - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - ระยอง - เรือข้ามฟากสู่เกาะเสม็ด ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ชมโชว์ควงกระบองไฟ (อิสระอาหารค่ำ)
 สตรอเบอรี่ทาวน์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ย่านเมืองเก่าถนนยมจินดา - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดน้ำเกาะกลอย - สะพานมังกร - ศาลเจ้าหลวงเตี่ยบ้านพยูน - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6451
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6451
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,677
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เกาะเสม็ด - โบสถ์สีน้ำเงิน - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา / พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ใกล้เซ็นทรัลบางนา) - จังหวัดจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - วิหารพระนางมารี - ล่องแพชมเหยี่ยวแดง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ตลาดนัดเซนทริค
 โบสถ์สีน้ำเงิน - ลานหินสีชมพู - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - ระยอง - เรือข้ามฟากสู่เกาะเสม็ด ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ชมโชว์ควงกระบองไฟ (อิสระอาหารค่ำ)
 สตรอเบอรี่ทาวน์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ย่านเมืองเก่าถนนยมจินดา - กรุงเทพฯ - ล่องเรือดินเนอร์ ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมโชว์สุดพิเศษ - รถส่งจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z7038
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7038
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,288
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ขึ้นเขาคิชฌกูฏ - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน - Coffee Cove - จุดชมวิวเนินนางพญา / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ จุดนัดพบบริเวณ ปั้ม ปตท. สาขาวิภาวดีตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า - จ.ระยอง - ทุ่งโปร่งทอง - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - อิสระอาหารเที่ยง ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร - โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี - ยอดเขาคิชฌกูฏ ( รวมค่าเข้าอุทยาน และค่ารถขึ้นเขา)
 วัดปากน้ำแขมหนู - โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน - Coffee Cove - จุดชมวิวเนินนางพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7064
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7064
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,788
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน - กิจกรรมแพเปียก - ดูเหยี่ยว - เกาะเปริด - กินปู - นอนโฮมสเตย์ (คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) - จ.จันทบุรี - ท่าเทียบเรือขลุง - นั่งเรือสู่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ล่องแพเปียก - ชมฝูงเหยี่ยวแดง - ทะเลแหวกบางชัน และพายเรือคายัค - พัก โฮมสเตย์
 Sky View cafe AT เกาะเปริด (อิสระอาหารเที่ยง) - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7197
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7197
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชกุฏ 1 ปี มีครั้งเดียว One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - จันทบุรี - อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ - วัดกระทิง - วัดเขาสุกิม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7315
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7315
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿899
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ทัวร์บุญ เทศกาลเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี - แวะเที่ยวระยอง One Day Trip / เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง และมีความคล่องตัวในการเดินขึ้นเขา - มีพนักงานขับรถตู้ รับส่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่รวม ค่ารถ 4 WD ขึ้นคิชฌกูฏ (ชำระเพิ่ม 200 บาทต่อท่าน) - ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ลานจอดรถห้าง CDC ฝั่งหลังแมคแวลู) - จ.จันทบุรี - วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ - นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ - อิสระทำธุระส่วนตัว และอิสระอาหารเช้า - ศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตากสิน - ชุมชนริมน้ำจันทบรู - อิสระเล่นน้ำที่ หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7433
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z7433
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - ตราด - เกาะช้าง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะหวายพาราไดซ์ - วัดปากน้ำแขมหนู

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - ตราด - ท่าเรือบ้านธรรมชาติ - เกาะช้าง
 ดำน้ำหมู่เกาะรัง - เกาะยักษ์เล็ก - ชายหาดศาลเจ้าแม่ - เกาะหวายพาราไดซ์
 ท่าเรือบ้านธรรมชาติ - ชุมชนจันทบูร - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 9 จาก
ทัวร์จันทบุรี 9 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จันทบุรี, โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จันทบุรีเดือนมกราคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนเมษายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกันยายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP