เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6902

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวตรัง
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ตรัง 11 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์ตรัง

Z6902
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง - ท่องทะเลตรัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - นั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง
 ท่องทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะไหง
 เกาะไหง - ท่าเรือปากเม็ง - ล่องเรือหัวโทงตลองตาเป๊ะ - จุดชมวิวเขาจมป่า - สถานีรถไฟกันตรัง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6912
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6912
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจทะเลตรัง เที่ยวสะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ร้านของฝาก - ถ้ำเลเขากอบ - ดำน้ำตื้น เกาะมุก (ถ้ำมรกต) - เกาะเชือก - เกาะกระดาน (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. ตรัง นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 2-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - สะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand (อิสระอาหารค่ำ)
 ลงเรือท้องถิ่น เที่ยวทะเลตรัง ดำน้ำตื้นเกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก(อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระตามอัธยาศัย - บริการรถส่งที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6999
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ดำน้ำ ทะเลกระบี่ & ทะเลตรัง - เกาะลิบง - ฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสี - Unseen Thailand ถ้ำมรกต+ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ตรัง - ท่าเรือหาดยาว - ลงเรือสู่ เกาะลิบง - ชุมชนบ้านหินขาว - ขึ้นเขาบาตูปูเต๊ะ - นั่งเรือสัมผัสหญ้าทะเล - ชมอควาเรียมชุมชน ที่กระชังเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี ปลิงทะเล และปลาทะเลสวยงาม - ท่าเรือหาดยาว - เข้าที่พัก จ.ตรัง
 ท่าเรือหาดปากเมง - ล่องเรือเกาะกระดาน - กระเชือก - ถ้ำมรกต Unseen Thailand - กลับที่พัก จ.กระบี่
 ลงเรือ Speed Boat สู่หาดถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก Unseen Thailand - ถ่ายรูปเกาะไก่ - ดำน้ำดูปะการัง ฝูงปลาเสือที่ เกาะสี่ - เกาะปอดะ - เข้าที่พัก จ.กระบี่
 เมืองกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7060
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,777
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - กระบี่ - ทับเที่ยง โอลด์ทาวน์คาเฟ่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ชมวิวเขาขนาบน้ำ - ถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - เกาะไก่

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - สถานีรถไฟกันตรัง - ทับเที่ยง โอลด์ทาวน์คาเฟ่ - Street Art เมืองตรัง - ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ลานปูดำยักษ์ - ชมวิวเขาขนาบน้ำ - หาดอ่าวนาง - อ่าวนางไนท์มาร์เก็ต
 ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา - ถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7280
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7280
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - น้ำตกร้อน - เขาขนาบน้ำ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง
 ท่าเรือปากเมง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ - น้ำตกร้อน - ท่าปอม คลองสองน้ำ
 เกาะกลาง - ชุมชนบ้านเกาะกลาง - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก – เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7286
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7286
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - พัทลุง - สงขลา - หาดใหญ่ - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - นาโปแก - ล่องเรือชมควายน้ำ - ยอยักษ์ - แก่งน้ำหูแร่ - มัสยิดกลาง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าเดินทางทุกแห่ง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ตรัง - ท่าเรือปากเมง - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 ถ้ำเลเขากอบ - พัทลุง - นาโปแก - ทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - Sri Pakpra Boutique Resort
 คลองปากประ - ล่องเรือชมแสงแรก - ยอยักษ์ - บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน - แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ - เกาะยอ - วัดท้ายยอ
 วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - สงขลา - มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง - หาดสมิหลา - หาดชลาทัศน์ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7312
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7312
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,555
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เที่ยวนครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ - ท่องทะเลตรัง - เล่น้ำ เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500.- ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ชำระกับเจ้าหน้าที่วันแรกก่อนเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ขอพรไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - จ.ตรัง - ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น (อิสระอาหารค่ำ)
 จ.ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือสู่ เกาะมุก - ถ้ำมรกต - ดำน้ำตื้น ชมปะการังที่ เกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง
 ถ้ำเลเขากอบ - ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7364
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7364
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ถ้ำมรกต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ท่าเรือปากเมง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง
 ท่าเรือปากเมง - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 กระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ
 เกาะกลาง - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7454
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7454
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,450
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจ ท่องทะเลตรัง ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ / รวมที่พัก 2 คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รับ ณ สนามบินตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย - ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำพุร้อน - หาดปากเมง
 ท่าเรือปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง
 ท่าเรือแพบ้านน้ำราบ - ชมปลาพะยูน - ทะเลแหวก - ทำกิจกรรมปล่อย แม่ปูม้า และปลูกหญ้าทะเล(ไม่รวมค่ากิจกรรม) - เขาจมป่า - ท่าเรือบ้านน้ำราบ - จบทริป - รถส่งสนามบินตรัง - อิสระเดินทางกลับ
เดินทาง :
Z7482
แอร์เอเชีย

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7482
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง - วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง - สตรีทอาร์ตเมืองตรัง - ย่านตึกเก่าเมืองตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ทัวร์ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน - ชุมชนบ้านย่านซื่อ - ซื้อของฝากเมืองตรัง - สนามบินตรัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7503
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7503
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจ ตรัง / รวมที่พัก 2 คืน - ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
ไม่รวมค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว

 อิสระเดินทางเองสู่ตรัง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - Driver Guide รอรับ สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ถ้ำลอด - สถานีรถไฟตรัง สถานี - วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง - สตรีทอาร์ตเมืองตรัง - ย่านตึกเก่าเมืองตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - ชุมชนบ้านย่านซื่อ - แวะซื้อของฝากเมืองตรัง - จบทริป - รถส่งสนามบินตรัง - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ตรัง 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตรัง, โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตรังเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ตรังเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกันยายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP