เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6902
Z7563

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวตรัง
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์ตรัง 19 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์ตรัง

Z6912
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6912
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจทะเลตรัง เที่ยวสะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ร้านของฝาก - ถ้ำเลเขากอบ - ดำน้ำตื้น เกาะมุก (ถ้ำมรกต) - เกาะเชือก - เกาะกระดาน (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. ตรัง นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 2-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - สะพานยอดไม้ - ร้านสถานีรัก - ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand (อิสระอาหารค่ำ)
 ลงเรือท้องถิ่น เที่ยวทะเลตรัง ดำน้ำตื้นเกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก(อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระตามอัธยาศัย - บริการรถส่งที่ สนามบินตรัง หรือ บขส.ตรัง - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6999
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z6999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ดำน้ำ ทะเลกระบี่ & ทะเลตรัง - เกาะลิบง - ฟาร์มกุ้งมังกรเจ็ดสี - Unseen Thailand ถ้ำมรกต+ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ตรัง - ท่าเรือหาดยาว - ลงเรือสู่ เกาะลิบง - ชุมชนบ้านหินขาว - ขึ้นเขาบาตูปูเต๊ะ - นั่งเรือสัมผัสหญ้าทะเล - ชมอควาเรียมชุมชน ที่กระชังเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสี ปลิงทะเล และปลาทะเลสวยงาม - ท่าเรือหาดยาว - เข้าที่พัก จ.ตรัง
 ท่าเรือหาดปากเมง - ล่องเรือเกาะกระดาน - กระเชือก - ถ้ำมรกต Unseen Thailand - กลับที่พัก จ.กระบี่
 ลงเรือ Speed Boat สู่หาดถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก Unseen Thailand - ถ่ายรูปเกาะไก่ - ดำน้ำดูปะการัง ฝูงปลาเสือที่ เกาะสี่ - เกาะปอดะ - เข้าที่พัก จ.กระบี่
 เมืองกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7312
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7312
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,555
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เที่ยวนครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ - ท่องทะเลตรัง - เล่น้ำ เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500.- ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ชำระกับเจ้าหน้าที่วันแรกก่อนเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ขอพรไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - จ.ตรัง - ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น (อิสระอาหารค่ำ)
 จ.ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือสู่ เกาะมุก - ถ้ำมรกต - ดำน้ำตื้น ชมปะการังที่ เกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง
 ถ้ำเลเขากอบ - ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7364
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7364
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - กระบี่ - ตรัง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ถ้ำมรกต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ท่าเรือปากเมง - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง
 ท่าเรือปากเมง - เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 กระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ
 เกาะกลาง - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7454
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7454
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,450
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจ ท่องทะเลตรัง ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ / รวมที่พัก 2 คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - รถตู้รับ ณ สนามบินตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย - ถ้ำเลเขากอบ - บ่อน้ำพุร้อน - หาดปากเมง
 ท่าเรือปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง
 ท่าเรือแพบ้านน้ำราบ - ชมปลาพะยูน - ทะเลแหวก - ทำกิจกรรมปล่อย แม่ปูม้า และปลูกหญ้าทะเล(ไม่รวมค่ากิจกรรม) - เขาจมป่า - ท่าเรือบ้านน้ำราบ - จบทริป - รถส่งสนามบินตรัง - อิสระเดินทางกลับ
เดินทาง :
Z7482
แอร์เอเชีย

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7482
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง - วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง - สตรีทอาร์ตเมืองตรัง - ย่านตึกเก่าเมืองตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ทัวร์ดำน้ำดูปะการังทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน - ชุมชนบ้านย่านซื่อ - ซื้อของฝากเมืองตรัง - สนามบินตรัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7503
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7503
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - แพ็คเกจ ตรัง / รวมที่พัก 2 คืน - ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
ไม่รวมค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว

 อิสระเดินทางเองสู่ตรัง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - Driver Guide รอรับ สนามบินตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ถ้ำลอด - สถานีรถไฟตรัง สถานี - วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง - สตรีทอาร์ตเมืองตรัง - ย่านตึกเก่าเมืองตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
 วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง - ชุมชนบ้านย่านซื่อ - แวะซื้อของฝากเมืองตรัง - จบทริป - รถส่งสนามบินตรัง - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
เดินทาง :
Z7563
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7563
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,555
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ทัวร์ทะเลตรัง ดำน้ำเกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - ถ้ำเลเขากอบ - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - หาดสมิหลา - ย่านเมืองเก่าสงขลา - ดินเนอร์สุดพิเศษ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล (เที่ยวบินเหมาลำ)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ - ค่าซื้อที่นั่งบนรถนำเที่ยว ข้างคนขับ ชำระเพิ่ม 500 บาท ต่อที่นั่ง - แถวแรก 1-3 ชำระเพิ่ม 300 บาท ต่อที่นั่ง - แถวสอง 4-6 ชำระเพิ่ม 200 บาท ต่อที่นั่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - จังหวัดตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย - วงเวียนพะยูน - หอนาฬิกาตรัง - วิหารคริสตจักรตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ลงเรือสู่ เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - หาดใหญ่
 วัดพะโคะ - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - หาดสมิหลา - เขาตังกวน - ย่านเมืองเก่าสงขลา - ดินเนอร์สุดพิเศษ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์
 วัดมหัตตมังคลาราม - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7601
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7601
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,200
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ทะเลตรัง - กระบี่ - ถ้ำมรกต - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำเลเขากอบ - น้ำตกร้อน - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เรย์
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 จ.ตรัง (อิสระอาหารเช้า) - เกาะกระดาน - เกาะแห่งความรัก - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า
 ถ้ำเลเขากอบ - สระน้ำผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น้ำตกร้อน (อิสระอาหารกลางวัน) - สุสานหอย 75 ล้านปี
 ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เรย์ (อิสระอาหารเที่ยง) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7615
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7615
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เจาะลึกตรัง /เกาะลิบง - ชมหาดหลังเขา - หาดทุ่งหญ้าคา - แหลมปันหยัง - เที่ยวทะเลเกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - หมู่เกาะเภตรา - เกาะตะเกียง -วัดภูเขาทอง - ถ้ำเลเขากอบ - ถ้ำรากไทร - ถ้ำเจ้าสาว - ถ้ำลอด Unseen Thailand
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) - พักบนรถ
 จ.ตรัง - ท่าเรือหาดยาว - นั่งเรือหางยาวสู่ เกาะลิบง - สุสานลิบง - จุดชมพะยูน - สะพานหลีกภัย - ชมหาดหลังเขา - หาดตูม - บ่อน้ำจืดกลางทะเล - หาดทุ่งหญ้าคา - แหลมปันหยัง - ท่าเรือหาดยาว - หอนาฬิกา แลนด์มาร์คจ.ตรัง (อิสระอาหารค่ำ)
 ตรัง - ลงเรือ เที่ยวทะเลตรัง เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - หาดปากเมง
 ท่าเรือปากเมง - เกาะหลาวเหลียง - หมู่เกาะเภตรา - เกาะตะเกียง - ท่าเรือปากเมง - ถนนคนเดินตรัง (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดภูเขาทอง - วังเทพทาโร - ถ้ำเลเขากอบ - ถ้ำรากไทร - ถ้ำเจ้าสาว - ถ้ำลอด Unseen Thailand - จ.สุราษฎร์ธานี - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7647
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7647
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,555
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - ดำน้ำชมปะการังเกาะเชือก - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - หาดใหญ่ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - หาดสมิหลา - เขาตังกวน - ฉลองสงกรานต์ ดินเนอร์สุดพิเศษ โรงแรม New Season Square
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนต้ว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ถ้ำเลเขากอบ - ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย - หอนาฬิกาตรัง - วงเวียนพะยูน - วิหารคริสตจักรตรัง
 ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือสู่เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - ดำน้ำชมปะการังเกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง - หาดใหญ่
 วัดพะโคะ - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - หาดใหญ่ - สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - หาดสมิหลา - เขาตังกวน - ย่านเมืองเก่าสงขลา - ร่วมงานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ที่โรงแรม
 วัดมหัตตมังคลาราม - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - ช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7652
แอร์เอเชีย

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7652
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ทัวร์ทะเล ตรัง + สตูล / เกาะกระดาน - ดำน้ำ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand - เกาะมุก - เกาะกระดาน - อุทยานธรณีโลก จ.สตูล - หินงอกหินย้อย ถ้ำอุไรทอง - ชมอาทิตย์ตกสะพานข้ามกาลเวลา - โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก - สันหลังมังกร - ถ้ำลอดพบรัก - ปราสาทหินพันยอด - เก็บภาพหัวใจอันดามัน - จุดชมวิว 18 ล้าน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) - ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย - สถานีรถไฟกันตัง - เสพงานศิลป์ Street Art - คริสตจักรตรัง - เข้าที่พัก
 ท่าเทียบเรือ ควนตุ้งกู - ลงเรือหางยาวสู่ ทะเลอันดามัน เกาะกระดาน - ทริปดำน้ำ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand - เกาะมุก - อ่าวนางฟ้า - เกาะกระดาน - เข้าที่พัก
 ท่าเทียบเรือ ควนตุ้งกู - อุทยานธรณีโลกที่จังหวัดสตูล - พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลก - ชมหินงอกหินย้อย ถ้ำอุไรทอง - เข้าที่พัก จ.สตูล (ติดริมทะเล) - ร้านกาแฟข้ามกาลเวลา (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่อม) - ชมอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิวสะพานข้ามกาลเวลา
 ท่าเทียบเรือชุมชนบ่อเจ็ดลูก - ชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก - นั่งเรือหางยาว ชมทะเลแหวก หรือ สันหลังมังกร - เกาะเขาใหญ่ - พายเรือคายัก ชมน้ำใสราวกระจก - ถ้ำลอดพบรัก - ปราสาทหินพันยอด - ขึ้นเรือ หางยาว ชมอ่าวโต๊ะบ๊ะ - จุดชมวิวอ่าวฟอสซิส - เก็บภาพหัวใจที่ปลายผา (หัวใจอันดามัน) - อ่าวตะโล๊ะการะ - หินตา หินยาย - ท่าเรือบ่อน้ำเจ็ดลูก - แวะซื้อ ขนมพื้นเมืองที่ ท่าเรือปากบารา - จุดชมวิว 18 ล้าน - เข้าที่พัก
 อำลาที่พัก - จังหวัดตรัง - แวะซื้อเค้กร้านเก่าแก่คู่ชาวตรัง - วัดตันตยาภิรม - ร้านขนมเปี๊ยซอย 9 - สนามบินตรัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7653
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7653
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,199
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ทัวร์ดำน้ำ ทะเลตรัง - หลีเป๊ะ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า - ดำน้ำรอบใน - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะราวี - เกาะอาดัง
ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊ม ปตท.พระราม 2-บางมด)
 จ. ตรัง - ท่าเรือปากเมง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า - ถนนคนเดินตรัง (อิสระอาหารค่ำ)
 จ. ตรัง - จ. สตูล - ท่าเรือปากบารา - ลงเรือสปีดโบ๊ท เที่ยวเกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำรอบใน - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะราวี - เกาะอาดัง - พักบนเกาะหลีเป๊ะ
 อำลาที่พัก - นั่งเรือหางยาว เกาะหลีเป๊ะ - สวนสนทะเลบ้านบุโบย - ร้านของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7677
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7677
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เที่ยวตรัง - กระบี่ / ถ้ำเลเขากอบ - ถ้ำมรกต - ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ - ทะเลแหวก - ดำน้ำชมปะการัง - ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ - บ้านไร่ตะวันหวาน - สระมรกต - น้ำตกร้อนคลองท่อม (ออนเซ็นกระบี่)
คณะเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป - รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง พร้อมไกด์นำเที่ยวตลอดเส้นทาง (รวม ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - จ.ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ ชมหินงอกหินย้อย - วังเทพทาโร
 ท่าเรือปากเมง - นั่งเรือเที่ยวเกาะมุก - ลอยตัวถ้ำมรกต - ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นเกาะเชือก - เกาะกระดาน - กระบี่
 เที่ยว 4 เกาะ - ดำน้ำดูปะการัง เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนางหาดไร่เลย์ - จุดเชคอินบ้านต้นไม้กระบี่
 น้ำตกร้อนคลองท่อม - สระมรกต - บ้านไร่ตะวันหวาน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7692
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7692
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ตรัง - พัทลุง - สงขลา - หาดใหญ่ / ดำน้ำทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - ถ้ำเลเขากอบ - ทะเลน้อย - ควายน้ำ - ทะเลสาบสงขลา - คลองปากประ - ยอยักษ์ - เกาะยอ - หาดใหญ่ - มัสยิดกลาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ท่าเรือปากเมง - นั่ง Speed Boat สู่เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เข้าที่พัก
 ถ้ำเลเขากอบ - พัทลุง - นาโปแก - ทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - พักศรีปากประ
 คลองปากประ - ล่องเรือชมแสงแรก - ยอยักษ์ - บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน - แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ - เกาะยอ - วัดท้ายยอ
 วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - สงขลา - มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง - หาดสมิหลา - หาดชลาทัศน์ - ตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7724
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,499
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - เที่ยวทะเลตรัง / เกาะลิบง - ชมหาดหลังเขา - หาดตูม - บ่อน้ำจืดกลางทะเล - เที่ยวทะเลตรัง เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - วัดภูเขาทอง - ตลาดกิมหยง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) - พักบนรถ
 จ.หาดใหญ่ - ท่าเรือหาดยาว - นั่งเรือหางยาวสู่ เกาะลิบง - สุสานลิบง - จุดชมพะยูน - สะพานหลีกภัย - ชมหาดหลังเขา - หาดตูม - บ่อน้ำจืดกลางทะเล - หาดทุ่งหญ้าคา - สะพานหิน - แหลมปันหยัง - ท่าเรือหาดยาว - หอนาฬิกา แลนด์มาร์ค จ.ตรัง (อิสระอาหารค่ำ)
 ตรัง - ลงเรือ เที่ยวทะเลตรังฝั่งอันดามัน เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - หาดปากเมง
 วัดภูเขาทอง - ตลาดกิมหยง - ศาลเจ้าไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ) - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7751
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7751
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - สงขลา - ตรัง (ดำน้ำทะเลตรัง) / ถ้ำเลเขากอบ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - วัดมหัตตมังคลาราม - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - ตลาดกิมหยง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ถ้ำเลเขากอบ - ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย - หอนาฬิกาตรัง - วงเวียนพะยูน - วิหารคริสตจักรตรัง
 ตรัง - ท่าเรือปากเมง - ลงเรือสู่เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ท่าเรือปากเมง - หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - เข้าที่พัก
 วัดมหัตตมังคลาราม - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7820
ไทยสมายล์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7820
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ทัวร์ทะเล กระบี่ - ตรัง / เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ - เกาะกลาง (Eco Tourism) - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกระบี่ - ท่องทะเลกระบี่ - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง
 จังหวัดตรัง - ท่าเรือปากเมง - ดำน้ำทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เมืองตรัง
 กระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ำ อิสระเล่นน้ำ - กลับที่พัก
 กระบี่ - เกาะกลาง (Eco Tourism) - อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7821
นกแอร์

ทัวร์ตรัง

รหัสทัวร์ : Z7821
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง :
ทัวร์ตรัง - ท่องทะเลตรัง / ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ - นั่งตุ๊กๆ หน้ากบ ชมตึกเก่าเมืองตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ดำน้ำดูปะการัง - เกาะไหง (พักบนเกาะ 1 คืน) - ล่องเรือหัวโทงคลองตาเป๊ะ - จุดชมวิวเขาจมป่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ - นั่งตุ๊กๆ หน้ากบ ชมตึกเก่าเมืองตรัง
 ท่าเรือปากเมง - ล่องเรือ ท่องทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ดำน้ำดูปะการัง - เกาะไหง (พักบนเกาะ 1 คืน)
 เกาะไหง - ท่าเรือปากเม็ง - ล่องเรือหัวโทงคลองตาเป๊ะ - จุดชมวิวเขาจมป่า - สถานีรถไฟกันตรัง - ซื้อของฝาก - สนามบินตรัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์ตรัง 19 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตรัง, โปรแกรมท่องเที่ยวตรัง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตรังเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนกันยายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ตรังเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์ตรังเดือนมกราคม 2565
ทัวร์ตรังเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์ตรังเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP