เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z7365

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวนครพนม
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์นครพนม 7 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์นครพนม

Z6191
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z6191
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,500
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - นครพนม ไหว้ 7 พระธาตุ วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ (พิเศษ!! รับวัตถุมงคลจากทางวัด) - วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปคนขับนำเที่ยว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 นครพนม - วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ
 วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7015
ไทยสมายล์

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7015
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - ทัวร์สายมู วัดพระธาตุพนม - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช 7 เศียร - คำชะโนด - จุดชมวิวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน / พักโรงแรม Fortune River View Hotel Nakorn Phanom 1 คืน - The Maceo Hotel Nong Khai 1 คืน (หรือเทียบเท่า) 4 ดาว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครพนม - พระธาตุพนม - เรณูณคร - อุโมงค์นาคราช - พญาศรีสัตตนาคราช - ถ่ายรูปสะพานมิตรภาพไทย, ลาว 3 - ถนนคนเดินนครพนม
 อุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ
 ถ่ายรูปกับประติมากรรมพญานาค 2 องค์ - วังหนองบัวแดง - จุดชมวิวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7365
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7365
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - สกลนคร - นครพนม - มุกดาหาร - วัดถ้ำผาแต่น (อันซีนสกลนคร) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - พระธาตุพนม - นั่งรถรางสัมผัสชีวิตริมฝั่งโขง - ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ - ไร่ภาสทอง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (คณะการันตี 6 ท่าน ออกเดินทางได้)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.สกลนคร - ศูนย์รวมการท่องเที่ยววิถีผ้าคราม - วัดถ้ำผาแต่น (อันซีนวัดสวยบนเนินเขา แห่งสกลนคร) - พญาเต่างอย - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - จ.นครพนม - พระธาตุพนม - พักนครพนม 1 คืน
 นครพนม - นั่งรถรางชมเมือง สัมผัสชีวิตริมฝั่งโขง - ชมสามตึกเหลือง - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - วัดโอกาสศรีบัวบาน - ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ - บ้านลุงโฮจิมินห์ - มุกดาหาร - จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 - พักมุกดาหาร 1 คืน
 จ. มุกดาหาร - ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน - หอแก้วมุกดาหาร - วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ - ไร่ภาสทอง (สวนดอกไม้กลางหุบเขา) - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ(รถส่งนัดพบ)
เดินทาง :
Z7465
แอร์เอเชีย

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7465
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - อุดรธานี - สกลนคร - นครพนม - บึงกาฬ - พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - วัดป่าภูทอก - หินสามวาฬ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - วัดพระธาตุเชิงชุม - พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
 พระธาตุนคร - พระธาตุท่าอุเทน - วัดป่าภูทอก - วัดอาฮงศิลาวาส - สะดือแม่น้ำโขง
 หินสามวาฬ - คำชะโนด - ศาลเจ้าปู่ย่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7552
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7552
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ - นครพนม - คำชะโนด - ถ้ำพญานาค โพนพิสัย - เดินเล่นริมแม่น้ำโขง - หินสามวาฬ - พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร - พระธาตุเรณู - วัดป่ากุง (บุโรพุทโธแดนอีสาน)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ / พักบึงกาฬ 1 คืน - นครพนม 1 คืน / มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตามรายการ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จ. อุบลราชธานี - วัดสันติวนาราม อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ - วัดศรีดาราม - คำชะโนด - หนองคาย - วัดไทย - ถ้ำพญานาค อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ - สะดือแม่น้ำโขง - วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) - เดินเล่นริมแม่น้ำโขง
 บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม - ถนนคนเดินชายโขง
 พระธาตุนคร - พระธาตุพนมวรมหาวิหาร - พระธาตุเรณู - ร้อยเอ็ด - วัดป่ากุง (บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7664
ไทยสมายล์

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7664
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - อุดรธานี - สกลนคร - นครพนม / บ้านห้วยสำราญ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - สวนหนองประจักษ์ - วัดป่าสันติวนาราม - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ - วัดถ้ำผาแด่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณู
รวมทิปแล้ว - อาหาร 5 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - บ้านห้วยสำราญ - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - ถ่ายรูปสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม - สักการะ ศาลเจ้าปู่ย่า - อุดรธานี
 พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ - ชมพระอุโบสถกลางน้ำรูปดอกบัว - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ - วัดถ้ำผาแด่น - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 พระธาตุพนม - สักการะ พระธาตุเรณู - พระธาตุมรุกขนคร - พญาศรีสัตตนาคราช - ถ่ายรูป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินนครพนม - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7727
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครพนม

รหัสทัวร์ : Z7727
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม :
ทัวร์นครพนม - เยือนถิ่นแดนอีสาน นครพนม - มุกดาหาร / พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณูนคร - ภูผาเทิบ - วัดภูมโนรมย์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.มุกดาหาร - ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (250 บาท ต่อทริป) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท ถนนวิภาวดี) (ค้างบนรถ)
 จ.นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณูนคร - ภูผาเทิบ - วัดภูมโนรมย์ - จุดชมวิว สะพานไทยลาว (อิสระอาหารค่ำ)
 ตลาดอินโดจีน - เดินทางกลับ (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์นครพนม 7 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครพนม, โปรแกรมท่องเที่ยวนครพนม และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครพนมเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนกันยายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์นครพนมเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์นครพนมเดือนมกราคม 2565
ทัวร์นครพนมเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์นครพนมเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP