เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z7285

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 37 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์นครศรีธรรมราช

Z6123
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,200
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - คีรีวง - พัทลุง - ศรีปากประ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ - ศรีปากประ - ไร่สุขเกษม - พัทลุง
 ทะเลน้อย - ยอยัก - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ตลาดย้อนยุคปากพนัง - วัดพระธาตุ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6133
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6133
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,600
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ - บ้านคีรีวง - ขนอม - ชมโลมาสีชมพู

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - ชุมชนคีรีวง - บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - จุดชมวิวเนินเทวดา - เนินนางฟ้า
 สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - พระธาตุไชยา - แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6269
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,777
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ แลคอน ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ตาพรานบุญ รับทรัพย์ รับโชค - ขอลูก พระแอด - ไหว้จตุคราม ที่ศาลหลักเมือง / เดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง / พนักงานขับรถท้องถิ่น รับสนามบินนครศรีธรรมราช ส่งตามสถานที่ต่างๆ
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 1-40 ท่าน ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ - อิสระอาหารเที่ยง (กรณีเดินทางต่ำกว่า 5 ท่าน) - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - แวะซื้อของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6606
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6606
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,777
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - เกาะสมุย - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่
คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ จุดนัดพบ (ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนา)
 สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - ขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะสมุย - ศาลเจ้ากวนอู - หินตา หินยาย - หาดเฉวง - ถนนคนเดินเฉวง
 วัดพระใหญ่เกาะฟาน - ท่าเรือหน้าทอน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - ศาลหลักเมือง - ตลาดย้อนยุคปากพนัง - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านคีรีวง - ช้อปปิ้งร้านของฝาก (ร้อยเกาะเซ็นเตอร์) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6740
ไทยสมายล์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,500
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - หาดขนอม - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - หาดใหญ่ - สตรีทอาร์ต - หาดสมิหลา
มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ - อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - นั่งเรือชมวิวทะเลสาบขนาดใหญ่ - ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล
 หาดสมิหลา - เกาะยอ - ช้อปปิ้งของฝากที่หาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6800
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - แวะเมืองคอน ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ดำน้ำเกาะแตน - เที่ยวเกาะมัดสุม / พักสุมย 3 ดาว 2 คืน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น (ตามความพึงพอใจของลูกค้า) - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ (พรานบุญ) - ถนนสวยสิชล ขนอม - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ - ขึ้นเรือเร็ว Speed Boat แบบจอยทัวร์สู่เกาะสมุย - พักเกาะสมุย
 ท่าเรือท้องกรูด - นั่งโดยเรือหางยาว แบบจอยทัวร์ สู่เกาะแตน - เกาะมัดสุม - อิสระดำน้ำตื้น ดูปะการัง เล่นน้ำชายหาด
 เที่ยวเกาะสมุย - วัดพระใหญ่ เกาะฟาน - ถนนคนเดินบ่อผุด (อิสระอาหารเที่ยง) - หินตาหินยาย - จุดชมวิวลาดเกาะ - ท่าเรือท้องกรูด - ขึ้นเรือเร็ว Speed Boat แบบจอยทัวร์ สู่ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ - รถส่งสนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6801
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - แวะเมืองคอน ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ดำน้ำเกาะแตน - เที่ยวเกาะมัดสุม / พักสุมย 5 ดาว 2 คืน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น (ตามความพึงพอใจของลูกค้า) - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่ (พรานบุญ) - ถนนสวยสิชล ขนอม - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ - ขึ้นเรือเร็ว Speed Boat แบบจอยทัวร์สู่เกาะสมุย - พักเกาะสมุย
 ท่าเรือท้องกรูด - นั่งโดยเรือหางยาว แบบจอยทัวร์ สู่เกาะแตน - เกาะมัดสุม - อิสระดำน้ำตื้น ดูปะการัง เล่นน้ำชายหาด
 เที่ยวเกาะสมุย - วัดพระใหญ่ เกาะฟาน - ถนนคนเดินบ่อผุด (อิสระอาหารเที่ยง) - หินตาหินยาย - จุดชมวิวลาดเกาะ - ท่าเรือท้องกรูด - ขึ้นเรือเร็ว Speed Boat แบบจอยทัวร์ สู่ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ - รถส่งสนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6842
ไทยสมายล์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6842
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - จุดชมวิวเขาพลายดำ - สวนตาสรรค์ - วัดยางใหญ่ - หมู่บ้านคีรีวง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - จุดชมวิวเขาพลายดำ - จุดชมวิวเนินเทวดา - สวนตาสรรค์
 วัดยางใหญ่ - หมู่บ้านคีรีวง - น้ำตกโยง - กำแพงเมืองเก่า
 ศาลหลักเมือง - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6855
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6855
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,590
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - กระบี่ - นครศรีธรรมราช - เขาตะปู - เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ทะเลแหวก - สระมรกต - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 พังงา - ล่องเรืออ่าวพังงา - เขาตะปู - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เขาหมาจู - เกาะนมสาว - เกาะปันหยี - ท่าปอม คลองสองน้ำ - ถนนคนเดินกระบี่
 เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ซามะ - อ่าวปิเล๊ะ - อ่าวต้นไทร - เกาะไม้ไผ่ - ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะทับ - เกาะหม้อ
 สระมรกต - เดอะพิตต้า วิลเลจ - King Kong Park - น้ำตกร้อน - วัดธาตุน้อย
 วัดนางพระยา - ขอพร พระแม่เลือดขาว - จตุคามรามเทพ - เทพพระราหูทรงครุฑ - ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร - สักการะศาลหลักเมือง - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดพระบรมธาตุไชยา - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6878
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6878
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,899
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้อไข่ วัดเจดีย์ - วัดยางใหญ่ - เขาพลายดำ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน - บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 วัดเจดีย์ - วัดยางใหญ่ - เขาพลายดำ - ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่ - แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6935
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6935
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ทริปบุญ สายมู ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดี - คีรีวง - วัดยางใหญ่ - วัดสวนโมกข์ / 2 ท่านก็เที่ยวได้ - มีไกด์ พาไหว้พระ ทำบุญตลอดการเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ โรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี) - ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริการอาหารเย็น)
 นครศรีธรรมราช - วัดพระธาตุ - ศาลหลักเมือง - วัดธาตุน้อย - คีรีวง - ถนนคนเดินหน้า - วัดพระธาตุ (บริการอาหารเช้า-เที่ยง)
 วัดยางใหญ่ - ร้านวัตถุมงคล - วัดเจดีย์ - วัดสวนโมกข์ - ร้านของฝาก (บริการอาหารเช้า) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6938
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,199
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช One Day Trip
มีไกด์รอรับที่สนามบินนครศรีธรรมราช นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - จบทริป - บริการรถส่งที่ สนามบินนครศรีธรรมราช
เดินทาง :
Z6944
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,890
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช / รวมที่พัก 1 คืน - ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางแบบอิสระส่วนตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - วัดพระธาตุ - วัดเจดีย์ - Moon Coffee & Roti
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - ร้านขายของฝาก - จบทริป - บริการรถส่งที่ สนามบินนครศรีธรรมราช
เดินทาง :
Z6979
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z6979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟ บ้าน เล็กกลางหุบเขา - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช - ตลาดหน้าพระธาตุ
 ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง - ร้านกาแฟ บ้าน เล็กกลางหุบเขา - สักการะขอพรวัดธาตุน้อย
 วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti - ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ - แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา - แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7011
ไทยสมายล์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ล่องใต้สายมู แลคอน ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - วัดนางพระยา - วัดพระธาตุน้อย - วัดเจดีย์ - หมู่บ้านคีรีวง - พักโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน 4 ดาว (เทียบเท่า) 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - วัดนางพระยา - วัดพระธาตุน้อย
 วัดเจดีย์ กราบนมัสการขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวงศ์ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7021
แอร์เอเชีย

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7021
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - เบตง - เมืองคอน - หาดใหญ่ : วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดช้างให้ - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - Skywalk อัยเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - หาดใหญ่
 หาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - Skywalk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้า) - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง - สนามฟุตบอลเบตง สตรีทอาร์ท - ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกา
 ชมสนามบินเบตง - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7048
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7048
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - เขื่อนรัชชประภา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย - หมู่บ้านคีรีวง
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - สะพานแขวนเขาพิทักษ์ - เขื่อนรัชชประภา - ตลาดศาลเจ้าวัด
 พระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก - สนามบินสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7085
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7085
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,777
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - กระบี่ - กำแพงเมืองเก่า - สระมรกต - หาดอ่าวนาง - หมู่บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมือง - กำแพงเมืองเก่า - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - หาดอ่าวนาง - ถนนคนเดินกระบี่
 วัดถ้ำเสือ - นครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7092
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7092
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,555
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - ทัวร์สายมู ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - พระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดพระธาตุน้อย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ผู้ช่วยไกด์, คนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley - วัดสวนขัน - วัดพระธาตุน้อย
 อำลาที่พัก - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7097
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7097
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,977
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - หมู่บ้านคีรีวง - เขื่อนรัชชประภา

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 นครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - อุทยานพระพุทธศาสนา - หมู่บ้านคีรีวง
 สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - ช้อปปิ้งร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7117
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจ นครศรีธรรมราช / รวมรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ - ที่พัก 1 คืน - ประกันอุบัติเหตุ / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทาง) - สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช - ถ่ายรูปกับกำแพงเมืองเก่า - เดินเล่นตลาดหน้าพระธาตุ
 ชมปลาโลมาสีชมพู - Moon Cafe & Roti - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ชมถนนเลียบทะเลเขาพรายดำ - แวะซื้อของฝาก - จบทริป - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
เดินทาง :
Z7134
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช & สุราษฏร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด - ขนอม - วัดเจดีย์ / พักเดอะลากูน่า เชี่ยวหลาน 1 คืน - พักดิออริจินอล ออร์เร้นจ์ นครศรีธรรมราช 1 คืน
แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีพนักงานขับรถรับที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี ส่งตามสถานที่ต่างๆในรายการ / เดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 2-9 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับ สนามบินนครศรีธรรมราช - ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด - นั่งเรือหางยาวชมธรรมชาติภูเขาหินปูน พายคยัค - ชมพระอาทิตย์ในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 นั่งเรือหางยาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น - แวะถ่ายภาพคู่เขาสามเกลอ - สะพานแขวน - ภูเขารูปหัวใจ - อ.สิชล - ไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - เข้าที่พัก
 พระธาตุเมืองคอน - หมู่บ้านคีรีวง - รถส่งที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7135
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,300
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - แพ็คเกจนครศรีธรรมราช สักการะพระธาตุเมืองคอน - หมู่บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ - วัดเจดีย์ - ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ - ชมโลมาสีชมพู - สปาปลา / พักดิออริจินอล ออร์เร้นจ์ นครศรีธรรมราช 1 คืน - พักรีสอร์ตริมทะเลขนอม 1 คืน
แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีพนักงานขับรถรับที่ สนามบินนครศรีธรรมราช ส่งตามสถานที่ต่างๆในรายการ / เดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 2-9 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับ สนามบินนครศรีธรรมราช - สักการะพระธาตุเมืองคอน - หมู่บ้านคีรีวง - แวะซื้อเสื้อผ้ามัดย้อม - พักในเมืองนครศรีธรรมราช
 วัดยางใหญ่ - ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ - ชมวิวถนนเลียบชายทะเล อ.สิชล - ฮูล่าบีช คลับ - ขนอม - เข้าที่พักริมหาดขนอม - ดินเนอร์ซีฟู้ด
 ท่าเรือบ้านเขาออก - นั่งเรือหางยาว ชมโลมาสีชมพู - สปาปลา - รถส่งที่ สนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7154
นกแอร์

ทัวร์นครศรีธรรมราช

รหัสทัวร์ : Z7154
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช :
ทัวร์นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - สมุย - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - หาดเฉวง - หินตา หินยาย / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - อาหารปักษ์ใต้ - จิบกาแฟชิลล์ๆ (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินสุราษฎร์ธานี - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - เที่ยวป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด - อุทยานธรรมเขานาในหลวง - จุดชมวิวสันเขื่อนเชี่ยวหลาน - เข้าที่พัก
 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ - นั่งเรือสู่เกาะสมุย - วัดพระใหญ่ - วัดแหลมสุวรรณาราม - หาดเฉวง - พักผ่อนแบบชิลล์ๆ
 เกาะสมุย - น้ำตกหน้าเมือง - ศาลเจ้ากวนอู - หินตา หินยาย - เจดีย์วัดเขาหัวจุก - คาเฟ่โคโค่ แทมส์ (ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่ม)
 ท่าเรือเฟอร์รี่ - นั่งเรือข้ามฟาก - นครศรีธรรมราช - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - ถนนสวยขนอม - สิชล - วัดเขาขุนพนม - หมู่บ้านคีรีวง
 นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ - ศาลหลักเมืองนคร - กำแพงเมืองเก่า - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์นครศรีธรรมราช 37 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครศรีธรรมราช, โปรแกรมท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนกันยายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์นครศรีธรรมราชเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP