เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6858
Z6879
Z7296

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวน่าน
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์น่าน 36 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน

Z6216
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือโบราณ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิว ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - นั่งรถชมเมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 วัดศรีมงคล - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอย ซิลเวอร์ - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - บ่อเกลือโบราณ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - แวะซื้อของที่ระลึก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6301
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เชียงราย - พะเยา - น่าน - ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุน - สิงห์ปาร์ค - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - ทานขันโตก (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6303
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6303
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - แกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)
ไม่รวมค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - เส้นทางถนนลอยฟ้า 1081 - ชมบ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว
 วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วังศิลาแลง - ถ่ายรูปกับแกรนด์แคนยอนแห่งปัว - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินน่าน - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - เช็คอินหน้า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6593
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6593
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ลำปาง - แพร่ - น่าน - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - อุทยานห่งชาติศรีน่าน - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - น้ำตกแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - เหมืองแม่เมาะ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดนาคูหา - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ - ดอยเสมอดาว - สาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6822
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6822
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน - ปัว / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินน่าน หรือบขส.น่าน - บ่อเกลือสินธุ์เทา - ร้านรฤกบ่อเกลือ - จุดชมวิว1715 - ศาลเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - หอศิลป์ริมน่าน - Erabica Coffee - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มต้นลีลาวดี - ร้านต้นน่าน - รถส่ง สนามบินเชียงใหม่ หรือบขส.เชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6857
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6857
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน / เดินทางเอง 1-3 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - คนขับรถรอรับ จากขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6858
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6858
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน / เดินทางเอง 1-3 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - คนขับรถรอรับ จากขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง- วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา - จุดชมวิวบ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน - วัดพระเจ้าทันใจ - ร้านกาแฟเดอะวิว กิ่วม่วง
 วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6871
ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6871
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต
 ร้านกาแฟ บ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ - พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง - วัดศรีพันตัน - ซุ้มต้นลีลาวดี - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดพระธาตุเขาน้อย - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6950
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6950
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ / พักเมืองน่าน 1 คืน - ปัว 1 คืน / มีไกด์รอรับที่สนามบินน่าน นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ- ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท ต่อเที่ยว ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่านนคร - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 -ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต
 ปัว - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6982
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7013
ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7013
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - Nan riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - อุ่นไอบาง - วัดภูมินทร์ - กิ่วม่วง - พักโรงแรม แสงทองรีสอร์ท 1 คืน - น่านนครา 1 คืน 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินจังหวัดน่าน - Nan Riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - วังศิลาแลง - น้ำตกตาดหลวง
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุ่นไอบาง - กิ่วม่วง - เมืองน่าน
 วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - สนามบินจังหวัดน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7019
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7019
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา - พระบรมธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - โคตรสูง ก.ม.48 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา - วัดภูเก็ต
 ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง- สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7047
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7047
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - พะเยา - น่าน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ผาช้างน้อย - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - ถนนคนเดิน
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ถนนสาย 1148 ภูลังกา - Magic Mountain Cafe - ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - เชียงใหม่ - กาดหน้า มช.
 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - วัดศรีสุพรรณ - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7054
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7054
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - พระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อกาแฟน่าน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง) - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง -ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน - วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน ผ้าทอไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว -อ.เมืองน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7065
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7065
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,399
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - บ่อเกลือ - สะปัน - ปัว - พระธาตุแช่แห้ง - กระซิบบอกรักที่ วัดภูมินทร์ - สูดโอโซน คาเฟ่หยุดเวลา (คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - วัดภูมินทร์ จ.น่าน - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุเขาน้อย - ร้านผ้าไหม - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า
 ถนนหมายเลข 3 - ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - คาเฟ่หยุดเวลา (ไม่รวมค่าขนม และเครื่องดื่ม) - จุดชมวิว 1715 - ตำหนักเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า
 จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - จังหวัดอุตรดิตถ์ - บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7088
Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7088
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพร่ - น่าน - พระธาตุช่อแฮ - ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูมินทร์

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) - แพร่ - สักการะ พระธาตุช่อแฮ - น่าน
 ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบุญยืน - วราภรณ์ผ้าทอ - บ่อเกลือสินเธาว์
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูเก็ต - วัดหนองบัว - วัดศรีมงคล - พระธาตุแช่แห้ง
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - โฮงเจ้าฟองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7099
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,777
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - แพร่ - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนคนเดินปัว
 วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ซุ้มลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย - แพร่ - ตลาดสด100ปี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7115
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7115
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน รวมรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ - ที่พัก 2 คืน(Standard Room) - ประกันอุบัติเหตุ / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง - สนามบินน่าน - เฮือนฮังต่อ คาเฟ่ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟน่าน - แวะซื้อของฝากเมืองน่าน - จบทริป - อิสระเดินทางกลับด้วยตัวเอง
เดินทาง :
Z7119
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7119
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - สกาด - สะปัน - บ่อเกลือ - แคมป์หมาบ้าใจดี - ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - ชมวิวดอยสกาด - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - พิษณุโลก - ชมวิวภูเขาหินปูนและจุดชมวิวค้างคาว - แคมป์หมาบ้าใจดี - น่าน - กาดข่วงเมืองน่าน
 คาเฟ่เดอะวิว @ กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข3 - ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ สินเธาว์ โบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 - ปัว
 ชมวิวดอยสกาด - สกาด กม.8 - สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต - ลําดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล - ปัว
 ปัว - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7199
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7199
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,290
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน Slow Life - One Day Trip

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ โรงแรมที่พัก หรือ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดภูเก็ต - ฮักนาไทลื้อ
เดินทาง :
Z7200
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7200
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิว 1715 / พักภูเกลือ โฮม 1คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์
 จุดชมวิว 1715 - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วังศิลาแลง - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - จบทริป - รถส่ง ณ สนามบินน่าน
เดินทาง :
Z7201
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7201
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,690
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน / รวมที่พัก 2คืน

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - รถตู้รับ ณ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว
 วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - ศูนย์Otop - จบทริป - รถตู้ส่ง ณ สนามบินน่าน
เดินทาง :
Z7205
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7205
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว - สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า - ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ชมทะเลดาวที่ม่อนเคียงดาว
 สัมผัสทะเลหมอกในยามเช้า ม่อนเคียงดาว - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เดอะวิว@กิวม่วง คาเฟ่ - ถนนโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน - แวะจุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7279
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7279
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - วัดภูมินทร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - ถนนคนเดินปัว
 ถนนลอยฟ้า 1256 - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข3 - สุดกองคาเฟ่ - ถนนคนเดินน่าน
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ศาลหลักเมือง - วัดศรีพันต้น - พระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์น่าน 36 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์น่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์น่านเดือนมกราคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์น่านเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนเมษายน 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์น่านเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกันยายน 2564
ทัวร์น่านเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์น่านเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP