เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8051

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวน่าน
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์น่าน 13 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน

Z5980
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5980
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) - บ่อเกลือ - วัดมิ่งเมือง - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - พระธาตุช่อแฮ - ดอยสกาด จ.น่าน
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบ่อแก้ว - ศาลพระหลักเมืองน่าน - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม (ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 พระธาตุแช่แห้ง - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน ผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
 ดอยสกาด - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ (อิสระอาหารค่ำ) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7774
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7774
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - บ่อเกลือ - ปัว - สะปัน / วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7775
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7775
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,599
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - สะปัน - บ่อเกลือ - ปัว / วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือวินเธาว์ - วัดภูเก็ต - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - พระธาตุช่อแฮ
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย)
 เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - จังหวัดแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z8023
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8023
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,444
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แอ่วล้านนาตะวันออก น่าน - แพร่ - ปัว - บ่อเกลือ - พระธาตุช่อแฮ - พระธาตุแช่แห้ง - ดอยผาสวรรค์ - แพะเมืองผี - อาณาจักรบ้อง สวนสไตล์ญี่ปุ่น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย สวนลุมพินี)
 น่าน - อ.ปัว - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 -บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ(กระต่าย) - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาคูหา - พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ - วัดนาคูหา - วนอุทยาน แพะเมืองผี - วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล - วัดพงษ์สุนันท์ - อิสระอาหารค่ำที่ กาดกองเก่า
 วัดสูงเม่น - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - อาณาจักรบ้อง แลนด์มาร์คแบบสวนญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน และ จ.แพร่ ต้องได้รับวัคซีน ครบทั้ง 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิท-19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อภายในไม่เกิน 3 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็มมาแสดง
เดินทาง :
Z8033
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8033
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ - บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.ลำปาง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ
 บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - โฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.น่าน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac, Moderna, Sinopharm, Pfizer 2 เข็ม หรือวัคซีน J&J 1 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนที่รับรองจากองค์การอนามัยโลก (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 12,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เดินทาง :
Z8039
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8039
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,599
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - บ่อเกลือ - สะปัน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดีขาออก) - พักบนรถ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม - โบราณสถานวัดน้อย - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ้านสะปัน - บ่อเกลือ - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต - โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
 ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - บ้านนากางโต้ง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือมีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z8047
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8047
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - เมนูพิเศษ พิซซ่าเห็ด และชุดออเดิร์ฟเมือง - บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย - คณะออกเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือมีเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z8051
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8051
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,199
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจทัวร์น่าน - บ่อเกลือ - สะปัน - ปัว / เดินทางเอง สำหรับ 2-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ - เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - มีพนักงานขับรถรอที่สนามบินน่าน นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, สัมภาระโหลดใต้เครื่อง - ทิปคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - พนักงานขับรถรอรับที่ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมือง - วัดศรีพันต้น - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ถนนหมายเลข 3 - ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ (อิสระอาหารเที่ยง) - จุดชมวิวบ้านสะปัน - คาเฟ่หยุดเวลา - จุดชมวิว 1715 - ตำหนักเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ้ามีเวลาเหลือขากลับ - พาช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ร้านขนม - ส่งสนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8063
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8063
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แอ๋วเหนือ 5 จังหวัด เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา : เที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - สวนดอกไม้แม่ริม - พระธาตุดอยสุเทพ - ฟรี!! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - น่าน - ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนลอยฟ้าเลข 3 - บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อำเภอปัว
 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 สวนดอกไม้แม่ริม - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ - ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางจะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม - SINOPHARM 2 เข็ม - MODERNA 2 เข็ม - PFIZER 2 เข็ม - SPUTNIK V 2 เข็ม - SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม - ASTRAZENECA 1 เข็ม - J&J 1 เข็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่น้อยกว่า 28 วัน เนื่องจากต้องเดินทางเข้าจังหวัดแพร่)
 ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อทำการจองทัวร์เท่านั้น
เดินทาง :
Z8076
ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8076
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- Special กระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน : วัดภูเก็ต - ปัว - ดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - ดอยเสมอดาว
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - ร้านกาแฟ จิบแฟ แช่น้ำ - วัดหนองบัว - วัดก๋ง - ต้นติกเดียม - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ปัว
 ดอยสกาด - ดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - ศาลเจ้าพ่อภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮังต่อ - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือ มีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z8093
นกแอร์

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - สะปัน : เที่ยววัดภูมินทร์ - วัดภูเก็ต - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน - ฟรี! ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล - อำเภอปัว - วัดภูเก็ต
 ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วันศรีพันต้น - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือมีเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z8098
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทัวร์เที่ยวไทย น่าน - สะปัน - ปัว - บ่อเกลือ : พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - อุโมงค์ลีลาวดี (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป - ค่าบริการโหลดกระเป๋า 15 กิโลกรัม ชำระเพิ่มด้วยเงินสด 400 บาท ต่อเที่ยว - ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถ่ายรูปโค้งหมายเลข 3 ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือสินเธาว์ - ชมวิวสะพานบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา 1715 - ปัว - วัดภูเก็ต
 ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - อุโมงค์ลีลาวดี - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือ มีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z8099
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z8099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทัวร์เที่ยวไทย น่าน - สะปัน - ปัว - บ่อเกลือ : วัดพระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือสินเธาว์ - ชมวิวสะพานบ้านสะปัน - วัดภูเก็ต - วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พระธาตุแช่แห้ง / พักปัว 1 คืน - เมืองน่าน 1 คืน (คณะออกเดินทาง 30 ท่าน)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ) - พักผ่อนบนรถ
 เมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดอะวิว@กิ่วม่วง - โค้งหมายเลข 3 ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือสินเธาว์ - ชมวิวสะพานบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 - ปัว - วัดภูเก็ต
 ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - วัดมิ่งเมืองศาลหลักเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - ถ่ายรูปอุโมงค์ลีลาวดี
 พระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือ มีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์น่าน 13 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
ทัวร์ โครงการรัฐบาล
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์น่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์น่านเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์น่านเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมกราคม 2565
ทัวร์น่านเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์น่านเดือนมีนาคม 2565
ทัวร์น่านเดือนเมษายน 2565
ทัวร์น่านเดือนพฤษภาคม 2565
ทัวร์น่านเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์น่านเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์น่านเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์น่านเดือนกันยายน 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP