เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวน่าน
รายการที่ 1 ถึง 20 จาก
ทัวร์น่าน 20 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์น่าน

Z5980
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5980
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) - บ่อเกลือ - วัดมิ่งเมือง - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - พระธาตุช่อแฮ - ดอยสกาด จ.น่าน
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบ่อแก้ว - ศาลพระหลักเมืองน่าน - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม (ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 พระธาตุแช่แห้ง - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน ผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
 ดอยสกาด - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ (อิสระอาหารค่ำ) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6822
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6822
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน - ปัว / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินน่าน หรือบขส.น่าน - บ่อเกลือสินธุ์เทา - ร้านรฤกบ่อเกลือ - จุดชมวิว1715 - ศาลเจ้าหลวงภูคา - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - หอศิลป์ริมน่าน - Erabica Coffee - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มต้นลีลาวดี - ร้านต้นน่าน - รถส่ง สนามบินเชียงใหม่ หรือบขส.เชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6955
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6955
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,888
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - บ่อเกลือ - สะปัน - ปัว - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุซ่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 จ.น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา 1715 อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)
 จ.น่าน - จ. แพร่ - วัดพระธาตุซ่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ (อิสระอาหารเที่ยง) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6982
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์
ไม่รวมค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.น่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ คาเฟ่ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟ Erabica Coffee (อิสระอาหารเที่ยง) - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7013
ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7013
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - Nan riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - อุ่นไอบาง - วัดภูมินทร์ - กิ่วม่วง - พักโรงแรม แสงทองรีสอร์ท 1 คืน - น่านนครา 1 คืน 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินจังหวัดน่าน - Nan Riverside Art Gallery - วัดศรีมงคล - วังศิลาแลง - น้ำตกตาดหลวง
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุ่นไอบาง - กิ่วม่วง - เมืองน่าน
 วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - สนามบินจังหวัดน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7047
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7047
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - พะเยา - น่าน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ผาช้างน้อย - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - ถนนคนเดิน
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ถนนสาย 1148 ภูลังกา - Magic Mountain Cafe - ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - เชียงใหม่ - กาดหน้า มช.
 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - วัดศรีสุพรรณ - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7115
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7115
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑฯน่าน - วัดภูมินทร์ / เดินทางแบบอิสระส่วนตัว - มีพนักงานขับรถรับที่น่าน ส่งที่เที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับน่าน - ไกด์นำเที่ยว - ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินน่าน - เฮือนฮังต่อ คาเฟ่ (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารเย็น)
 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee - แวะซื้อของฝากเมืองน่าน - รถส่งสนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับด้วยตัวเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7381
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7381
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - พระธาตุจอมกิตติ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือโฮงเจ้าฟองคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - จุดชมวิวโคตรสูง - บ่อเกลือโบราณ - หมู่บ้านสะปัน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - ถนนลอยฟ้า 1081 - เชียงกลาง
 เชียงกลาง - พระธาตุจอมกิตติ - สถานีบ่มใบยาสบกอน - วัดปรางค์ - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดพระธาตุ เบ็งสกัด - วัดภูเก็ต
 ปัว - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือโฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7546
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7546
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน Private เดินทาง 1-3 ท่าน / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รับที่น่าน - พัก Home Stay ดูแลแบบครอบครัว / เที่ยววัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา - วัดพระเจ้าทันใจ - วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่น่าน (ขนส่งเวียงสา, ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน) - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง- วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา - จุดชมวิวบ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน - วัดพระเจ้าทันใจ - ร้านกาแฟเดอะวิว กิ่วม่วง
 อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา, ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7550
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7550
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - สัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ - สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์น่าน - แพร่ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - หยุดเวลา คาเฟ่ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - พระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จ. น่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 โค้งหมายเลข 3 ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - หยุดเวลา คาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา 1715 - ถนนลอยฟ้า 1256 - ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ - เมืองน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7633
VAN-รถตู้ปรับอากาศ/WE-ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7633
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ/WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เที่ยวดอย ไหว้พระธาตุ นครสวรรค์ - พิษณุโลก - แพร่ - น่าน - พาสาน - วัดคีรีวงศ์ - วัดพระพุทธชินราช - พระธาตุช่อแฮ - ม่อนแม่ถาง - อ่างเก็บน้ำแม่สาย - จุดชมวิวดอยเล็ง - วนอุทยานแพะเมืองผี - บ่อเกลือ - วัดภูเก็ต - วัดภูมินทร์วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ.นครสวรรค์ - พาสาน แลนด์มาร์คใหม่ปากน้ำโพ - วัดคีรีวงศ์ - เมืองพิษณุโลก - สักการะพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - สวนบัวอมรรัตน์
 จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อ่างเก็บน้ำแม่สาย - จุดชมวิวดอยเล็ง - จุดชมวิวม่อนแม่ถาง - อ่างเก็บน้ำแม่ถาง - ถ่ายรูปวนอุทยานแพะเมืองผี
 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน - ผ่านโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - ถ่ายรูปสะพานหมู่บ้านสะปัน - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ
  วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเมืองศูนย์ Otop - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7655
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7655
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ฉลองสงกรานต์ น่าน - ปัว - บ่อเกลือ - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - คัดเตอร์ ฟลาวเวอร์ แคมป์ปิ้ง - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอบภูคา 1715 - วัดภูเก็ต
 คัดเตอร์ ฟลาวเวอร์ แคมป์ปิ้ง - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - อำเภอเมืองน่าน - บ้านนาก๋างโต้ง - พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดี - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดภูมินทร์ - พระอุโบสถจตุรมุข - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7660
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7660
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - กระซิบรักวัยเก๋า เที่ยวนาน - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนลอยฟ้า 1256 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - สุดกองดี คาเฟ่เมืองน่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000.- - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาน - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดปรางค์ - ถนนคนเดินปัว
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนลอยฟ้า 1256 - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข 3 - สุดกองดี คาเฟ่เมืองน่าน - ถนนคนเดินน่าน
 ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ศาลหลักเมือง - วัดศรีพันต้น - พระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7732
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7732
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - สะปัน - สกาด - บ่อเกลือ / พระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวภูคา1715 - บ้านจักษ์กะพัฒน์ - วัดศรีมงคล - พระธาตุแช่แห้ง / พักเมืองน่าน 1 คืน - ดอยสกาด โฮมสเตย์ 1 คืน
พักโฮมสเตย์ 1 คืน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินน่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไกด์รอต้อนรับคณะด้านนอก สนามบินน่าน - พระธาตุช้างค้ำ - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมืองน่าน - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 - สะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ชมวิวสะพานบ้านสะปัน - หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปัว - Slow na Café - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - พักโฮมสเตย์
 บ้านจักษ์กะพัฒน์ - ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - Swensen’s @กาดน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก OTOP น่าน - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7752
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7752
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจน่าน Private เดินทาง 1-3 ท่าน / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รับที่น่าน - พัก Home Stay ดูแลแบบครอบครัว / เที่ยววัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่น่าน (ขนส่งเวียงสา, ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน) - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน - พัก โฮม สเตย์
 อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - บริการรถส่ง ขนส่งเวียงสา, ขนส่งน่าน หรือ สนามบินน่าน - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7774
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7774
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - บ่อเกลือ - ปัว - สะปัน / วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่านนคร - เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 วัดภูเก็ต - กาแฟไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7775
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7775
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,599
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - สะปัน - บ่อเกลือ - ปัว / วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ่อเกลือวินเธาว์ - วัดภูเก็ต - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - พระธาตุช่อแฮ
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย)
 เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บอเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - จังหวัดแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7795
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7795
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แอ่วเมืองน่าน / วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ / ฟรี ประกันโควิด-19 - มีไกด์ดูแลตลอดทริป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน - Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พัก (ตัวเมืองน่าน)
 วัดศรีมงคล - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - จุดชมวิว1715 - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - เข้าสู่ที่พัก (ตัวเมืองน่าน)
 สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่านย่าม่าน - ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee - ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7796
ไทยสมายล์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7796
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,490
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - กระซิบรัก เสมอดาว - น่าน / บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดภูเก็ต - วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ / แบบกินดี - อยู่ดี - มีมัคคุเทศก์ดูแล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - บ่อเกลือ - ร้านกาแฟ เดอะวิว กิ่วม่วง - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - ดอยภูคา - ศาลเจ้าพ่อภูคา
 วัดปรางค์ - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - วัดหนองบัว - Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ จิบแฟ - กาดช่วงเมืองน่าน
 วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - ศูนย์โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮังต่อ - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7817
นกแอร์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z7817
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ลำปาง - แพร่ - น่าน / อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุสันดอน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - แพะเมืองผี - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.ลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดนาคูหา - แพะเมืองผี - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มวิชัยราชา - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 แพร่ - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินแพร่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 20 จาก
ทัวร์น่าน 20 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์น่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์น่านเดือนเมษายน 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์น่านเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกันยายน 2564
ทัวร์น่านเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์น่านเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมกราคม 2565
ทัวร์น่านเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์น่านเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP