เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8056

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวบุรีรัมย์
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์บุรีรัมย์ 4 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์บุรีรัมย์

Z6650
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์บุรีรัมย์

รหัสทัวร์ : Z6650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ :
ทัวร์บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ - โคราช - ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทพนมรุ้ง - วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง - ตามรอยลิซ่า ลูกชิ้นยืนกิน - อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - บริการอาหาร 5 มื้อ / พิเศษ เมนูขาหมูนางรอง ร้านเด็ดแห่งบุรีรัมย์ / ฟรี หน้ากากอนามัย - บริการแอลกอฮอล์เจล
เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) - จังหวัดบุรีรัมย์ - ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทพนมรุ้ง - ถนนคนเดินเซราะกราว (อิสระอาหารค่ำ)
 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง - สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม - สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - ตามรอยลิซ่า ลูกชิ้นยืนกิน (ไม่รวมค่าอาหารว่าง) - วัดเขาอังคาร - อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.บุรีรัมย์ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีฉีดวัคซีนไขว้ โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หากไม่มีเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
Z7363
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์บุรีรัมย์

รหัสทัวร์ : Z7363
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,599
โปรแกรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ :
ทัวร์บุรีรัมย์ - นครราชสีมา - บุรีรัมย์ - สุรินทร์ / ปราสาทหินพิมาย - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง - Surin Elephant World - ปราสาทศีขรภูมิ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) - นครราชสีมา - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - ปราสาทหินพิมาย - บุรีรัมย์ - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ถนนคนเดินเซราะกราว
 ผ่านชม อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง - หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง - Surin Elephant World - หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง - วนอุทยานพนมสวาย
 ปราสาทศีขรภูมิ - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7885
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์บุรีรัมย์

รหัสทัวร์ : Z7885
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,666
โปรแกรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ :
ทัวร์บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ สายเขียว - คานาบิส - เชิงการแพทย์ / ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - Work shop ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 300 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งลานพระพิฆเนศ) - จ.บุรีรัมย์ - ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - เข้าที่พัก
 ทำกิจกรรม Work shop (ทำลูกประคบ - ยาสระผม - สมุนไพรกระเม็ง - น้ำมันไพร - ยาสีฟันผง) - ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา
 บุรีรัมย์ - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - เลือกซื้อของฝาก JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z8056
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์บุรีรัมย์

รหัสทัวร์ : Z8056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,888
โปรแกรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ :
ทัวร์บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์ - นครราชสีมา - ตามรอยลิซ่า ลูกชิ้นยืนกิน - ปราสาทหินพนมรุ้ง - สนามช้างอารีน่า - สวนดอกไม้พาเพลิน - มานาคาเฟ่ - ชมวิวเขื่อนลำตะคอง - กังหันยักษ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ปั๊ม ป.ต.ท. วิภาวดี) - มานาคาเฟ่ (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - ชมด้านนอก สนามช้างอารีน่า - สวนดอกไม้พาเพลิน - สถานนีรถไฟบุรีรัมย์ - ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ - ถนนคนเดินเซาะกราว
 ปราสาทหินพนมรุ้ง - เขื่อนลำตะคอง - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.บุรีรัมย์ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีฉีดวัคซีนไขว้ โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หากไม่มีเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์บุรีรัมย์ 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์บุรีรัมย์, โปรแกรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนกันยายน 2564
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนตุลาคม 2564
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนธันวาคม 2564
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนมกราคม 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนมีนาคม 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนเมษายน 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนพฤษภาคม 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์บุรีรัมย์เดือนสิงหาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP