เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z7989
Z7988
1 2
Z8635
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Aug 2022 - 18 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿49,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,900
฿49,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿46,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รวมประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,000 บาท - ค่าตรวจ PCR-Test (ถ้ามี ทุกกรณี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4 Jul 2022 - 12 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25 Jun 2022 - 3 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8448
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23 Sep 2022 - 2 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿99,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿32,000
฿99,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿99,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหาร หรือโรงแรมได้) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าแพ็คเกจ TEST & GO (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8714
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Jul 2022 - 18 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿13,000
฿59,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿59,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)
Z8714
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Jul 2022 - 27 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿13,000
฿59,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿59,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7 Aug 2022 - 15 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿145,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿26,900
฿145,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿145,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿26,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 72 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส

Z8866
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีโธร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - มหาวิหารเลดี้ - ปราสาทเกรเวนสตีน - อะโตเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต
 สนามบินแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองซังกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ
 เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ถ่ายรูปสะพานโฮเอินซอลเลิร์น - เนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีโธร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - โรงงานทำรองเท้าไม้ - โรงงานทำชีส - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารเลดี้ - Belfly of Bruge - แกรนด์เพลส - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เก็บภาพจัตุรัสกร็องปลัส - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส - ปอร์ตเดอมาร์ส - มหาวิหารแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำที่ Grain de Cuir - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี : ต้องได้รับวัคซีนครบ 3 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ใน EU (ปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เดินทาง :
Z8860
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8860
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Toscana, Cruise Only, West Mediterranean : Civitavecchia (Italy) - Naples (Italy) - Palma De Mallorca (Spain) - Valencia (Spain) - Marseilles (France) - Savona (Italy) - Civitavecchia (Italy) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Civitavecchia (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Toscana - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 07.00 AM Naples (Italy) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 09.00 AM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM Valencia (Spain) - Depart 15.00 PM
 Arrival 13.00 PM Marseilles (France) - Depart 19.00 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 08.30 AM Civitavecchia (Italy)
เดินทาง :
Z8859
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8859
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Smeralida, Cruise Only, West Mediterranean : Barcelona (Spain) - Palma De Mallorca (Spain) - Palermo (Sicily) - Civitavecchia (Italy) - Savona (Italy) - Marseilles (France) - Barcelona (Spain) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Barcelona (Spain) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 08.00 PM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 07.00 AM Palermo (Sicily) - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 AM Civitavecchia (Italy) - Depart 19.30 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 09.00 AM Marseilles (France) - Depart 18.00 PM
 Arrival 09.00 AM Barcelona (Spain)
เดินทาง :
Z8848
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8848
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿93,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - อินส์บรุค - วาดุซ - ฮัลสตัท - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน - ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - บรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำไโรงแรม - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 6,900 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนมิราเบล
 ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคำ
 เมืองวาดุซ, ประเทศลิกเตน สไตน์ - ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองอินเทอร์ลาเกน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟเขึ้นสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง
 มหานครปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย
 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช - ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8831
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8831
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปารีส - ดีจอง - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - แองเกิ้ลเบิร์ก - มิลาน - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต - ช้อปปิ้งที่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ปารีส (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 6,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละประมาณ 500 บาท ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการพาไปได้) - ผ่านชม ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท
 ปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม (เต็มวัน) (อิสระอาหารเที่ยง) - ดีจอง
 ชมเมืองกอลมาร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - แองเกิ้ลเบิร์ก
 แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล - ถ่ายรูปทะเลสาบลูเซิร์น - ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์เนม - เมืองโคโม่ - ถ่ายรูปทะเลสาบโคโม่ - มิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 มิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8779
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8779
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - พิชิตยอดเขา Schillthorn - เดินริมเขา Skyline View Platform - มหาวิหารแห่งมิลาน - หอเอนปิซา - โคลอสเซียม โรม - น้ำพุเทรวี - ช้อปปิ้งกรุงปารีส, มิลาน เมืองแฟชั่นระดับโลก / พักเมืองเล็กๆแสนสวย อินเทอลาเคน - พักหมู่บ้าน Murren วิวแสนล้าน น้อยทัวร์ที่จะพาไปพัก - พักกรุงปารีส 1 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู - หอยเอสคาโก และไวน์แดง - สปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) - ค่าทิปไกด์ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าทำ Vaccine Passport - ทำ VACCINE PASSPORT, ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - ปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - เบอซองซง
 เบอซองซง - ชเตเคิลแบร์ก - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - หมู่บ้านเมอร์เรน - พักบนเขา วิวแสนล้าน (โรงแรมไม่มีห้องพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 กรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 1 คืน ประมาณ 1,500 บาท)
 เมอร์เรน - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่ อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งที่ ฟอกซ์ทาวน์ - มิลาน
 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า
 ปิซ่า - โรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ด้านหน้าถนนคอนดอตติ
 สนามบินกรุงโรม - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาบี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8769
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8769
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค, เยอรมนี - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่ศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿80,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8727
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8727
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿123,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 2 เขา Schilthorn, Mont Blanc - สะพานไม้ชาเปล - มหาวิหารดูโอโม - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักใจกลางกรุงปารีส Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ลิ้มลองหอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - ซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - กิมเมลวาลด์
 เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - ลูกาโน - ชมย่านย่านเมืองเก่า
 ลูกาโน - ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 มิลาน - ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนด์
 เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8726
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : พิชิตยอดเขา Schilthorn - ขึ้น Skyline View Platform - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตล์ - นั่งรถไฟ TGV จากปารีส สู่ เจนีวา - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวปารีส พักปารีส ใกล้แหล่องปิ้งปิ้ง / พักหมู่บ้าน Murren (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) บนเขาล้อมรอบเทือกเขาแอลป์ - พักเมือง Fussen / บริการอาหารครบทุกมื้อ มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง ขาหมูเยอรมัน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - กรุงปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์ - ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล (รวมค่าขึ้น)
 พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ประตูชัย - ถนนชอง เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ถ่ายภาพที่ด้านหน้า ซาเคร บาซิลิก้า - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา, สวิสเซอร์แลนด์ - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้
 เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - อินเทอลาเคน - ซเตเคิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน - พักโรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาชิลทรอน - สัมผัสความหนาวบริเวณ Skiline View Platform - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซูริก - โบสถ์เซนท์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เซนต์ กัลเลน
 เมืองเซนต์ กัลป์เลน - เข้าชมปราสาทนอยชวานไตน์ - ฟุสเซน
 ฟุสเซน - โอเบออัมเมอร์เกา - มิวนิก - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ช่อปปิ้งรอบจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 สนามบินกรุงมิวนิก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8725
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8725
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 3 เขา Schilthorn, Matterhorn, Mont Blanc - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักบนภูเขา 4 หมู่บ้าน (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) Murren, Zermatt, Adelboden, Chamonix - พักกรุงปารีส 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / เมนูพิเศษ!!! Lobster - หอยเอสคาโก และไวน์แดง
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - เข้าที่พักบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ชมวิวพาโนรามา (สถานที่ถ่ายทำ James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี) - สัมผัสความหนาวเย็นที่ Skyline View Platform - เมืองอาเดลโบเดน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ - เข้าที่พัก กลางหุบเขาแอลป์
 เมืองแคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - เมืองเซอร์แมท - ชมวิวเมืองกลางหุบเขา
 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - ทะเลสาบริฟเฟล - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองชาโมนิกซ์ - เข้าที่พักในหมู่บ้านแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ
 สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองบลังค์ - นั่งรถไฟ TGV จาก เจนีวาสู่กรุงปารีส - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ผ่านชมชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8724
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,300
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Wonder of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทางบาร์เซโลน่า - ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า - โพรวองซ์ - ฟลอเรนท์ - โรม - เนเปิลส์ - บาร์เซโลน่า **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือโมล เอโดสแสท Barcelona, Spain - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Neples (Capri), Italy - Departure 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Departure Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8714
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8714
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส : นีซ - โพรวองซ์ - มาร์แซย์ - วาเลนโซ - อาวีญง - อาร์ลส์ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 9 มื้อ, บนเครื่อง - ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว - รวมประกัน Covid / ฟรี เช็ตเดินทาง (หมอนรองคอ, ผ้าปิดตา)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามอิสตันบูล - สนามบินนีซ - เมืองนีซ - ตลาดกูร์ซาลียา - จัตุรัสมาเซน่า - น้ำพุฟงแตนดูโซเลย - คาสเซิลฮิลล์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
 แคว้นโพรวองซ์ - เมืองวาเลนโซ - ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole - หมู่บ้านครุสสิยง - หมู่บ้านกอร์ด - ถ่ายรูปปราสาทหินโบราณกอร์ด - เมืองอาวีญง
 เมืองอาวีญง - ไร่องุ่น Chateau La Nerthe - พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา - สะพานปงดาวีญง - หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์
 เมืองอาร์ลส์ - โบสถ์เซนต์โทรฟีม - โรงละครโรมัน - โรมันอัฒจันทร์ - เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ - เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด - ถนนกูร์ค มิราโบ - เมืองมาร์แซย์
 เมืองมาร์แซย์ - มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด - มหาวิหารมาร์แซย์ - ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ - ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ - ถนน Saint Ferréol - สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ฝรั่งเศสรับรองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านการอนุญาตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ AstraZeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม และ Johnson & Johnson 1 เข็ม
เดินทาง :
Z8684
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8684
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,555
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : เมืองฮัลล์ทัทท์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ สัญลักษณ์เมืองอินส์บรุค - เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย, VIP ไม่มีต่อคิว - ล่องเรือบาตามูซ ชมแม่น้ำแซน
คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรรัฐ) - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)
 ฮัลล์ทัทท์ - อินส์บรุค - วังหลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
 โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - ขึ้นขึ้นกระเช้า The V-Cableways สู่เมืองดีจอง (ฝรั่งเศส)
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)
 ประตูชัย - หอไอเฟล - พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮามัด ประเทศประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป
เดินทาง :
Z8676
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8676
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ยุโรป 3 ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (ไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาท่านประมาณ 5-6 ยูโร) - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปด้านอกอะโตเมียม - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ปลัสเดอลากงกอร์ด - ประตูชัยฝรั่งเศส - ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ / ฟรี เซ็ตเดินทาง (หมอนรองคอ, ผ้าปิดตา)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านโคมแดง
 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (ไม่รวมค่าล่องเรือ ราคาท่านประมาณ 5-6 ยูโร) - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - โรงงานชีส
 เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปด้านอกอะโตเมียม - จัตุรัสกร็องปลัส - เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองปารีส
 มงมาร์ท - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ปลัสเดอลากงกอร์ด - ปาแลเดอชาโย - ทรอกาเดโร - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ประตูชัยฝรั่งเศส - อิสระช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น
เดินทาง :
Z8635
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8635
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - ปารีส - มองซ์แซงต์มิเชล - รูอ็องซ์ : มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช - ชมด้านนอก มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง - อิสระเที่ยวเอง 1 วันเต็ม - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - พระราชวังแวร์ซายส์ / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 8 มื้อ + บนเครื่อง / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
รวมประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,000 บาท - ค่าตรวจ PCR-Test (ถ้ามี ทุกกรณี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินชางงี
 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - มงต์มาตร์ - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด - เสาโอเบลิสก์ - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช
 มองซ์แซงต์มิเชล - ชมด้านนอก มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโบสถ์ ประมาณท่านละ 11 ยูโร) - เมืองรูอ็อง - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปารีส
 อิสระเลือกท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีอาหารเที่ยง, เย็น บริการ
 หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ประมาณท่านละ 80 ยูโร) - พระราชวังแวร์ซายส์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินชางงี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ฝรั่งเศสรับรองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านการอนุญาตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ AstraZeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม และ Johnson & Johnson 1 เข็ม
เดินทาง :
Z8601
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8601
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿61,600
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Royal Caribbean Anthem of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทาง Leaving from Southampton 7 Night Spain & France Cruise - Southampton, England - Bordeaux (La Rochelle) - Bilbao, Spain - La Coruna, Spain - Paris (Le Havre), France - Southampton, England
รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปบนเรือ / ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ และวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทำ Thailand Pass

 อิสระเดินทางเองจากรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ แนะนำบินลง สนามบิน เซาแทมป์ตัน)- ท่าเรือ Southampton, England - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Anthem of the Seas - อิสระพักผ่อน - Depart at 5:00 PM
 Cruising, Day at sea
 Bordeaux (La Rochelle), France From 8:00 AM - 5:00 PM
 Bilbao, Spain From 8:00 AM - 5:00 PM
 La Coruna, Spain From 8:00 AM - 5:00 PM
 Cruising, Day at sea
 Paris (Le Havre), France From 8:00 AM - 10:00 PM
 Arrives at 6:00 AM Southampton, England - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8593
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8593
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : เข้าชมนิทรรศการพืชสวนโลก Floriade Expo 2022 - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไรน์ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - มหาวิหารแร็งส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต จุใจแบบเต็มวัน
ไม่รวม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน (12 ยูโร) - ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 ยูโร - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงโดฮา - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - บ็อบพาร์ด - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ - โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
 ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - นิทรรศการพืชสวนโลก Floriade Expo 2022 - กรุงบรัสเซล
 กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ช้อปปิ้งแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - ปารีส
 ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ถ่ายรูปประตูชัย - Duty Free
 ปารีส - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต จุใจแบบเต็มวัน - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8571
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8571
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿109,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : เข้าชมเทศกาลดอกไม้ Floriade Expo 2022 - ดุสเซลดอร์ฟ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว -วาฟเฟิล ขึ้นชื่อของบรัสเซลล์ -หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง - เมนู Michelin Guide / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
พักโรงแรม 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้งHotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว -วาฟเฟิล ขึ้นชื่อของบรัสเซลล์ -หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง - เมนู Michelin Guide / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต, ประเทศเยอรมนี - โคโลญจน์ - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญจ์ - ดุสเซลดอร์ฟ - ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังเยเกอร์โฮฟ - ถ่ายรูปด้านหน้า ศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอร์ฟ
 ดุสเซลดอร์ฟ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ถ่ายรูปด้าหน้า พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง
 อัมสเตอร์ดัม - เข้าชม Floriade Expo 2022 - แอนต์เวิร์ป - จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป - กิลด์ฮอลล์ - ถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์อาวร์เลดี้ - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกร็องปลัส - ถ่ายรูปคู่แมนาคินพิส
 บรัสเซลส์ - แร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - ประตูชัยเมืองแร็งส์ - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ห้าง La Samaritaine - พิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูป หอไอเฟล - ผ่านชมถนนชองป์เอลิเซ่ - ผ่านชมประตูชัย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8537
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8537
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ : มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - FLORIADE EXPO 2020 (รวมค่าเข้าแล้ว) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเพชร (คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าโรงแรม TEST&GO (หรือเป็นตามที่รัฐกำหนด) - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงอาบูดาบี (มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน
 ช้อปปิ้ง Chic Outlet La Vallee Village (อิสระอาหารเที่ยง) - บรูจก์ - จัตุรัสบรูจก์
 บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (อิสระอาหารเที่ยง) - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถายรูปเมเนเก้นพีส - อะโตเมี่ยม
 อัมสเตอร์ดัม - FLORIADE EXPO 2020 (รวมค่าเข้าแล้ว / อิสระอาหารค่ำ) - ดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเพชร
 สนามบินสคิปโพล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บินเข้าฝรั่งเศส รับวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็มต้องบูสด้วย MRNA เข็มสามเท่านั้น
เดินทาง :
Z8521
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8521
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เรือสำราญลำใหม่ และ ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2021 Royal Caribbean Wonder of the SEAs! : ฌิโรนา (พักก่อนเช็คอินขึ้นเรือ 1 คืน) - บาร์เซโลนา - ปัลมาเดมายอร์กา (โซลเลอร์) - มาร์กเซย อาร์ลส์) - ลา สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม - เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บาร์เซโลนา
รวม ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว / ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงอิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เมืองฌิโรนา - ถ่ายรูปวิหารซานต้ามาเรียแห่งฌิโรนา - ถ่ายรูปโบสถ์แห่งเซนต์เฟลิกส์ - ถนน Bisbe Cartaña - ย่านเมืองเก่า Pujada Sant Domenec - เข้าที่พัก
 ช้อปปิ้ง La Rocca Village Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองบาร์เซโลนา - ท่าเทียบเรือ ปัลมาเดมายอร์กา - เช็คอินขึ้น เรือสำราญ Royal Caribbean Wonder of the SEAs! - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ท่าเรือปัลมาเดมายอร์กา ประเทศสเปน - เที่ยวชมเมืองโซลเลอร์ - เข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว - เมืองพอร์ต เดอ โซลเลอร์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเลอซู - กลับขึ้นเรือ ท่าเรือปัลมาเดมายอร์กา - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบ ท่ามาร์กเซย (ฝรั่งเศส) - เมืองอาร์ลส์ - เข้าชมโรมัน แอมฟิเธียเตอร์ - ชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติกุส - ถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ - เมืองมาร์กเซย - เข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด - ชมวิวท่าเรือ Le Vieux Port - กลับขึ้นเรือ บริเวณท่าเรือมาร์กเซย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี - นั่งรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (มรดกโลก) - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร - นั่งรถไฟกลับสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบเท่า ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี - นครรัฐวาติกัน - ถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แวะถ่ายรูปโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมน้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - กลับขึ้นเรือบริเวณท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบเท่าเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี - เมืองซอร์เรนโต - แวะถ่ายรูปอารามซานฟรานซิสโก - แวะถ่ายรูปวิหารแห่งซานแอนโตนิโน - เมืองเนเปิลส์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปจัตุรัสเพิลบิสซิโต - เข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิลส์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - กลับขึ้นเรือ ท่าเทียบเรือ เมืองเนเปิลส์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องนานน้ำสากล ตลอดวัน (At Sea)
 เรือเทียบท่า ท่าเรือบาร์เซโลนา - อำลาเรือสำราญ - พาเที่ยวสวนกูเอล - ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์ - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งบาร์เซโลน่า - สนามบินบาร์เซโลนา - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 การเดินทางเข้าฝรั่งเศส : ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนตามที่องค์กรยายุโรปรับรอง คือ Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Astrazeneca Thai, Covishield, J&J ครบโดส และแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง หรือ Antigen Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง จะไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง เมื่อเดินทางถึง และไม่ต้องกักตัว
 การเดินทางเข้าสเปน : ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนตามที่องค์กรยายุโรปรับรอง คือ Pfizer, Modern, Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, Covishield, J&J ครบโดส และแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง หรือ Antigen Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8520
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - อิตาลี : เมืองเบิร์น - นั่งกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี สู่ยอดเขามองบลังก์ - หมู่บ้านกอร์ด - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล - เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองมอนติคาโล โมนาโก - ถ่ายภาพปราสาท ปาเล เดอ แปรงซ์ - หมู่บ้านตากอากาศ ปอร์โตฟิโน่ - นั่งรถไฟสู่ชิงเควเทอเร่ - กรุงมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 / มื้อพิเศษ Seafood Platter & White Wine / พักเมือง Gordes ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลูเบอรอง Le Petie Palais D’ Aglae - พักเมืองเทพนิยาย Mercure Chamonix Centre - พักสุดหรูเมืองมอนติคาร์โล Fairmant Monte Carlo - พักสไตล์ชาดตว์ ใกล้ทุ่งลาเวนเดอร์ Monastere De Segries Hotel
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 สนามบินซูริก สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเบิร์น - ย่านเมืองเก่ามาร์คกาสเซ - ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เมืองชาโมนิกซ์
 นั่งกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี สู่ยอดเขามองบลังก์ - เกรอนอบ - หมู่บ้านกอร์ด
 หมู่บ้านโซลท์ - โรงงาน L’Occitane - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล - พักโรงแรมสไตล์ ชาโตว์ ใกล้ทุ่งลาเวนเดอร์
 เมืองกราสส์ - เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม - คานส์ - เก็บภาพกับ Palais Des Festivals - เมืองนีซ - ถ่ายภาพโบสถ์นอร์ทเทรอดาม - เมืองมอนติคาโล โมนาโก - ถ่ายภาพกับปราสาท ปาเล เดอ แปรงซ์
 หมู่บ้านตากอากาศ ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย
 นั่งรถไฟสู่ชิงเควเทอเร่ - เมือง ลา สเปเซีย - กรุงมิลาน - พักย่านช้อปปิ้ง
 ถ่ายรูปโบสถ์ดูโอโม - ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - สนามบินเมืองมิลาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ)
เดินทาง :
Z8510
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8510
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - หอเอนเมืองปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟ TGV - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟฟ์ - ย่านมองมาร์ต
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (900 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน (14 ยูโร) - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 8,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นกลับไทย 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงไทย (ตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE (ที่ใช้สแกนเข้าที่เที่ยว, ร้านอาหาร ต่างๆ ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา
 สนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายภาพด้านนอกสนามกีฬาโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า
 ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
 เวนิส เมสเตร้ - เดินเที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเค่น - ช้อปปิ้งของฝากจากสวิส (อิสระอาหารค่ำ)
 อินเทอร์ลาเค่น - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - สถานีไอเกอร์ - ขึ้นกระเช้า THE V-CABLEWAY ชมวิวเทือกเขาแอล์ป - ดีจอง
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - City Tour - ขึ้นลิฟท์ ชั้น 2 ชมวิวบนหอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต
 ปารีส - ช้อปปิ้ง Duty Free - ห้างลาฟาแยต (มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม / อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ) - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ถ้ามี)
เดินทาง :
Z8508
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8508
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - ปารีส - ดีสนีย์แลนด์ : มหาวิหารซาเครเกอร์ - เสาโอเบลิสก์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สวนสนุแดิสนีย์แลนด์ ปารีส (เต็มวัน / รวมค่าเข้าแล้ว) - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - ดินเนอร์บนหอไอเฟล
รับฟรี ประกันโควิด - น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,000 บาท - ค่าตรวจ PCR-Test (ถ้ามีทุกกรณี) - แพ็คเกจ Test & Go และค่าตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีพนักงานรับส่งเอกสารวีซ่า (โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินชางงี
 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - มงต์มาตร์ - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด - เสาโอเบลิสก์ - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (เต็มวัน / รวมค่าเข้าแล้ว) (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - ดินเนอร์บนหอไอเฟล
 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินชางงี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ฝรั่งเศสรับรองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านการอนุญาตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ AstraZeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม และ Johnson & Johnson 1 เข็ม
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 72 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 72 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกันยายน 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว