เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวพัทลุง
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์พัทลุง 4 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์พัทลุง

Z7507
แอร์เอเชีย

แพ็คเกจทัวร์พัทลุง

รหัสทัวร์ : Z7507
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวพัทลุง :
ทัวร์พัทลุง - สงขลา พัทลุง - นาโปแก - บ้านแฝดแห่งสะพานข้ามทะเลน้อย - ทะเลน้อย - ชมควายน้ำ - หาดสมิหรา - ลิวงศ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - พัทลุง - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน - นาโปแก - บ้านแฝดแห่งสะพานข้ามทะเลน้อย
 คลองปากประ - ทะเลน้อย - ชมควายน้ำ - วัดพะโค - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - ย่านเมืองเก่าสงขลา - หาดชลาทัศน์ - ไมอามี่ สงขลา - หาดสมิหรา - The Little Mermaid - มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม
 ลิวงศ์ - ตลาดกิมยง สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7663
ไทยสมายล์

ทัวร์พัทลุง

รหัสทัวร์ : Z7663
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพัทลุง :
ทัวร์พัทลุง - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - พัทลุง - หาดใหญ่ / ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด - เจดีย์ลอยฟ้า - แกรนด์แคนยอน ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา - ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ - วัดพระธาตุ - หมู่บ้านคีรีวง - อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - เขาอกทะลุ - น้ำตกไพรวัลย์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ - มัสยิดกลาง
รวมทิปแล้ว - อาหาร 7 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสุราษฏร์ธานี - พระธาตุศรีสุราษฎร์ - ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด - เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง
 แกรนด์แคนยอน ขนอม - ถ้ำเขาวังทอง - ถ่ายรูปจุดชมวิวเนินเทวดา - วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - กำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช - หมู่บ้านคีรีวง
 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - หอคอยชมวิวทะเลน้อย - สะพานเอกชัย - นาโปแก - ถ่ายรูปกับเขาอกทะลุ - จุดชมวิวควนนกเต้น - น้ำตกไพรวัลย์ - เมืองหาดใหญ่ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ - พระโพธิสัตว์กวนอิม - หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ - มัสยิดกลาง - วัดมหัตตมังคลาราม - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7692
นกแอร์

ทัวร์พัทลุง

รหัสทัวร์ : Z7692
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวพัทลุง :
ทัวร์พัทลุง - ตรัง - พัทลุง - สงขลา - หาดใหญ่ / ดำน้ำทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - ถ้ำเลเขากอบ - ทะเลน้อย - ควายน้ำ - ทะเลสาบสงขลา - คลองปากประ - ยอยักษ์ - เกาะยอ - หาดใหญ่ - มัสยิดกลาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรัง - ท่าเรือปากเมง - นั่ง Speed Boat สู่เกาะมุก - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เข้าที่พัก
 ถ้ำเลเขากอบ - พัทลุง - นาโปแก - ทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - พักศรีปากประ
 คลองปากประ - ล่องเรือชมแสงแรก - ยอยักษ์ - บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน - แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ - เกาะยอ - วัดท้ายยอ
 วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - สงขลา - มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง - หาดสมิหลา - หาดชลาทัศน์ - ตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7818
ไทยสมายล์

ทัวร์พัทลุง

รหัสทัวร์ : Z7818
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
โปรแกรมท่องเที่ยวพัทลุง :
ทัวร์พัทลุง - พัทลุง - สงขลา - หาดใหญ่ / อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - ล่องเรือชมแสงแรก คลองปากประ - บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน - แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ - หมู่บ้านลิวงค์ (สวิตเซอร์แลน์แห่งจะนะ) - มัสยิดกลาง - หาดสมิหลา - หาดชลาทัศน์ - ตลาดกิมหยง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหาดใหญ่ - พัทลุง - นาโปแก - อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 คลองปากประ ริมทะเลสาบสงขลา - ล่องเรือชมแสงแรก - ยอยักษ - บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน - แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ - เกาะยอ - วัดท้ายยอ
 หาดใหญ่ - หมู่บ้านลิวงค์ (สวิตเซอร์แลน์แห่งจะนะ) - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง - หาดสมิหลา - หาดชลาทัศน์ - ตลาดกิมหยง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์พัทลุง 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พัทลุง, โปรแกรมท่องเที่ยวพัทลุง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พัทลุงเดือนเมษายน 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนกันยายน 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์พัทลุงเดือนมกราคม 2565
ทัวร์พัทลุงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์พัทลุงเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP