เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวระยอง
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์ระยอง 5 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์ระยอง

Z5987
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ระยอง

รหัสทัวร์ : Z5987
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง :
ทัวร์ระยอง - ระยอง - จันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ
 เนินนางพญา - จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำ - บ้านหัวแหลม - เรือรบหลวงประแส - ทุ่งโปรงทอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6398
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ระยอง

รหัสทัวร์ : Z6398
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,450
โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง :
ทัวร์ระยอง - แพ็คเกจเกาะเสม็ด จ. ระยอง พักสวัสดี โคโค่ รีสอร์ท หาดทรายแก้ว 3 ดาว / รวม ที่พัก 1-2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก) - ฟรี 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรม 1. ดำน้ำดูปะการัง 1 จุด หรือ 2. นั่งเรือตกหมึก หรือ 3. ดินเนอร์ 1 มื้อ
เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเข้าอุทยานฯ - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าเรือไปกลับเกาะเสม็ด - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 [Pro1 2 วัน 1 คืน] อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ) เกาะเสม็ด - เลือก 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว (บริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี) หรือ นั่งเรือตกหมึก (ให้เลือกระหว่าง โปรแกรม A ตกหมึก+Seafood BBQ หรือ B ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน) หรือดินเนอร์ มื้อค่ำ - เช็คอินเข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 [Pro2 3 วัน 2 คืน] อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ) เกาะเสม็ด - อิสระเช็คอิน เข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย - ฟรี เลือก 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฏี เกาะขาม เกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว (บริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี) หรือ นั่งเรือตกหมึก (ให้เลือกระหว่าง โปรแกรม A ตกปลา-ซาซิมิ หรือ โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ หรือ โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน) หรือดินเนอร์ มื้อค่ำ 1 มื้อ - กลับเข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน - เช็คเอาท์ อำลาที่พัก - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าเรือ ไปกลับ)
เดินทาง :
Z7219
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ระยอง

รหัสทัวร์ : Z7219
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง :
ทัวร์ระยอง - แพ็คเกจเกาะเสม็ด จ. ระยอง พักเสม็ด แกรนด์วิว รีสอร์ท (ติดหาด) 4 ดาว / โปรโมชั่น!! พัก 2 คืน รับฟรี กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ ต่อการเข้าพัก 2 ท่าน
เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเข้าอุทยานฯ - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าเรือไปกลับเกาะเสม็ด - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 [Pro1 2 วัน 1 คืน] อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือเกาะแก้วพิสดาร (บ้านเพ) - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะเสม็ด ด้วยตัวเอง - ถึงท่าเรือหน้าด่าน อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่มีรถบริการ) - เลือก 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว (บริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี) หรือ นั่งเรือตกหมึก (ให้เลือกระหว่าง โปรแกรม B ตกหมึก+Seafood BBQ รอบเวลา 18:00-22:30 PM หรือ โปรแกรม C ตกปลา+ตกหมึก+ชมพระอาทิตย์ตกดิน รอบเวลา 15:00-21:00 PM) หรือดินเนอร์ มื้อค่ำ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก - อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือหน้าด่าน (ไม่มีรถบริการ) - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือเกาะแก้วพิสดาร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 [Pro2 3 วัน 2 คืน] อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือเกาะแก้วพิสดาร (บ้านเพ) - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะเสม็ด ด้วยตัวเอง - ถึงท่าเรือหน้าด่าน อิสระเข้าที่พักเอง (ไม่มีรถบริการ) - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก - เลือก 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว มีรถรับจากที่พัก สู่กิจกรรมดำน้ำ (บริการอาหารเที่ยง 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี) หรือ นั่งเรือตกหมึก ดูการจับปลาหมึกสดจากทะเล รอบเวลา 18.00-23.00 PM (บริการอาหารค่ำ 1 มื้อ เมนูข้าวต้ม และน้ำดื่ม) หรือดินเนอร์ มื้อค่ำ 1 มื้อ (อิสระเดินทางไปกล้บร้านอาหารเอง) - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก - อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือหน้าด่าน (ไม่มีรถบริการ) - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือเกาะแก้วพิสดาร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 รวม ที่พัก 1-2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก) - 3. ตั๋วเรือ (ไป-กลับ) ขึ้นท่าเรือ เกาะแก้วพิสดาร (บ้านเพ) - ฟรี 1 โปรแกรม ระหว่าง กิจกรรม 1. ดำน้ำดูปะการัง 1 จุด หรือ 2. นั่งเรือตกหมึก หรือ 3. ดินเนอร์ 1 มื้อ
เดินทาง :
Z7291
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ระยอง

รหัสทัวร์ : Z7291
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,777
โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง :
ทัวร์ระยอง - ระยอง - เกาะเสม็ด - วิหารพระนางมารี - ชมโชว์ควงกระบองไฟ - กิจกรรมดำน้ำ 6 เกาะ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - จันทบุรี - วิหารพระนางมารี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - โบสถ์สีน้ำเงิน - ระยอง - ท่าเรือเกาะเสม็ด - ชมโชว์ควงกระบองไฟ
 เกาะเสม็ด - เกาะถ้ำค้างคาว - เกาะขาม - เกาะกรวย - เกาะปลาตีน - เกาะกฎี - เกาะทะลุ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7315
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ระยอง

รหัสทัวร์ : Z7315
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿899
โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง :
ทัวร์ระยอง - ทัวร์บุญ เทศกาลเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี - แวะเที่ยวระยอง One Day Trip / เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง และมีความคล่องตัวในการเดินขึ้นเขา - มีพนักงานขับรถตู้ รับส่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่รวม ค่ารถ 4 WD ขึ้นคิชฌกูฏ (ชำระเพิ่ม 200 บาทต่อท่าน) - ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ลานจอดรถห้าง CDC ฝั่งหลังแมคแวลู) - จ.จันทบุรี - วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ - นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ - อิสระทำธุระส่วนตัว และอิสระอาหารเช้า - ศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตากสิน - ชุมชนริมน้ำจันทบรู - อิสระเล่นน้ำที่ หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์ระยอง 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ระยอง, โปรแกรมท่องเที่ยวระยอง และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ระยองเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ระยองเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ระยองเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ระยองเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนกันยายน 2564
ทัวร์ระยองเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ระยองเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ระยองเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP