เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  220 รายการ

ทัวร์วันปิยมหาราช 2566 / 2023

Z9969
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿85,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : หอไอไฟล - ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - สะพานไม้ชาเปล - นั่งกระเช้า Eiger Express - Jungfrau Panorama View - มหาวิหารมิลาน - เกาะเวนิส - พระราชวังดอร์จ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - ถ่ายรูปหอเอนเมืองปีซ่า - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านนอกโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
เมนูพิเศษ ฟองดู - หอยเอสคาโก้ - ไวน์แดง ฟรีชุด Travel Kit

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - จัตุรัสทรอกาเดโร - หอไอไฟล - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดิฌง
 เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg
 เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งกระเช้า Eiger Express - อุโมงค์น้ำแข็ง - อุโมงค์โลกอัลไพน์ - Jungfrau Panorama View - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - มิลาน
 มหาวิหารมิลาน - กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - มหาวิหารซันมาร์โก - พระราชวังดอร์จ - หอระฆังซันมาร์โก - สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอาลโต้ - เวนิสเมสเตร้
 เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - ถ่ายรูปหอเอนเมืองปีซ่า - กรุงโรม
 นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ - จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านนอกโคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรั่ม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน (อิสระอาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี - ฟีอูมีชีโน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินนานาชาติดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Z9966
เวียดนามแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ ซาปา : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน - ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ - เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉพิเศษ
บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮาลอง
 อ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - เมืองซาปา
 นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
 เมืองลาวไก - พรมแดนจีน-เวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า
 ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9959
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿57,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก :นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิเศษ!!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังฤดูร้อน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
 รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม (อิสระอาหารเที่ยง) - ชมการแสดง Russian Circus
 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 USD ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9958
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว - อาลีซาน) - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเจียอี้
 ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
Z9956
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไถจง - เข้าที่พัก
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
 ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
Z9953
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย - ปีนัง - จอร์จทาวน์ - คาเมร่อน - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปุตราจาย่า - กัวลาฯ : วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - วัดเค็ก ลก ซี (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม) - ปีนังฮิลล์ - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ตึกปิโตรนัส - พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา
พักที่ ปีนัง 1 คืน - คาเมร่อน 1 คืน - เก็นติ้ง 1 คืน / ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน / แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หาดใหญ่ จ.สงขลา - ปีนัง - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - ชมเมืองจอร์จทาวน์
 วัดเค็ก ลก ซี (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม) - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์
 ตลาดเช้า - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดถ้ำบาตู - ตึกปิโตรนัส - พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางไปมาเลเซีย ควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน International Covid19 Vaccination Certificate หรือ Digital Health Certificate และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม) อย่างใดอย่างหนึ่ง - Download APP : MySejahtera
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินดอนเมือง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9945
แควนตัสแอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿155,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ : QUEENSTOWN - MT.COOK - DUNEDIN - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือสำราญ ชมธรรมชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - ชมเมืองแอร์โร่ทาวน์ - ดะนิดิน - ปราสาทลาร์นัค - ทะเลสาบปูคากิ - แซลมอนฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก - ทะเลสาบเทคาโป - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่
พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน ห้องวิวทะเลสาบ - ดันนิดิน 1 คืน - อุทยานเม้าส์คุก 1 คืน - ไครสต์เชิร์ช 1 คืน 5 ดาว (พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว) - บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์พีค - เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ - เมนูเป็ดปักกิ่ง - สุดพิเศษ!!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัวเสริฟ พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ - ทานอาหารในไร่ไวน์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย - เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - เล่นลูจ 2 รอบ
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือสำราญ ชมธรรมชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - ควีนส์ทาวน์
 อิสระเลือกซื้อกิจรรมเสริม อาทิ นั่งเรือเจ๊ทโบท JET BOAT, กระโดดบันจี้จัมพ์ (สอบถามค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์เพิ่มเติม) - ทานข้าวไร่ไวน์ - ชมเมืองแอร์โร่ทาวน์ - ดะนิดิน - ถ่ายรูปสถานีรถไฟแห่งดะนีดิน
 ชมนกเพนกวินตาเหลือง - โออามารู - แซลมอนฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก
 กิจกรรม OPTIONAL PROGRAM - ทะเลสาบเทคาโป - ไครสต์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์
 สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (หากต้องการยื่นแบบวีซ่าเดี่ยว) - ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) - ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 3 เหรียญต่อวัน ต่อคนทิป - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า - ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9928
โอมานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿63,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Germany - France - Swiss - Italy : จัตุรัสโรเมอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ถ่ายภาพมหาวิหารโคโลญ - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - สะพานไม้ชาเปล - แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส - โคโม่ - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele Ll - Serravalle Outlet
เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน - โหลดน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี - จัตุรัสโรเมอร์ - ซังกอร์ - บ๊อบพาร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญ - ถ่ายภาพมหาวิหารโคโลญ
 ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก - จัตุรัสเกลแบร์ - อิสระช้อปปิ้ง
 กอลมาร์ - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - แองเกิลเบิร์ก (อิสระอาหารค่ำ)
 แองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส - โคโม่ - มิลาน
 มิลาน - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele Ll - Serravalle Outlet - สนามบินมิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามมาตรฐานการให้ทิปโดยปกติวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)
Z9927
โอมานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿66,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย : คาร์โลวี วารี่ - จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - สวนมิราเบล - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse
เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างสุดฟิน - โหลดน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - มิวนิก เยอรมนี
 มิวนิก - คาร์โลวี วารี่ - Hot Spring Colonnade - กรุงปราก
 กรุงปราก - จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้ง ห้าง Palladium - จัตุรัส Wenceslas - เวียนนา
 เวียนนา - ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - ช้อปปิ้งถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
 ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก - มาเรียนพลัสซ์ - ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse (อิสระอาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก
 แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามมาตรฐานการให้ทิปโดยปกติวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)
Z9923
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿109,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ทัวร์ล่องเรือสำราญ เอ็มเอสซี แกรนดิโอซา ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน - ฝรั่งเศส - อิตาลี : ยอดเขามองต์จูอิค - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ชมเมืองมาร์เซย (ฝรั่งเศส) - เจนัว - ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย) - กรุงโรม (อิตาลี) - ชมโคลอสเซียม - เมืองปาแลร์โม (เกาะซิซิลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - ช้อปปิ้ง Outlet La Roca Village / พักโรงแรม 1 คืน พักบนเรือสำราญ MSC GRANDIOSA 7 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - บาร์เซโลน่า (สเปน) - ยอดเขามองต์จูอิค - ชมเมืองบาร์เซโลน่า - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
 บาร์เซโลน่า - ช้อปปิ้งย่าน ถนน ลา รัมบลา (La Rambla) - ลงเรือสำราญ Msc Grandiosa Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 บาร์เซโลน่า - ชมเมืองมาร์เซย (ฝรั่งเศส)
 มาร์เซย - เจนัว - ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)
 กรุงโรม (อิตาลี) - กรุงวาติกัน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ชมโคลอสเซียม
 เมืองปาแลร์โม (เกาะซิซิลี) - ชมเมืองเก่า
 วัลเลตต้า (มอลต้า) - ชมเมือง - บาร์เซโลน่า (สเปน)
 เรือล่องกลางทะเล ตลอดวัน - ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
 บาร์เซโลน่า - ช้อปปิ้ง Outlet La Roca Village - สนามบินบาร์เซโลน่า
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์) - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทิปพนักงานบริการประจำเรือ 110 USD ซึ่งทางเรือจะช๊าทเข้าบัญชีห้องพักของทุกท่านอัตโนมัติ - ค่าแพ็คเกจ Wifi, แพ็คเกจเครื่องดื่ม บนเรือสำราญ, ทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9876
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี : บาหลีสวิง - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - หาดจิมบารัน - วิหารทานาห์ลอต - ชมระบำเกอจัก
ฟรี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กก. – ฟรี ร่ม และถุงผ้า - พิเศษ ชมระบำเกอจัก - เมนูพิเศษ อาหารทะเลริมหาดจิมบารัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สวนวิษณุ - อูลูวาตู - อูบุด
 อูบุด - บาหลีสวิง - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - หาดจิมบารัน
 Seminyak - เบดูกูล บราตัน - โรงงานช็อคโกแลต - วิหารทานาห์ลอต - เมืองอูบุด - ชมระบำเกอจัก
 สนามบินงูระห์ไร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือ สำหรับท่านที่รับวัคซีนแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) หรือมากกว่านั้นอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง (International Covid-19 vaccination Certificate กดขอจากแอปหมอพร้อม) - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9869
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,900
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 4-7JUN23
+ 11-14JUN23
+ 18-21JUN23
+ 25-28JUN23
+ 2-5JUL23
+ 9-12JUL23
+ 16-19JUL23
+ 23-24JUL23
+ 30JUL-2AUG23
+ 6-9AUG23
+ 13-16AUG23
+ 20-23AUG23
+ 27-30AUG23
+ 3-6SEP23
+ 10-13SEP23
+ 17-20SEP23
+ 24-27SEP23
+ 1-4OCT23
+ 8-11OCT23
+ 15-18OCT23
+ 22-25OCT23
+ 29OCT-1NOV23
+ 5-8NOV23
+ 12-15NOV23
+ 19-22NOV23
+ 26-29NOV23
+ 3-6DEC23
+ 10-13DEC23
+ 17-20DEC23
+ 24-27DEC23
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Resort World One By Resort World, Cruise Only : ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง (ทุกวันอาทิตย์)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเช็กแล็บก็อก, ฮ่องกง - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal - 14.00 PM อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Resort World One (ควรไปถึงท่าเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า) - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19.00 PM เรือออกจากท่า
 13.00 PM เรือเทียบท่า Kaohsiung - อิสระเที่ยวบนฝั่ง - 21.00 PM เรือออกจากฝั่ง - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 High Seas เรือล่องกลางทะเลตลอดวัน อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย
 09.00 AM เรือเทียบท่า ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal, Hong Kong - อำลาเรือ Resort World One - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปเรือ HKD130 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD150 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระเองบนเรือ) - ค่าอินเตอร์เน็ต WIFI, ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่าตรวจ Antigen Rapid Test ก่อนการเดินทาง 24 ชม. - ค่าสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9854
อิสราเอล แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LY-อิสราเอล แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿93,800
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอิสราเอล :
ทัวร์อิสราเอล - THE HOLY LAND ISRAEL : เยรูซาเล็ม - กำแพงฝั่งตะวันตก - ภูเขาพระวิหาร - ถนนเวีย โดโลโรซา - อุทยานแห่งชาติมาซาดา - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการและพระราชวัง - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาเทมพ์เทชั่น - ทะเลเดดซี - ยอดเขาโอลีฟ - ภูเขาไซออน - สุสานกษัตริย์เดวิด & ห้องพระกระยาหารมื้อสุดท้าย - ซากเมืองโบราณ - ภูเขาบีทติจูดส์ - ล่องเรือชมทะเลสาบกาลิลี - หมู่บ้านคานา - ชมเมืองเทล อาวีฟ
อาหารหลากหลาย ท้องถิ่น และจีน - พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ - เยรูซาเล็ม - เบธเลเฮม - ชมเมือง - โบสถ์แห่งการประสูติ - เยรูซาเล็ม - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Ben Yehuda
 เยรูซาเล็มเก่า - กำแพงฝั่งตะวันตก - ภูเขาพระวิหาร - ถนนเวีย โดโลโรซา - อีน คาเร็ม อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม - ช้อปปิ้งของฝาก - เยรูซาเล็ม
 เยรูซาเล็ม - อุทยานแห่งชาติมาซาดา - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (สู่) ป้อมปราการและพระราชวัง - เจริโค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (สู่) ภูเขาเทมพ์เทชั่น - ทะเลเดดซี
 ทะเลเดดซี - ยอดเขาโอลีฟ - สวนเกทเสมานี - โบสถ์นานาชาติ - ภูเขาไซออน - โบสถ์ไก่ขัน - สุสานกษัตริย์เดวิด & ห้องพระกระยาหารมื้อสุดท้าย - ซีซาร์เรีย - ซากเมืองโบราณ - ไฮฟา - สวนบาไฮต์ - ไทบิเรียส
 ไทบิเรียส - แม่น้ำจอร์แดน - ภูเขาบีทติจูดส์ - โบสถ์แปดเหลี่ยม - ทับกา - ล่องเรือชมทะเลสาบกาลิลี - คาเปอรนาอุม - บ้านเกิดนักบุญเปโตร - โบสถ์นักบุญเปโตร - นาซาเรธ
 นาซาเรธ - หมู่บ้านคานา - โบสถ์พระแม่รับสาร - จาฟฟา - ชมเมือง - เทล อาวีฟ - อิสระช้อปปิ้งตลาดคาร์เมล (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเบนกูเรียน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง - ค่าทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (E-Vaccine Passport) - ค่าทำใบรับรองการฉีดวัคซีน (ของแอปหมอพร้อม) - ค่าตรวจ RT PCR หรือ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ (หากมีข้อบังคับใช้) - ค่าประกันสุขภาพ รวมคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
Z9835
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี : หาดจิมบารัน - วัดทามันอายุน - วิหารทานาห์ลอต - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - นาข้าวขั้นบันได - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - Krisna Market
ฟรีกระเป่าผ้า, ร่ม - น้ำหนักกระเป่าโหลดใต้เครื่อง 20 กก. - บริการอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน - คณะออกเดินทง 15 ท่านขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
 วัดทามันอายุน - วัดบราตัน - โรงงานช็อคโกแลต - วิหารทานาห์ลอต
 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - นาข้าวขั้นบันได - หมู่บ้านคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - เมืองอูบุด
 Krisna Market - สนามบินงูระห์ไร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป) - ค่าตรวจ RT-PCR หรือ ATK 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองแพทย์ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9834
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เมืองชัยปุระ - นครสีชมพู : นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - City Palace - ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - วัดพระพิฆเนศ
บินเข้าออก Jaipur - พัก 4 ดาว - ฟรี กระเป๋าผ้า, ร่ม คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชัยปุระ - เข้าที่พพัก
 พระราชวังสายลม - นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - ผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ - City Palace
 ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ - สนามบินชัยปุระ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-VISA 1,000 บาท และค่าดำเนินการ 500 บาท (แบบเข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 35 USD ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9828
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿89,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - FRANCE - SWISS - ITALY : ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองสตราสบูร์ก - ยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟสายโรแมนติค Bernina Express - ทะเลสาบโคโม - กรุงมิลาน - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่
เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ ไวน์แดง สวิสฟองดูว์ พิซซ่าต้นตำหรับ - แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - รวมทุกอย่าง ยกเวันทิป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - ปารีส - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - ห้างสรรพสินค้า SAMARITAINE
 ประตูชัย - ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - La Vallee Village Outlet (อิสระอาหารค่ำ)
 นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์
 เมืองแองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น
 เมืองคูร์ - รถไฟสายโรแมนติค Bernina Express - เมืองมิลาน
 ทะเลสาบโคโม - กรุงมิลาน - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - สนามบินเมืองมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 800 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามีตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9826
เวียดนามแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,888
เดินทาง :