เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  145 รายการ

ทัวร์วันปิยมหาราช 2564 / 2021

Z8022
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿137,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ นั่งรถไฟ 5 ขบวน Bernina Express Train - Glacier Express Train - Gornergrat Train - Jungfrau Cog Railway - Rigi Kulm Cog Rialway - พิชิตยอดเขาไดอาโวเลซซ่า (Unseen) - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น กรอนเนอแกรต - ยอดเขาริกิ - พักในเมืองเซอร์แมท (เดินทาง 29ธ.ค.64-7ม.ค.65 ไม่พักในเมืองเซอร์แมท เปลี่ยนไปพักเมืองใกล้เคียงแทน)
ไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน (รวม 1,000 บาท) (หากท่านประทับใจในการบริการ) - ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป/ถ้ามี) - (คาดว่าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 ไม่ต้องกักตัว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดเมือง ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม. - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เซนต์ กัลป์เลน - เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (มรดกโลก) - เซนต์ มอริทซ์
 เซนต์มอริทซ์ - รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า (Unseen) - เซนต์มอริทซ์
 เซนต์ มอริทซ์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - พักในเมืองเซอร์แมท
 เซอร์แมท - นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ลูเคอร์บาด
 ลูเคอบาร์ด - หมู่บ้านเอเกิล - ปราสาทเอเกิล - มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทชิลลอง - โลซานน์ - อินเทอร์ลาเค่น
 อินเทอลาเค่น - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - เลาเทอบรุนเนน - น้ำตกสเตาบอร์ก - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต
 ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ชมเมืองซูริค - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวึซีนครบ 2 โดส ตามที่องค์การอนามัยโลกรับรอง (WHO) ได้แก่ ไฟเซอร์ - จอหน์สัน & จอหน์สัน - โมเดอร์นา - แอสตร้า เซนเนก้า - ซิโนแวค
Z8023
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,444
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แอ่วล้านนาตะวันออก น่าน - แพร่ - ปัว - บ่อเกลือ - พระธาตุช่อแฮ - พระธาตุแช่แห้ง - ดอยผาสวรรค์ - แพะเมืองผี - อาณาจักรบ้อง สวนสไตล์ญี่ปุ่น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย สวนลุมพินี)
 น่าน - อ.ปัว - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 -บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ(กระต่าย) - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาคูหา - พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ - วัดนาคูหา - วนอุทยาน แพะเมืองผี - วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล - วัดพงษ์สุนันท์ - อิสระอาหารค่ำที่ กาดกองเก่า
 วัดสูงเม่น - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - อาณาจักรบ้อง แลนด์มาร์คแบบสวนญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน และ จ.แพร่ ต้องได้รับวัคซีน ครบทั้ง 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิท-19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อภายในไม่เกิน 3 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 เข็มมาแสดง
Z8024
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เวียงแหง - เชียงดาว - เชียงใหม่ - น้ำตกแม่หาด - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - พระธาตุนายาง - เก่อเจ่อแท่ (ภูเขาขาด) - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี และ ปั้ม ปตท วิภาวดี)
 จ.เชียงใหม่ - เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่น สู่ อ.เชียงดาว - ถ้ำเชียงดาว - วัดเชียงดาว - เมืองคอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดอยค้ำฟ้า - บ้านเลาวู - เวียงแหง - เปียงหลวง
 ตลาดเช้าเปียงหลวง - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - วัดเวียงแหง - พระธาตุนายาง - วัดกองลม - น้ำตกแม่หาด - เก่อเจ่อแท่ (ภูเขาขาด) - วัดพระธาตุแสนไห - เปียงหลวง
 เปียงหลวง - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - กองพล 93 - วัดเปียงหลวง - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - สถูปสมเด็จพระนเรศวร (เมืองงาย) - สุสานเจ้ากองเจิง - แวะซื้อของฝากจากเชียงใหม่ - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งที่จุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8029
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - World Expo 2020 (ร่วมชมงาน 2 วัน) - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ย่านบาสตากิยา - พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต - น้ำพุเต้นระบำ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน ทั้งหมดท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงดูไบ - ค่าโรงแรมกักตัว (ASQ) เมื่อกลับถึงประเทศไทย (ถ้ามี)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินดูไบ - ชมเมือง - คลองดูไบ - ชมด้านนอกดูไบ เฟรม - นั่งเรือ Abra Ride เที่ยวตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ย่านบาสตากิยา - พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต - น้ำพุเต้นระบำ
 เข้าชมงาน งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก Dubai World Expo 2021 ณ Dubai Exhibition Centre (เต็มวัน / อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ) - กลับที่พัก
 เข้าชมงาน งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก Dubai World Expo 2021 ณ Dubai Exhibition Centre (เต็มวัน / อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ) - กลับที่พัก
 อำลาที่พัก - สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก สำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
Z8030
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - อุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู - ล่องแก่งแม่กลอง - ชมธรรมชาติ - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - วัฒนธรรมพื้นเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่สอด - อุ้งผาง
 ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง - ผาปอง - น้ำตกทีลอจ้อ - ผาผึ้ง - ธารน้ำร้อน - แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกทีลอซู - วังปลาปุง
 ดอยหัวหมด - วัดหนองหลวง - วัดป่าสักวิปัสสนา - น้ำตกปะละทะ - อุ้มผาง
 อุ้งผาง - พบพระ - น้ำตกพาเจริญ - ไร่เตรยาวรรณ - ถ้ำสีฟ้า (Unseen) - ศาลพระวอ - ช้อปปิ้งตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์
 แม่สอด - อโรคยาโป่งคำราม - ศาลพระเจ้าตากสิน - วัดไทยวัฒนาราม (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินแม่สอด - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่จะเดินทางเข้า จ.ตาก ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง 1 ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 2 มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยวิธี RT-PCR, Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดตาก
 3 เคยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รักษาหายเป็นปกติไม่เกิน 90 วัน พร้อมเอกสารรับรองจากแพทย์ หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 15,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8031
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - แม่กำปอง - ดอยสุเทพ - ดอนอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน - ม่อนแจ่ม - ผาช่อ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี/ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางจังหวัด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์ (สูงสุดแดนสยาม) - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - โหล่งฮิมคาว
 เชียงใหม่ - ฮิโนกิแลนด์ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา 2000 - ส้มสายน้ำผึ้ง - ฝาง
 ฝาง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยผาฮี้ เชียงราย
 เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ และ เชียงราย สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, J&J, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8059
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,222
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - อยุธยา - อ่างทอง - ตลาดน้ำอโยธยา - อินทร์โตฟาร์มเมล่อน - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 200.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดน้ำอโยธยา (อิสระอาหารค่ำ) - บ้านข้าวหนม คาเฟ่ - อ่างทอง - อินทร์โตฟาร์มเมล่อน
 วัดขุนอินทประมูล - มะขามคาเฟ่ - วัดม่วง - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.อยุธยา และ จ.อ่างทอง ผู้จัดทัวร์ขอรับเฉพาะท่านที่ ได้รับวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เช็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ J&J 1 เข็ม หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมง หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีน
Z8054
BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เทศกาลโคมแสนดวง - ลำพูน - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - แม่กำปอง - บ่อสร้าง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) - พักบนรถ
 เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - จุดชมสกายวอล์คม่อนแจ่ม (อิสระอาหารเที่ยง) - ห้วยตึงเฒ่า - วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดินบัวราย (อิสระอาหารค่ำ)
 เชียงใหม่ - ลำพูน - วัดพระบาทตากผ้า - วัดพระเจ้าตาเขียว - วัดเกาะกลาง - กู่ช้าง กู่ม้า - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระยืน - วัดมหาวัน - พระนางจามเทวี - เทศกาลโคมแสนดวง วัดพระธาตุหริภุญชัย
 แม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - ร้านกาแฟแม่กำปอง (อิสระอาหารเที่ยง) - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง - วัดผาลาด - ช้อปปิ้งของฝาก - ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง - เดินทางกลับ
 ถึงกรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac เข็ม 1 และ Astra Zeneca เข็ม 2 หรือ Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องมีผลตรวจ Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากไม่มีเอกสารทั้ง 2 อย่าง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8052
VOUCHER-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VOUCHER-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿599
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บัตรส่วนลด ไทยบัสฟู้ดทัวร์ นั่งรถบัสชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทานอาหารไทยพรีเมียม บนรถ / เลือกได้ 34 รอบ ต่อวัน เที่ยง บ่าย เย็น / จุดขึ้นรถ ริเวอร์ซิตี้

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดขึ้นรถ ห้างริเวอร์ซิตี้ - พาเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หัวลำโพง - วัดไตรมิตร - ซุ้มประตูเยาวราช - เยาวราช - ภูเขาทอง - โลหะปราสาท - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร - ป้อมพระสุเมรุ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - พระบรมมหาราชวัง - วัดอรุณ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) - วัดพระแก้ว - เสาชิงช้า - วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร - วัดมังกรกมลาวาส - รถส่งจุดนัดพบ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z8032
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำดอนอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - แม่กำปอง - แม่ขะจาน - ดอยแม่สลอง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี/ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางจังหวัด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - ผาช่อ (นครเพตราเมืองไทย) - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 บ้านแม่กำปอง - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา - สามเหลี่ยมทองคำ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ และ เชียงราย สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, J&J, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8033
นกแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ - บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.ลำปาง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - ปัว - ชุมชนไทลื้อ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 ปัว - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า 1081 - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือ
 บ่อเกลือโบราณ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - โฮงเจ้าฟองคำ - ศูนย์โอทอปน่าน (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้า จ.น่าน สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ต้องได้รับวัคซีน Sinovac, Moderna, Sinopharm, Pfizer 2 เข็ม หรือวัคซีน J&J 1 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนที่รับรองจากองค์การอนามัยโลก (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 12,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8035
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) - หินสามวาฬ (วาฬแหวกว่ายกลางป่าบึงกาฬ) - ป่าคำชะโนด - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - พระธาตุบังพวน - ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู - บึงโขงหลง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอุดรธานี - หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) - ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)
 ห้วยภูอีสัน - พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ - วัดอาฮง - ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู - หินสามวาฬ
 ภูทอก - บึงโขงหลง - วัดสันติวนาราม - วัดป่าบ้านตาด (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.อุดรธานี ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน หากเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน : ไม่สามารถใช้ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test ในการเดินทางได้
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8037
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เที่ยวเขาใหญ่ ในบรรยากาศเมืองนอก เหมือนไป 5 ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม - ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งไวน์ และไร่องุ่น - อิตาลี ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรม หอเอนปิซ่า และบ้านเรือน - อังกฤษ ดินแดนแห่งทัศนียภาพ โบราณสถานลึกลับ สโตนเฮนจ์ - แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งธรรมชาติและสัตว์ป่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - กังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง - ธารา คาเฟ่ (อิสระอาหารเที่ยง) - ไร่สตอเบอรี่ หรือไร่ทานตะวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - Night Safari ส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 ไร่องุ่นกรานมอนเต้ (ไม่รวมค่าทัวร์ชมไร่องุ่น) - ทอสคาน่า วัลเลย์ - คาเฟ่สโตนเฮนจ์แห่งเขาใหญ่ Within Khaoyai - ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - ร้านของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (รถส่งหน้าเมเจอร์รัชโยธิน)
 เอกสารประกอบการเดินทาง : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ - มีผลตรวจโควิด-19 RT-PCT, Antigen Test ไม่พบเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
Z8039
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,599
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ปัว - บ่อเกลือ - สะปัน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดีขาออก) - พักบนรถ
 วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม - โบราณสถานวัดน้อย - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 เดอะวิว กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ้านสะปัน - บ่อเกลือ - จุดชมวิว 1715 - วัดภูเก็ต - โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
 ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - บ้านนากางโต้ง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือมีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8040
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿119,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่า & กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาชิลธอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมวิวเทอกเขาแอลป์ THE V-Cableway - พักในเมืองเซอร์แมท 2 คืน - พักเมืองอินเทอลาเค่น 2 คืน
ไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน (รวม 900 บาท) - ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (ถ้ามี) - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ทั้งขาไป-กลับ) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - พอสคิเอโว - นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ชมวิวพาโนรามา - เซนต์มอริซท์
 เซนต์มอริซท์ - นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลสไลน์ ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท (รถไฟฯหยุดปรับปรุงระหว่าง 28 ต.ค.-18 ธ.ค. 64 สงวนสิทธิ์จัดให้นั่งรถไฟขบวนอื่นแทน) - พักในเมืองเซอร์แมทซ์ (ช่วงปีใหม่ โรงแรมในเมืองเซอร์แมทเต็ม ปรับเปลี่ยนไปพักเมืองแทซ หรือเมืองบริค แทน)
 เซอร์แมท - นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต - ทะเลสาบริฟเฟิลซี - ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น - เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท
 เซอร์แมท - มองเทรอร์ - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทชิลลอง - เวเวย์ - โลซานน์ - อินเทอลาเค่น
 อินเทอลาเค่น - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - มูร์เร่น - กิมเมลวาลด์ - อินเทอลาเค่น
 อินเทอลาเค่น - นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เลาเทอบรุนเนน - นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-Cableway) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งสินค้าจากสวิต - ซูริค
 ซูริค - ชมน้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ)
Z8041
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿107,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่า & กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - พักในเมืองเซอร์แมท
ไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน (รวม 900 บาท) - ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (ถ้ามี) - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ทั้งขาไป-กลับ) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - สนามบินซูริค - พอนเตสซิน่า - นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ชมวิวพาโนรามา - เซนต์มอริซท์
 เซนต์มอริซท์ - นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท (รถไฟฯหยุดปรับปรุงระหว่าง 28 ต.ค.-18 ธ.ค. 64 สงวนสิทธิ์จัดให้นั่งรถไฟขบวนอื่นแทน) - พักในเมืองเซอร์แมทซ์ (ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.64-3ม.ค.65 โรงแรมในเมืองเซอร์แมท บังคับให้พักอย่างน้อย 3 คืน จึงจัดให้พักใน หมู่บ้านแทรส หรือเมืองใกล้เคียง แทน)
 เซอร์แมท - นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต - ทะเลสาบริฟเฟิลซี - ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทชิลลอง - เมืองโลซานน์
 โลซานน์ - เจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ - หมู่บ้านกรูแยร์ - โรงงานฟาร์มผลิตชีส (ชมขั้นตอนการผลิต และการเก็บรักษา) - กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) - ชมเมืองเก่า - บ่อหมี - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น
 เบิร์น - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เลาเทอบรุนเนน - นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-Cableway) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ - เมืองลูเซิร์น - ชวาเน่นท์พลัทซ์ - ช้อปปิ้งสินค้าจากสวิต (กรณีที่พักลูเซิร์นเต็ม จัดให้พักเมืองเวกกิส หรือ เมืองใกล้เคียง แทน)
 ชมเมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซุก - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก - ซูริค
 ซูริค - ชมน้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ)
Z8010
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - ดอยแม่สลอง - ล่องแม่น้ำกก - ดอยตุง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยผาหมี - สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธนวล้านตื้อ
 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - แม่สาย - วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน - พระสิงห์สานชนะมาร - ตลาดแม่สาย
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด : - ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Moderna, Pfizer, J&J, Sinopharm ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน)
 กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 9,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Z8009
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
เดินทาง :