เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์อิตาลี 12 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิตาลี

Z1203
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z1203
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿104,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - เหนือ - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซิงเคว เทเร่ 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - ทะเลสาบเบรียส - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบโคโม่ - ช้อปปิ้งห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าตรวจโควิด PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) - ค่าโรงแรมกักตัว ASQ (คาดว่าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 ไม่ต้องกักตัว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดเมือง ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมาเพลซ่า - เมืองเจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
 อิตาเลียน ริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า
 เวอโรน่า - ซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์
 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า - เซนต์มักดาเลนา
 โดโลไมท์ - เมืองโคโม่ - ล่องเรือ ชมวิวทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอโคโม่ - มิลาน - ช้อปปิ้งห้างแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล
 สนามบิน - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1464
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z1464
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿123,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - ฝรั่งเศส - มองติกาโล - โรงงานน้ำหอม - เมืองเก่าการ์กาซอน - ไวน์เอสเตท - ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ปราสาทชาโตเชอนองโช - เมืองตากอากาศแซงต์มาโล - ปราสาทชาโต โว เลอ วิ กงต์ - มงต์แซงต์มิเชล
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าตรวจโควิด PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) - ค่าโรงแรมกักตัว ASQ (คาดว่าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 ไม่ต้องกักตัว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดเมือง ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมาเพนซ่า (มิลาน) - เจนัว - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - ปาเล เดอ แปรงซ์
 รัฐโมนาโก - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - กราซ - โรงงานน้ำหอม - คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง
 อาวีญง - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - เมืองโบราณการ์กาซอน
 เที่ยวชมเมืองเก่า การ์กาซอน - เมืองตูลูส - ไวน์เอสเตท Pomerol & Saint Emilion - เมืองบอร์โด
 บอร์โด - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองตูร์ - ชาโตชองบอร์ด ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
 ตูร์ - ปราสาทชาโตเชอนองโช - เมืองตากอากาศ แซงต์มาโล
 แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - กรุงปารีส
 ปารีส - ปราสาทชาโต โว เลอ วิ กงต์ - ปารีส - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
 ปารีส - บ้านโมเนต์ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์
 สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง พร้อมเอกสารการตรวจโควิด PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. / แนะนำ ฝรั่งเศสรับรองเฉพาะวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านการอนุญาตจากสหภาพยุโรป ได้แก่ AstraZeneca, Pfizer, Moderna 2 เข็ม และ Johnson & Johnson 1 เข็ม (ฝรั่งเศสไม่รองรับวัคซีนจีน)
เดินทาง :
Z3540
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z3540
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿109,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - ยอดเขายุงค์ฟราว - ขึ้นลิฟต์ ชั้น 2 ชมวิวบนหอไอเฟล
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบิน ลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม (รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
 เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
 ท่าเรือ Tronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน
 มิลาน - ลูเซิรน์ - สะพานไม้ Chapel Bridge - ถ่ายรูปสิงโตแกะสลักริมหน้าผา - เมืองอินเทอลาเก้น
 กรินเดอวาลด์ - ชมกลาเซียร์ - ยอดเขายุงค์ฟราว - ลานกว้าง Sphinx - เมืองอินเทอลาเก้น
 เมืองอินเทอลาเก้น - สถานีรถไฟเมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ - ขึ้นลิฟต์ ชั้น 2 ชมวิวบนหอไอเฟล
 พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานครปารีส - ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ถนนชองป์เซลิเช่ - จตุรัสคองคอร์ด - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 มองต์มาตร์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - เข้าที่พัก
 สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3575
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z3575
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿118,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซิงเคว เทเร่ - ฟลอเร้นซ์ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้ - อะมัลฟี่ - คาเซอต้า - วาติกัน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าตรวจโควิด PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) - ค่าโรงแรมกักตัว ASQ (คาดว่าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 ไม่ต้องกักตัว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดเมือง ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา
 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 ซานตา มาร์เกริตา - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
 นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)
 เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้
 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอะมัลฟี่ - เมืองคาเซอต้า
 ผ่านชมพระราชวังคาเซอต้า - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที
 สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5605
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5605
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - ไมโคนอส - เอเธนส์ - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/10/2564 ถึง 30/12/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior / โปรดรอติดตามตารางการเดินทาง และราคาใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19
Z7821
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z7821
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,100
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - เอเฟซุส (คูซาดาซี), ตุรกี- ไมโคนอส - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 9:00 AM Ephesus (Kusadasi), Turkey - Depart 18:00 PM
 Arrival 6:00 AM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เรือเทียบท่า Mykonos, Greece - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า Rome (Civitavecchia), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7950
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z7950
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,800
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Allure of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทางโรม, อิตาลี - เนเปีย (เกาะคาปรี) อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ปัลมา (มาจอร์กา), สเปน - โพรวองซ์ (มาร์แซย์), สเปน - ฟลอเรนท์, ปิซา (ลา สเปนเซีย), อิตาลี - โรม, อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - เช็คอินลงเรือสำราญ Allure Of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Naples (Capri), Italy - Departure 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 การเดินทางเข้าฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว : ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนตามที่องค์กรยายุโรปรับรอง คือ Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Astrazeneca Thai, Covishield, J&J ครบโดส และแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง หรือ Antigen Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง จะไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง เมื่อเดินทางถึง และไม่ต้องกักตัว
 การเดินทางเข้าสเปน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว : ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนตามที่องค์กรยายุโรปรับรอง คือ Pfizer, Modern, Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, Covishield, J&J ครบโดส และแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง หรือ Antigen Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z7955
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z7955
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - เที่ยวเมืองสวย อิตาลีเหนือ - โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) & ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านงาม (คณะเดินทางแบบหมู่คณะ 6 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าตรวจโควิด PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) - ค่าโรงแรมกักตัว ASQ (คาดว่าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 ไม่ต้องกักตัว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปิดเมือง - ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ/ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
 สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - ซีร์มิโอเน่ - ทะเลสาบการ์ดา - โดโลไมท์ (Dolomites Mountains)
 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า - Seiser Alm Aerial Cableway - เซนต์มักดาเลนา
 โดโลไมท์ - เวอโรน่า - บ้านจูเลียต - อิตาเลียนริเวียร่า
 ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - เจนัว
 เจนัว - อิสระช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet - มิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 /สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ/ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
เดินทาง :
Z7988
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z7988
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,600
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Allure of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทางโรม, อิตาลี - เนเปีย (เกาะคาปรี) อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ปัลมา (มาจอร์กา), สเปน - โพรวองซ์ (มาร์แซย์), สเปน - ฟลอเรนท์, ปิซา (ลา สเปนเซีย), อิตาลี - โรม, อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - เช็คอินลงเรือสำราญ Allure Of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Naples (Capri), Italy - Departure 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7989
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z7989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,100
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Allure of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทางบาร์เซโลน่า - ปาร์ม่า เดอ มายอร์ก้า - โพรวองซ์ - ฟลอเรนท์ - โรม - เนเปิลส์ - บาร์เซโลน่า
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือโมล เอโดสแสท Barcelona, Spain - เช็คอินลงเรือสำราญ Allure Of the seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Boarding Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palma De Mallorca, Spain - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM Provence (Marseilles), France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM Florence, Pisa (La Spezia) Italy - Departure 20.30 PM
 Arrival 7.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM Neples (Capri), Italy - Departure 18.30 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 5.00 AM Barcelona, Spain - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8034
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z8034
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿149,940
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Silversea, Luxury Cruise บนเรือสำราญ Silver Dawn, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง บาร์เซโลนา สเปน - ปอร์โต มาฮอน สเปน - ปาลามอส สเปน - พอร์ต เวนเดรส ฝรั่งเศส - มาร์แซย์ ฝรั่งเศส - แซ็ง ทรอเป ฝรั่งเศส - มอนทิ คาร์โล โมนาโก - ลิวอร์โน (ทัสคานี) อิตาลี - พอตโตฟิโน่ อิตาลี - ชีวีตาเวกเกีย อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง นอกเหนือจากที่เรือให้บริการ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินบาร์เซโลนา - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Barcelona, Spain - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Dawn - Departure 19.00 PM
 Arrival 08.00 AM Porto Mahon, Spain - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Palamos, Spain - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Port Vendres, France - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Marseille, France - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM Saint Tropez, France - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Monte Carlo, Monaco - Departure 23.00 PM
 Arrival 13.00 PM Livorno (Tuscany), Italy - Overnight
 .-. Livorno (Tuscany), Italy - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM Portofino, Italy - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Civitavecchia (Rome), Italy - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวึซีนครบ 2 โดส ตามที่องค์การอนามัยโลกรับรอง (WHO)ได้แก่ ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา - แอสตร้า เซนเนก้า - ซิโนแวค 2 เข็ม หรือ จอหน์สัน & จอหน์สัน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/4/2565 ถึง 18/4/2565 : ห้องมีระเบียง Vista Suite สำหรับ 2 ท่านต่อห้อง ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน (พิเศษรับส่วนลด20% เมื่อชำระภายใน 30 ก.ย. 64 จากปกติเริ่มต้นท่านละ 170,100 บาท)
Z8058
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z8058
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม, อิตาลี - กรีซ - ครีต - อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykono, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Chania, Creta - Depart 15:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 5:00 AM Naples (Capri), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิตาลี, โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อิตาลีเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนมกราคม 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนมีนาคม 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนเมษายน 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนพฤษภาคม 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์อิตาลีเดือนกันยายน 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP