เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย

Z8997
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี - บุโรพุธโธ - วัดเบวากีย์ (บินภายใน 1 ขา) : ชมสวนพระวิษณุ - น้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท - วัดพรามนันต์ - ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู - วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดีย - สักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืน และยอร์คยา 1 คืน - ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน - กุ้งราดซอส - ชมวิวทะเลสวยๆ
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8996
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี : ULUWATU TEMPLE - หาดจิมบารัน - ทานซีฟู้ตสไตล์บาหลี - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - นาขั้นบันได - น้ำพุศักด์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน - BRATAN LAKE - PURA ULUN DANU BRATAN - วัดทานาล็อต
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินโดนีเซียสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8838
Self Travel-เดินทางเอง
Genting Dream
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
SGD
1,086
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only : สิงคโปร์ - ซูราบายา - บาหลีเหนือ (เซลูกาน บาวัง) - สิงคโปร์ (ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าภาษีท่าเรือ 127SGSD ต่อท่าน - ค่าทิปเรือ 21SGD ต่อท่าน ต่อคืน, สำหรับห้องพัก Interior to Balcony และ ค่าทิปเรือ 26SGD ต่อท่าน ต่อคืนสำหรับห้องพัก Palace Suite หรือสูงขึ้นไป - ค่าอินเตอร์เน็ต WIFI, ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่าตรวจ Antigen Rapid Test ก่อนการเดินทาง 24 ชม. - ค่าสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
+ 18-23DEC22
Z8804
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี - เกาะนูซาเปติน่า : สักการะวัดเบซากีย์ - เกาะไดโนเสาร์ - Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต -  วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลา - วิหารทานาล็อท วิหารกลาง - สวนพระวิษณุ - ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค - รับพรจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE - ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ, เมนูกุ้งราดซอส / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH
ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่าย ท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8293
Self Travel-เดินทางเอง
Peace Boat MV Pacific World
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 108 วัน 107 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
552,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)
เดินทาง :
A03394
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A03360
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A03359
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A01159
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A00977
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A00887
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
A00825
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿
22,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินโดนีเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์อินโดนีเซียเดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP