เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงราย
รายการที่ 1 ถึง 15 จาก
ทัวร์เชียงราย 15 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงราย

Z6908
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจแอ่วเหนือ จ.เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ไนท์บาร์ซา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. เชียงราย นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าเข้าสวนดอกไม้ และพระตำหนัก) - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่บุญรอด - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ) - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6921
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6921
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย / วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - บ้านผาฮี้ - ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน - วัดพระแก้ว - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (รวมนั่งรถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - ไร่ชาวังพุดตาล - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ - หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย
 สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน
 วัดพระแก้ว - ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) - Ryokan Café - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (รวมนั่งรถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7003
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่ชา 101 - ไร่บุญรอด - ชมหมู่บ้านสันติคีรี - วัดร่องขุ่น - Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.เชียงราย - ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) - ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101 - ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP)
 ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่) - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัด)
เดินทาง :
Z7008
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7008
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แอ่วเหนือ เชียงราย - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - ธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - สามเหลี่ยมทองคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 600 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - สตรีท อาร์ท - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด (เดินทางตรงวันเสาร์ แถมเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย)
 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สามเหลี่ยมทองคำ - ซื้อของฝากพื้นเมือง - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7010
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7010
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พักโรงแรม The Heritage Chiang Rai 4 ดาว (หรือเทียบเท่า) 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - แม่สาย - ชายแดนไทย, พม่า - สามเหลี่ยมทองคำ - ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เข้าที่พัก
 เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
 สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7044
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7044
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องขุ่น - ม่อนแจ่ม Sky Walk - พระธาตุดอยสุเทพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
 วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Ryokan Cafe - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - สวนดอกไม้ I Love Flower Farm - กาดรินคำ
 วัดศรีสุพรรณ - พระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - พระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7490
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจ เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม และ 3 วัดดัง / รวมที่พัก 2 คืน / สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง(ไม่รวมค่าเดินทาง) - บริการรถตู้รับที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย - สักการะ พระธาตุจอมผ่อ - พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมหมอกแก้ว - วัดร่องขุ่น - เข้าที่พัก
 พระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมจ้อ - พระธาตุดอยจอมทอง - วัดร่องเสือเต้น
 พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุจอมจันทร์ - พระธาตุจอมสัก - วัดห้วยปลากั้ง - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - รถส่ง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือบขส.เชียงราย - อิสระเดินทางกลับ(ไม่รวมค่าเดินทาง)
เดินทาง :
Z7549
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7549
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เช็คอินเจียงฮาย สุดเหนือแดนสยาม - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม รวมค่ารถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น - ไร่ชาฉุยฟง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - แม่สาย - กว๊านพะเยา
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จ. เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม รวมค่ารถรางแล้ว) - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - แม่สาย - เมืองเชียงราย
 เชียงราย – พะเยา – วัดศรีโคมคำ - กว๊านพะเยา - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7661
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7661
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - น่าน - พะเยา - เชียงราย - ปัว / วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ภูลังกา - ล่องเรือกว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - พระธาตุจอมทอง - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้วมรกต - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
รวมทิปแล้ว - อาหาร 9 มื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่าน - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - สักการะพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์
 ภูลังกา - วัดศรีโคมคำ - ล่องเรือสู่ วัดติโลกอาราม
 สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - จังหวัดเชียงราย - สิงห์ปาร์ค เชียงราย - วัดพระแก้ว - เชียงรายไนท์บาซาร์
 ไร่ชาฉุยฟง - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ
 วัดร่องขุ่น - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องเสือเต้นเป็น - แวะซื้อของฝากเชียงราย - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7719
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แอ่วเหนือ 2 จังหวัด เชียงราย & เชียงใหม่ / พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ไม่รวม ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง - ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ถ่ายรูปกำแพงเมือง ท่าแพ - One Nimman (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - คาเฟ่ Versailles De Flore - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดศรีสุพรรณ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7737
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7737
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,699
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เที่ยวอุทัยธานี / โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ - ชุมชนลาวบ้าน - ต้นเซียงยักษ์ - ตลาดซาวไฮ่ - หุบป่าตาด - วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อ.บ้านไร่ - โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ - ชุมชนลาวบ้านสะนำ - ต้นเซียงยักษ์ - วัดถ้ำเขาวง - ตลาดซาวไฮ่
 หุบป่าตาด - ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา - ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ - มหาปราสาททองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7740
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ เชียงราย - พะเยา / พิชิต 3 ภู ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยผาตั้ง - น้ำตกภูซาง (น้ำตก น้ำอุ่นแห่งเดียวในไทย) - ภูลังกา - กว๊านพะเยา - ไร่สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยผาตั้ง - เขาช่องเขาขาด - ภูชี้เดือน - ภูชี้ดาว - ภูชี้ฟ้า - เข้าที่พัก (ห้องพัดลม)
 ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง (น้ำตกน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในไทย) - วัดนันตาราม - วัดพระเจ้านั่งดิน - ภูลังกา
 ภูลังกา - วัดพระธาตุจอมทอง - วัดศรีโคมคำ - หอวัฒนธรรมนิทัศน์ - พ่อขุนงำเมือง - วัดศรีอุโมงค์คำ - วัดติโลกอาราม - ชมพระอาทิตย์ตก กว๊านพะเยา
 พะเยา - เชียงราย - ไร่สิงห์ปาร์ค (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - เข้าที่พักในเชียงราย
 เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7771
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7771
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงดาว - ดอยตุง / พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร / พักเชียงราย 1 คืน - เชียงดาว 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - อำเภอเชียงดาว - เชียงใหม่
 วัดถ้ำเชียงดาว - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) - ถ่ายรูปประตูท่าแพ - ตลาดวโรรส - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (รวมค่ารถรางขึ้น-ลง) - ชมคาเฟ่ - สนามบินเชียงใหม่- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7772
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7772
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง / วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - พระตำหนักดอยตุง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น / ชิมอาหารเมืองเหนือ แบบขันโตก - จิบกาแฟห้อยขา ภูผาฮี้
พักบนดอนแม่สลอง 1 คืน / มีไกด์นำเที่ยว - บริการอาหาร 6 มื้อ / คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ - ทานดินเนอร์ แบบขันโตก
 พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 ไร่ชาฉุยฟง - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - ศูนย์รวมของฝาก - สนามบินเชียงราย - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7814
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7814
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงราย / ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - ดอนอินทนนท์ - ผาช่อ - กิ่วแม่ปาน - แม่กำปอง - แม่ขะจาน - ดอยแม่สลอง - สามเหลี่ยมทองคำ - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ - ผาช่อ นครเพตราเมืองไทย - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
 บ้านแม่กำปอง - บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา - สามเหลี่ยมทองคำ - สักการะพระพุทธรูปนวล้านตื้อ (จำลอง) (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 15 จาก
ทัวร์เชียงราย 15 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงราย, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงรายเดือนเมษายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกันยายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนมกราคม 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP