เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงราย
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงราย 29 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงราย

Z5638
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,599
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจเชียงราย / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับสนามบินเชียงราย - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องเสือเต้น - ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ไนท์บาร์ซ่า
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5983
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z5983
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น - ภูชี้ฟ้า - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 เชียงราย - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - หมู่บ้านสันติคีรี - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ประตูสยามผาบ่อง - ภูชี้ฟ้า
 ยอดภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6301
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - พะเยา - น่าน - ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดร่องขุน - สิงห์ปาร์ค - ภูลังกา - ปัว - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - ทานขันโตก (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6302
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6302
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - พระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วมรกต - สิงห์ปาร์ค (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย - ทานดินเนอร์ขันโตก
 ไร่สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากิจกรรม) - วัดพระแก้ว - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า (อิสระอาหารค่ำ)
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6607
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6607
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงราย - ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ - บ้านแม่กำปอง - วัดร่องขุ่น - ดอยแม่สลอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ม่อนอิงดาว - ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ
 ดอยอินทนนท์ - กิ่วแม่ปาน - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนี - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - หมู่บ้านถวาย
 บ้านแม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - วัดแม่กำปอง - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยแม่สลอง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ - ไร่ชา 101 - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธรูปนวล้านตื้อ - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6608
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6608
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงราย - ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - ภูชี้ฟ้า - ผาตั้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - โหล่งฮิมคาว
 โนกิแลนด์ - ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000 - ส้มสายน้ำผึ้ง - ฝาง
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยผาฮี้
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6609
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6609
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า - ดอยกิ่วลม - ปาย - โหล่งฮิมคาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่สะเรียง - วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล
 สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ - หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 บ้านลุกข้าวหลาม - ดอยกิ่วลม - วัดน้ำฮู - สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง - กองแลน - สะพานประวัติศาสตร์ - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 เชียงใหม่ - ดอยสุเทพ - โหล่งฮิมคาว - บ้านแม่กำปอง - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6624
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6624
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - ดอยแม่สลอง - ล่องแม่น้ำกก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยผาหมี - ร้านโอโซนผาหมี - ดอยแม่สลอง
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี - อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ - ไร่ชา 101 - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธรูปนวล้านตื้อ
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่องประตูสยาม - วัดร่องขุ่น - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6792
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6792
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - เชียงใหม่ - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - ปางช้างแม่แตง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - ไร่ชาฉุยฟง
 วัดห้วยปลากั้ง - เชียงใหม่ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ Kuv Niam Forest
 ปางช้างแม่แตง - พระธาตุดอยคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6903
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6903
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แอ่วเหนือ เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - ไนท์บาร์ซา
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย (เปิดทุกวันเสาร์)
 ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนแม็งราย - ซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6905
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6905
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
 เชียงใหม่ - วัดสวนดอก - วัดอุโมงค์ - วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนพภพภูมิสิริ - ตลาดม้ง - ตลาดไนท์บาร์ซา (เปิดเสาร์, อาทิตย์)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัน นิมมาน - ซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6908
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจแอ่วเหนือ จ.เชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ไนท์บาร์ซา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่บุญรอด (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน หรือ บขส. เชียงราย นำเที่ยวตามรายการ)
เหมาะคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ / ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 600 บาท ตลอดทริป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับที่ สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าเข้าสวนดอกไม้ และพระตำหนัก) - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่ชาฉุยฟง (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่บุญรอด - แวะซื้อของฝาก (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ) - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6928
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6928
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงใหม่ - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยตุง - ฮิโนกิแลนด์ - ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เรียวกังคาเฟ่ - ภูชี้ฟ้า
 จุดชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดท่าตอน - ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - สวน 80 - ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง - ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล - ดอยม่อนแจ่ม
 พระธาตุดอยคำ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม - ตลาดม้ง - น้ำตกวชิรธาร - บ้านถวาย - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6941
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจเชียงราย One Day Trip
มีไกด์รอรับที่สนามบินเชียงราย นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - จบทริป - สนามบินเชียงราย หรือ บขส.เชียงราย
เดินทาง :
Z6942
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,290
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจเชียงราย ดอยแม่สลอง - ไร่ชาฉุยฟง One Day Trip
มีไกด์รอรับที่สนามบินเชียงราย นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงราย บขส.เชียงราย หรือโรงแรมที่พัก - ดอยแม่สลอง - หมู่บ้านสันติคีรี - ไร่ชาฉุยฟง - จบทริป - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงราย บขส.เชียงราย หรือโรงแรมที่พัก
เดินทาง :
Z6968
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z6968
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แอ่วเหนือ 3 ภู 2 ดอย 3 ผา - ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า, ภูชี้เดือน, ภูชี้ดาว - นั่งรถรางเที่ยวสิงห์ปาร์ค - วนอุทยานขุนน้ำนางนอน / พักเชียงราย 2 คืน / มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ)
 จ.เชียงราย - จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า, ภูชี้เดือน, ภูชี้ดาว - ดอยผาตั้ง - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - แม่สาย - เมืองเชียงราย
 เชียงราย - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - พะเยา - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7003
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่ชา 101 - ไร่บุญรอด

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - หมู่บ้านสันติคีรี
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7008
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7008
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แอ่วเหนือ เชียงราย - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - ธาตุดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - สามเหลี่ยมทองคำ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ 600 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - พระตำหนักดอยตุง - ชมดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - สตรีท อาร์ท - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด (เดินทางตรงวันเสาร์ แถมเที่ยวถนนคนเดินเชียงราย)
 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สามเหลี่ยมทองคำ - ซื้อของฝากพื้นเมือง - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7010
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7010
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พักโรงแรม The Heritage Chiang Rai 4 ดาว (หรือเทียบเท่า) 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - แม่สาย - ชายแดนไทย, พม่า - สามเหลี่ยมทองคำ - ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เข้าที่พัก
 เชียงแสน - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
 สิงห์ปาร์ค - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7044
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7044
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องขุ่น - ม่อนแจ่ม Sky Walk - พระธาตุดอยสุเทพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
 วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Ryokan Cafe - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - สวนดอกไม้ I Love Flower Farm - กาดรินคำ
 วัดศรีสุพรรณ - พระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - พระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7073
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7073
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - วัดร่องเสือเต้น - ดอยตุง - ดอยผาฮี้ - บ้านผาฮี้ - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น

  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
 ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7261
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7261
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - ดอยตุง - ดอยผ้าฮี้ - ดอยผาหมี

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี
 พะเยา - วัดศรีโคมคำ - กว๊านพะเยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7374
ไทยไลอ้อนแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7374
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เที่ยวเชียงราย - วัดร่องเสื้อเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - สวนแม่ฟ้าหลวง - บ้านผาฮี้ - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - วัดพระแก้ว - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย (มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับสนามบินแม่ฟ้าหลวง นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือทีมงานไกด์ 300 บาท - ค่าโหลดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - แวะจิบกาแฟที่ร้านมโนรมย์ - วัดร่องเสื้อเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เรียวกังคาเฟ่ - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมรถรางนำเที่ยว) - นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หรือ ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ หรือ ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟี่ (อิสระอาหารเที่ยง) - สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย - บ้านศิลปิน เชียงราย - ร้านของฝากนันทวัน - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7382
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z7382
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - ดอยแม่สลอง - ล่องแม่น้ำกก - ดอยตุง - บ้านดำ
เชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - ดอยผาหมี - ดอยแม่สลอง - พระพุทธนวล้านตื้อ - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่อง - วัดร่องขุ่น - ดอยตุง
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงราย 29 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงราย, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงรายเดือนมกราคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนเมษายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนกันยายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์เชียงรายเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP