เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงราย
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์เชียงราย 4 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงราย

Z9434
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z9434
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย ภูชี้ฟ้า เเอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า - วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน - พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
ฟรี ร่มกันแดด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องขาไป และกลับ) - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ภูชี้ฟ้า
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า - วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ถนนคนเดินเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ - สนามบินเชียงราย -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z9417
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z9417
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿6,499
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เจาะลึกเชียงราย : ภูชี้ฟ้า - ภูชี้เคือน - ภูชี้ดาว - ดอยผาตั้ง - ดอยผาหมี - ดอยผาอี้
มีไกด์นำเที่ยวจากรุงเทพฯให้บริการ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ สวนลุม ลานพระรูป ร.6) - พักบนรถ
 ถึง จ.เชียงใหม่ - เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่น เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางขึ้นเขา) - เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยผาฮี้ - ดอยผาหมี - หอนาฬิกาเชียงราย ไนท์พลาซ่า (อิสระอาหารค่ำ)
 เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ภูชี้เดือน - ภูชี้ดาว - เชียงราย
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - วังมัจฉา - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - เชียงใหม่ (เดินทางกลับด้วยรถบัสปรับอากาศ)
 กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 800 บาท ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้ ระหว่างเที่ยวในเชียงราย
เดินทาง :
Z9280
แอร์เอเชีย/SL-ไทยไลอ้อนแอร์/DD-นกแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z9280
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย/SL-ไทยไลอ้อนแอร์/DD-นกแอร์/VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจเชียงราย - ผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า - ดอยตุง - ผาฮี้ : วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสื้อเต้น - ถ้ำหลวง - ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - เจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับรอทางออก - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสื้อเต้น - ไร่ชาฉุยฟง - ถ้ำหลวง
 ดอยตุง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ดอยผาตั้ง หรือภูชี้ฟ้า - ร้านกาแฟภูผาฮี้
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง (อิสระอาหารเที่ยง) - ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - ของฝากเชียงราย - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แบบจอยทัวร์ การันตี 4 คน สามารถออกเดินทางได้ทันที - แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่เชียงราย
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือทีมงานไกด์ 500 บาท - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม - น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ต่อเที่ยว (ราคาตามสายการบินกำหนด)
เดินทาง :
Z9275
ไทยเวียดเจ็ท แอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z9275
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - แพ็คเกจเชียงราย : วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - สวนคุณปู่ Life Museum - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - ไร่ชาฉุยฟง - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - เจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับรอทางออก - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - พักตัวเมืองเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ (อิสระอาหรเที่ยง) - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - สวนคุณปู่ Life Museum - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน -ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (อิสระอาหารเที่ยง) - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย - ร้านของฝากนันทวัน - สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แบบจอยทัวร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้
 แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่เชียงราย
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือทีมงานไกด์ 300 บาท - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม - น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ต่อเที่ยว (ราคาตามสายการบินกำหนด)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์เชียงราย 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงราย, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนกันยายน 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนตุลาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤศจิกายน 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนธันวาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนมกราคม 2567
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP