เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงราย
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์เชียงราย 10 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงราย

Z8810
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z8810
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - น่าน : พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ - โค้งหมายเลข 3 สุด U N S E E N - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้นำเที่ยว (นั่งข้างคนขับ ชำระเพิ่มท่านละ 500.-, แถวแรก 1-3 ชำระเพิ่มท่านละ 300.-, แถวสอง 4-6 ชำระเพิ่มท่านละ 200.-)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องเสือเต้น - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (อิสระอาหารค่ำ)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ปัว - วัดภูเก็ต - ลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟไทลื้อ
 ปัว - จุดชมวิวภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - โค้งเลข 3 - ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะ) - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาก๋างโต้ง (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z8666
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z8666
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - แม่สลอง : ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น / ฟรี ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท - ฟรี เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท - ค่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน, ค่าอาหาร และค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - กาดแม่สลอง
 พระตำหนักดอยตุง (รวมค่าบริการเข้าชม) - สวนแม่ฟ้าหลวง (รวมค่าบริการเข้าชม) - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าบริการรถราง) - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - LALITTA CAFÉ (ไม่รวมค่าเข้าชม) - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม / SINOPHARM 2เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 2 เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) **ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง**
เดินทาง :
Z8663
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : Z8663
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
ทัวร์เชียงราย - เชียงราย - แม่สลอง : ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น / ฟรี ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท - ฟรี เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหาร และค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - กาดแม่สลอง
 พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง (รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - LALITTA CAFÉ (ไม่รวมค่าบริการเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 40บาท : บัตรเข้าชมสามารถนำมาเป็นส่วนลดแลกซื้อเครื่องดื่มได้) - วัดร่องเสือเต้น - สนามบินแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 2 เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) **ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัท พร้อมหลักฐานการจอง**
เดินทาง :
A00966
นกแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,790
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00738
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00738
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00716
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00246
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00211
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00211
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00147
JT-อินโดนีเซียไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00147
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JT-อินโดนีเซียไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
A00139
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงราย

รหัสทัวร์ : A00139
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์เชียงราย 10 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงราย, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงรายเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เชียงรายเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เชียงรายเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP