เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์พม่า 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์พม่า

Z8852
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z8852
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,899
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสาวดี : พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมืองย่างกุ้ง - พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อ - เมนูพิเศษ กุ้งเผา ท่านละ 1 ตัว มี 2 มื้อ / ฟรีแมส, การ์ดแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด และ WiFi on Bus (คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ - ค่าประกัน Myanmar Insurance ถ้าอายุเกิน 60 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้ * อายุ 61-75 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อท่าน * อายุ 75 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (กรณีกระเช้าฯปิด เปลี่ยนไปเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน) - พักบนพระธาตุฯ
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ชเวดากอง - พักย่างกุ้ง
 สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องทำ Visa Myanma และ ซื้อประกันการเดินทาง - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration - ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (รวมค่าตรวจ ATK ให้แล้ว)
เดินทาง :
Z8851
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z8851
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี : พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ออกเดินทาง 20 ท่าน ต่อคณะ / รับฟรี ชุด Protect / พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ไม่รวม ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ท่านละ 300 บาท - ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA ท่านละ 1,800 บาท ใช้เวลายื่นวีซ่า 7-10 วันก่อนการเดินทาง - ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสา - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน - พักบนพระธาตุฯ
 พระธาตุอินแขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางเข้าพม่า : ต้องทำ Visa Myanma และ ซื้อประกันการเดินทาง - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส - กรอกฟอร์ม Health Declaration บนเครื่องบิน - ต้องตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา (ไม่รวมค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือ 300 บาท)
เดินทาง :
A00997
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : A00997
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์พม่า 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์พม่า 3 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า, โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พม่าเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์พม่าเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์พม่าเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์พม่าเดือนกันยายน 2565
ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์พม่าเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์พม่าเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์พม่าเดือนมกราคม 2566
ทัวร์พม่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์พม่าเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์พม่าเดือนเมษายน 2566
ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 2566
ข้อมูลเที่ยวทัวร์พม่า

ประเทศพม่า ใช้เงินสกุล จ๊าด, ดอลล่าร์ และ เงินบาทไทย ก็สามารถใช้ได้กับเมี่ยนม่าเช่นกันนะแต่จะได้รับเงินทอนเป็นเงินจ๊าดเท่านั้น โดย 1,000 จ๊าด จะอยู่ที่ประมาณ 20 บาทไทย วิธีการแลกเงินไปใช้ที่ประเทศพม่า แนะนำให้นำ เงินบาทไทย แลกเป็น เงินดอลล่าร์ก่อน จากนั้น ค่อยนำไปแลกเป็นเงินจ๊าดที่ประเทศพม่า โดยแลกแค่เพียงพอใช้ในแต่ละวัน เพราะถ้าหากเหลือ เงินสกุลจ๊าด จะแลกกลับคืนเป็นดอลล่าร์ หรือเงินบาทได้ยาก ส่วนเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ประเทศพม่า เชื่อไหมว่า เร็ว แรง และมีราคาที่ถูกมาก โดยยี่ห้อที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้กัน คือ Ooreedoo และ Telenor โดยเฉลี่ยแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 80 - 100 บาท / 3 วัน แต่ได้อินเทอร์เน็ตกว่า 10 GB ซึ่งบอกเลยว่า ไปเที่ยวพม่า ใช้เหลือๆ ดูคลิปทั้งวันยังได้เลยการแต่งกายไป ทัวร์พม่า ควรแต่งกายให้มิดชิด เรียบร้อย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัด ผู้หญิง ควรใส่กางเกงขายาวที่ไม่รัดรูป ไม่มีรอยขาด สวมเสื้อมีแขน ไม่คอลึก และไม่บางจนเกินไป ส่วนผู้ชายก็ควรใส่กางเกงขายาวเช่นเดียวกัน หรือกางเกงขาสามส่วนก็ได้ ก็อาจจะเข้าได้บางวัด ส่วนรองเท้า เราขอแนะนำให้ สวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่ถอดและใส่ง่าย จะสะดวกที่สุด ใครที่อยากไปเพิ่มเติมบุญให้ตัวเอง ได้สักการะ มหาเจดีย์ชเวดากองอันยิ่งใหญ่ และได้ทำบุญแบบเต็มอิ่มในวันหยุดสุดสัปดาห์ แบบไม่ต้องลางานก็ไปได้ จะได้ไหว้พระ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญจนสมใจอยากแน่นอนเลย พม่า หรือ เมียนมา เพื่อนบ้านของเรา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทยเรามีพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลกเลยทีเดียว

ประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า

มีหลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวพม่าในอดีต ได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่าง จีน และ ทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศ และกลายเป็นคนพม่าในปัจจุบัน ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่า ไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่าง จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทย ด้วย ซึ่งภูมิศาสตร์ของประเทศพม่านั้น อุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่ากลับเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก และระบบสาธารณสุขเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก ที่องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายเลย แต่ถึงแม้ว่า ประเทศพม่า จะเป็นประเทศที่ถูกจัดว่า ด้อยพัฒนา แต่ในเรื่องของศาสนา กลับเป็นอันดับต้นๆ ที่มีการทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา เป็นอย่างดี ชาวพม่า มีความเลื่อมใส ศรัทธา และให้ความเคารพศาสนามากๆ เห็นได้จาก การสร้างวัดต่างๆ ได้อย่างวิจิตร ตระการตา มีความสวยงาม และถึงแม้ถนนหนทาง หรือสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของพม่านั้นจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่ถ้าเข้าไปในวัดแล้วล่ะก็ จะเห็นได้เลยว่า มีการบำรุงรักษาอย่างดีเลย

สภาพอากาศและฤดูกาลของพม่า

มาที่สภาพอากาศของประเทศพม่ากันบ้าง บอกเลยว่า ไม่ต่างจากประเทศไทยเราเลย คือ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูเหมือนกันเลย

ฤดูร้อน (มีนาคม -เมษายน)

มีอากาศที่ร้อนจัด อาจจะถึง 45 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว แต่ฤดูนี้ ก็ยังสามารถเที่ยวได้อยู่ อาจจะใส่เสื้อผ้าไม่สะดวกนัก เพราะไม่สามารถใส่กางเกงขาสั้น หรือเสื้อสายเดี่ยว แขนกุดได้

ฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน และประกอบกับสภาพแวดล้อมของพม่า ที่ไม่ได้สะอาดมากนัก ทำให้ฤดูนี้ ไม่เหมาะสมที่จะมาเที่ยวที่ประเทศพม่าเลย

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)

เป็นช่วงที่น่าเที่ยวพม่าที่สุด มีอากาศดี แดดไม่จัดมาก อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20 - 27 องศา มีลมพัดเย็นๆ กำลังสบายเลย ใครกำลังมองหา อยู่ แนะนำให้ไป ในช่วงฤดูหนาวนะ

สถานที่ท่องเที่ยวในพม่าแนะนำ

1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ถ้าหากไป พม่าหรือเมียนมาร์ แต่ไม่ไปที่นี่ก็เหมือนไปไม่ถึงเลย เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธา ปิดทับด้วยทองคำแท้ ประดับยอดด้วยเพชรและอัญมณี เป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดของชาวพม่า ซึ่งได้บรรจุพระเกศาธาตุรวม 8 เส้นของพระพุทธเจ้า มีประวัติเก่าแก่กว่า 2000 พันปีเลยทีเดียว รอบๆ เจดีย์มีพื้นที่ให้สวดมนต์ อธิษฐานขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วย

2.พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

องค์พระมีลักษณะเด่น คือหน้าหวาน มีดวงตาสดใส และสีสันอันโดดเด่น องค์พระมีความยาวถึง 65 เมตร และสูง 16 เมตร ปลายฝ่าพระบาทมีรูปมงคล 108 ประการ และยังเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่าเลยล่ะ

3.เจดีย์โบตาทาวน์

เจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ภายในเจดีย์บรรจุโกศทองคำ ที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุเอาไว้ รวมไปถึง พระพุทธรูปทอง เงิน สำริด จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ เป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่ต้องมาสักการะ เมื่อมาเที่ยวพม่า

4.เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี

มาเจดีย์โบตาทาวน์แล้ว ก็ต้องเดินเลยเข้ามาด้านใน เพื่อมาสักการะเทพทันใจที่ศาลาด้วยนะ ชื่อของท่านมาจากที่หลายคน ทั้งชาวพม่าเอง และนักท่องเที่ยว มาขอพรจากท่านแล้วได้สมหวังตามความปรารถนา ซึ่งเชื่อกันว่า ท่านสามารถดลบันดาลโชคลาภ และสิ่งดีๆ ให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่เข้ามาขอพรกับท่าน ได้ผลสำเร็จทันใจนั่นเอง

5.เทพกระซิบ

ตรงข้ามเจดีย์ โบตาทาวน์ จะมีศาลาของเทพกระซิบอยู่ เทพองค์นี้เป็นสตรี คนมักจะมาขอพรกันเรื่องของ การค้าขาย การทำธุรกิจ เจรจาธุรกิจ การค้า ให้บรรลุเป้าหมาย และสำเร็จลุล่วง

6.เจดีย์สุเหล่

เจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยมใจกลางเมือง ที่ถนนทุกสายจะมาบรรจบกันที่นี่ เป็นเจดีย์เก่าแก่ ที่เคารพนับถือของชาวย่างกุ้งมาเป็นเวลานาน อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการอย่าง City Hall และสวนสาธารณะ Maha Buddula Park ซึ่งสักการะเจดีย์เสร็จ ก็สามารถเดินเล่นรอบๆ ต่อได้เลย

7.พระธาตุอินทร์แขวน

ออกจากเมืองย่างกุ้ง ไปยัง พระธาตุอินทร์แขวน ที่เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จุดเด่นคือ ก้อนหินสีทองแห่งศรัทธาขนาดใหญ่ สูงกว่า 5 เมตร วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ได้ แม้จะสัมผัสพื้นดินเพียงแค่นิดเดียว มีเจดีย์วางไว้บนก้อนหินจำลองเป็นพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ และบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

8.เจดีย์ไจ๊ปุ่น

ตั้งอยุ่ที่เมือง หงสาวดี เมืองที่รุ่งโรจน์ในอดีต มีลักษณะพิเศษคือ มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งอยู่รอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย ทิศเหนือ คือ สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทิศใต้ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน ทิศตะวันออก คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ และ ทิศตะวันตก คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ

9.ขึ้นบอลลูนเมืองพุกาม

เป็นเมืองโบราณ จึงทำให้มีโบราณสถานสวยงามมากมาย ดังเช่นสมญานามว่า “เมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์” เป็น สถานที่เที่ยวในพม่า ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก พื้นที่บริเวณโดยรอบค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งยังสมบูรณ์ด้วยสีเขียวจากต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของอารยธรรมเก่าแก่ไปรอบๆ ได้โดยพาหนะต่างๆ ทั้งรถลาก จักรยาน หรือว่า การขึ้นบอลลูน จะได้เห็นจากมุมสูงแบบพาโนรามา 360 องศา กับเจดีย์ที่เรียงรายต้องแสงแดด ทำให้เห็นความพิเศษของสถานที่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกาล บอกเลยว่านี่เป็นกิจกรรมที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝันให้ได้มาสักครั้ง สำหรับการขึ้นบอลลูนที่เมืองพุกาม คุณสามารถติดต่อบริษัทที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น Balloons Over Bagan หรือ Oriental Ballooning โดยค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 350 USD ส่วนช่วงเวลาแนะนำในการขึ้นบอลลูนจะเป็นช่วง เดือนตุลาคม-มีนาคม (หากจะมาช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 20 USD นะคะ) เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในพม่าที่น่าตื่นเต้น

ร้านอาหารพม่าแนะนำ

มาต่อกันที่ อาหารการกิน ในประเทศพม่ากันบ้าง หลายๆ คนอาจจะเป็นกังวล ว่าจะทานได้ไหม อาหารรสชาติจะเป็นยังไง จะถูกปากหรือเปล่า? ขอบอกเลยว่า สบายใจได้ อาหารพม่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารไทยเลย แต่รสชาติจะไม่จัดเท่า ออกมันๆ เค็มๆ มากกว่า แต่ทีเด็ดของอาหารพม่า อยู่ที่ ซีฟู้ด หรือ อาหารทะเล นั่นเอง บอกเลยว่า ถูกและดี มีอยู่จริงในโลกนะ 

1.อาหารทะเล

บอกเลยว่าที่พม่านั้น คือสวรรค์ของคนที่รักอาหารทะเลเลยล่ะ เพราะราคาถูก (มาก) อร่อย (มาก) มีความสด (มาก) เลยทีเดียว ใครที่เป็น Seafood Lover จะต้องถูกใจกับอาหารทะเลตอนไป ท้วร์พม่า อย่างแน่นอน ร้านอาหารทะเลที่พม่าแนะนำ คือ Min Lan Seafood ร้านอาหารทะเลที่ดีที่สุดในย่างกุ้ง อาหารทะเลสดสะอาดและกุ้งตัวใหญ่มาก  ราคาประมาณ 11,720 จ๊าด

2.อาหารท้องถิ่น

อาหารท้องถิ่นของพม่า คล้ายอาหารไทย คือจะทานเป็นกับ เช่น แกงต่างๆ หรือผัดต่างๆ คู่กับข้าวสวย และมีน้ำพริกกับผักแกล้มด้วย แต่รสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนอย่างไทยเรา จะออกไปทางมันๆ และมีเครื่องเทศที่กลิ่นแรงนิดนึง หากใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ถูกปากได้  ร้านอาหารพม่าแนะนำ คือ ร้าน 999 Shan Noodle House เป็นร้านอาหารพื้นเมืองของพม่าอย่างข้าวราดแกงนั่นเอง มีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมาก เกือบร้อยอย่าง แถมยังอร่อยเกือบทุกอย่างอีกด้วย ราคาประมาณ 2,000 - 3,000 จ๊าด ถือว่าถูกและคุ้มค่ามากเลยล่ะ 

3.ชี้เป้าของอร่อย

ถ้าอยู่ในย่างกุ้ง พุ่งตรงไปที่ Chinatown ได้เลย เพราะมีให้เลือกทานทั้งร้านอาหารทะเลสดๆ และอาหารท้องถิ่น รวมไปถึง Street Food ที่น่าทานทั้งนั้น เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ย่าง หรือ หมูจุ่ม ที่เป็นเนื้อหมู เสียบไม้จุ่มในน้ำพะโล้ อันนี้ทีเด็ดเลย

ของฝากจากทัวร์พม่า

เที่ยวทัวร์ต่างประเทศ ที่ไหน ของท้องถิ่นต้องมี ของฝากติดไม้ติดมือกลับมาเป็นที่ระลึก และเป็นของฝากให้กับคนที่เรารัก ฝากญาติพี่น้อง หรือพ้องเพื่อน ซึ่งมาเที่ยวทัวร์พม่าก็มีให้เลือกเยอะแยะมากเลย

1.หยกพม่า

เที่ยวทัวร์พม่าขึ้นชื่อเรื่องหยกมากๆ มีให้เลือกหลากหลายเกรด ตั้งแต่แบบธรรมดา จนไปถึงแบบเกรดสูงๆ หยกที่ดีจะต้องมีสีใส ส่องกับไฟแล้วมองทะลุ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเลือกซื้อได้ตามตลาดต่างๆ 

2.ผ้าถุง และ โสร่งพม่า

ผ้าถุงที่พม่านั้น มีลายทอที่สวย และปราณีตมากๆ ถือว่าเป็นของฝากจากคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง แถมราคาก็ไม่แพงด้วย เริ่มต้นเพียงแค่ 50 บาทเท่านั้นเอง ซื้อเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รับรองว่าถูกใจแน่นอน

3.ชาและกาแฟ พม่า

ความหอม ความหวานมัน รสชาติกลมกล่อม ต้องยกให้เค้าเลยล่ะ เป็นของฝากขึ้นชื่อที่ไม่ว่าใครก็ต้องหิ้วติดไม้ติดมือกลับไปทั้งนั้น แถมมีราคาไม่แพง สามารถซื้อฝากได้ในจำนวนเยอะๆ เลย

4.ขนมถั่วตัด

เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ กับขนมชนิดนี้ เป็นขนมคล้ายๆ ตุ๊บตั๊บบ้านเรา หอม หวาน มัน และเหมาะเป็น Snack ยามว่างมาก 
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP