เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z7204
Z7162
Z7274
Z7368

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเลย
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เลย 31 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เลย

Z6189
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6189
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - เชียงคาน - ภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - แก่งคุดคู้

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง
 ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6369
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6369
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,200
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ภูเรือ - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - จุดชมวิวภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - สกายวอล์คเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6724
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูลมโล - ถนนคนเดินเชียงคาน - สกายวอล์ค เชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - Pino Latte Resort & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวภูทับเบิก - เลย - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6765
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6765
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - เพชรบูรณ์ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - แก่งคุดคู้ - เชียงคาน - ภูทอก - ทับเบิก - เขาค้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เลย - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - แก่งคุดคู้ - เชียงคาน
 ภูทอก - ท่าลี่ - ภูชมลาว - ภูหินร่องกล้า
 ทับเบิก - เขาค้อ - วัดผาซ่อนแก้ว - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6976
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6976
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - ภูเรือ - เชียงคาน

 กรุงเทพฯ
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่บีเอ็น
 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก - แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุณเมือง - ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก - Sky Walk เชียงคาน - ชมสวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6994
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z6994
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - ภูลมโล - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอล์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้ (ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้) / พักเพชรบูรณ์ 1คืน - เชียงคาน 1คืน / มีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ - เขาค้อ - จุดชมวิวเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB - Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กำนันจุลสาขา2 - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7050
นกแอร์

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7050
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ - เลย - เขาค้อ - เพชรบูรณ์ - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ทะเลหมอกภูทอก - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเลย - สกายวอล์ค เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 ทุ่งกังหันลม - ภูเรือ - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินจังหวัดเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7146
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7146
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,200
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - อุดรธานี - เลย - ทะเลบัวแดง - แก่งคุดคู้ - ภูทอก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ขอนแก่น - ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงิน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - Crystal Box Coffee - เส้นทางธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยันต์ - ภูเรือ - แวะซื้อของฝาก
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไร่กำนันจุล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7163
แอร์เอเชีย

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7163
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เชียงคาน - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพิษณุโลก - ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - ทุ่งกังหันลม ไร่ Gb - ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Resort & Cafe
 ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7216
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,599
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - ภูทอก - เชียงคาน - สกายวอร์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้ - จุดชมวิวภูทอก

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอร์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 จุดชมวิวภูทอก - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7228
ไทยสมายล์

แพ็คเกจทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7228
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - ทัวร์ไทย - แพ็คเกจที่พัก ใบบุญ แกรนด์ โฮเทล 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า - ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ เลย กรุงเทพฯ / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางแบบอิสระด้วยตัวเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่ารถรับส่ง สนามบิน ที่พัก สนามบิน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเดินทางระหว่างท่องเที่ยว - ค่าประกันภัยฯ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเลย - อิสระเข้าที่พักด้วยตัวเอง (ไม่มีรถบริการ ไม่รวมอาหารเที่ยง และค่ำ)
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก - อิสระเดินทางเองสู่ สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7264
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7264
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - พิษณุโลก- ภูทับเบิก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Takmoh Coffee Khao Kho - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เพชรบูรณ์ - ภูทับเบิก - ภูลมโล - ยอดภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Takmoh Coffee Khao Kho - Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พิษณุโลก
 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านมุง - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7294
แอร์เอเชีย

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7294
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - ภูทับเบิก - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ
 ภูทับเบิก - เขาค้อ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริภูหินร่องกล้า
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ผาโหล่นน้อย - จุดชมวิวบ้านไฮตาก - ภูชมลาว - แก่งคุดคู้
 ตักบาตรข้าวเหนียว - สกายวอล์คเชียงคาน - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7319
แอร์เอเชีย

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7319
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - ภูเรือ - เชียงคาน - ภูลมโล - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 9 - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - Sky Walk เชียงคาน - แก่งคุดคู้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 9
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขน - Sky Walk เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7323
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7323
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เขาค้อ - เชียงคาน ซากุระเมืองไทย เที่ยวจุดชมวิวคิงคอง - เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ - วัดผาซ่อนแก้ว - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - สกายวอร์คเชียงคาน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- ชำระพร้อมค่าทัวร์ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ.เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) - จุดชมวิวไปรษณีย์ไทยเขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - ทุ่งกังหันลม - จุดชมวิวคิงคอง
 เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ - วัดผาซ่อนแก้ว - ร้านกาแฟ Pino Latte (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้า - ภูลมโล - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอร์คเชียงคาน (ไม่รวมค่ารองเท้าเดินบนสกายวอร์ค คู่ละ 30 บาท) - ตลาดโรงเกลือเชียงคาน - สวนหินผางาม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7326
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7326
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,577
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก - จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - ทุ่งกังหันลม ไร่สตรอเบอรี่ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
 จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก - ไร่กะหล่ำปลี - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - ชมวิวสกายวอล์คเชียงคาน - The Bluesky Garden - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7331
ไทยสมายล์

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7331
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - เชียงคาน - สกายวอล์ค - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 กรุงเทพฯ - สนามบินเลย - เชียงคาน - จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทุ่งดาวเรือง - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7368
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7368
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - ภูหินร่องกล้า - ชมใบเมเปิ้ลผลัดใบ - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - ถนนคนเดินเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหมู่เกาะสมุย - ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย - ศาลเทพเจ้ากวนอู - น้ำตกหน้าเมือง - คาเฟ่โคโค่ แทมส์
 ท่าเรือปลายแหลม - เกาะนางยวน - เกาะเต่า - อ่าวม่วง - อ่าวหินวง
 ท่าเรือหน้าทอน - ท่าเรือดอนสัก - สวนตาสรรค์ - นครศรีธรรมราช - จุดชมวิวเขาพลายดำ - จุดชมวิวเนินเทวดา - วัดเจดีย์ไอ้ไข่
 วัดยางใหญ่ - หมู่บ้านคีรีวง - น้ำตกโยง - กำแพงเมืองเก่า
 ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - พระบรมธาตุเมืองนคร - บ้านหนังตะลุงสุชาติ - ตลาด 100 ปี - สนามบินนครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7378
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7378
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,377
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เพชรบูรณ์ - เลย - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - เชียงคาน - สกายวอล์คเชียงคาน

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ไฮเดรนเยียคาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - เลย - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุนเมือง - วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์คเชียงคาน - ทุ่งกังหันลม - ไร่สตรอเบอรี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7394
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7394
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - อุดรธานี - หนองคาย - เชียงคาน - ภูเรือ (มีไกด์ และพนักงานขับรถ รอรับที่ สนามบินอุดรธานี นำเที่ยวตามรายการ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ หรือ พาหนะนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินอุดรธานี - คำชะโนด - หนองคาย - นมัสการหลวงพ่อพระใสที่วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง - ตลาดท่าเสด็จ - ถ้ำดินเพียง - พักที่ อ.สังคม
 วัดป่าภูก้อน - พญาอนันตรนาคาธิบดี - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - สนามบินอุดรธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7399
ไทยสมายล์

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7399
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - ฟูจิเมืองเลย - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - สกายวอล์ค เชียงคาน - แก่งคุดคู้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเลย - ฟูจิเมืองเลย - วัดป่าห้วยลาด
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7401
แอร์เอเชีย

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7401
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - อุดรธานี - เลย - หนองคาย - ทะเลบัวแดง - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - วัดผาตากเสื้อ - สกายวอล์ค เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดป่าภูก้อน - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ ย่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7403
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7403
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,488
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย - ภูลมโล - ภูเรือ - ชมดอกพญาเสือโคร่ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เลย - ภูลมโล - ชมดอกพญาเสือโคร่ง - ลานคริสต์มาสภูเรือ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7405
แอร์เอเชีย

ทัวร์เลย

รหัสทัวร์ : Z7405
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเลย :
ทัวร์เลย - เลย -เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - Sky Walk เชียงคาน - ภูทอก - แก่งคุดคู้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe' De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์เมืองด่านซ้ายผีตาโขน - Sky Walk เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ Koi Coffee - สนามบินเลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เลย 31 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เลย, โปรแกรมท่องเที่ยวเลย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เลยเดือนมกราคม 2564
ทัวร์เลยเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์เลยเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์เลยเดือนเมษายน 2564
ทัวร์เลยเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์เลยเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์เลยเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์เลยเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์เลยเดือนกันยายน 2564
ทัวร์เลยเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์เลยเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์เลยเดือนธันวาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP