เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวแพร่
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์แพร่ 4 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์แพร่

Z5980
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z5980
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) - บ่อเกลือ - วัดมิ่งเมือง - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - พระธาตุช่อแฮ - ดอยสกาด จ.น่าน
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบ่อแก้ว - ศาลพระหลักเมืองน่าน - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ชมโบสถ์สีทอง วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม (ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 พระธาตุแช่แห้ง - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน ผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
 ดอยสกาด - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ (อิสระอาหารค่ำ) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7633
VAN-รถตู้ปรับอากาศ/WE-ไทยสมายล์

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7633
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ/WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - เที่ยวดอย ไหว้พระธาตุ นครสวรรค์ - พิษณุโลก - แพร่ - น่าน - พาสาน - วัดคีรีวงศ์ - วัดพระพุทธชินราช - พระธาตุช่อแฮ - ม่อนแม่ถาง - อ่างเก็บน้ำแม่สาย - จุดชมวิวดอยเล็ง - วนอุทยานแพะเมืองผี - บ่อเกลือ - วัดภูเก็ต - วัดภูมินทร์วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ.นครสวรรค์ - พาสาน แลนด์มาร์คใหม่ปากน้ำโพ - วัดคีรีวงศ์ - เมืองพิษณุโลก - สักการะพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - สวนบัวอมรรัตน์
 จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อ่างเก็บน้ำแม่สาย - จุดชมวิวดอยเล็ง - จุดชมวิวม่อนแม่ถาง - อ่างเก็บน้ำแม่ถาง - ถ่ายรูปวนอุทยานแพะเมืองผี
 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน - ผ่านโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - ถ่ายรูปสะพานหมู่บ้านสะปัน - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ
  วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเมืองศูนย์ Otop - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7646
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7646
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพร่ - วัดพระธาตุศรีดอนคำ - น้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดพระธาตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm - วัดจอมสวรรค์ - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดนาคูหา (บ้านนาคูหา)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนต้ว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่า Upgrade ห้องพัก กรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ดินแดง วิภาวดี)
 จ.แพร่ - สถานีรถไฟบ้านปิน - ร้านกาแฟแห่ระเบิด - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ - วัดพระธาตุศรีดอนคำ - น้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ
 วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดพระธาตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm - สะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้าม - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - กาดกองเก่า (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
 บ้านทุ่งโฮ้ง - วัดจอมสวรรค์ - วนอุทยานแพะเมืองผี - ร้านกาแฟ แฟร์ฟิน (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดนาคูหา (บ้านนาคูหา) - จ.พิษณุโลก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7816
นกแอร์

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน / อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุสันดอน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - แพะเมืองผี - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.ลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดนาคูหา - แพะเมืองผี - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มวิชัยราชา - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 แพร่ - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินแพร่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์แพร่ 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แพร่, โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์แพร่เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนกันยายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนตุลาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนธันวาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนมกราคม 2565
ทัวร์แพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์แพร่เดือนมีนาคม 2565
ทัวร์แพร่เดือนเมษายน 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP