เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 14 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

Z5978
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z5978
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปางอุ๋ง - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - วัดพระธาตุแม่เย็น - ชมทะเลหมอกดอยกิ่วลม - ภูโคลน - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 จ.เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม (อิสระอาหารเช้า) - ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 ชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ (อิสระอาหารเช้า) - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู (อิสระอาหารค่ำ)
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - แวะซื้อของฝากที่ ลำปาง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z5979
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z5979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - เทศกาลทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน - ออบหลวง - ดอยแม่อูคอ - บ้านรักไทย - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า
ไม่รวม ทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์ และพนักงานขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติ / คณะออกเดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบBig C Extra ลาดพร้าว ซอย 7)
 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (อิสระอาหารค่ำ)
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - แวะซื้อของฝากที่ กาดทุ่งเกวียน ลำปาง (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ) - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6556
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แพ็คเกจแม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย / พัก Imperial Mae Hong Son Resort / B2 Mae Hong Son Premier Hotel 4 ดาว / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับเชียงใหม่ - ไกด์นำเที่ยว - ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินเชียงใหม่ - เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน - Coffee In Love - พระธาตุดอยกองมู - ชมพระอาทิตย์ตกดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 สะพานซูตองเป้ - ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน (อิสระอาหารเช้า) - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย (อิสระอาหารค่ำ)
 น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ช้อปปิ้งของฝาก - รถส่ง สนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6557
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แพ็คเกจ ปาย - ม่อนหยุนไหล - ดอยกิ่วลม / พักปาย 2 คืน / เดินทางเอง 2 ท่านขึ้นไป แบบอิสระส่วนตัว - มีพนักงานขับรถรับที่เชียงใหม่ ส่งที่เที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับเชียงใหม่ - ไกด์นำเที่ยว - ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้

 อิสระเดินทาเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - คนขับรถตู้ รอต้อนรับ สนามบินเชียงใหม่ - เดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน - ปาย - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ Coffee In Love - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล
 กองแลน (ปายแคนยอน) - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - ร้าน Coffee Tea Sapan - พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล (อิสระอาหารเที่ยง) - Romance Farm - สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย (อิสระอาหารค่ำ) - แวะช้อปปิ้งของฝากร้านวนัสนันท์ - บริการรถส่ง สนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6833
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z6833
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปายแคนยอน - หยุ่นไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - บ้านจ่าโบ่ - สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - ปายแคนยอน - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิว หยุ่นไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี้ย - บ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจอคำ จองกลาง
 สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7046
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7046
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวหยุนไหล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ
 สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - ถนนคนเดินปาย
 จุดชมวิวหยุนไหล - วัดพระธาตุแม่เย็น - ปายแคนยอน - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - I Love Flower Farm - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7383
ไทยสมายล์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7383
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - ออบหลวง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - บ้านห้วยเสือเฒ่า - ดอยกิ่วลม - ปาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - ล่องเรือแม่น้ำกก - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยผาหมี - ร้านโอโซนผาหมี
 ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธนวล้านตื้อ
 ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ผาบ่องประตูสยาม - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น
 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยผาฮี้ - วัดห้วยปลากั้ง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7574
ไทยสมายล์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7574
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,590
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - พระธาตุแม่เย็น - ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - แดนเทวดา แม่แตง
พักอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน - ปาย 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - สะพานไม้ซูตองเป้ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ
 ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - ถ้ำน้ำลอด - จุดชมวิวกิ๋วลม - พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love - วัดบ้านแด่น - แดนเทวดา แม่แตง - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7631
ไทยสมายล์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7631
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน - บ้านจ่าโบ - บ้านรักไทย - น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม - ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุดอยสุเทพ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - เมืองปาย - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน - แวะถ่ายรูปจุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิว ชุมชนบ้านจ่าโบ - บ้านรักไทย
 ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ - วัดจองคำ - พระธาตุดอยกองมู - น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม - ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 ดอยอินทนนท์ - กาดหลวง - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7648
แอร์เอเชีย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7648
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แอ่วเมืองสามหมอก ปาย - บ้านรักไทย - แม่ฮ่องสอน - วัดพระธาตุดอยกองมู - ปายแคนย่อน - สะพานซูตองเป้ - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - บ้านสันติชล - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าเลือกที่นั่ง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - ร้าน Coffee Tea Sapan Pai - วัดพระธาตุแม่เย็น - ปายแคนยอน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง
 บ้านรักไทย - ไร่ชา ลีไวน์รักไทย - สะพานไม้ซูตองเป้ - เชียงใหม่ - ซื้อของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7650
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สัมผัสอากาศเย็นตลอดทั้งปี
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนต้ว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี)
 จ.แม่ฮ่องสอน - วัดจองคำ - วัดจองกล - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 ตักบาตรพระสงฆ์ที่ สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า (อิสระอาหารเช้า) - ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า
 น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก (อิสระอาหารเที่ยง) - กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7689
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7689
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - มหาสงกรานต์ ปาย - เชียงใหม่ / วัดน้ำฮู - Coffee In Love - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น - ชมอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกหยุนไหล - แดนเทวดา - วัดพระธาตุดอยคำ
พักหรู ระดับ 4 ดาว โรงแรม เบลวิลล่า ปาย 1 คืน - โรงแรม เอเชีย โฮลเทลกรุ๊ป เชียงใหม่ 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต) - พักบนรถ
 จ.เชียงใหม่ - ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้าโรงแรม - จ.แม่ฮ่องสอน - อ.ปาย - แวะถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - Coffee In Love - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น - ช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย
 ชมอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกหยุนไหล - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - แดนเทวดา แม่แตง
 วัดพระธาตุดอยคำ - วนัสนันท์ - ช้อปปิ้งของฝากจากนครสวรรค์ (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7773
นกแอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7773
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปางอุ๋ง / หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจอคำ จอกลาง - บ้านรักไทย - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - พระธาตุแม่เย็น - จุดชมวิวม่อนหยุ่นไหล - หมู่บ้านสันติชล (พัก บ้านรักษ์ไทย 1 คืน) / เมนูพิเศษ ขาหมูยูนาน
มีไกด์นำเที่ยว / บริการอาหาร 5 มื้อ / คณะออกเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฮ่องสอน - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจอคำ จอกลาง - บ้านรักไทย
 บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - สะพานปาย - ปายแคนยอน - พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิวม่อนหยุ่นไหล - หมู่บ้านสันติชล - ปางอุ๋ง - ซูตองเป้ - สนามบินแม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7810
ไทยสมายล์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7810
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย / ม่อนหยุนไหล - ดอยกิ่วลม - สวนดอกไม้ห้วยน้ำดัง - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ - อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - สะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำปาย - วัดน้ำฮู - เจดีย์พระธาตุแม่เย็น - อิสระเดินเล่นถนนคนเดิน
 ม่อนหยุนไหล - ปางอุ๋ง - ภูโคลน (ไม่รวม ค่าสปาโคลน) - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ และวัดจองกลาง
 แม่ฮ่องสอน - วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล - สวนสนบ่อแก้ว - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สนามบินเชียงใหม่ (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 14 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แม่ฮ่องสอน, โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนเมษายน 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกันยายน 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมกราคม 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมีนาคม 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP