เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 6 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

Z8762
ไทยสมายล์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z8762
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - GREEN SEASON เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน : กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - หมู่บ้านรักไทย - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำพัก / อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน - ปาย 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ส่วนต่างแถวที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท, แถวที่ 2 ชำระเพิ่มท่านละ 300 บาท (เฉพาะจอยทัวร์ 6 ท่านขึ้นไป ต่อรถตู้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ้ - ถ้ำน้ำลอด - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดน้ำฮู - ถ่ายรูปสะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำ - ช้อปปิ้งของฝาก กาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8481
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z8481
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - ปาย : วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุแม่เย็น - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - จุดชมวิว หยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ตลาดวโรรสพักปาย สัมผัสทะเลหมอก 2 คืน / เมนูพิเศษ ขาหมูยูนาน / มีไกด์นำเที่ยว - บริการอาหาร 6 มื้อ - คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 400 บาท ต่อเที่ยว - ค่าเลือกที่นั่ง, ค่าอาหาร บนเครื่อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - อำเภอปาย - ปายแคนยอน - วัดพระธาตุแม่เย็น
 บ้านจ่าโบ่ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิว หยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ตลาดวโรรส - ชมคาเฟ่ (ไม่รวมค่าอาหาร, เครื่องดื่ม) - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Astra Zeneca ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
เดินทาง :
Z7934
นกแอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : Z7934
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
ทัวร์แม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปางอุ๋ง / ม่อนหยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น - สะพานซูตองเป้ - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวผาบ่อง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 7,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่ฮ่องสอน - สะพานปาย - กองแลน(ปายแคนย่อน)
 วัดน้ำฮู - วัดพระธาตุแม่เย็น - ม่อนหยุนไหล - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - โป่งน้ำร้อนไทรงาม - ดอยกิ่วลม - บ้านลุกข้าวหลาม - ถ้ำปลา
 สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน (ไม่รวมค่าสปาโคลน) - ปางอุ๋ง - ล่องแพไม้ไผ่ - วัดจองคำ และวัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวผาบ่อง - สนามบินแม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
A00602
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : A00602
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
เดินทาง :
A00130
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : A00130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
เดินทาง :
A00116
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสทัวร์ : A00116
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แม่ฮ่องสอน, โปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกันยายน 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมกราคม 2566
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนเมษายน 2566
ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP