เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวร์ไต้หวัน
Z9529
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน

Z9956
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z9956
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
เดินทาง :
Z10199
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10199
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไทเป : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน 20 กก. - เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
เดินทาง :
A05274
JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05274
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- 3JX-19 โอ้โห!! TAIWAN เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม 4D3N BY JX MAY-JUN
เดินทาง :
A04483
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04483
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- 3SL-18 TAIWAN ฟรีเดย์ เฮฮา V.2 5 วัน 3 คืน (SL) APR
เดินทาง :
A04485
JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04485
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
23,999
ลดเหลือ
15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- JX BKK TAIWAN อาลีซาน WONDERFULL 5D4N
เดินทาง :
Z10159
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10159
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน ทาโรโกะ : หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks Container Hualien - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน) - Shen ‘Ao Rail Bike (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้งปิน - Keelung Night Market
เดินทาง :
A04226
JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04226
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
19,999
ลดเหลือ
16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- 3JX-14 TAIWAN อาลีซาน เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม 4D3N BY JX APR-JUN
เดินทาง :
Z10130
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน : Shen ‘Ao Rail Bike (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - Cosmetics Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
เดินทาง :
Z10056
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
20,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน : หมู่บ้านฮิโนกิ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
เดินทาง :
Z10105
ไทยสมายล์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10105
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- บินตรงเกาสง - อาลีซาน - ไถจง - ไทเป : นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดโฝกวงซัน - ทะเลสาบดอกบัว
เมนูพิเศษ ชาบูสไตล์ไต้หวัน - บริการอาหารครบทุมื้อ
เดินทาง :
Z10106
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10106
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า เสี่ยวหลงเปา
เดินทาง :
Z10093
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - เถาหยวน - พักโรงแรมน้ำแร่ : ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กก. - บริการอาหาร 5 มื้อ - ฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทาง :
Z10092
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10092
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน : นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - เที่ยวเล่นใน หมู่บ้านเก้าชนเผ่า - เช็คอินสุดชิดที่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับสินค้าแบรนด์เนมที่ Gloria Outlet
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ โรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน - บริการน้ำดื่มบริการบนบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง :
Z10086
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10086
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน ไทเป : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยงหลงเปา
เดินทาง :
Z10085
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10085
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไทจง - หนานโถว - ไทเป - เถาหยวน - พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
แถมฟรี ใส่รองเท้า - คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - บริการอาหาร 5 มื้อ
เดินทาง :
A04433
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04433
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
0
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- 3SL-16 TAIWAN โคโยตี้ LOVER 5 วัน 3 คืน (SL) APR-JUN 23
เดินทาง :
Z10029
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10029
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
14,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน : ฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
เดินทาง :
Z10030
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10030
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- ไต้หวัน - ไถจง - หนานโถว - ไทเป - อาบน้ำแร่ : วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว - ตึกไทเป 101
เดินทาง :
Z10018
JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10018
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- Taiwan So Good : วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนไถจง - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ 1 คืน - ตึก Taipei 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชั้น 89)
เดินทาง :
A04335
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04335
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น :
฿
20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน:
ทัวร์ไต้หวัน- VZ BKK TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ไต้หวันเดือนมิถุนายน 2566