เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์วันพ่อ 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันพ่อ 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 11
จากทั้งหมด 11 รายการ
 

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 | เที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

1
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-BR-CNX-TPE002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
0%
โปรรูดบัตร 0%
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
2
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-BR-CNX-TPE009
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
0%
โปรรูดบัตร 0%
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
3
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-TPE21
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
4
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-TPE20
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
5
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAG3-SL-HI-TW5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,555
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 - ไฮไลท์ : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --
6
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD9-BR-ST4-TAIWAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
0%
โปรรูดบัตร 0%
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
7
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-TAIWAN38
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
8
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAE7-CI-TW-KK2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 - อาหลีซัน : หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - อาบน้ำแร่ (ภายในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - อุทยานอาหลีซัน - เดินป่าสน 2,000 ปี - อุทยานอาหลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้ง Duty Free - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --
9
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAE7-CI-TW-SK3
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อิ่มพุงกาง : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าซันมูนเลค - ศาลเจ้ากวนอู - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ) - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --
10
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAE7-CI-TW-SKA
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 - : หมู่บ้านสายรุ้ง - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) - ศาลเจ้ากวนอู - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - Duty Free - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ตลาดปลาไทเป - Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Free Wifi on Bus / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ - หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) - ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) --
11
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAV0-TG-TAIWAN01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,900
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 :
รายการที่ 1 ถึง 11
จากทั้งหมด 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนกันยายน 2562
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนเมษายน 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ไต้หวันวันพ่อ 2562 / 2019เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP