เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 84 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์เชียงใหม่

Z5893
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5893
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - สายมู เสริมบุญ ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร่ำรวย - หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน - กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย หรือ ถนนคนเดินท่าแพ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านวนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5965
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - หมู่บ้านแม่กำปอง - ชมการแสดงล้านนา - พักดี 4 ดาว
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - อิสระอาหารค่ำ
 ร่มบ่อสร้าง - หมู่บ้านแม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - เบญจรงค์ขันโตก พร้อมชมการแสดงล้านนา - อิสระอาหารเที่ยง
 วัดศรีสุพรรณ - ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ร้านของฝาก - อิสระอาหารค่ำ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5979
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ออบหลวง - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - บ้านรักไทย - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5982
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - ถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุดอยคำ
 ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร - วัดสันป่ายางหลวง - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6016
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6016
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,590
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ - แม่กำปอง / มีพนักงานขับรถ รอรับเชียงใหม่ ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ไม่มีไกด์
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับ สนามบินเชียงใหม่ - ร้านจิงจูไฉ่ - พระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์เถรจันทร์ - ร้านI berry - ฮ้านถึงเชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - Zombie cafe (อิสระอาหารเช้า-เที่ยง)
 วัดป่าดาราภิรมย์ - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ธารทองลอดจ์ - วัดกันธาพฤกษา - เดอะไจแอนท์ - พักโฮมสเตย์ (อิสระอาหารเที่ยง)
 ร่มบ่อสร้าง - วัดเจดีย์หลวง - วัดพระสิงห์ - ร้านอาหารเพชรดอยคำ - วัดศรีสุพรรณ - OKRD Organic café - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (อิสระอาหารเที่ยง-ค่ำ)
เดินทาง :
Z6177
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจที่พัก โรงแรมโฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ (Garden Pavilion) 4.5 ดาว พร้อมอาหารเช้า - รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - บริการรถเช่าขับเอง (ไม่รวมน้ำมัน) - ที่พัก 2 คืน / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสระเช็คอินขึ้นเครื่อง - สนามบินเชียงใหม่ - บริการรถเช่าขับเอง (ไม่รวมค่าน้ำมัน ตลอด 3 วัน) - เข้าที่พักเอง
 อิสระพักผ่อน - ขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ)
 อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - บริการรถแบบส่วนตัว ส่งสนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6193
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจ เชียงใหม่ / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
 ม่อนแจ่ม - วัดพระสิงห์วรวิหาร - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส - อิสระเดินทางกลับด้วยตัวเอง
เดินทาง :
Z6246
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,700
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่กำปอง - ดอยม่อนแจ่ม - แม่แตง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - โครงการหลวงตีนตก - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - น้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee
 ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - Sky Walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - วัดป่าดาราภิรมย์
 แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ - วัดบ้านเด่น - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6265
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6265
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,499
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - Jungle De Cafe - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดินวัวลาย
 ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
 ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6266
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6266
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,699
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
 ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
 เชียงใหม่ - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6272
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6272
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,495
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจห้องพัก โรงแรม ศิลป์ บูธีค จ.เชียงใหม่ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน / เช็คอินได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ฟรี มินิบาร์ในห้องพักทุกวัน - มี Art Gallery แสดงผลงานศิลปะให้ชม - โรงแรมฯ อยู่กลางเมืองเชียงใหม่
บริการเฉพาะที่พัก 2 ท่านขึ้นไป / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวมค่าเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เข้าพัก โรงแรม ศิลป์ บูธีค จ.เชียงใหม่ 5 ดาว อิสระเช็คอินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน เวลา 06.30-10.30 น. หรือ บริการอาหารเช้า แบบ Set (All-Day Breakfast) เสิร์ฟให้ได้ตลอดวันถึงห้องพัก เวลา 10.30-22.30 น. - เช็คเอาท์ ได้เวลาเดียวกับที่เช็คอิน - อิสระเดินทางท่องเที่ยวเอง หรือ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6276
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,777
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - เข้าที่พักจ.เชียงใหม่
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา
 วัดพระสิงห์วรวิาร - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - เชียงราย
 นมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Afternoon Tea - Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - ถนนคนเดิน ไนท์บาซ่าร์
 บ้านดำ - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดชายแดนแม่สาย - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - ช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเชียงราย - ส่งสนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6277
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,333
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา - เข้าที่พัก
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6278
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,666
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - เข้าที่พัก
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา
 วัดพระสิงห์วรวิาร - วัดพระธาตุดอยสุเทพ -ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6279
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง - ไม่มีไกด์นำเที่ยว มีคนขับรถ เป็นผู้พาไปยังสถานที่เที่ยวในรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - รถตู้รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ส่งเข้าที่พัก
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา
 อิสระตามอัธยาศัย เชียงใหม่ (โรงแรมที่พัก) - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6329
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6329
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ปาย - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - สะพานไม้ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง / พักปาย 1 คืน - แม่ฮ่องสอน 1 คืน
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง 300 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - ปายแคนยอน - ถ่ายรูปม่อนโก้ Monko in Pai - วัดพระธาตุแม่เย็น - ที่พักปาย - ถนนคนเดินปาย - อิสระอาหารค่ำ
 จุดชมวิวหยุนไหล - วัดน้ำฮู - ปางมะผ้า - แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม - บ้านจ่าโบ่ - ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ พักแม่ฮ่องสอน
 สะพานไม้ซูตองเป้ อิสระใส่บาตรยามเช้า - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6347
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6347
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - ตลาดชุมชนชาวไทยม้ง - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 วัดพระธาตุดอยคำ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัน นิมมาน
 ถ่ายรูปประตูท่าแพ - ร้านวนัสนันท์ - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6352
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6352
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ห้วยตึงเฒ่า - ดอยม่อนแจ่ม - Jungle De Cafe - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง - ห้วยตึงเฒ่า - วัดต้นเกว๋น - วัดพระสิงห์ - วัดโลกโมฬี - กาดหน้าม.เชียงใหม่
 ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - Jungle De Cafe - วัดพระธาตุดอยคำ - พระธาตุดอยสุเทพ
 ร้านของฝาก - กาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6372
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6372
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ลำพูน - วัดศรีสุพรรณ - ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดเจดีย์หลวง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุหริภุญชัย - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดศรีสุพรรณ - ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ร่มบ่อสร้าง - หมู่บ้านแม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ร้านเครื่องหนัง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดินเนอร์ขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา
 วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6375
แอร์เอเชียเอ็กซ์/DD-นกแอร์/WE-ไทยสมายล์/PG-บางกอกแอร์เวย์/VJ-เวียดเจ็ทแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชียเอ็กซ์/DD-นกแอร์/WE-ไทยสมายล์/PG-บางกอกแอร์เวย์/VJ-เวียดเจ็ทแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน & ที่พัก โรงแรม เดอะ ชายา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ 4 ดาว (ไม่รวมอาหารเช้า) 1-2 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

 (เลือกแพ็คเกจ 1 คืน) กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก หลังเวลา 14.00 PM - อิสระพักผ่อน
 อำลาที่พัก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 (เลือกแพ็คเกจ 2 คืน) กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก หลังเวลา 14.00 PM - อิสระพักผ่อน
 อิสระพักผ่อน - เที่ยวเองในเชียงใหม่ - กลับที่พัก
 อำลาที่พัก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6400
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6400
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แม่กำปอง - วัดพระธาตุดอยคำ - พระธาตุดอยสุเทพ
คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป / ไม่รวมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ศูนย์อุตสาหกรรมทำบ่อสร้างสันกำแพง - เข้าที่พัก
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ - แม่กำปอง - เดอะไจแอนท์ เชียงใหม่ คาเฟ่ต์สุดฮิต - One Nimman - อิสระอาหารค่ำ
 วัดอุโมงค์ - โครงการบ้านข้างวัด - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดเจดีย์หลวง - ซื้อของฝากตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6401
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6401
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ภาคเหนือ 5 จังหวัด เชียงราย - ลำปาง - แพร่ - พะเยา - เชียงใหม่
คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป / ไม่รวมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - เดินทางสู่จังหวัดลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ถนนสาย 1148 ภูลังกา - Magic Mountain Café - ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - จังหวัดเชียงใหม่ - อิสระอาหารค่ำ บริเวณกาดหน้ามช.
 ห้วยตึงเฒ่า - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Café - วัดพระสิงห์ - One Nimman - อิสระอาหารค่ำ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6414
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6414
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,600
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง - ม่อนแจ่ม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงใหม่ - จุดชมวิว กิ่วแม่ปาน - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์ - น้ำตกวชิรธาร
 ไร่ชา2000 - ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล - สถานีเกษตรดอยอ่างขาง - สวนแปดสิบ - ฮิโนกิแลนด์ - ตลาดไนท์บาซ่าร์
 ม่อนแจ่ม - นั่งล้อเลื่อนไม้ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6431
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6431
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ตลาดวนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 84 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงใหม่, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงใหม่เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมกราคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมีนาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนเมษายน 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกันยายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP