เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4237

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 32 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์พม่า

Z0335
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z0335
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - สกายน์ - ทะเลเจดีย์ - วิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้อูเบง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - โชว์หุ่นเชิดโบราณ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ
 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
 พุกาม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1061
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1061
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคล
Special Menu เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 30 USD ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เทพทันใจ - วัดพระบารมี - พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ - สนามบินเม็งกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1062
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1062
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ - บุฟเฟ่ต์ชาบู / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 25USD - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD ต่อท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ทำบุญใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - ชมช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1083
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1083
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง - กุ้งเผา / ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท ต่อท่าน ชำระวันแรกของการเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวเมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - โชว์หุ่นกระบอก
 พุกาม - วัดมนูหา - วัดกุบยางกี - วิหารสัพพัญญู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อู่เป็ง
 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักทอง ชเวนานจอง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1090
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - อินทร์แขวน
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - ผ่านชมแม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1094
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1094
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - ล่องเเม่น้ำอิระวดี - มิงกุน (นั่งรถภายใน)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมในทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามสินน้ำใจของผู้เดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - แวะชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1097
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1097
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - มิงกุน
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / รับฟรี ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์-ถุงผ้า-ร่ม-สมุดสวดมนต์-คู่มือพม่า) / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์
 เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดจอกตอจี - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1098
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน
เมนูพิเศษ ชาชูชิ สุกี้หม้อไฟ และซูชิ เครือโออิชิ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองหงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3478
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3478
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,990
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง - อาหารเมียนมาร์ต้นตำหรับ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โดยชำระทิปที่สนามบินวันแรก) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในบริการ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาฯ - เจดีย์ชะเวมอดอร์ - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้ไท - พระธาตุอินทร์แขวน
 หงสาฯ - วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง
 สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี - วัดงาทัตจี - ร้านหยก - ตลาดสก๊อต - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4237
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z4237
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ไหว้พระ 7 วัด
ไม่รวม ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระทิปที่สนามบินก่อนเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - วัดบารมี - วัดเอ็งดอยา - วัดเจตุน สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5250
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5250
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงย่างกุ้ง - เมืองสิเรียม - นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5329
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5329
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเทพทันใจเทพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกะลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - แม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์ โปตาทาวน์ - พระเทพทันใจเทพ - ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - วัดพระหินอ่อน - สนามบินเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5381
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5381
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอม - พระนอนตาหวาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิ้มปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอม
 พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊กอองซาน - ปางช้างเผือก - พระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5387
UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - คิ้มปูนแค้มป์ - เมืองหงสาวดี - พระนอนยิ้มหวาน - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5474
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5474
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกะลาดง - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา - สนามบินเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5475
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5475
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกะลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ชเวดากอง
 พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทัตจี - เจดีย์โปตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5592
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5592
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี - นัตโบโบยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - นัตโบโบยี - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเหลียว - สนามบินมิงกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5639
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5639
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - พุกาม - อินเล - มัณฑะเลย์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ชเวสิกอง - ทะเลสาบอินเล - Mandalay Hill - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - นัตโบโบยี - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 บินภายในสู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันด - วัดมนุหา - แวะชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - ชมวิหารธรรมยันจี
 บินภายในสู่เฮโฮ - เมืองตองยี - ทะเลสาบอินเล - ตลาด 5 วัน - วัดพองดออู - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง - แปลงสวนผักลอยน้ำ - วัดแมวลอดห่วง
 บินภายในสู่เมืองมัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - Mandalay Hill
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5683
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5683
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมือง หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5684
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5684
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะทาวน์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสา - พระราชวังบุเรนอง - เจดีย์ชเวมอดอ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ่น - เมืองย่างกุ้ง - ตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองย่างกุ้ง - วัดคาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5696
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5696
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - กุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 20USD - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - ที่พัก
 บินภายในสู่เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมหนูหะ - วัดดัมมะยันจี - วัดกุบยางจี - วัดติโลมินโล - เจดีย์ชเวกู่จี - เจดีย์พพัญญา - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
 บินภายในสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - สะพานอูเบียน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
 วัดมหามัยมุนี - บินภายในสู่สนามบินย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5697
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5697
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ - บุฟเฟ่ต์การะเวก / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 25USD - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เจดีย์ชเวดากอง - โชว์การะเวก
 บินภายในสู่สนามบินเมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมหุนะ - วัดดัมมะยันจี - วัดกุบยางจี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกูจี - เจดีย์พพัญญา - เจดีย์ชเวสันดอ - โขว์หุ่นกระบอก
 บินภายในสู่สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - มัณฑะเลฮิลล์
 พระมหามัยมุนี - บินภายในสู่สนามบินเมืองเฮโฮ - เมืองยองชเว - วัดชเวยันเป - ล่องเรือยนต์ ชมทะเลสาบอินเล - นมัสการพระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga - Phe - Kyanng Monastery
 บินภายในสู่ สนามบินเมืองย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระหยกขาว - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5698
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - กุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 35USD - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD ต่อท่าน - ค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุฯ 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - เข้าที่พัก
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ตักบาตรพระที่วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - โชว์การะเวก
 ย่างกุ้ง - บินภายในสู่พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะยันจี - วัดกุบยางจี - วัดติโลมินโล - เจดีย์ชเวกูจี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมทุ่งเจดีย์ของพุกาม ยามอาทิตย์ตก - การแสดงหุ่นกระบอก
 พุกาม - บินภายในสู่ มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - สะพานอูเบียน - พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - Mandalay Hill
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1ใน5 มหาบูชาสถาน) - บินภายในสู่ สนามบินเฮโฮ - ล่องเรือยนต์ชมวิว ทะเลสาบอินเล - นมัสการพระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง - สำนักสงฆ์ Nga Phe Kyanng Monastery
 บินภายในสู่ สนามบินย่างกุ้ง - ช้อปปิ้ง สก๊อตมาเก็ต - ช้างเผือก - สนามบินเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5699
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z5699
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - อังวะ - มิงกุน - สกายน์
ฟรี ผ้าเช็ดหน้า พร้อมน้ำล้างพระพักตร์ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 25USD - ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - นั่งเรือข้ามฟากสู่เมืองอังวะ - นั่งรถม้าชมเมือง - วิหารมหาอ่องมเยบองซาน - ผ่านชมหอคอยอังวะ - วัดบากะยา
 เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเป็ง - วัดมหากันดายงค์ - วัดชเวนันตอ - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน - ชมเจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - วัดกุโสดอ - ยอดเขามัณฑะเลย์
 วัดพระมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์อูมินทงแส่ - วัดขุนอูพอนยาชิน - เจดีย์กองมูดอว์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 32 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า, โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พม่าเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนกันยายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนมกราคม 2564
ทัวร์พม่าเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์พม่าเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์พม่าเดือนเมษายน 2564
ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์พม่าเดือนมิถุนายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP