เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-PS-TR-IST07
THAAS4-TK-IST09
THAAA1-TK-TR-ANATOLIA10D
THAAZW-TK-IST19

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 56 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

Z4083
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB11-TK-IST02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - เมืองทรอย - คัปปาโดเกีย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล่ - แวะถ่ายรูปม้าโทรจัน - เมืองทรอย - เมืองไอวาลึค
 เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้ายcotton Castle
 เมืองคัปปาโดเกีย - แวะชมคาราวานสไลน์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - เมืองอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4068
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-TURKEY22-SONGKRAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ปราสาทปุยฝ้าย - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - ชมระบำหน้าท้อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4032
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-TURKEY22-2020
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 แกรนด์บาร์ซ่า - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3932
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS4-TK-TR-IST091
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองทรอย - ปราสาทปุ้ยฝ้าย - นครใต้ดินคาดัค - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอังการา - สุสานอตาเติร์ก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ฮายาโซฟีอา - เมืองบูร์ซา - สุเหร่าสีเขียว - หลุมฝังศพสีเขียว - ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน - เมืองทรอย
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามมุคคาเล
 ปราสาทปุ้ยฝ้าย - เมืองโบราณเฮราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปสถานีคาราวาน - นครใต้ดินคาดัค - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 หุบเขานกพิราบ - ชมโรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โรงงานผลิตพรมทอมือ - ชมหุบเขาแบบ พาโนรามิค - โชว์ระบำหน้าท้อง
 ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอังการา - สุสานอตาเติร์ก - มหานครอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบราตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาซาร์ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3905
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB25-TK-GQ-ADB002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Wondrous : บินภายในสู่ เมืองอิชเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - เข้าชมปามุคคาเล่ - เข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมโรงงานทอพรม - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดในร่ม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ประมาณ 30 ดอลล่าสหรัฐ) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ประมาณ 24 ดอลล่าสหรัฐ) - ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองอิชเมียร์ - เมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - เยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - คูซาดาซึ
 คูซาดาซึ - เข้าชมปามุคคาเล่ - เข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
 ปามุคคาเล - คอนย่า - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมโรงงานทอพรม - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดในร่ม - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3865
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAD5-TK-TUR-SPP8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Super Pro : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAD5-TK-TUR-SM8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Super Most : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองอังการ่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานจิวเอวร์รี่ - โรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้อง
 โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ บอลลูนทัวร์ คัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ชมโรงงานคอตตอน - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3782
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAI7-KC-ALA01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คาซัคสถาน : นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต ** พิเศษ! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง / พักกระโจม 1 คืน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอัลมาตี้ - เข้าที่พัก
 ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน) - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี)
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - กรุงอัลมาตี้ - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - อิสระช้อปปิ้งที่ Mega Mall
 จัตุรัสอิสระภาพ - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - โบสถ์เซ็นต์คอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - สนามบินอัลมาตี้
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3781
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KC-HILIGHT-KAZAKHSTAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,800
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คาซัคสถาน : ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall ** คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี - สนามบินอัสตานา - เข้าที่พัก
 เมืองอัสตานา - ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - วังสันติภาพและการปรองดอง - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center
 ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาซัค อาลี - ผ่านชม Akorda - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - ถ่ายรูปกับอัสตานา โอเปร่าเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - บินภายในสู่กรุงอัลมาตี
 ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัต
 เมืองชามบูลัค - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - กรุงอัลมาตี้ - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall - อิสระเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3754
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAD5-TK-GE-MAGICAL7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี - จอร์เจีย (บาทูมิ-ทบิลิซี) : ย่านทักซิม สแควร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - Chateau Mukhrani Winery - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊ป 4X4 ขึ้นชมโบสถ์ มินดา ซาเมบา - วิหาร Samtavro Monastery - มหาวิหารจวารี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 56 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,792 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์กกรุง - Istiklal Street - ย่านทักซิม สแควร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอาตาตูร์ก - สนามบินบาทูมิ ,จอร์เจีย - เข้าที่พัก
 เมืองท่าแห่งบาทูมิ - Old Town - Batumi - ชม Piazzal Square - ทบิลิซี - Chateau Mukhrani Winery
 วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - นั่งรถจี๊ป 4X4 ขึ้นชมโบสถ์ มินดา ซาเมบา
 เมืองมิสเคด้า - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - East Point - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3685
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS4-TK-IST031
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ - เมืองคอนย่า - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชม โชว์ระบำหน้าท้อง
 ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ - เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - หมู่บ้านซีลินส์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองคุชาดาซึ
 เอฟฟิซุส - เมืองโบราณ - บ้านพระแม่มารี - สนามบินอัดนัน เมรเดเรส - บินภายในสู่อิสตันบูล
 บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต
 ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3683
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS4-TK-IST001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนแห่ง 2 ทวีป - ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟรอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานักกาเล่
 กรุงทรอย - เมืองโบราณ ทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเมือง เพอร์กามัม - เมืองอิสเมียร์
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล่
 ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
 ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
 กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมพระราชวังทอปกาปึ
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3684
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS4-TK-IST09
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ทะเลสาบน้ำเค็ม - สุเหร่าสีน้ำเงินบลูมอสก์ - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก - เข้าที่พัก
 ล่องเรือ ช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณ ทรอย - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมือง Izmir - จัตุรัสโคนัค - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - เมืองคุชาดาสึ
 ร้าน Turkish Delight - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปราสาทปุยฝ้าย
 คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - สถานีคาราวาน - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่
 กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - สุสานอตาเติร์ก
 ฮายาโซฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงินบลูมอสก์ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3677
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAL0-TK-CLASSIC-TR7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : นครใต้ดินไคมัคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ทัวร์ขึ้นบอลลูน - นครใต้ดินไคมัคลี - โรงงานทอพรม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร - โบสถ์แอปเปิ้ล - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเซรามิค - โรงงานเพชร
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บินภายในสู่กรุงอิสตันบูล
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ทักซิม สแควร์
 พระราชวังทอปกาปึ - พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3668
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZW-TK-IST19
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Winter : บินภายในสู่สนามบินไกเซรี่ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ** พักโรงแรม 4 ดาว - พักโรงแรมถ้ำจำลอง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก อิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - วิหารชานัคคาเล่ - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3563
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAI7-TK-IST20
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
 เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม - สนามบินอิสตันบลู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3338
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAW8-KC-KAZAKHSTAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คาซัคสถาน - สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - โบสถ์เซ็นคอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองอัลมาตี
 ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี - สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค - ค๊อกโตเบ - ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
 ชารีน แคนยอน - หุบเขาปราสาท - เมืองอัลมาตี
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - กลับสู่เมืองอัลมาตี - Mega Mall
 แวะชมจัตุรัสอิสรภาพ - โบสถ์เซ็นคอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ร้านลาคฮัท - สนามบินอัลมาตี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3222
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAV9-TK-TR10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - ระบำ หน้าท้อง - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตัลบูล - บินภายในสู่เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 จุดชมวิวคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา - ย่านทักซิมสแควร์ - สานมบินอิสตัลบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3219
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAV9-PS-TR08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ - สนามบินอังการ่า - เข้าที่พัก
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอิซเมียร์
 เมืองบูร์ซา - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี (ไม่ร่วมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3221
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAV9-TK-TR09
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - ระบำ หน้าท้อง - พักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - นครใต้ดิน - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ย่านทักซิมสแควร์ ** รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตัลบูล - บินภายในสู่เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่บ้าน - บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
 จุดชมวิวคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - มัสยิดชามลีกา - ย่านทักซิมสแควร์ - สนามบินอิสตัลบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3111
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-TR8D-ASR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แกรนด์ : นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ** บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ ประมาณ 1,809 บาท - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมือง คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมือง ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3097
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAR3-TK-TR304
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโตเกีย - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดินชาดัค - กรุงอังการา
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3098
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAR3-TK-TR305
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3080
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-TR-IST18
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สนามบินอังการ่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - คัปปาโดเกีย - ระบำ Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 เมืองบูร์ซ่าร์ - สุเหร่าสีเขียว - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 56 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP